onsdag 22 augusti 2018

utsläpp från tåg jämfört med flyg + hur jag reser hem




När jag åker hem kommer jag att ta tåget från Köpenhamn till Stockholm och därifrån båten över till Åbo. Det räcker ju en betydligt längre tid än att flyga men lyckligtvis är det ändå miljösmartare. Jag har räknat ut några sträckor och jämfört koldioxidutsläppet som tåg orsakar och koldioxidutsläppet som flyg orsakar. Jag har använt mig av sidan ICAO för att beräkna flygets koldioxidutsläpp och sidan Klimatbalans för tågets.

Köpenhamn-Berlin-Köpenhamn
116 kg koldioxid med flyg
19 kg koldioxid med tåg

Stockholm-Göteborg-Stockholm
260 kg koldioxid med flyg
16 kg koldioxid med tåg

Helsingfors-Tammerfors-Helsingfors
36 kg koldioxid med flyg
3,6 kg koldioxid med tåg

Ni ser den tydliga skillnaden mellan tåg- och flygtrafikens utsläpp. Genom att minska på mängden flygtimmar vi gör, kan vi också göra vår planet väldigt mycket mer välmående. Korta flygresor blir många timmar då man gör dem ofta. Långa flygresor är också många timmar fastän man gör dem sällan. Genom att minska på koldioxidutsläppet är vi med och bromsar in klimatförändringens snabba framfart. ´Jag vill så gärna vara en del av det, så galet viktigt. Jag tänker mig att jag skulle ha ett helt år utan en enda flygresa fr.o.m. idag till nästa år i september. Är någon med mig?!

_____________________

When I am moving home I will take the train from Copenhagen to Stockholm and from there the ferry to Turku. It takes a lot more time to do that but it is also better for the planet than flying. I have counted the carbon emissions from three different roundtrips with train and flights to see the difference. I used the page ICAO to count the emissions from flights and Klimatbalans for the train emissions.

Copenhagen-Berlin-Copenhagen
116 kg CO2 with flight
19 kg CO2 with train

Stockholm-Gothenburg-Stockholm
260 kg CO2 with flight
16 kg CO2 with train

Helsinki-Tampere-Helsinki
36 kg CO2 with flight
3,6 kg CO2 with train

You can see the obvious difference between the emissions when you fly or use the train. By reducing your flight hours, you also save our planet. Short flights become many hours when we do them often and long flights become many hours even though we do them seldom. By reducing our carbon emissions we also slow down climate change. I really want to be part of it, it is so important to care. I think I could be one whole year without flights from today until next year in September. What do you think? Are you with me?

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog