söndag 5 april 2020

20 inspirerande Instagram-konton om en hållbar livsstil
Inspiration! Instagram är en JUVEL vad gäller grön inspiration och här har ni därför 20 Instagram-konton med temat hållbar livsstil. (Finns många fler men vi börjar så här).

Jag har rekommenderat henne förut men kan inte nog poängtera hur mycket jag gillar hennes konto. Igenomtänkta inlägg med intressant information och mycket av hennes egen syn på att leva nära naturen hållbart. Hon bor i ett hus byggt på möjligast miljövänligt vis ute på landet i Sverige. Och huset är så fint guuuud.

@browngirl_green
En tjej som lyfter upp environmental racism, miljöracism, och gröna frågor i allmänhet. Ett konto jag vill rekommendera till alla som känner att de behöver se en annan sida av miljöfrågor än de som verkar vara mest omtalade idag. Jag har lärt mig så mycket av henne och innan jag upptäckte henne var det verkligen en stor förlust att inte ha hört talas om en så väldigt väsentlig miljöfråga som miljörasism. Mycket i miljösnacket idag är tyvärr rasistiskt.

Absolut favorit! Via henne har jag lyckats hitta en massa intressanta hållbarhetskonton som diskuterar bl.a. miljörasism och mycket mer. Jag tror överlag det är det här kontots styrka, att hon delar så intressant information som andra delat. Via henne kan man hitta riktiga guldkorn, samtidigt som så klart det hon själv också skriver är viktigt och aktuellt.

En inhemsk favorit! Välskrivna inlägg där kvalitet går framför kvantitet. Alltid nya intressanta vinklar på miljöfrågor och välgjorda stories. Intressantast tycker jag det har varit att få se in i Otsos hem i stories och också när de besökte ett vattenreningsverk ett tag sedan.

En annan inhemsk favorit! Hon stickar SÅ FINA TRÖJOR själv. Överlag en inspirerande tjej som snackar etiskt mode och en hållbar långvarig garderob.

@the.mirror
Kanske det kontot jag uppskattar allra mest, om jag får lyfta en högre än de andra. Det här kontot tar verkligen tag i så många av de problemen i världen som handlar om miljörasism, och man lär sig otroligt mycket av dem. Normer ifrågasätts, samhällets ses på med kritiska ögon, man lyfter fram otroligt bra vinklar på saker och ting. När jag hittade det här kontot ändrades hela min värld, på riktigt.

@f.laura_and_fauna
En relativt nyligen hittad profil, där Laura delar enkla användbara tips för att leva ett grönt, miljövänligt liv. Veganism, mindre avfall, etiskt mode, tips på hur man återbrukar saker och ting med mer. Fina bilder och hon känns som någon man enkelt kan nå liksom. En snäll person.

@sparksustainability
BÄST! Ett visuellt fint konto med massa viktiga fakta och funderingar över egentligen allt vad gäller miljöfrågor. Hur påverkar flyg vår planet? Hur kan man minska sina egna utsläpp? Vad händer om man gör det och det och det osv. Informativt, intressant, nytänkande. De har också en utsläppskalkylator och en app!

@dreamalittlegreen
Ett annat konto med fokus på hållbart mode! Tycker själv att det är så intressant för de allra flesta människor jag känner, påverkas ju av mode på något sätt. Jag känner ingen som inte äger kläder och då tänker jag att det är ett så stort och brett fenomen att det faktiskt är värt att fundera på kläder och deras miljöpåverkan. Hon här skriver så bra och beskrivande om de problem som uppstår i samband med icke-etiskt mode. Uppskattade enormt mycket hennes kritiska blogginlägg om Everlane som sägs vara ett etiskt modeföretag men inte nödvändigtvis alls är det.

@kaksinyksiossa
Ett finskt konto om att leva på tumis i en etta. MINIMALISM <3 jag älskar konton som dessa med så många konkreta tips och förklaringar också på sådant som man kanske inte tänker på att har en lösning. Ni vet hur jag kämpar med att hålla städat här hemma och all form av *leva och bo litet* intresserar mig enormt. Det är miljövänligt med smått!

@helenagualinga
Henne träffade jag tidigare in vintras och en intervju med henne skall publiceras bara jag får den klar. En tjej som bor i Åbo och är halvt finlandssvensk och halvt från Ecuador. Otroligt inspirerande, hon kämpar för att regnskogarna skall bevaras i hennes hemby i Ecuador. Hon kämpar för miljön visserligen men det är också en kamp för mänskliga rättigheter och mot kapitalismen. Kände mig starstruck då jag fick träffa henne, en verkligen hjälte.

@lunettecup
Visserligen inte en person men ett konto som tar i beaktande olikhet!! Och en menskopp är ju definitionen på hållbarhet, den möjliggör t.o.m. att personer kan gå i skola i vissa länder där mens problematiseras.

@balancedtoni
Tycker så mycket om hennes konto!! Känns som att hon är supersnäll och nere på jorden och att hon reflekterar mycket över olika val. Hon delar bra tips själv och tipsar dessutom om andra konton som också är intressanta. Följ henne!

@resareko
Ett svenskt konto med tydliga beskrivningar av hur man reser till olika ställen som går att nå utan flyg, från Sverige eller t.ex. Köpenhamn. Det mesta gäller ju därför också oss i Finland! Vackra färgglada bilder på magiska platser som kan finnas strax runt hörnet. Europa är närmare än man kanske skulle tro och har guld värda platser. Resareko är framtiden och lönar sig att följa för att själv få redskapen att resa mer utan flyg. Ett bra konto helt enkelt.

 @idascozycorner
För magiska veganska recept, följ fantastiska IDA från Luonnonkaunis! SÅ fina bilder och dessutom tycker jag att hennes stories är kanske det mest intressanta, hon pratar gärna med sina följare och berättar ärligt vad hon tycker om saker och ting. Tack vare henne lär jag snart få rötter i några sticklingar, t.ex.

@copenhagenbyme
Kanske inte direkt ett hållbarhetskonto men det känns som att jag blir hållbar av att följa detta haha. Så otroligt fina bilder från världens finaste Köpenhamn. Min plan är ju att flytta dit med killen och Berran och lusten växer sig allt större av att kolla på detta. Om ni inte känner av hållbarhetsvibbarna kan ni se konton som dessa som inspiration för att resa någorlunda lokalt tänker jag! Man kommer enkelt till Köpenhamn från t.ex. Åbo genom att ta nattfärjan till Stockholm och därifrån 8.25-tåget ner till Köpenhamn. 13.30 torde man vara framme! Enkelt, snabbt och världens coolaste stad. På riktigt.

@sallajokin
En åbobo som jag hittade nyligen, tycker om känslan i hennes bilder. Fokus på natur, hunden, etiskt mode. Mycket om second hand och tack vare henne hittade jag faktiskt vägen till ett nytt loppis i Åbo som heter Merkitys 2hand.

@klimatkompisar
Ett gäng finlandssvenska tjejer som delar med sig av konkreta tips och olika fakta gällande miljöfrågor. Bra konto med fina bilder och tydliga förklaringar. Tycker om att höra deras egna tankar om saker och ting och tror att speciellt faktadelen är otroligt givande för deras följare.

@klimatklubben.se
Svenska Klimatklubben började som en Facebookgrupp med intressanta artiklar och fakta. Idag också ett stort Instagram-konto med FINA bilder och väldigt många vettiga åsikter. Mitt favoritord är "restfest" som de talar om ibland - att bjuda hem vänner på rester. Varför inte? Skriven av bl.a. experter på hållbart mode men fokuset ligger ändå på ganska många olika vinklar.

@ekoeleganssi
Absolut en favorit här också. Ett konto om en minimalistisk Zero Waste-livsstil där man får gripbara råd om hur man kan lösa förvaringsproblem hemma. Hon har flyttat till ett mindre hem nyligen och pratar därför mycket om minimalism, vilket jag mycket mycket uppskattar. Tycker också att hennes namn ger kontot rättvisa - ekoelegans är vad det är. Harmoniska bilder, vettiga åsikter, minimalism och miljöfrågor. Allt och lite till om du frågar mig.


Och vill ni följa mig på Instagram så hittar ni mig här: @groniabo där jag försöker dela enkla konkreta sätt att göra vardagen mer hållbar, samtidigt som jag gärna också lyfter fram andra som jag tycker gör ett bra jobb i de här frågorna. Om du följer mig stöder du min verksamhet och mig rent ekonomiskt t.o.m., fastän det inte kostar något att följa! Så jag är mycket tacksam om du vill göra det <3

Vilka konton följer du?


// Inspiration! Instagram is FULL of green inspiration and therefore you'll get 20 awesome Instagram accounts with sustainability in mind here. (There are a lot more but let's start with these ones)

@elenoreearth
I have recommended her before but I can't just describe it well enough for you, how much I like her account. Her posts are thought through and full of interesting information and a lot is also about her own philosophy about living close to nature, sustainably. She lives in a house that is built in the most sustainable way possible for them, in the countryside in Sweden. And the house is so pretty my gooood.

@browngirl_green
A girl who talks a lot about environmental racism and other environmental stuff too. I want to recommend this account to anyone who feels like there usually is shown only one side of environmentalism and who wants to read about something else for once. I have learned so much from her and I realize that not hearing about environmental racism before has been a huge loss for me, since this is such a huge part of the problem. A lot of the environmentalism I see today, is kinda racist.

@earthwanderess
An absolute favorite! Through her I've found a lot of interesting accounts talking about sustainability and environmental racism and so on. I think this is the best about this account actually, that she shares such interesting stuff that others have shared. Through her you can find really valuable accounts and she's sharing interesting facts herself too.

@nollahukka
A Finnish favorite! Well-written posts where quality is more important than quantity. They always show such interesting perspectives of environmentalism and the stories are really well-made. I think my favorite stories were the ones about Otso's home and when they visited a place where they clean our drinking water.

@reettapelli
Another Finnish favorite! She makes AMAZING KNITTED SWEATERS herself. Overall just inspiring and a lot about ethical fashion and a lasting closet.

@the.mirror
This might be the account I appreciate the most, if I get to choose one above the others. This account really talks about many of the problems regarding environmental racism and I have learned so much from them. They question norms, criticize society, show new aspects of everything. When I found this account, my whole world changed.

@f.laura_and_fauna
I found her a while ago, an account where Laura gives you simple useful tips for living a green environmentally friendly life. Veganism, less waste, ethical fashion, tips about reusing stuff and so on. Nice photos and she feels like a person who is easy to reach out to. A nice person.

@sparksustainability
THE BEST! A visually beautiful account with such important facts about almost anything regarding environmentalism. How do planes affect the planet? How can we cause less emissions ourselves? What happens if we do this and that and so on. Informative, interesting, innovative. They even have a calculator to know your own emissions and also a new app!

@dreamalittlegreen
Another account focusing on sustainable fashion! I think this is interesting since most people I know, are affected by fashion one way or another. I don't know anyone who doesn't own clothes and that means that it is quite a big phenomenon which means that it really is good to think about our clothes and how they affect the planet. She writes really well about the problems with fast fashion. I really appreciated her blog post criticizing Everlane which is said to be an ethical fashion company but  probably isn't.

@kaksinyksiossa
A Finnish account about two people living in a studio. MINIMALISM <3 I love accounts like this one with such great tips and explanations how to solve storage problems you might not even think about. You know how I am fighting to keep the home clean and anything about living small is interesting to me. Living small is planet friendly!

@helenagualinga
I met her earlier this year and I will publish an interview with her as soon as I get it ready. She lives in Turku and is half Finnish and half Ecuadorian. She is so inspiring, fighting for the rain forests in her hometown in Ecuador. She fights for the environment yes, but it is also a fight for humanity and human rights and against capitalism. I was pretty starstruck by meeting her, she is a real hero.

@lunettecup
Not a person but an account that shows differences in people!! And the menstrual cup is the definition of sustainability, it even makes it possible for people to go to school in countries where menstruation is seen as a problem.

@balancedtoni
I really like this account!! It feels like she is a super kind person and down to earth and that she reflects a lot about her choices. She shares great tips herself and also gives visibility to other accounts that are interesting. Follow her!

@resareko
A Swedish account with great instructions on how to travel flight free to different places from Sweden and Copenhagen. That applies to many of us in Finland too! Beautiful colorful photos of magical places nearby. Europe is closer than you'd think and really has some hidden gems. Resareko is the future and I would recommend following them to get information about traveling without flying. A good account.

@idascozycorner
For magical recipes, follow amazing IDA from Luonnonkaunis! SUCH pretty pictures and I think her stories are the most interesting ones, she talks with her followers and is honest about what she is saying. Because of her I should get roots on some of my latest cuttings, actually.

@copenhagenbyme
Maybe not really an account about living sustainably but I feel like I become sustainable from following it haha. Really pretty pictures from the best Copenhagen. As I've told you, my plan is to move there with my boyfriend and Berran and I want that even more, even faster, by looking at these photos. If you can't feel these sustainability vibes, then maybe this account and similar ones could be an inspiration for travelling locally. You get to Copenhagen quite easily from Turku, for example. Take the night ferry to Stockholm and from there the 8.25 am train to Copenhagen. You should be in Copenhagen around 1.30 pm. Easy, fast and seriously the coolest city on earth.

@sallajokin
A girl from Turku that I found a while ago, I like the feeling in her photos. She focuses on nature, the dog, ethical fashion. A lot is about second hand and I actually found a new second hand in Turku store called Merkitys 2hand through her.

@klimatkompisar
A few girls sharing really good tips and facts about environmentalism. The account has pretty pictures and clear descriptions. I really like the parts where they talk about their own opinions and reflections and I am sure that the fact parts are really valuable to their followers.

@klimatklubben.se
The Swedish Klimatklubben started as a Facebook group with interesting articles and facts. Today they also have a big Instagram account with BEAUTIFUL pictures and smart opinions. My favorite tip from them is arranging a party for your friends where you cook food from leftovers. Why not? It's written by people who, among other things, are experts at sustainable fashion but they still share stuff about almost anything else too.

@ekoeleganssi
This one is absolutely a favorite too. An account about a minimalist Zero Waste lifestyle where you get really useful tips on how to solve storage problems at home. She has moved to a smaller home a while ago and therefore there is a lot about minimalism, which I appreciate so much. I also think the name of the account really says a lot - elegant environmentalism. The photos have a nice feeling, her opinions are really good, lots of minimalism and environmentalism. A little bit of everything.

And if you want to follow me on Instagram, you'll find me here: @groniabo where I try to share easy tips on how to make green choices in your everyday life and I also want to lift other people I think do a good job in these questions. If you follow me you will at the same time support my work and even support me financially, even if it is a 100% free to follow! So I really appreciate if you want to follow me <3

What accounts do you follow?

lördag 4 april 2020

På bättre humör + 13 grejer jag tycker riktigt mycket om

Hej på dig och er!

Hoppas allt är bra med er! Jag har en bättre dag idag än på länge och känner mig glad på bloggandet, livet och t.o.m. hoppfull med företaget igen. Nådde nog botten häromdagen i mitt humör men har fixat några grejer redan så tror det här kan bli bra. Oberoende. Här kommer tretton grejer jag tycker riktigt mycket om.


// Hi there!

I hope everything is going well for you! I had a better day today than in a while now and I feel like blogging is making me happy, I'm excited about life again and I'm even feeling hopeful about my company. I really hit rock bottom the other day in my mood but I've fixed stuff since that and I think things will get better now. Anyway. Here are 13 things I like a lot.


1. Att dricka kaffe eller te flera gånger per dag. Det ger mig ett lugn. Ni vet när man traskar runt i lägenheten och ba hmmmm har ingen lust att göra något. Och så kommer man på! Att! Kaffe existerar! Ja, då blir man glad.

// 1. Drinking coffee or tea several times a day. It calms me down. You know when you're walking around in the apartment and don't feel like doing anything. And then you remember! That! Coffee exists! Well yeah, that makes me happy.


2. Det här fotot. Har nog över-använt det här på bloggen hehe. Men den här platsen har en alldeles speciell plats i mitt hjärta fast jag bara varit där en gång. Här svingades man in i ett fantastiskt förhållande och det när man tittade på galna vågor som kom in från Nordsjön.

// 2. This photo. I have over used it here on the blog hehe. But this place is important to me even though I've been there only once. An amazing relationship started here while watching crazy waves coming in to the shore.


3. Den nygamla tavlan som huserar på vår vägg. Den är mormors gamla som jag nu fick ärva. Är den inte fantastisk så säg!!

// 3. This new-old painting on our wall. It is my grandma's old that I inherited. Isn't it beautiful people!!


4. Dessa två va.

// 4. These two.

Wake up with me in Stories today!🌞 Every morning and every evening I’m found in our bathroom having a Micro Moment of landing. It’s one of my daily Modern Rituals™ that anchor me in the moment (so necessary since life is pretty full on). 🧙🏼‍♀️🧖🏼‍♀️Here, I check in with myself while doing some skin-care and spiritual hygiene.🧖🏼‍♀️🧙🏼‍♀️. The list of benefits and the deeper how-to’s/formula to a moment like this is for another day (spring 2020), but below I’m breaking down the speed video in Stories since so many are curious what I’m actually up to in it. I love that you are curious! Keeps us all evolving, am I right? Let me know in the comments if you have any Q’s!🔮 . . This is a typical morning + evening in front of my bathroom window👇🏼(not explained in-depth and note that it changes bc ebb & flow of life!). If I’m solo, I’ll hang out for 15+ minutes, and if I’m in more of a rush and have the babes with me (mornings😅) even 30 seconds is deeply impactful. . . Breath, Candle, Selenite crystal cleansing my energetic body, Opening the window & releasing all that is not meant to stay, Face toner/mist, Facial oil, Massage/Jade roller, Bees’ wax cream, Listening to myself + the universe, Maybe some intuitive movement, Breath, Candle’s out, Giving thanks🙌🏼 . . .
Ett inlägg delat av MODERN RITUALS ™ (@elenoreearth)

5. @elenoreearth på Instagram.
Hon kunde bli min mentor. Hon verkar ha precis det livet jag vill!!! Ett ekohus, bor på landet, jobbar hemifrån, ser så lycklig ut. Jag kan tänka mig att folk irriterar sig på personer som henne som är bohema och liksom pratar mycket om grounding men det är precis sådant jag personligen ÄLSKAR att läsa om. Mmmm det ger mig ork!! Fick nyss också veta att hon är gravid med ett tredje barn så det är väldigt mysigt, det känns som att hon är en sådan vars tankar om barnuppfostran skulle intressera mig.

// 5. @elenoreearth on Instagram. She could become my mentor. She has the life I want!!! A sustainably built house, living in the countryside, working from home, looking happy. I can imagine people being annoyed by people like her who are very bohemian and talk a lot about grounding but actually that is exactly what I LOVE reading about. Mmmm it gives me strength!! I also heard that she is pregnant so that is kinda cozy, it feels like she is a person that I would find interesting listening to about raising children.


6. Den här LP-skivan. Haha.

// 6. This vinyl. Haha.


7. Bland annat dessa bloggar:
Wilderness, Sandra Junhammar, Luonnonkaunis (vill verkligen slå ett slag för allt arbete Ann-Christine gjort där också före jag blev en del av teamet, hennes texter är så otroligt informativa och hjälpsamma), Jennifer Sandström, Brygd, Annika Ollila, Alisa Koz, Petra Alexandra ...

// 7. These blogs:
WildernessSandra JunhammarLuonnonkaunis  (I really want to mention how well Ann-Christine has worked for this web site even long before I became part of the team, her texts are so helpful and informative), Jennifer SandströmBrygdAnnika OllilaAlisa KozPetra Alexandra ...


8. Den här smoothien! En nästan alltid god kombo är att välja: saft från 1 stor apelsin, en näve frysta jordgubbar, en banan, två av följande: fryst squash/grönkål/vita bönor/spenat och lite hälsosamma fröer och nötter på det. Mmmm!! Syrlig, söt osv och smakar inte grönsaker fastän den innehåller lite sådant också.

// 8. This smoothie! It's almost always delicious: juice from 1-2 oranges, a handful of frozen strawberries, one banana, two of the following: frozen squash/kale/white beans/spinach and some healthy seeds and nuts. Mmmm!! It's delicious and doesn't taste like veggies even if there are some.


9. Tipsböcker. Nej tack till romaner de flesta gånger. Jag måste ha mina franska streck och tipsrutor annars tappar jag koncentrationen. Receptböcker är också najz.

// 9. Guide books. No thanks to novels, mostly. I need my bullet points and text boxes with short facts, otherwise I'll lose my concentration. Recipe books are nice too.


10. Att odla basilika och paprika, skynda skynda om ni också vill och inte ännu har!! Basilikafröna köpte jag förra året och paprikafröna rensade jag ur några paprikor jag hade hemma. De växer ivrigt.

// 10. Growing basil and pepper, hurry hurry to do it you too if you haven't yet!! The basil seeds I bought last year and the pepper seeds are from some peppers I had at home. They are growing fast.


11. Husets nya bastu-ugn. Det började med att de gamla föll ner från väggen och när det fixades räckte det inte länge före den inte längre gick att lägga på. Jag har berättat att bastun är min hälsozon typ, jag behöver den oberoende om det inte är *supermiljövänligt* att värma upp rum till höga temperaturer. Ni vet, självhållbarhet. Så nu äntligen, en ny ugn, nya möjligheter, nya bastu-upplevelser. MMMMM <3

// 11. The house's new sauna heater. Everything started with the old one falling down and when that was fixed it didn't take long before it stopped working. I've told you before that the sauna is my health zone, I need it no matter if it isn't *super green* to heat rooms like that. You know, self sustainability. So now finally, a new oven, new possibilities, new sauna experiences. MMMMM  <3


12. Att det på riktigt är ba-ra 8 veckor och 2 dagar till 1 juni. Sommar, stuga, hav, vedbastu, skogspromenader, hängmattor, nattcykling. Finns inget bättre än finsk sommar. Inget!

// 12. The fact that it, for reaaaal, is only 8 weeks and 2 days until the first of June. Summer, our summer place, the sea, saunas, forest walks, hammocks, biking in the night. There is nothing better than Finnish summer. Nothing!


13. Tom Seguras standups på Netflix. Skrattade så jag grät.
Jaja, det var det! Ha det!

// 13. Tom Segura's standups on Netflix. I laughed so hard.
Yep, that was it! Have a good one!

fredag 3 april 2020

Så skapar du din egen surdegsstart

Att göra sin egen surdeg visade sig vara kul och lätt men framförallt tror jag det är riktigt hälsosamt för magen med lite fermenterat. Genom att använda surdegsstart kan man skippa jästen i bakning och sköter man om denna lilla skapelse kan man egentligen ha en och samma förevigt.

Jag använde receptboken MAT av restaurangen i Helsingfors med samma namn som hjälp för att skapa denna surdeg men du hittar också instruktioner på internätet. Det här inläggets alla creds går hur som helst till MAT! Jag halverade mängden dock, för första gången jag testade märkte jag att det kanske blev lite onödigt mycket hehe.


// Making your own sourdough starter is both fun and easy but most of all I think it's healthy for us to eat more sour fermented stuff. Using a sourdough starter means that you don't need to use yeast while baking and if you take care of this little friend, you can actually keep the same starter forever.

I used the recipe book MAT från the restaurant in Helsinki with the same name to learn how to make your own sourdough starter but you'll find instructions online too. I give the book all the creds however. I cut the amounts in half since I think the sourdough starter got a bit too big the first time I tried hehe.

Dag 1: lägg 1 dl vatten och 1,25 dl rågmjöl i en burk och blanda. Låt stå i två dagar i rumstemperatur med locket på glänt eller en duk över. Boken rekommenderar att röra om i blandningen dag två om det inte börjat bubbla. Det hade det inte gjort för mig så jag rörde om helt enkelt.

// Day 1: add 1 dl of water and 1,25 dl of rye flour to a jar and mix. Let sit for two days in room temperature with the lid partially on (see photos above). The book recommends stirring the mixture on day 2 if it hasn't started bubbling yet.Dag 3: Lägg i 0,5 dl rågmjöl och 0,5 dl vatten och blanda. Lämna locket på glänt och låt burken stå i rumstemperatur. Det hade faktiskt inte börjat bubbla här ännu men dag fyra var situationen annan!

// Day 3: Add 0,5 dl of rye flour and 0,5 dl of water to the jar and mix. Leave the lid partially on and let the jar sit in room temperature. It hadn't started bubbling for me on day three but finally on day four it did!

Dag 4: Nu bubblar det! Egentligen börjar det antagligen bubbla lite tidigare för er andra men tänker mig att en surdegsstart är lite som en människa, beror på vilket humör den är på just idag : ) Lägg i ytterligare 0,5 dl rågmjöl och 0,5 dl vatten, rör om och ställ tillbaka i rumstemperatur med locket på glänt.

// Day 4: Now it's bubbling! Actually it probably will start bubbling for you earlier but I guess sourdough starters are a little bit like us humans and do what they feel like depending on their mood : ) Add another 0,5 dl of rye flour and 0,5 dl of water, stir and let sit one more night in room temperature with the lid partially on.Dag 5: Enligt min fina bok skall surdegen vara klar för användning dag fem. För mig var den bubblig och hade en riktigt syrlig doft, vilket den också skall ha! Lite kär i denna lilla. Jag bakade faktiskt ett surdegsbröd med min surdegsstart men tänker att ni får läsa om det lite senare! Bild utlovas nedan dock.

Så håller du din surdegsstart vid liv i fortsättningen: förvara burken i kylskåp och ta ut en dag per vecka för att "mata" den. Det här gör man för att den skall fortsätta vara vid liv, dvs fungera jäsande. Lägg i lika delar rågmjöl och vatten (t.ex. 0,5 dl av båda) en gång i veckan. Rör om och ställ tillbaka i kylen sedan. Som jag lärt mig av både MAT och alla andra recept jag tittat på så skall man på samma vis ta bort lite av innehållet veckor som man inte bakar så den inte *överjäser*. Kompostera det! Eller baka och frys in sedan om orsaken till icke-bakandet är att du inte hinner äta upp allt just nu.

Jag namnger denna Margita efter farmor. Så: säg hej till surdegsstarten Margita!


// Day 5: According to my beautiful little book I used for this, the sourdough starter should be ready to use day 5. Mine was bubbly and had this sour smell to it, exactly like it should! I like this little one. I actually baked my first sour dough bread already but you'll get that recipe later! A photo can be found below though.

To keep your sourdough starter alive in the future: keep the jar in the fridge and once a week, "feed" it the same way we've been doing so far, this way it will keep its fermenting function. Add equal parts of rye flour and water (for example 0,5 dl of both) once a week. Stir and let sit in room temperature for a bit before putting it back into the fridge. As I've learned both from the book MAT and all other recipes I've seen online, you should the same way remove a certain amount of the sourdough those weeks you won't be baking, otherwise it will grow endlessly. Compost it! Or bake and freeze in if you won't be able to eat everything right away.

I will name this sourdough starter after my grandma Margita. So: say hi to the sourdough starter Margita!


Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog