fredag 31 augusti 2018

sista dagarna i KøbenhavnJag tänkte att vi kunde se på vad jag gjorde de sista dagarna i Köpenhamn. Jag var mest bara glad över att åka hem haha men jag hann ändå få in lite kul saker också. På söndagen innan sista veckan gick jag på Hundens Dag på Tivoli med Dana. Det var kanske en av livets dagar. SÅ. MÅNGA. SÖTA. HUNDAR. Så många. Ni ser på bilden hur lycklig/gråtfärdig jag är.

I thought we could take a look at what I have been up to during my last days in Copenhagen. I have mostly been happy about going home haha but I did some fun stuff too. On Sunday the week before my last week in C we went to The Dog's Day at Tivoli   with Dana. It was probably the best day ever. SO. MANY. CUTE. DOGS. So many. Look at my face guys.På måndag besökte jag Løs Market för att få min sista pastados och även Zero Waste-butikdos. Det var så klart trevligt och jag kommer att sakna att ha den nära mig. Sakna sakna!

On Monday I visited Løs Market to get my last Zero Waste pasta. It was nice of course and I will miss having the store nearby.På tisdag hade jag bestämt träff med Aimi i Nyhavn för att gå till en cykelaffär och flytta över min korg till hennes cykel (jag köpte den i början av sommaren men har inte möjlighet eller behov för att ta den med till Finland så det här var ett bra problemlösningssätt). Hon var så glad, ni ser ju. Först gick vi till en butik där de sa att det kostar 400 DKK (ca 55 €) och räcker 4 h att flytta över korgen och vi ba LOL tack men nej tack och gick ett kvarter bort till en annan cykelbutik där de fixade det på fem minuter och tog 100 DKK. Fantastiskt.

On Tuesday I met up with Aimi in Nyhavn to go to a bike repair shop and move my basket to her bike (I bought it earlier in Copenhagen but I can't take it with me home). She was happy as you might understand from the picture. First we went to a store where they said it would cost 400 DKK (about 55 €) and take 4 hours to fix and we were like LOL thanks but no thanks and walked to another shop one block away and they fixed it in five minutes and it cost 100 DKK. Amaz.En fantastiskt god pasta, min favorit faktiskt. Pasta, löskokt ägg, salt, citron. Vanligen har jag också avokado i, vilket är ännu bättre. Men den var slut, så himla sorgligt.

An amazing pasta. My favorite. Pasta, boiled eggs, salt, lemon. Usually I have avocado in it too, which is even better. But I was out of avocados, how sad.


På torsdag sade jag farväl till jobbet, hejdå jobbet. Här har man varit i tre månader och nu bär det av hem till Åbo och helt andra uppgifter. Saknar faktiskt stressigt caféarbete lite : ) Det är så skönt att jobba med sådant där man kan stänga av hjärnan och typ bara arbeta som en maskin, så otroligt skön produktiv känsla. Att diska på jobbet är fucking bäst!!! Håller någon med mig?

On Thursday I had my last day at work, bye work. Here I have been the last three months and now I am going to TKU for very different tasks. I miss stressful cafe work actually : ) I love working with things where you can just stop thinking and work like a machine, such a nice productive feeling. Doing the dishes at work is the best!!! Agree?Så har jag jobbat på det sista inför min största deadline med boken hittills. Nu skall i princip bottnet vara klart, spännande! Hösten kommer till stor del gå åt till att finslipa och marknadsföra. Var helt otroligt trött på den här bilden som ni fattar.

I have written the last things to my book before my biggest deadline so far. It should be a draft ready to use now, exciting! The fall will mean improving the texts and marketing! I was so tired here as you can see.Packat väskorna och städat rummet. Ett under verkligen. Att jag lyckades få allt att rymmas i väskan, alltså. Ingen kan förstå.

I have packed my bags and cleaned my room. This is a miracle seriously. That I got everything to fit in my bags. I don't understand how that happened.Ätit min sista glass vid Torvehallerne innan flytt. Lite jobbig känsla ändå, jag var nästan varje dag efter jobbet där.​

I had my last ice cream at Torvehallerne before moving. That was kinda sad, I have been there almost every day after work.Varit ljusröd.

I have been pink.Och sist och slutligen tog jag mig till huvudjärnvägsstiation, steg på tåget till Stockholm och åker Viking Line hem inatt. Så sjukt glad att komma hem till familj och min hjärtevän. Så så så glad. Nu hoppas jag bara att varenda liten bebis på tåget slutar skrika och att ingen sätter sig bredvid mig så att jag måste stiga upp haha. Tack Köpenhamn!

And then I went to the central railway station, took a train to Stockholm and tonight I am going with the ferry to Turku. So ridiculously happy to see my family and boyfriend. So so so happy. Now I hope every little baby on the train will stop screaming and that no one comes to sit next to me so that I have to get up haha. Thank you Copenhagen!

måndag 27 augusti 2018

fast fashion och influencers som måste ta ansvarJag skrollar igenom en av modebloggarna jag läser och ser ännu ett samarbete med NA-KD. Ännu ett "20 % bort på hela sortimentet", ännu ett steg mot en mindre hållbar planet. Jag dömer verkligen ingen för att gilla kläder, det gör jag själv också. Att blogga om mode är inte heller en dålig sak och jag märker att många influencers idag pratar mer om en hållbar garderob, vilket jag verkligen vill lyfta på hatten för. I Svenskfinland hittar du t.ex. @sandraemiliah och @lastingcloset som pratar om det här, älskar deras konton och bloggar! Dessutom kan influencers som skriver om dessa ämnen och inspirera andra på ett sätt som kan höja deras självkänsla och överlag lyfta dessa personer i vardagen. Jag tror på att modebloggar och -influencers behövs men i så fall måste vi styra det mot en mer hållbar riktning.

Däremot känner jag en viss tyngd i bröstet av de influencers på bloggar eller Instagram som bara peppar till att köpa mer, influencers som alltför sällan (eller aldrig) samarbetar med företag som faktiskt försöker producera slow fashion framför fast. Mina favoritmodebloggar vill skicka iväg en till HM, Nelly.com, NA-KD, Gina Tricot för att köpa mer mer mer. Och hela den där "MUST HAVE"-attityden - som om du inte kan leva ett normalt liv utan ett till par skor. Det är faktiskt en miljö- och statusfråga vi måste diskutera. Alla har inte råd med det som uppmuntras köpa och samtidigt mår naturen dåligt av det. Var är samarbeten med t.ex. second hand- och vintagebutiker, företag som producerar kläder av återvunnen bomull, etiskt mode där slavarbete inte finns i bakgrunden? Varför får inte dessa brand samma synlighet som ovannämnda företag?

När Lisa Olsson sade att hon gärna stöder ett visst märke som använder mycket mindre vatten i sin bomullsproduktion än vad som är vanligt, blev jag nästan tårögd. Vi behöver modebloggare och andra influencers med ett sinne för vår planets framtid (även om Lisa visserligen uppmuntrar till konsumtion av mindre etiska kläder också). För vi pratar hela tiden om hur man måste vara uppdaterad om vad som fungerar i samhället just nu - en modebloggare måste t.ex. följa klädtrender och dessutom veta vilka sociala medier som fungerar för vilken typ av följare - och ändå är det som att hela klimatbiten fallit bort trots att den är så aktuell. Hur kommer det sig?

Jag utmanar alla som jobbar inom modebranschen att se över sin konsumtion och även den livsstil hen visar upp. Kanske IvyRevel kan tillverka en kollektion gjord på återvunna material och där en viss procent av pengarna går till WWF? Kanske kan de införa en garanti på att exakt alla som arbetar för dem mår bra? Kanske HM kan sluta producera dåligt nagellack som, skojar ej, inte håller alls? Kanske NA-KD endast accepterar fair trade-klädkollektioner tillsammans med influencers? Jag menar allvar. Vi. Kan. Inte. Fortsätta. Så. Här. Vi måste faktiskt börja klä oss mer klimatsmart, göra fler etiska val och inte stöda fast fashion i den grad vi gör idag - men framförallt måste de som skapar modet och de som uppmuntrar oss till konsumtion tänka om. Det är så oerhört viktigt om denna planet och människorna på den skall kunna räddas. Och det vill vi väl?

Här har jag skrivit en kort liten lista på saker alla, men främst modeinfluencers, kan göra för en lite bättre kläd-värld:

Prata mer om second hand! Visa att det inte är skamligt eller på något sätt sämre än nyproduktion. Tvärtom.

Kombinera gamla plagg på nya sätt - visa hur en speciell blus kan fungera under olika tillställningar. Det är viktigt att plagg faktiskt används och inte bara hamnar längst bak i skåpet.

Gör ett samarbete med någon viktig organisation som arbetar för t.ex. rättvis handel eller återbruk av saker och ting och uppmuntra andra att bli medlemmar i organisationen.

Märk dina samarbeten med en text som uppmuntrar till att köpa plagg som faktiskt är tidlösa och går att använda länge. Uppmuntra läsarna att köpa vettigt mode trots "20 % på hela sortimentet".

Ta upp miljöfrågor på bloggen eller Instagram eller var som helst. Personer med hundratusentals följare kan göra stor skillnad och påverka mycket. Gör miljöräddning hett.

Vad mer?

___


I am scrolling through one of my favorite fashion blogs and I see yet another collab with NA-KD. Another "20 % off everything", another step towards a dying planet. I seriously don't judge anyone for liking clothes and fashion, I do too. Blogging about these things is nothing bad either and I notice that many influencers today speak even more about a sustainable wardrobe, which really is something I appreciate. In the Swedish speaking parts of Finland we have for example @sandraemiliah and @lastingcloset talking about these things, I love their accounts and blogs! And influencers talking about fair and slow fashion can inspire others in a way that can improve their self esteem and help them in their every day life. I do believe that we need fashion bloggers and influencers but in that case, they need to work for sustainability.

But I do feel some kind of anxiety because of those influencers on blogs or Instagram who only make us want to consume more, influencers who very seldom (or never) have collaborations with companies that actually try to produce slow fashion instead of fast. My favorite fashion blogs always want me to buy stuff from HM, Nelly.com, NA-KD, Gina Tricot.  And that "MUST HAVE" attitude - like you really couldn't live without another pair of shoes. This is seriously a privilege and environmental issue that we need to discuss. Not anyone can afford to live like this - buying all the time - and the planet can't take much more. Where are the collabs with for example second hand and vintage stores, companies producing clothes from reused cotton, ethical fashion where there has been no kind of slavery involved? Why can't brands like these get as much visibility as the ones mentioned before?

When Lisa Olsson said that she likes to support a brand that uses a lot less water in their cotton production than what these usually require, I almost cried. We need fashion bloggers and other influencers that want to take care of our planet (even though Lisa still definitely encourages us to buy fast fashion as well). We always talk about how everyone should be updated on today's world - a fashion blogger should always know what the latest trends are and also be aware of what social media platforms work when - but it feels like the environmental part is forgotten every time. And that one is so fucking important right now, right?

I challenge everyone working with fashion to really think about this and their consumption and the lifestyle they are showing the world. Maybe Ivyrevel could have a collection made of reused materials and give some of the money to WWF? Maybe they could guarantee that everyone working for them has fair working conditions? Maybe HM could stop producing nail polish that, not kidding, does not work? Maybe NA-KD would refuse to let influencers design collections that are not fair trade? I don't want to be mean and a mood killer when it comes to sustainability, I really don't. But this is a big problem. We. Can't. Keep. Doing. This. We really have to dress more sustainably, make more ethical choices and not support fast fashion as much as we do today - but most of all those who create the fashion and those who encourage us to consumerism need to rethink. This is so extremely important if we want to save our planet and the people on it. And don't we want that?

I have listed a few things anyone, but especially fashion influencers, can do for a better fashion world:

Talk more about second hand! Show the world that it isn't shameful or something bad.

Combine clothes in new ways - show how a shirt can be used for different occasions. It is important that we use the clothes we have and don't forget them in the closets.

Do a collaboration with an organisation that works for for example fair trade or the reusing of things. Inspire others to join the organisation.

Mark your collaborations with a text that inspires people to actually only buy things they need and that are timeless and easy to use a lot. No matter if it is a "20 % off everything" kinda collab, just do it.

Talk about environmental issues on the blog or Instagram or anywhere. People with a lot of followers can make a big difference. Make being green hot.

What else?

lördag 25 augusti 2018

snapshots


Här kommer några snapshots jag tagit med systemkameran under de senaste veckorna. Jag tar det ganska lugnt och bloggar ju inte så ofta för tillfället, men det är skön   T och bra inför hösten då jag sätter igång igen. Samlar lite krafter och inspiration och det är väl okej : ) ** Här är en cool skylt i Superkilen **

Here are some snapshots I have taken with the Nikon these last weeks. I am taking it pretty easy atm, I don't blog very much but it feels good since I will start blogging more when I get back to Finland again. Trying to get inspiration och more ideas to write and that should be ok : ) The sign is from Superkilen.Jag var på en utomhusbio med Aimi för några veckor sedan, vi såg faktiskt den sjukaste filmen i hela världen. Kändes nästan som att man skadats på något sätt efteråt haha. Orkar ej förklara men har aldrig sett något så naket och brutalt haha. Bokstavligen naket.

I went to see an open air movie with Aimi a few weeks ago, and we saw the sickest film ever. Seriously, it felt like I was somehow ruined on the inside afterwards haha. Can't explain but I have never seen anything so naked and brutal. Literally naked.Några fina solrosor på Gram i Malmö (en Zero Waste-butik jag skrivit om här).

Nice flowers at Gram in Malmö (a Zero Waste shop I have written about here).Typisk spegelselfie för att jag inte vågar be någon annan fota mig här haha. Vill ju inte verka som en dator utan också som en person är ni läser bloggen. Då är det bra med en bild eller två.

A typical mirror selfie since I never dare to ask anyone else to take photos of me here haha. I don't want to seem like a computer and not a real person here on the blog. So that's why a few selfies can do good.Har övat mycket på att fota saker i farten och är så glad att jag lärt mig tekniken nu för en suddig bakgrund och relativt skarp person i förgrunden. Gubben undrade lite vad jag gjorde men å andra sidan är detta Danmark var ingen egentligen bryr sig om något (på ett bra sätt). Man är inte så strikt här som i Finland och attityden är väldigt avslappnad till saker och ting.

I have learned to take photos of moving objects and I am so happy about that. Now the background is blurry and the object sharp. The man seemed a little bit confused about what I was doing but on the other hand this is Denmark and no one cares about anything (in a good way). Nothing is as strict as in Finland and I like that attitude.Gram och fin moppe alltid vid mitt jobb.

Gram and a nice yellow thing outside work.Graffiti överallt, bäst.

Graffiti everywhere, ah I love it.


Tivoli med Aimi igår! Det var himla fint men kostade över 20 € in utan att få åka en enda maskin? LOL skämtar ni. Vi såg två tonåringar vara så närgångna att vi nästan mådde lite dåligt och så åt vi nutellacrepes och allt blev bra igen. Tivoli var så vackert.

Tivoli with Aimi yesterday! It was so beautiful in there but it cost us over 20 € to get in without going to any rides? LOL are you kidding. We saw two teenagers being so intimate there that we felt a bit sick and then we had nutella crepes and it got a lot better. Tivoli was so nice.Skate med coola Dana. Alltid cool, alltid coola kläder. Som sagt kan jag inte skatea men skall lära mig!! Mål fram till sommaren '19.

Skate with Dana, the cool one. Always cool and cool clothes. As I have said I can't skate but I want to learn!! That is my goal until next summer '19.


TivoliOch sist och slutligen Reffen, ett favoritställe i Köpenhamn <3 Kommer att sakna en egen streetfoodstadsdel i Finland.

And the last one: Reffen, a favorite place in Copenhagen <3 I will miss having a place with just streetfood in Finland.

onsdag 22 augusti 2018

utsläpp från tåg jämfört med flyg + hur jag reser hem
När jag åker hem kommer jag att ta tåget från Köpenhamn till Stockholm och därifrån båten över till Åbo. Det räcker ju en betydligt längre tid än att flyga men lyckligtvis är det ändå miljösmartare. Jag har räknat ut några sträckor och jämfört koldioxidutsläppet som tåg orsakar och koldioxidutsläppet som flyg orsakar. Jag har använt mig av sidan ICAO för att beräkna flygets koldioxidutsläpp och sidan Klimatbalans för tågets.

Köpenhamn-Berlin-Köpenhamn
116 kg koldioxid med flyg
19 kg koldioxid med tåg

Stockholm-Göteborg-Stockholm
260 kg koldioxid med flyg
16 kg koldioxid med tåg

Helsingfors-Tammerfors-Helsingfors
36 kg koldioxid med flyg
3,6 kg koldioxid med tåg

Ni ser den tydliga skillnaden mellan tåg- och flygtrafikens utsläpp. Genom att minska på mängden flygtimmar vi gör, kan vi också göra vår planet väldigt mycket mer välmående. Korta flygresor blir många timmar då man gör dem ofta. Långa flygresor är också många timmar fastän man gör dem sällan. Genom att minska på koldioxidutsläppet är vi med och bromsar in klimatförändringens snabba framfart. ´Jag vill så gärna vara en del av det, så galet viktigt. Jag tänker mig att jag skulle ha ett helt år utan en enda flygresa fr.o.m. idag till nästa år i september. Är någon med mig?!

_____________________

When I am moving home I will take the train from Copenhagen to Stockholm and from there the ferry to Turku. It takes a lot more time to do that but it is also better for the planet than flying. I have counted the carbon emissions from three different roundtrips with train and flights to see the difference. I used the page ICAO to count the emissions from flights and Klimatbalans for the train emissions.

Copenhagen-Berlin-Copenhagen
116 kg CO2 with flight
19 kg CO2 with train

Stockholm-Gothenburg-Stockholm
260 kg CO2 with flight
16 kg CO2 with train

Helsinki-Tampere-Helsinki
36 kg CO2 with flight
3,6 kg CO2 with train

You can see the obvious difference between the emissions when you fly or use the train. By reducing your flight hours, you also save our planet. Short flights become many hours when we do them often and long flights become many hours even though we do them seldom. By reducing our carbon emissions we also slow down climate change. I really want to be part of it, it is so important to care. I think I could be one whole year without flights from today until next year in September. What do you think? Are you with me?

söndag 19 augusti 2018

söndag genom mobilen // graffiti, Nørrebro, Prag och skateboarding


Välkommen att följa med på min söndag genom mobilen!

Welcome to follow me around last Sunday through my phone!


Jag vaknade redan klockan sex av ett meddelande men drog mig inte upp förrän efter 11 när jag tog cykeln till Nordvest i Köpenhamn! Riktigt coolt där. Skall ta med systemkameran någon dag och fota röven av mig där ännu, fanns mkt fotovänligt att se. Hela Köpenhamn känns ju så graffitigt och det är förevigt en favoritgrej med staden.

I woke up at 6 am alredy since I got a message that time, but I didn't get out of bed until 11 am when I took the bike to Nordvest in Copenhagen! Cool place. I will take my camera with me someday and shoot like crazy, the place was so photo friendly. Copenhagen over all has so much graffiti that looks nice in photos.


Åt en brutalt god smörgås på Kaffehuset i Nørrebro när jag blev morgonmålshungrig. Påriktigt, sjukt god. Avokado, hummus, mozzarella. GREJER.

I had a ridiculously good sandwich at Kaffehuset in Nørrebro when I got hungry for breakfast. Seriously, so delicious. Avocado, hummus, mozzarella. GOOD STUFF


Efter lilla frullepausen cyklade jag runt ett tag till, bl.a. här på Den Røde Plads, kanske min absoluta favoritplats i Köpenhamn. Just nu renoverar de marken en del men ändå är det bara fantastiskt. Här kan man skatea och cykla och gunga och t.o.m. boxas i en boxningsring.

After my breakfast I biked around for a while, for example to this place - Den Røde Plads, maybe one of my favrite places in Copenhagen. They are renovating the ground atm but it is still super cool and amazing. You can skate, bike, swing and even do boxing here.


Sedan blev jag sådär jobbigt loppissugen igen när jag cyklade ner längs Nørrebrogade och såg att de har en Prag-vintagebutik också i Nørrebro och inte bara i Vesterbro. Köpte den här svarta lösa herrskjortan i 100 % silke och kände mig lycklig och tårögd, typ. Tänker använda den asap. Haha den ser lite ut som en kockjacka? Men det är bara bilden som luras, den är skitfin i verkligheten.

Then I got a little too tempted to do some second hand shopping again, since I saw that there is a Prag store in Nørrebro as well, not only in Vesterbro. I bought this loose black men's shirt in 100 % silk and felt happy. I will wear it asap. Haha does it look like a chef's shirt a little bit? It looks better irl.


Gillar Prag så friking mycket. Helt fantastiskt utbud och relativt bra priser.

I like Prag so freaking much. Really nice stuff and good prices.


Sedan behövde jag glass för att jag typ tycker synd om mig själv som inte får vara i Finland med mina favoriter? Egentligen behöver man ju inte en orsak för att få äta gott tycker jag!! Men anyway, jag cyklade till Torvehallerne och köpte en god hemlagad strut med tre bollar från Is à Bella och satte mig sedan på en bänk utanför där jag såg de här gulliga hundarna sitta tätt intill <3 Behöver en hundkompis i mitt liv nu.

Then I had to have ice cream because I felt sorry for myself for not being in Finland with my favorites. But actually you don't need a reason to eat ice cream or other sweet things!! Anyway, I biked to Torvehallerne and bought a good homemade ice cream from Is à Bella and ate it outside on a bench. There I saw these cute dogs <3


(Sorry för riktigt dålig kvalitet) Efter hund-glass-dejten cyklade jag hem igen och satte mig här framför datorn för att påbörja det här blogginlägget och dessutom skriva mer på boken. Deadline närmar sig och jag vill ju bara att det skall bli skitbra. Liksom riktigt löjligt bra! Hoppas hoppas det lyckas va.

(Sorry for really bad quality) After my dog-ice cream-date I went home again and worked on my computer for a while. I started writing this blog post and I also worked in the book. The deadline is approaching and I just want it to be really really good. I hope that will happen.


Jag blev så uttråkad tillslut att jag lade mig på sängen. Är ju egentligen inte så nöjd som på bilden haha. En grej jag känt mycket av på sistone i Köppe är ju tristessen. Blir lätt tafatt och har svårt att aktivera mig själv. Jag minns att jag stundvis i livet upplevt tider då jag inte är alls inspirerad och det orsakas ofta av att det är för få krav på mig. På jobbet behöver jag inte göra mycket och det tär faktiskt på energin. Vill känna mig produktiv!

Then I got so bored that I had to rest for a while. I was not as happy as I look in the picture haha. Copenhagen has felt very boring lately, I become super lazy and it is hard to activate myself. I have had periods in life when I haven't been inspired at all and usually it has come from a place where no one requires anything from me. At work I don't need to do much and that is actually killing my energy. I need to feel productive!

Och när klockan tickat över åtta, rullade jag ner till Fælledparken för att träffa Dana och rulla lite bräde och filma en vlogg faktiskt. Jag lyckades falla av de fem gånger jag rullade lite, gjorde ganska ont haha. Det skulle ju vara roligt att lära sig detta men jag har inget tålamod överhuvudtaget. Hur länge ska det ta (mvh person som övat tre gånger i sitt liv heh).

Idag är det ny vecka, nästsista i K faktiskt, och jag skall jobba hemifrån med praktik och bok och sedan träffa Aimi för en kajaktur i kanalerna. Det blir kul! Behöver mycket sysselsättning då tiden bara sniglar fram. Jaja vi hörs!

And after 8 pm, I took the bike to Fælledparken  to meet up with Dana and try skateboarding and film a vlog. I managed to fall one of the five times I tried the board, it hurt haha. I think it would be super fun to learn how to skateboard but I have ZERO patience. How long will it take (says a person who has tried this three times heh).

Today it is a new week and I will work from home with the internship and the book and later today meet up with Aimi for some kayaking in the canals! That will be so much fun! I need to do stuff so that time goes by faster. Well well, see you later -

fredag 17 augusti 2018

GRAM Malmö /// Zero Waste-butik


Jag har försökt fly Köpenhamn en del på sistone HEHE! Hur kan man ens bli trött på den här staden, frågar  alla hehe. Men det gick nu så! Så förra lördagen tog jag och Aimi cyklarna med på tåget till Malmö och upplevde staden. Vi krockade dessutom med varandra trots en hastighet på 10 km/h och Aimi föll nästan av cykeln och hennes telefon och sko flög iväg. Jag fick ingen smärta förutom skam i kroppen av att jag alltid är så klumpig haha! För dem som inte känner mig så är jag alltså seriöst en av de klumpigaste jag någonsin sett. Om det inte är att jag häller allt vatten över mig när jag dricker så är det att jag söndrar något eller faller eller, som nu, krockar när jag knappt ens har någon fart alls. Men livet är roligare när man är klumpig. De roligaste historierna jag har är bl.a. från världens pinsammaste läkarbesök och ABI-dagen i Katedralskolan 2010 när jag blev ökänd för att vara helknäpp.
Okej sorry för lång text, egentligen ville jag bara komma fram till att jag och Aimi också besökte GRAM! Sveriges enda förpackningsfria butik och därmed alltså helt perfekt för en Zero Wasteare som jag. Jag köpte dock inget men Aimi fick med sig bl.a. tandkrämstabletter! Det var, som alltid, värt besöket. Jag ser ju dessa butiker nästan som turistattraktioner. Går alltid till en Zero Waste-butik om det finns en i den staden jag är i. Har någon av er besökt GRAM? Vad tyckte ni?


***

I have been trying to escape Copenhagen a lot lately HEHE! How can you get tired oa city like this, people ask me. But I don't know, it just happened. So last Saturday, my Turku-friend Aimi and I took the bikes with us and went to Malmö by train. We managed to bike into each other even though we were biking at a speed of like 10 km/h and Aimi almost fell off the bike and her phone and shoe flew far away. I wasn't hurt but so embarrassed for, once again, being so clumsy haha! For those of you who don't know me - I am seriously the clumsiest thing ever. If I don't pour all of the water I am trying to drink over me and my shirt, I usually break something or fall or, like in this case, hit someone with my bike even though I am almost standing still. But life is a lot more fun when you are clumsy. My best stories are from the most awkward doctor's appointment and the ABI day in Katedralskolan in 2010 when I just seriously failed and got known for being the most awkward person ever.

Ok sorry for such a long text, what I actually wanted to say was that Aimi and I also went to the only package free store in Sweden. GRAM! It is perfect for a Zero Waster like me. I didn't buy anything but Aimi bought toothpaste pills (what should I call them)! And it was, like always, worth the visit. I see these stores almost like tourist attractions. I always go to one when travelling to a city with a Zero Waste store. Has anyone of you visited GRAM? What did you think?

söndag 12 augusti 2018

bästKlockan är halv ett och jag har inget intresse för sömn. Är så glad att kroppen knappt kan ligga still. Den här sommaren i Köpenhamn har varit tung pga distans till Finland men ändå bäst på alla sätt eftersom jag träffade min fina nya människa <3. Är väldigt väldigt fakking lycklig. Det är fint hur det går ibland och helt oväntat. Lyssnar på musik och känner mest bara JA. Vi är bäst ihop och så skall det vara. Han är den snällaste och roligaste jag träffat och jag kommer förevigt förundras över hur jag lyckades bli hans. Evigt mysterium men fint. Ville bara säga det. Kan ju inte sova pga detta så lika bra att blogga haha.

Och tack för alla fina kommentarer gällande bloggplanen. Har nu svarat på dem, det är ju lite av min policy att alltid svara hehe. Kram.

___________________

It is 00.30 am and I have zero interest in sleeping atm. So happy that I can't be still. This summer has been tough because of the distance to Finland but the best in every other way since I met my favorite human <3. So fucking glad. It is nice how life sometimes turns out so good and that in the most unexpected way. I am listening to music and I just feel YES. Perfect together is what we are. He is the nicest and funniest person I have ever met and I will forever ask myself how the hell I could get someone like him. Mysterious stuff but so beautiful. I just wanted to say that. I mean I can't sleep because of him so I might as well just blog haha.

And thanks for all the nice comments about the blog plan. I have now answered all of them, I mean that's ma policiy to always answer;)

lördag 11 augusti 2018

Zero Waste-vax för hårborttagningDet är absolut inget måste att ta bort kroppshår! Men eftersom så många gör det vill jag ge tips på en miljövänlig hemgjord och dessutom skräpfri version av det vanliga vaxet.

Du behöver:
4 dl socker
½ dl saft av en citron
½ dl vatten

Blanda allting i en kastrull och låt koka upp. Rör om med en träslev konstant. Då vätskan blivit gyllenbrun som honung stänger du av plattan och låter svalna en stund. Hetta upp en glasburk med hett vatten så att den inte spricker då du häller i sockervätskan. Låt vätskan stå i burken ca 30 minuter eller så länge det behövs tills det blivit tjockt och trögflytande. Därefter applicerar du med hjälp av en spatel eller dylikt redskap vaxet på din hud mothårs.

OBS! Låt vaxet svalna på spateln innan du rör huden, annars bränner du dig rejält! Viktigt är ändå att vaxet är varmt så att det fastnar på huden. Låt vaxet stelna på huden några sekunder och dra sedan av det medhårs. Detta kan du sedan kompostera.

Tips! Smörj gärna in huden med äkta aloe vera-gel från en planta efteråt.

____________________

No one has to remove body hair! But since so many do I want to share an eco friendly version of the normal waxing method.

You need:
4 dl of sugar
½ dl of juice from a lemon
½ dl of water

Mix everything in a saucepan and let boil. Stir with a wooden spoon constantly. When the sugar has become honey colored, turn off the heat and remove the saucepan from the heat. Let the sugar cool a few minutes. Heat a glass jar with hot water so that it won't break when you pour the sugar in it. Let the sugar sit for about 30 minutes or more until it has become a wax like liquid. Then apply it to your skin in the opposite direction of your hair growth with a spatula or something similar.

NOTE! Let the wax cool on the spatula before applying it to your skin so that you don't burn yourself. However it has to be warm to stick to your skin. Let the wax cool a few seconds and then rip it off in the same direction as your hair growth.

Tip! Cool the waxed areas with real aloe vera gel afterwards.

fredag 10 augusti 2018

Louisiana Museum of Modern Art

Igår var jag på besök i Louisiana Museum of Modern Art en timme utanför Köpenhamn. Fotovänlig plats med världens coolaste spegelsal. Det enda jag kunde tänka var att jag måste ha ett eget rum som är bara spegel, tänk så galna bloggbilder man kunde få där. I olika ljus och med olika redskap. Jaja. Höstens mål!

Jag kom hem närmare tio tror jag och det visade sig att bussen åkte rakt förbi mitt hem så jag hoppade av där och är därmed utan cykel eftersom den blev vid Nörreport i centrum. Vad gör man, jag måste ta bussen dit nu och därifrån cykla till jobbet. Inatt när jag skulle sova åskade och blixtrade det så rejält att jag kunde se blixtarna trots att jag hade ögonen stängda. I morse var typ alla husets fönster på vid gavel av nattens vind haha. Skitkallt. Men jag är glad att det är lite svalare nu äntligen, steks verkligen i hettan. Svettttt. Nåväl! Nu skall jag äta gröt med såväl dumpsterbär som -banan! Kul att man kan hitta sådant också. Sedan jobb! Skönt med helg dessutom, fifaaan. Vad har ni för planer?

____________________

Yesterday I visited Louisiana Museum of Modern Art one hour outside of Copenhagen. A very photo friendly place with the coolest mirror room ever. The only thing I could think was that I have to have a room like that myself. Imagine how crazy photos I could get! That is the goal of this autumn.

I got back at like ten pm yesterday and I realised that the bus drove past my house, so I got off there instead of picking up my bike from the center where I left it, so I have to take the bus there now before I go to work. Tonight there were such crazy thunder lightnings that I could see them even with my eyes closed. And all the windows in the house were open this morning after a windy night haha. Freaking cold. But I am happy that the weather is a bit cooler now, I seriously can't handle the heat. Sweeeeat. Anyway, now: breakfast including dumpster berries and bananas! Fun that you can find stuff like that as well. Then off to work! And feels so good with weekend now.
Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog