söndag 15 juli 2018

så minskar vi algerna i vårt Östersjön
Jag såg Corinnes Instagram-story på ett hav med alger och tänkte att jag skulle skriva vad vi kan göra för att inte övergöda våra fina hav. Speciellt trånga Östersjön som lite är som Las Vegas - det som händer där stannar där.

Algerna är ett resultat av ett näringsrikt hav. Östersjön blir verkligen övergött av alla de vattendrag som samlat i sig gödsel och annat från jordbruken och som sedan rinner ut i havet. Övergödningen leder då till algblomning och det som är så skadligt med alger i överflöd är att det är ohälsosamt för de djur och människor som vistas i havet. Dessutom för mycket alger rubba den biologiska mångfalden i vattnet. (källa under engelsk text)

**

I saw Corinne's Instagram story about all the algae in the Baltic Sea and I thought I would write what we can do not to over-fertilize it. The Baltic Sea really is like Las Vegas - what happens there stays there.

Algae is a result of a nutritious sea. The Baltic Sea is over-fertilized by all the water that runs to it from lakes and other places. Over-fertilization leads to a lot of algae that can become unhealthy for both animals and humans in the seas. Too much algae will also kill the biodiversity of the waters.
(källa/source)


***
Inte kul inte. Men vad kan vi göra då för att åtminstone inte öka algblomningen med de val vi gör i vardagen? Vi kan
Not fun right. But what can we do to change the Baltic Sea to the better? We can


undvika att skölja ner kemikalier i avloppen (t.ex. är naturliga tvålar och produkter att föredra)
stöda ekologiskt jordbruk där syntetiska kemikalier inte får användas
minska utsläppen från transporter genom att använda kollektivt och, om möjligt, promenera och cykla mer
___
avoid letting chemicals go down the drains (use natural soaps and products instead)
support organic farming where they don't use synthetic fertilizers
decrease your emissions from transports and use public transports and, if possible, walk or bike
(källa/source)


inte uträtta behov i havet (seriöst)
äta mer vegetariskt än kött
___
stop pooping in the ocean (seriously)
eat more vegetarian food than meat
(källa/source)


inte åka motorbåt mer än nödvändigt (jag vet att det är skitnice men bra att minska på! Skönt också att ro i en eka)
välja vild fisk i stället för odlad östersjöfisk
___
stop driving motorboats more than necessary (I know how nice it is but it is good to avoid it! Rowing is nice too)
choose wild fish instead of farmed fish
(källa/source)

***
Har du fler tips på saker du gör eller som du vill göra för ett bättre Östersjön? Berätta gärna i kommentarsfältet nedan!

Do you have other tips that you do or that you want to do for a healthier Baltic Sea? Please tell me in the comments below!

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog