måndag 19 mars 2018

tre tips för social, kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling


Alla som studerar till samhällspedagog hatar rubriken hahaha. Vi måste efter varje kurs fylla i en A4 om hur vi uppnått alla de fyra aspekterna av hållbar utveckling. Men tänkte att det kan vara intressant för er att läsa om tre bra saker inom varje aspekt som NI kan göra IDAG. Allright.


three tips for social, cultural, economical and ecological sustainable development

Everyone studying with me hates this because we always have to write about how we have been thinking sustainably in all of these areas after every course we have haha. But I thought it would be interesting for you to read about three things you can do in all of these parts of sustainable development. Allright.

**

SOCIAL
Det här handlar väl ganska långt om att behandla människor jämlikt och förbättra den mentala hälsan i de aktiviteter man gör. För sig själv eller andra liksom. Så tre saker du kan göra idag är att 1) tänka på ditt språk - är det inkluderande eller talar du så att du endast tar i beaktande personer som är som du?, 2) göra något så att dina kollegor / studiekompisar / bekanta mår bättre i arbetet eller skolan eller livet, 3) köpa en produkt märkt med fair trade.

SOCIAL
This is about treating people equally and improving mental health in your daily activities. For yourself and others. So three things you can do today are to 1) think about how you speak - do you include all kinds of people in your way of talking or do you pick your words as if the only ones listening are in the exact same life situation as you are?, 2) do something to help your coworkers, study friends or someone you know to make their day better at work/school/in life, 3) buy a product that is fair trade.

**

KULTURELL
I den här aspekten tar man i beaktande hur man arbetar för istället för emot en kultur. Kan vara vilken som helst - en nationalitet, en hobby, en förening. Finns många kulturer vetttni. Så tre saker du kan göra idag är att 1) stöda inhemskt producerad mat, 2) gå och se på en idrottsmatch där din hemstad spelar, 3) vara en kulturnisse och gå på teater eller standup.

CULTURAL
Here you should think about how you can work for and not against a culture. It can be any culture - a nationality, a hobby, an organisation. There are many cultures peeps. So three things you can do today are to 1) support local food, 2) see a sports game with your hometown playing, 3) go to the theatre or a stand up.

**

EKONOMISK
Här gäller det att tänka smart gällande pengar (hatkärleken) såväl som konsument som försäljare. I mitt företag måste jag t.ex. våga ta betalt mer än jag gör just nu eftersom det kräver så mycket arbete (jag har en rätt dåligt timlön om jag riktigt räknar). Som konsument i butiken måste jag också förstå vad jag köper och lägger pengarna på. Så tre saker du kan göra idag är att 1) köpa begagnat ;), 2) öva värdesätta ditt arbete som egenföretagare (du kan öva också om du inte har ett företag), 3) gärna köpa rakt av producenten om du kan (t.ex. av en bonde istället för en butik).

ECONOMICAL
This is all about thinking smart when it comes to money (a hate love relationship) as a consumer and a seller. In my company I have to learn to put a better price on what I do, because what I get an hour is actually quite little. As a consumer in a store I need to understand what I buy and where the money goes. So three things you can do today are to 1) buy second hand ;), 2) practise valuating your work as an entrepreneur (you can practise this even though you don't have your own company), 2) buy stuff directly from the producer if possible.

**

EKOLOGISK
Min favvvo. Här handlar det såklart om att tänka miljövänligt och därmed blir detta dagens tre ekotips. Så tre saker du kan göra idag är att 1) undvika pappersservetter under lunchen, 2) köpa singelbananer istället för klasar (singla slängs oftare bort), 3) leva plastfritt en dag WHY NOT.

Ha en fin måndag!

ECOLOGICAL
My favvve. This is about thinking eco friendly of course. So three things you can do today are to 1) avoid paper napkins at lunch, 2) buy single bananas (they are more often thrown away), 3) live plastic free for a day WHY NOT.

Have a great Monday!

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog