torsdag 26 april 2018

så hittar du second hand-kläder på loppis!


New favorite second hand shirt.

Här kommer mina bästa tips på hur jag gör då jag shoppar second hand!

Jag har publicerat inlägget tidigare men uppdaterat det lite grann, eftersom det är en ständigt återkommande förundran hur jag egentligen går tillväga. Om jag själv får säga så är jag ju lite av en loppisdrottning:):):) går i princip aldrig tomhänt ut ur ett loppis, medan kanske ganska många andra gör det. Åtminstone bland mina vänner verkar det så och därför vill jag berätta hur jag gör för att alltid hitta något. Och tro mig, det finns nog kläder i de flesta stilar, storlekar och priskategorier!

Kan vi bara snabbt börja med att radera fördomarna: loppisar är inte sjabbiga. Ok bra,,, då går vi vidare.

Gå till stora loppisar för bästa resultat.
Nu tänker jag loppisar med hyllor på rad och gärna de loppisarna där kunderna får sälja eget. I Åbo är mina favoritloppisar Puutorin kirppis och Manhattan kirppis, de slår alla andra enligt mig. Utbudet är stort, priserna är ofta låga och de flesta av mina absoluta favoritplagg är därifrån. Andra loppisar jag gillar i andra städer är Relove i Helsingfors (snygga kläder men lite dyrt!) och i New York Beacon's Closet. När jag flyttar till Köpenhamn skall jag uppdatera listan.

Puutorin kirppis finns på Brahegatan 14 i Åbo.
Manhattan kirppis finns på Pitkämäkigatan i 4 Åbo.
Relove finns på Sandelsgatan 6 i Helsingfors.

Ha ett tema då du går på loppis.
Ibland brukar jag satsa på att hitta skor, ibland på basplagg och ibland på klänningar. Det är så mycket större chans att hitta vad du vill ha när du vet vad du letar efter. Om du bara vill hitta "något fint" är sannolikheten inte så stor att du gör det. Var specifik! Tänk ungefär "jag behöver en svart långärmad vardagsskjorta". Då ser du inte ens de andra färgerna runt dig, utan fokuserar bara på det svarta. Mycket lättare än att se på allt! Om jag har "olika teman" på samma dag brukar jag ta två rundor. Om jag skall hitta både skor och lilafärgade jackor, då går jag först en runda med fokus på jackorna och därefter en runda med fokus på skorna (eller tvärtom). Då vet jag att jag inte missar någonting.

Gå igenom allt!
Det är här jag tror att många misslyckas. Man orkar inte se på alla plagg, alla hyllor. Och därför hittar man inget alls. Nackdelen med loppisar (speciellt hyll-loppisar) är ju att människor säljer sina egna kläder och då är ju inte hela loppisets alla kläder i M-storlek på ett ställe, utan utspridda var som helst. Därför måste man gå igenom allt för någonstans bland allt man inte vill ha finns det guldfynd. Hoppa inte över en hylla bara för att några människor just då tagit över och du inte kommer åt den. Memorera numret på hyllan och kom tillbaka lite senare.

Ta allt du hittar till provrummet.
Fokusera inte så mycket på huruvida det är rätt storlek eller inte. Speciellt då kläderna är använda kan det bra hända att en, för dig, liten storlek har blivit större då förra ägaren använt plagget och att det då är lämpligt för dig. Jag tar med alla storlekar och priser i klädrummet bara för att vara på den säkra sidan att jag verkligen vill/kan ha eller inte ha något. Det är ju kul att testa fastän man inte passar i det.

Har ni några tips?

**

Here are my best tips on how to find stuff when second hand shopping!

I published this post a while ago, but since people always wonder how I manage to find something almost every time I go to second hand stores, I decided to update the article a bity bit. If I get to choose I would call my self a second hand queen:):):) I find something almost every time, but many others seem to not be as lucky as I am. At least among my friends it seems like that so that is why I want to tell you how I do it. And believe me, there are almost always clothes for most styles, sizes and prices!

Can we just start by removing all prejudices about second hand stores being nasty. Ok good let us continue.

Go to the big second hand stores for the best result.
Now I mean the big stores with shelves after shelves and usually those places where the customers get to sell their own stuff. In Turku my favorite places are Puutorin kirppis and Manhattan kirppis, they are better than all the other ones in my opinion. There are a lot of stuff, the prices are usually low and most of my favorite pieces are from these two. Other stores I like are Relove in Helsinki (nice clothes but pretty expensive) and Beacon's Closet in NYC.

Puutorin kirppis is at Brahenkatu 14 in Turku.
Manhattan kirppis is at Pitkämäenkatu 4 in Turku.
Relove is at Sandelsinkatu 6 in Helsinki.

Have a theme.
Sometimes I want to find shoes, sometime basic pieces and sometimes dresses. It is so much easier to find something if you know what you are looking for. If you want to find "something nice", it will get harder. Be specific! Think "I need a black long sleeved everyday shirt". Then you don't even see the other colors anymore, but you only look for black things! If I have "different themes" on the same day, I take two rounds. If I want to find shoes and purple jackets, I first take a round to look at shoes only, and another round to look at purple jackets only. Or the other way around. Then I don't miss anything.

Go through everything!
This is where I think most people kind of fail. They don't go through everything. And then they find nothing. The downside with second hand stores (at least those with shelves) is that people sell their own things and therefore you can't find clothes from one category in just one place. Shoes can be found from fifty different places instead of one. That is why you need to go through everything to find something amazing hidden among the less amazing stuff. If someone is occupying a shelf, just memorize the number of the shelf and come back later.

Take everything you find to the changing room.
Don't focus too much on sizes. Someone has used the clothes before, which means that a size usually small for you can be your size now! I take everything I like with me, no matter the size or price just to make sure if I want or can have it - or not! It is nice to try on something even though it won't come with me home.

Do you have any tips?

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog