Slider

how am I

tisdag 20 augusti 2019


Hola bambola. Här står jag med pasta i händerna, uppe på soffbordet. Det var en saltig pasta, jag slängde i typ en NÄVE havvsalt i vattnet, oj herre. Lite broccoli och ugnstorkad tomat i, riktigt gott. Jag jobbar majoriteten av dagarna på Fabbes och är trött som en bebis när jag kommer hem. Behöver pengar efter resan och inför vår hundvalp så jag är ju glad så klart. Men tröttis. I övrigt känner jag mig lite omotiverad på livet, som att inte något finns att vänta på riktigt. Ja förutom hundvalpen så klart men i övrigt känns företagandet och caféjobb lite tradigt just nu. Eller som att det bara är ett till år av samma sak. Blir drömmig då andra skall börja skolan igen, det måste ju vara lite kul ändå. Kanske man skulle studera något någon gång igen men å andra sidan vill jag aldrig mer skriva ett examensarbete. Hehe. Inte kul ju!!! Jag jobbar på ett 1000 bitars pussel som mina kära kille köpte BEGAGNAT <3 till mig (förgrunden på bilden) och idag hämtade jag Flora Wiströms nya bok Hålla andan från bibban. Det är lite vad jag gör i vardagen men jag längtar efter sommarstugor, mysiga höstkvällar och ro i kroppen. Är inte helt hundra även om jag är helt glad. Det är vad som är läget just nu. Hur mår du?

**

Hola bambola. Here I am with a plate of pasta in my hands, standing on the livingroom table. It was a salty pasta, I threw so much salt in the water, oh my god. Some broccoli and oven dried tomatoes with that, it tasted good. Most of my days I work at Fabbes and I am tired like a baby when I get back home. But I need money after our trip and to be able to feed our puppy when he or she comes so working feels good too. But still makes me tired. Otherwise I feel kinda low, not very motivated to do anything right now, there's not much to wait for. Or of course I am waiting for the dog but my own business and working at the café feels kinda meeehhh now. Feels like I'm just doing the same thing every year. Makes me dream when others will start studying again, that must be fun. Maybe I should study something new some day. But actually I never want to write a thesis again hehe. Not fun!! I am working on a puzzle with a 1000 pieces (you can see it in the picture), my boyfriend bought it second hand for me <3 and today I picked up Flora Wiström's book Hålla andan from the library. That's what I am up to now but I am longing for days at our summer place, cozy autumn nights and feeling relaxed inside. I can be quite moody atm even though I feel happy too. That's how things are right now. How are you?

homemade "sundried" tomatos

söndag 18 augusti 2019
Det här är mycket enkelt men kräver lite tid. Men enkelt! OcH gOtT : )

Tvätta och skär tomater i klyftor. Körsbärstomater räcker om de halveras, större kan man skära flera gånger. Lägg på bakplåtspapper på en ugnsplåt och salta och peppra. Värm/torka i ugn i 150 grader i allt från 3-5 timmar. Efter 1 timme kan man kolla tomaterna, spräcka dem med gaffel så vätska rinner ut och därefter kolla dem med ca en timmes mellanrum.

Mina torkar sällan 100% och det är helt okej för mig då jag äter dem så snabbt. Vill man ha dem en längre tid lönar det sig att torka dem så att de inte har vätska kvar. Förvara i en rengjord glasburk med olja och gärna lite vitlöksklyftor för smakens skull. Jag valde att börja göra dessa för att inte köpa fler glasburkar (bättre för miljön!) och tycker de här blir evinnerligt goooa!

**

This is a very simple but time-consuming recipe. But simple! And DeLiCiOuS : )

Wash and cut tomatoes. Cherry tomatoes are small enough to only be cut in half, but bigger ones in several pieces. Put on an oven plate with some baking paper and add salt and pepper. Warm/dry in 150 degrees Celsius for 3-5 hours in the oven. After 1 hour you can use a fork to break the tomatoes to get the water out. After that: check every hour!

My tomatoes seldom dry completely which is fine by me since I eat them before they get bad. But if you want to have them for a longer time, you should dry them completely so that they don't have any liquids left. Then put in a clean glass jar with oil and garlic for some taste. I chose to start doing these to not have to buy sundried tomatoes in glass jars (it's better for the environment!) and they are so good!

does it make you angry when I tell you flying is bad?

fredag 16 augusti 2019


Lite flygplanssnack igen.

1. Någon kan bli sårad av texten. Se det snarare som en wake up call att du reagerar på det här. Hata inte mig, TACK <3

2. Jag, Julia Degerth, är inte perfekt miljömässigt.

Okej vi börjar. Jag har flygit en hel del i mitt liv, så mycket nästan att jag inte vågar erkänna här. Min syster gifte sig i Mexiko, så den resan kanske var förståelig. Men i övrigt har mina flygplansresor varit onödiga, även om så klart roliga upplevelser. I gymnasiet blev jag inbjuden att delta på ett läger för idrottare (spelade handboll då), i Singapore. Åkte dit. När jag var liten reste vi tre gånger till Gran Canaria och så har jag också gjort valen att besöka USA två gånger och Filippinerna en gång (plus otaliga andra kortare resor). Fy faaaan vad många kilometrar, vad mycket bensin, vad mycket koldioxidutsläpp.

Men här är vi ärliga : )

**

Some flight talk coming up again.

1. Someone might get hurt by this text. Please see it more as a wake up call if you feel hurt. Please don't hate me, THANK YOU <3

2. I, Julia Degerth, am in no way perfect environmentally-wise (is that a word).

Ok let's start. I have flown a lot in my life, so much that I am almost ashamed to admit it here. My sister got married in Mexico, so I guess you understand me making that trip. But otherwise, all of my flights have been unnecessary - but of course the travel experiences were fun. In 2009 I was invited to a sport's camp (I played handball back then), in Singapore. I went there. When I was a kid we went to Gran Canaria three times and I have also made the choices to go to USA twice and to the Philippines once (and several other shorter trips). Fuck. That is so much flying, so many kilometers, oil, CO2 emissions.

But we are just being honest here : )
Jag fick ganska mycket kritik under min resa till New York, som faktiskt hände för bara ett år sedan, 2018 på våren. Då blev jag sårad och arg men på sätt och vis är jag ju också jättetacksam över att personen kritiserade mig. För det är nog en stor orsak till att jag på riktigt på riktigt började fundera över mina personliga utsläpp och då insåg jag hur otroligt stor del av dem var bara från resor. Det är enkelt att tro att man är eko om man gör en massa småsaker i vardagen - sorterar, har grön el, inte använder bil, äter mindre kött och mjölkprodukter, inte slänger mat etc. Det är bra grejer, så klart! Men problemet är, vilket jag också märkte då jag gjorde olika utsläppstest på nätet, att flygandet ändå kommer att skjuta ens personliga ekologiska fotavtryck i höjden. Hur mycket man än gör på hemmaplan. Det går alltså därför inte att påstå att resten av det man gör skulle vara tillräckligt, för dessa är nog som droppar i havet jämfört med flygutsläppen. Förstår ni vad jag menar?

**

I got a lot of criticism for my trip to New York, that I actually did not that long ago, in the spring 2018. I was really hurt and angry from what this person said, but now I am also very thankful that she said what she said. I think her words were a big reason to me actually starting to think about my personal CO2 emissions and I realized that a huge part of them comes only from travelling. It is easy to think that you are super green if you do a lot of small things in your everyday life - recycling, using green electricity, not using a car, eating less meat and dairy, not throwing away food etc. These are good things, of course! But the problem is, which I myself noticed too when I made some CO2 emission calculating online, that flying still will make your ecological footprint enormous. No matter how much we do in our everyday lives. So saying that those small things you do at home would be enough, is not true since they actually just are a really tiny part of all of your emissions if you still fly. Do you understand what I am trying to say?


Men vem är jag att babbla på om detta då jag själv rest alltför många gånger under bara 25 år (egentligen 24, har nu varit ett år flygfri<3<3<3)? Inte är jag ju det bästa exemplet, absolut inte. Men jag har fått en så så så viktig insikt som jag vill dela med mig av. Det måste jag ju få göra.

**

But who am I to say even a word about this after flying this much in my 25 years (actually 24, I have been one year flight free now <3<3<3)? I am definitely not the best example, nope. But I have realized something so important and I want to share that with you. That has to be OK for me to do.
Min insikt kom delvis av kritiken för New York men också då jag desperat försökte få ner mitt eget ekologiska fotavtryck och mätte det på olika sidor (t.ex Spark Sustainability (klick)). Hur jag än testade med att se vad som händer om jag byter ut vissa grejer mot andra (andra grejer än flygandet, då) i Sparks kalkylator, så var det ändå en rejäl mängd koldioxidutsläpp just jag orsakade. Pga flyget. Jag tänkte hur som helst länge länge att jag inte kan släppa flygresor, hur skall jag leva ett bra liv utan Asien? BLA BLA BLA. Vet inte helt säkert vad mitt problem var men så här tänkte jag. Att livet bara är komplett om man flyger världen runt, främst till Asien då, av någon anledning.

Till slut, som ett resultat av kritiken, dåligt samvete, insikten om hur stora ustläppen av resor till Asien eller över Atlanten faktiskt är och IPCC-rapporten 2018, lovade jag mig själv att bli flygfri.

**

My realization came partially because of the criticism I got for flying to New York, but also because I was desperate to have a smaller ecological footprint and tried to measure it on different pages (for example Spark Sustainability (click)). No matter how many times I tried to see what would happen if I changed something (not flying though) in Spark's calculator, I still caused so much CO2. Because of flying. I did, however, think for a very long time that I could never stop flying, how could I live a good life without Asia? BLA BLA BLA. I'm not sure what my problem was but this was how I was thinking. That life wouldn't be complete without travelling the world, mostly to Asia, for some reason.

Eventually, as a result from the criticism I got, feeling bad about flying, the realization about the amount of emissions air travel to Asia or across the Atlantic causes and the IPCC report in 2018, I promised to stop flying.
Jag tror (vet hehe) att folk blir arga på mig då jag säger att flygandet är dåligt. Kan få höra: "DU FLÖG SJÄLV TILL NEW YORK" av t.ex. vissa systrar :) :) :). Och ja, jag gjorde ju det. Men borde jag då bara leva med det resten av livet och aldrig förbättra mig? Är det inte ca definitionen av idioti? Tror det, cirkagurka. Det är hundra procent viktigt att vi utvecklas som människor, lär oss tänka i nya banor, fattar de fel vi gjort tidigare och gör bättre! Tänk om man med andra saker skulle tänka att det inte är någon vits att ändra sig om man en gång tänkt på ett visst sätt. Hur skulle det gå med kvinnors och t.ex. sexuella minoriteters rättigheter i så fall? Om alla tänkte som den äldre generationen idag. Eller om man fortfarande skulle dumpa plastpåsar med sopor och tunga stenar ner i havet? Det gjorde man förr, det var tillåtet och rekommenderat av myndigheterna. Ni hör ju att det är helgalet att inte bli vettigare och vilja ändras. Jag vill liksom inget annat än göra bättre och med tanke på hur äckligt många resor jag gjort världen runt, så är väl en stor grej jag kan bidra med, att försöka inspirera andra att minska sina resor? Är det inte att försöka balansera ut det lite? Skapa en bättre värld?

**

I think (know hehe) that people get angry at me when I tell them flying is bad. I can get comments like: "YOU FLEW TO NEW YORK YOURSELF" from for example certain sisters :) :) :). And yes, I sure did. But should I then just live with that and never improve my behavior? Is that not the definition of being stupid? I think so. It is a hundred percent important that we develop as humans, learn to think in new ways, realize the bad things we have done and try to do better! Imagine if we, in other cases, would think that we should keep thinking a certain way if we once did so and never change. How would the situation be for women or people of sexual minorities if everyone had the opinion of the old generation today? Or if we still were to dump our trash in plastic bags with heavy stones in the seas? That is something people used to do and that even was recommended by the authorities. I guess you understand how silly that would be, instead we need to be allowed to improve after doing stupid things. I don't want anything but to improve and thinking about how awfully many flights I have done, isn't it just smart for me to try to change and inspire others to do the same? Isn't that trying to create a balance? Creating a better world?

Jag tycker inte illa om människor som flyger, då skulle väl de flesta jag känner vara på min black list. Jag tycker dock inte om attityden människor har, kommentarer som att "jag skall få resa till värmen om jag vill det!". Liksom att man tror att det inte är ens ansvar att ta hand om vår planet. Är det någon annans, verkligen? Eller är det vårt allas? Nå, ni vet ju. Vårt allas.

Men folk blir arga på mig, som sagt. Tycker att jag är elak och orättvis och det ena och det andra. Om man är lite halvfräck som jag nu är, kan man ju i stället vända på steken och undra om inte de som flyger då är elaka och orättvisa, då de antagligen mycket väl vet om konsekvenserna för både framtidens miljö, människor och djur. (Men fortfarande vill jag säga att jag inte ogillar människor som flyger, tycker dock inte man skall ogilla mig eller bli arg på mig för min åsikt om hur problematiskt flygandet är heller) Djurarter kommer kunna dö ut helt, klimatflyktingar kommer orsaka enorma problem och själva planeten kommer att... jag vet inte ens vad. Så är jag faktiskt orättvis, elak, otrevlig och någon att avfölja på Instagram om jag säger att det är ett litet helvete att köpa en flygbiljett bara för att? Seriöst, nej. *

**

I don't dislike people who fly, if I did, I would dislike most people that I know. I just don't like the attitude people have, commenting stuff like "I should be able to travel to warm countries if I want to!". This makes me feel like they don't think they are responsible to protecting our planet. Is it really everyone else's responsibility, really? Well, you know it. It's everyone's responsibility.

But people get mad at me, like I said. They think I am mean and unfair and what not. If I get to be a little mean for real, like I will be now, we could look at this from another perspective and wonder if it might be the other way around instead. That those who do fly are being mean and unfair and what not since they probably do know about the consequences our planet, the people and animals will face in the future because of climate change. (But still I want to point out that I don't dislike people who fly, but also I don't think I should be hated for telling people that it is a huge problem that people fly this much today) Animal species can disappear, there will be great problems from climate change refugees and the planet itself will... I don't even know what. So am I really being unfair, mean, rude and someone you should unfollow on Instagram if I say that it is hell buying flight tickets just because you want to? Seriously, no. *
Om du är en av dem som spontanbokar biljetter, för jag har ju läst om folk som köper flygresor då de har tråkigt........., snälla älskade DU, tänk om. Vill du vara en del av problemet eller lösningen? Innerst inne tror jag vi alla, de flesta åtm, vill rädda vår planet. Men den som spontanflyger, för att det är kul, den är en del av problemet. Jag älskar så många människor som väljer att flyga, så känn dig inte sårad eller arg på mig. Jag var en gång i tiden DU. Tyckte inte att ansvaret låg hos mig. Tyckte att jag skall få resa utan stopp. Men jag kom till en insikt och hoppas att även du kan göra det en dag. Här nedan följer en kraftfull lista på konsekvenser av klimatförändringen, där flygandet står för en hel del utsläpp. Kom ihåg det min vän.

**

If you are one of those people who just likes buying flight tickets spontaneously, because I have heard about people buying them when they are bored........., then please YOU, think again. Do you want to be part of the problem or the solution? Deep inside I guess all of us, or at least most of us, want to save our planet. But those who just fly because they think it's fun to travel, are part of the problem. I love so many people who do fly however, so don't you feel hurt or get mad at me. I used to be YOU. I thought I didn't need to have responsibility. I thought I should be able to fly how much I wanted, no stop to that. But then I realized something and I hope you can too. Here below you will find a list of consequences from climate change, which flying is part of. Remember that my friend.


Jag har använt mig av Europa.eu som källa för nedanstående lista.

Följder av klimatförändringen:
- smältande glaciärer som leder till höjda vattenytor och översvämningar (också i områden där många bor)
- allvarligt kraftiga väder som bl.a. kan orsaka än mer torka och vattenbrist i torra länder
- ökat antal skogsbränder (säger ju sig självt att det är dåligt om fler träd försvinner)
- fler människor kommer att dö som en följd av högre temperaturer
- växt- och djurarter kan ta skada av snabba klimatomställningar

Om du fortfarande funderar över vart du skall flyga tillnäst, tänk om. Har du redan hunnit köpa en biljett? Åk på din resa men kom ihåg att du kommer att kunna leva ett fullständigt liv också utan flyg i framtiden. Du kommer att kunna göra så många roliga resor utan flyg. Läs t.ex. om min Interrail-resa i två månader genom att klicka här. Jag bryr mig inte jättemycket om vad någon tänker för det här är sant: det är respektlöst, allvarligt och väldigt mycket ifrågasättbart varför man väljer att nöjesflyga då man vet om konsekvenserna. Det är en självisk akt och vi behöver ändra på det.

Nu har jag väl tappat ca 1000 personers förtroende då jag varit så "elak" i det här inlägget : ) men låt det fungera som en tankeställare. Vill du vara en del av problemet eller lösningen? Jag väljer i alla fall det senare.

**

I have used Europa.eu as the source for the list below.

Consequences from climate change:
- melting glaciers that cause raised sea levels and flooding (also in areas where people live)
- strong weathers that can cause for example more drought and lack of water in dry countries
- more forest fires (I guess you know how bad it is if more trees disappear)
- more people will die from the raised temperatures
- plant and animal species can get hurt from the fast changes in our climate

If you still are thinking about where you should fly next, please think again. Have you already bought a ticket? Go on that trip but remember that you will be able to live a really nice life without flying in the future. You will make so many other fun trips without flying. If you like, you can read about my two month Interrail trip by clicking here. I don't care very much what people think about this because it is true: it is not respectful, it is very serious and questionable why someone would choose to vacay fly if they know about the consequences. It is a selfish thing to do and we need to change that.

I guess I have lost like a thousand people's support now from being so "mean" in this post : ) but instead, please let it be a post that makes you think otherwise. Do you want to be part of the problem or the solution? I choose to be part of the solution.
Jajja, det var dagens lilla rant. Ber om ursäkt ifall någon blev arg, sårad, det ena och det andra. Jag har förklarat i texten att jag inte ogillar människan som flyger men har väldigt svårt att sympatisera med att man bara måste få flyga för skojs skull. Vi kan inte riskera vår planets framtid för lite nöje. Och vi kan ha roligt hemma också, eller i grannländer man når med tåg eller buss. Så äre. Jag hoppas hoppas hoppas att någon kan känna sig inspirerad snarare än helt nedslagen, för min önskan är ju att skapa förändring, inte frustration och att man ännu mer vill flyga.. för att liksom straffa mig. Haha. BRUTALT. Okej. Ha en fin fredag!

Läs mitt inlägg om hur jag lärde mig att leva utan flygplan genom att klicka här.

*vänligen observera att jag vet att inte alla människor flyger för att de har ett val. T.ex. tyckte jag ju att min systers bröllop i Mexiko var en resa jag skulle få göra, det är inte varje dag syrror har sådana fester. Flyr man för sitt liv eller jobbar för t.ex. Röda Korset och vill rädda liv i andra länder, flyg! Riskerar man förlora sitt jobb (och vet att man inte kan hitta ett annat i så fall, eller klarar inte mentalt av att söka ett nytt), och ett Skype-möte inte är ett alternativ, kanske man måste göra jobb-flygresor. Kanske man har familj så långt bort att man måste flyga för att hinna se dem under sin korta semester. JAG FATTAR DEEEET. Men många som finns därute, spec i västvärlden, de bara flyger för att de kan och har råd. Det är 100% ett val för dem, inte ett måste. Ni vet ju det, jag hoppas ni förstår att även jag fattar att det finns olika situationer för olika människor. Den här texten är dedikerad till dem som är så privilegierade att de har ett val. Så välj klokt <3


**

Ok that was my little Friday rant. I apologize if anyone got angry, hurt, something else. I have explained in the text that I don't dislike the person who flies but I can not symphatize with the fact that people just fly for fun. We can't risk our planet's future for that. And we can have fun at home too, or in countries nearby that can be reached by bus or train. That's how it is. I really really really hope that someone has felt more inspired than frustrated, because my wish is to make a change and not making people want to fly even more.. just to punish me. Haha. BRUTAL. Ok. Have a nice Friday!

Read my post about how I learned to stop flying, by clicking here.

* please note that I know that not all people fly for fun or because they have a choice. For example I told you that I thought it was OK for me to go to Mexico for my sister's wedding, it's not every day these things happen in your family. If you are fleeing for your life, maybe you are a refugee or something else?, or working for the Red Cross and are about to save lives - then fly! If you risk to lose your job if you don't go on your work trip (and you know that you wouldn't be able to get a new job easily or the whole thing stresses you out) and a Skype meeting isn't an option - then go. Maybe you have family far away and wouldn't be able to see them during your short vacation, fly. I GET IIIIT. But for so many people out there, mostly in the western world, people fly because they can and have the money. For them it is a 100% a choice, not a must. You know what I am talking about and I wish that you would understand that I, too, understand that there are people living very different lives. This text is for those of you who are so privileged that they have a choice to make. Please choose wisely <3

summer photos + inspiring environmentalists on Instagram

torsdag 15 augusti 2019

Hej och hå bloggen! Några dagar sedan sist, jag har mycket för mig : ) jobbar varje vardag på Fabbes och på veckoslutet var vi på min sommarstuga i Ekenäs (bilderna tagna där) och sedan avslutade vi veckan på ett 85-årskalas hos en söt gammal gubbe. Men jag kommer tillbaka med mer material här snart, loverilovar!! Tänkte idag snabbt tipsa om några Instagram-konton jag tycker att inspirerar mig på olika sätt, mycket gällande miljö ofc. Ni hittar dem under den engelska översättningen nedan. KRAM HEJDÅ

**

Hi there bloggi! A few days since I wrote something but I have a lot going on atm : ) I work at our café Fabbes almost every day and last weekend we went to my summer place (the pictures are from there) and then we ended the week celebrating a cute old man who turned 85 years old. But I will be back here with more material soon, I promise!! Today I am just gonna give you a few nice Instagram accounts that inspire me in different ways, mostly environmentally-wise ofc. You find them here below. HUGS BYE

**

Så så vackra bilder och mycket om att odla själv, tankar om att må bra själv då man försöker leva hållbart - egen hållbarhet - och mycket inspirerande tankeväckande bildtexter. Hon har också startat Sustainable Brooklyn @sustainablebk som ni skall kolla in.

So so pretty pictures and a lot about growing food yourself, thoughts about feeling good yourself when trying to live a sustainable life - self  sustainability - and many inspiring thoughtful captions. She has also started Sustainable Brooklyn @sustainablebk that you should check out.


Hon hade ett superbt recept på hemgjord vegansk mozzarella som jag testat. Dessutom har hon och hennes lilla familj byggt deras drömhus och det i miljövänlig anda med mycket återbruk och skonsamma material. INSPIRERANDE. Tycker också att henne bilder är 10/10.

She had a really great recipe on vegan mozzarella that I tried out. And she and her family has now built their dream home and that in a sustainable way with a lot of reusing and environmentally friendly materials. INSPIRING. I also think her photos are 10/10.


Recept på under 10 SEK, ca 1 €! Varje portion är under 1 € i pris och det är också väldigt kul att inse att man ju kan äta skitbilligt om man väljer billigare i butiken. Hon verkar rolig också och har alltid ett miljöfokus med.

Recipes under 10 SEK, about 1 €! Every portion is cheaper than 1 € and it is fun to see that you can eat extremely cheap food if you just choose otherwise in the store. She seems like a really fun person to be around too and her account discusses environmentalism as well. In Swedish.


Tar upp viktiga grejer som att det är dåligt för miljön att flyga och äta animaliska produkter t.ex. och verkar insatt i ca alla områden gällande miljövänlig livsstil! Lär mig mycket av henne. Mycket fast fashion-snack också, allmänt viktiga ämnen.

She speaks about important things like how it is bad for the planet to fly and eat dairy and meat for example and she also seems very aware of most other things in environmentalism too! I learn a lot from her. She talks about fast fashion too. Many important subjects.


Alltid en favorit! Finländska Nollahukka snackar om Zero Waste, hälsa, miljö.. lite allt möjligt. Alltid glad då de lägger upp något nytt, det är alltid nya synpunkter på saker och ting och alltid välskrivet med fina bilder. Följ vetja!

Always a favorite! Finnish Nollahukka talks about Zero Waste, health, the environment.. a lot of things actually. I am always happy to see their new posts, since they always have unique point of views and all of their captions are very well written with beautiful pictures. Follow them! They write in Finnish.


Vinnare på estetik! Superinspirerande konto med flera personer som står bakom, majoriteten av dem verkar husera i Helsingfors. Här tas upp ca allting som handlar om miljön och det görs på ett så snyggt sätt. Deras stories är extra intressanta tycker jag.

Winners when it comes to looking good on social media! Super inspiring account with many people behind it, most of them seem to be living in Helsinki. Here they discuss everything that has to do with our planet and they do it in such a beautiful way. I like their stories a little extra, they are always interesting.


(har ingen aning om varför den där rullgardinspilen är där, jag har inte lagt dit den men får inte heller bort den)
Hos Brown Girl Green snackas det extremt viktiga grejer som att många miljörörelser är väldigt "vita" och liksom något vita människor gör till deras grej - även om varenda en på hela jorden är lika mycket med i klimatrumban. Och borde vara tillåtna till det också! Hon är också ärlig och visar att Zero Waste inte alls behöver vara vackert utan kan vara smutsigt och icke-gulligt men ändå väldigt miljövänligt. Det blir enkelt så att trendlivsstilar bara blir en snygg utsida men inte så mycket djup och miljötänk.


(I have no idea why that scroll down arrow is there, I haven't put it there but I am not able to remove it either)
At Brown Girl Green she talks a lot about important things like environmental movements being very "white" and something white people make their things - even though each and everyone on this planet is just as much part of saving the world. And should be allowed to as well! She is also being very honest and showing that Zero Waste doesn't have to be all aesthetic but can instead be dirty and non-cute but still very sustainable. Trendy lifestyles easily become just something that looks good on the outside but that doesn't have that much thought about the planet in it.


En svensk Johanna som är expert på hållbart mode. Tyckte hon skrev en så himla bra bildtext igår eller när det nu var, om vad som på riktigt är hållbart inom mode. Vi övertänker så lätt allt. Hon har också gett ut en bok om dessa ämnen och verkar väldigt vettig.

Swedish Johanna who is an expert in sustainable fashion. I thought she wrote such a well written caption yesterday or whenever that was, about what actually is sustainable in fashion. We overthink things so easily. She has also written a book about these things and she seems very smart. In Swedish.

**

Det var det! Ha en fin torsdag! BAJ
That was it! Have a good Thursday! BYE

September to November - everything I am looking forward to doing

fredag 9 augusti 2019


Det gjorde mig glad att läsa att Ellen Strömberg älskar hösten. Jag tycker om människor som älskar hösten. Jag älskar hösten. Hösten är bäst.

Men så, här stjäl jag inläggsidé av Ellen då direkt och skriver även jag 32 saker jag ser framemot i höst! Läs Ellens inlägg här.

**

It made me glad to read that Ellen Strömberg loves autumn. I like people who love autumn. I love autumn. Autumns are the best.

But, I will steal Ellen's blog post idea and write 32 things I am looking forward to doing this autumn, myself. Read Ellen's post here.


1. Min och killens födelsedag. JAJA vi är novemberbarn båda två med bara fyra dagars skillnad (och tre år hehe). Födelsedagar är alltid bästa dagen på året hur gammal jag än är.

2. Så klart att vi skall få en hundvalp hem <3 i september kommer lillen och vi är så glada. 9 månaders väntan är över så det är ca som att vara gravid, vi får ju faktiskt ett barn liksom. Längtar att få visa er hur man kan leva miljövänligt med hund!!!

3. Y-L-L-E-T-R-Ö-J-A-N. Sommar och bara ben kan gå och lägga sig för jag vill vara invirad i tretton halsdukar och tre ylletröjor. Det är definitionen av livskvalitet.

4. Jag längtar efter att få sälja fler böcker. Vill att alla har min bok : )

5. Recepthösten. Kommer att testa fler recept än någonsin. Igår gjorde jag faktiskt en fast veganmozzarella som blev helt bra! Problemet är dock att den inte exakt smakar mozzarella men däremot är konsistensen 10/10. Fin som fanken! (veganmozzarella på bild)
Pst. Du har väl inte missat mitt recept på hemgjord havremjölk som fungerar i kaffet? Klicka >här< för att läsa det!

**

1. My boyfriend's and my birthday. YES we are both November children and with only four days apart (plus three years hehe). Birthdays are still the best days of the year no matter how old I am.

2. Of course that we are having a puppy <3 we will get him or her in September and we are so happy about that. 9 months of waiting actually, so it's almost like being pregnant. And a puppy is like having a child so. I can't wait to show you how you can live environmentally friendly with a dog!!

3. The warm sweater. Summer and bare legs is nothing compared to thirteen scarves and three sweaters. That's what I call life.

4. I can not wait to sell more books. I want everyone to have my book : )

5. The recipe autumn. I will try out so many recipes. Yesterday I actually made a firm vegan mozzarella which was good! The problem is probably that it doesn't really taste like mozzarella but the consistency is 10/10. (vegan mozzarella in the picture)
Pst. Have you read my post about homemade oat milk that works in coffee? Click >here< to read it!
6. Samarbeten som ger pengar. Jag har äntligen några på kommande, de är såsåså viktiga så att jag kan betala mina räkningar. Dyrt att vara företagare, också i liten skala : (

7.  Bitande kyla. Ajaj vad nice.

8. Slask. Tro mig, jag menar det. Det finns något sjukt charmigt i slask. Jag kan tycka att slask "berättar en historia" (lol). Det känns som att slask är resultatet av att många människor tagit sig till och från jobb, skola, hobby, butiksuppköp, annat. Det berättar om människorna som bor i staden. De är aktiva och jag vill veta mer om dem : ) okokok

9. Äpplen.

10. Äppelmos.

11. Äppelchutney.

12. Och äppelsaft : )

**

6. Collabs that I will make money from. I finally have some of those coming up, they are sososo important to me so that I can pay my bills. It's expensive to have a company even though it's not a big one :(

7. The cold autumn weather. It's so very nice.

8. Slush. Believe me, I mean it. There is something so charming about slush. I feel that slush "tells a story" (lol). It feels like slush is the result of many people going to and from work, school, hobbies, grocery shopping etc. Slush tells a story about the lives of people in a city. They are active and I want to to know more about them : ) okokok

9. Apples.

10. Apple jam.

11. Apple chutney.

12. And apple juice : )13. Alla dessa rooiboskvällar. Hur kan rooibos vara så gott? Jag klarar egentligen inte av te.

14. Manna-caféet!!!! Har ni inte besökt Manna i Åbo så G Ö R det, det är så inihelsiketusans gulligt. Skall sitta där med vår lilla hund, äta lite gott och dricka deras rooiboste med havremjölk. Kanske ha datorn med, jobba lite på blogg. Låta hunden få nya vänner eftersom där hänger en hel del roliga pälsdjur. Äta minst två kakor per gång. LEVA LIVET LIKSOM *woke-persons röst*

15. Gå jättemycket hos psykolog. Bara två gånger hos henne har redan hjälpt. Hon är så bra och ställer rätt frågor. Insåg typ sju saker senast och innan jag var där var jag noll medveten om allt det.

**

13. All those rooibos nights. How can rooibos be so good? I usually hate tea.

14. The Manna café!!!! If you haven't visited it yet, D O it, it is so freaking cute. I will sit there with our little puppy, eat something delicious and drink their rooibos tea with oat milk. Maybe have my laptop with me and work on the blog. Let the dog meet other furry friends that I know go there quite often. Have at least two pieces of cake per time. LIVE LIFE A LITTLE *woke person voice*

15. Go to my therapist a lot. Only two times with her has already helped. She is so good and asks the right questions. I realized like seven things the last time I was there and I wasn't aware of them before I talked with her.


16. Kvällar på sommarstugan är nästan bättre på hösten än sommaren. Det är lite sådär ... bättre bara.

17. Att rensa vårt hem. Just nu känns inte hösten som en nystart eftersom att jag inte börjar skola eller nåt sånt.. men däremot kommer jag att jobba mycket mindre pga hundvalpen så på ett sätt blir det ju ändring i vardagen. Och DÅ känns det skönt att rensa och ändra om hemma. Varför har vi varit hamstrare i vårt förra liv? Varför ville jag ha allt jag såg för ca 7 år sedan? Lider så mycket av det idag, vill typ att alla rum är tomma men med växter : )

18. Hitta nya ännu mysigare bloggar att läsa dagligen. Läser fem bloggar dagligen, resten hänger på skilda dagar. Tipsa gärna! Dagligen läser jag Sandra Beijer, Flora Wiström, Lisa Olsson, Kenzas och Wilderness.

19. Frostiga röda löv : )

**

16. Nights at our summer place are almost better in the autumn than in the summer. They just are ... better.

17. Decluttering at home. Right now autumn doesn't feel like a new beginning since I won't have school or anything.. but on the other hand I will work a lot less because of our puppy so in a way that's a change in my everyday life. And that's why it feels good to declutter and change our home. Why did we collect so much shitty stuff in our former lives? Why did I want to own everything I saw, seven years ago? I am struggling so much because of this today, I want empty rooms but with plants.

18. Find more cozy cute blogs to read on a daily basis. Right now I read five blogs every day and the rest I read when I feel like it. If you know any good ones, let me know! Right now I am reading these on a daily basis: Sandra Beijer, Flora Wiström, Lisa Olsson, Kenzas and Wilderness.

19. Frozen red leaves : )


20. Växa min publik på Instagram. Jag behöver publik så att någon vill betala för att jag gör reklam för dem. Ser framemot nya engagerade följare. Och de gamla såklart!! <3<3<3

21. Ser framemot att hitta ekologiskt fairtradekaffe i lösvikt. Överkonsumera det sen.

22. Sy egna kläder av gamla tyger. Har samlat på mig söndriga tyger och vill börja sy. Har en vision!!!!!

23. Att ha frysen full av gratis bär och annat från vår gård. Har satt på frysen nu igen, den var avstängd i flera månader och behövdes faktiskt inte. Kanske man kunde ha den på i perioder för att spara pengar och miljö? Den måste oberoende avfrostas ibland för att dra mindre el och då kan man väl lika gärna ha den avstängd i några veckor efter det om den inte är ett måste. Men oberoende: vill fylla den med röda, svarta och vita vinbär samt krusbär och kanske äppelsylt hehe.

**

20. Make my audience grow on Instagram. I need that so that more companies want to buy collabs from me. I can't wait to meet all new engaged followers. And the old ones of course!! <3<3<3

21. I am looking forward to finding organic fairtrade coffee in bulk. And then I will consume it like I'm crazy.

22. Make my own clothes from old fabrics. I have been collecting old broken fabrics and now I want to start creating something. I have a vision!!!!!

23. Having our freezer full of free berries from the garden. I plugged in the freezer again after having it turned off for months since I just didn't need it. Maybe we could use freezers in periods to save money and the environment? You need to defrost it every once in a while anyway, so then just leave it turned off for a few weeks if you won't be using it. But anyway: I want red, black and white currant berries and also gooseberries and maybe some apple jam in my freezer this autumn hehe.
24. Spelkvällar. Mina favoritpersoner är de som gillar brädspel.

25. Att förminska vårt hem. Ni vet hur det är mer miljövänligt att inte ha ett onödigt stort hem. Vi har 66 m2 och är två personer vilket är onödigt mycket. Under sommaren är det helt okej då värmen ändå är avstängd men till vintern funderar vi (jag hehehe) på att stänga sovrummet och flytta in i arbetsrummet i stället. 52 m2 uppvärmd yta!

26. Eventuellt investera i lite bättre kameraredskap. Begagnat, så klart! Jag köpte ett DYRT objektiv begagnat och sparade ca 300 € bara därför. Och miljön tackar och bockar.

27. Att fortsätta planera mitt stora hemliga projekt jag för länge sedan lät er snusa på på Instagram. Jag har en väldigt stor plan för ett stort projekt men det tar lång tid och ganska ofta glömmer jag bort att jobba vidare på det haha. Det finns ingen deadline osv men helst skulle jag ju kunna gå ut med nyheten asap. Men hörni, kanske jag jobbar mycket på det i höst! HOPPAS.

**

24. Game nights. My favorite people are those who like board games.

25. Making our home smaller. You know how it's better for the planet to live in smaller spaces. We have 66 m2 and are two persons which I feel is a little bit too big. During summer it's OK since we don't have any heating inside but to the winter we (or I hehehe) are thinking about closing the bedroom and moving into our work space/dining room instead. 52 m2 heated instead!

26. Maybe investing in new better camera equipment. Second hand, of course! I bought an EXPENSIVE second hand camera lens and saved about 300 € because of that. And it's better for the environment too.

27. Continue planning my big secret project I once mentioned on Instagram. I have a very big plan for a huge project but it takes a lot of time and quite often I forget to work on it haha. I don't have a deadline etc but I would like to tell about it asap. But hey, maybe I will work a lot on it this autumn. HOPEFULLY
28. TÄNDA LJUS.

29. Att springa in i ett café ur slasken utanför, säga "en latte tack" och vara årets mysigaste människa i en mjuk fåtölj och med datorn framför mig. Att sitta på caféer och jobba är livet.

30. Kanske eventuellt möjligtvis ordna en miljöworkshop i Åbo, alternativt en två tre dagars kurs. Bara om jag orkar. Finns det intresse?

31. Vara mycket utomhus med hundvalpen. Blir skönt att man "måste" ut ur huset varje dag, behöver det med tanke på att jag ofta är ganska lat och omotiverad gällande sådant.

32. Förbereda mig för julen och den här gången totalt ignorera all form av familjestress och skitkänsla som man så ofta har kring jul. Åtminstone jag. Den här gången skall jag bara njuta.

Vad skall ni göra i höst? KRAM

**

28. CANDLES.

29. Running in to a café from the slushy streets, saying "one latte please" and being the coziest person of the year sitting in a comfy chair with my laptop in front of me. Sitting in cafés working is life.

30. Maybe I will hold an environmental workshop in Turku, or maybe a two or three day long course. Only if I feel that I manage that, I don't want to be stressed out. Is there anyone interested in this?

31. Being outside with the dog a lot. It feels good that we now will "have to" go outside everyday, I need it since I can be quite lazy and have no motivation otherwise to do it.

32. Prepare everything for Christmas and this time completely ignoring any kind of family related stress or shitty feelings that I usually get during Christmas. This time I will just enjoy it.

What are your plans for this autumn? HUGS

Search This Blog

Använder Blogger.

Widget No.3

You can use this area to add any widget you want.

Social

Pages

Categories

Instagram

What is sustainability?

BTemplates.com

Theme Designed By Hello Manhattan

Your copyright

Your own copyright