måndag 27 augusti 2018

fast fashion och influencers som måste ta ansvarJag skrollar igenom en av modebloggarna jag läser och ser ännu ett samarbete med NA-KD. Ännu ett "20 % bort på hela sortimentet", ännu ett steg mot en mindre hållbar planet. Jag dömer verkligen ingen för att gilla kläder, det gör jag själv också. Att vara modebloggare är inte heller något dåligt - det är otroligt kul att läsa dem och bli inspirerad hur man kan kombinera färger, material och attityder. Och samtidigt våga vara sig själv. Viktigt!

Däremot känner jag en viss tyngd i bröstet av de influencers på bloggar eller Instagram som bara peppar till att köpa mer, influencers som alltför sällan (eller aldrig) samarbetar med företag som faktiskt försöker producera slow fashion framför fast. Mina favoritmodebloggar vill skicka iväg en till HM, Nelly.com, NA-KD, Gina Tricot för att köpa mer mer mer. Och hela den där "MUST HAVE"-attityden - som om du inte kan leva ett normalt liv utan ett till par skor. Det är faktiskt en miljö- och statusfråga vi måste diskutera. Alla har inte råd och naturen mår dåligt av det. Var är samarbeten med t.ex. vintagebutiker, företag som producerar kläder av återvunnen bomull, etiskt mode där slavarbete inte finns i bakgrunden? Varför får inte dessa brand samma synlighet som ovannämnda företag?

Det gör mig så glad att bl.a. Michelle Blomqvist börjat skriva om en etisk och hållbar garderob och t.o.m. bytt sitt namn på Instagram till @lastingcloset (klick!). Så himla viktigt och moget, tycker jag. När Lisa Olsson sade att hon gärna stöder ett visst märke som använder mycket mindre vatten i sin bomullsproduktion än vad som är vanligt, blev jag nästan tårögd. Vi behöver modebloggare och andra influencers med ett sinne för vår planets framtid. För vi pratar hela tiden om hur man måste vara uppdaterad om vad som fungerar i samhället just nu - en modebloggare måste t.ex. följa klädtrender och dessutom veta vilka sociala medier som fungerar för vilken typ av följare - och ändå är det som att hela klimatbiten fallit bort trots att den är så fucking aktuell. Hur kommer det sig?

Jag utmanar alla som jobbar inom modebranschen att se över sin konsumtion och även den livsstil hen visar upp. Kanske IvyRevel kan tillverka en kollektion gjord på återvunna material och där en viss procent av pengarna går till WWF? Kanske HM kan sluta producera dåligt nagellack som, skojar ej, inte håller alls? Kanske NA-KD endast accepterar fair trade-klädkollektioner tillsammans med influencers? Jag vill aldrig vara den personen som kommer med pekpinnar och skapar dålig stämning i miljöfrågan, jag vill inte! Men det är fan allvar. Vi. Kan. Inte. Fortsätta. Så. Här. Vi måste faktiskt börja klä oss mer klimatsmart, göra fler etiska val och inte stöda fast fashion i den grad vi gör idag. Det är så oerhørt viktigt om vi vill rädda vår planet och göra det bättre att leva här för kommande generationer. Och det vill vi väl?

Tänkte väl det.
***

Här har jag skrivit en kort liten lista på saker alla, men främst modeinfluencers, kan göra för en lite bättre kläd-värld:

***
Prata mer om second hand! Visa att det inte är skamligt eller på något sätt sämre än nyproduktion. Tvärtom.

***
Kombinera gamla plagg på nya sätt - visa hur en speciell blus kan fungera under olika tillställningar. Det är viktigt att plagg faktiskt används och inte bara hamnar längst bak i skåpet.

***
Gör ett samarbete med någon viktig organisation som arbetar för t.ex. rättvis handel eller återbruk av saker och ting och uppmuntra andra att bli medlemmar i organisationen.

***
Märk dina samarbeten med en text som uppmuntrar till att köpa plagg som faktiskt är tidlösa och går att använda länge. Uppmuntra läsarna att köpa vettigt mode trots "20 % på hela sortimentet".

***
Ta upp miljöfrågor på bloggen eller Instagram eller var som helst. Personer med hundratusentals följare kan göra stor skillnad och påverka mycket. Gör miljöräddning hett.

Jaja tack det var allt för mig!

___


I am scrolling through one of my favorite fashion blogs and I see yet another collab with NA-KD. Another "20 % off everything", another step towards a dying planet. I seriously don't judge anyone for liking clothes and fashion, because who doesn't like that? Being a fashion blogger is not a bad thing either - reading these blogs is both inspiring and good when you need ideas on how to combine colors, materials and attitudes. And at the same time being proud to be unique. Important!

But I do feel some kind of anxiety because of those influencers on blogs or Instagram who only make us want to consume more, influencers who very seldom (or never) have collaborations with companies that actually try to produce slow fashion instead of fast. My favorite fashion blogs always want me to buy stuff from HM, Nelly.com, NA-KD, Gina Tricot.  And that "MUST HAVE" attitude - like you really couldn't live without another pair of shoes. This is seriously a privilege and environmental issue that we need to discuss. Not anyone can afford to live like this and the planet can't take much more. Where are the collabs with for example vintage stores, companies producing clothes from reused cotton, ethical fashion where there has been no kind of slavery involved? Why can't brands like these get as much visibility as the ones mentioned before?

It makes me so happy that for example Michelle Blomqvist has started blogging about a sustainable wardrobe and even changed her Instagram name to @lastingcloset (click!). So important and so mature, in my opinion. When Lisa Olsson said that she likes a fashion brand that produces clothes from cotton that requires a lot less water than usual, I almost wanted to cry. We need fashion bloggers and other influencers that want to take care of our planet. We always talk about how everyone should be updated on today's world - a fashion blogger should always know what the latest trends are and also be aware of what social media platforms work when - but it feels like the environmental part is forgotten every time. And that one is so fucking important right now, right?

I challenge everyone working with fashion to really think about this and their consumption and the lifestyle they are showing the world. Maybe Ivyrevel could have a collection made of reused materials and give some of the money to WWF? Maybe HM could stop producing nail polish that, not kidding, does not work? Maybe NA-KD would refuse to let influencers design collections that are not fair trade? I don't want to be mean and a mood killer when it comes to sustainability, I really don't. But this is a big fucking problem. We. Can't. Keep. Doing. This. We really have to dress more sustainability, make more ethical choices and not support fast fashion as much as we do today. This is so extremely important if we want to save our planet and make this place better for the next generations. And don't we want that?

Exactly.
***

I have listed a few things anyone, but especially fashion influencers, can do for a better fashion world:

***
Talk more about second hand! Show the world that it isn't shameful or something bad.

***
Combine clothes in new ways - show how a shirt can be used for different occasions. It is important that we use the clothes we have and don't forget them in the closets.

***
Do a collaboration with an organisation that works for for example fair trade or the reuse of things. Inspire others to join the organisation.

***
Mark your collaborations with a text that inspires people to actually only buy things they need and that are timeless and easy to use a lot. No matter if it is a "20 % off everything" kinda collab, just do it.

***
Talk about environmental issues on the blog or Instagram or anywhere. People with a lot of followers can make a big difference. Make being green hot.

And that was all for today.

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

Social

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog