torsdag 20 september 2018

enkla handlingar man kan göra för planeten varje dagNågra saker man kan göra varje dag för vår fina planet. Vilka av dessa gör du och vilka vill du börja göra? SKRIV <3

Some things we can do for our beautiful planet every day. Which ones do you already do and which ones do you want to start doing? TELL ME <3Det här gäller allt - tandkräm, hudkräm, lim, förpackningsmaterial etc etc. Kanske det blir samma resultat om du använder lite mindre, i många fall fungerar det bra så. Jag tänker på hur lätt det är att överdosera tandkrämen och där hälften faller ner i vasken. Ta lite mindre och lägg till om det inte är tillräckligt, hellre än att lägga för mycket. Samma sak då man äter buffé - ta bara så mycket du orkar äta och gå ett varv till om du fortfarande är hungrig. Vem annan kör på den taktiken?

This can be done all the time - with toothpaste, lotion, glue, packaging material etc etc. Maybe the result will be the same if you use a little less, usually it doesn't make a difference. I think about how easy it is to overdose the toothpaste and then half of it falls in the sink. Take a little less next time and add more if needed. The same thing when you are eating out at a buffet, take just as much as you can eat and go for round two afterwards if you aren't full yet. Who else does this when eating out?Kanske udda men så viktigt. Jag vet inte hur många gånger jag förbannat mig själv för att jag inte skrivit lapp för att t.ex. komma ihåg take away-lådan för en eventuell Zero Waste-take away-lunch etc. Genom att komma ihåg det vi måste komma ihåg kan vi faktiskt minska konsumtionen. Kommer du ihåg egen vattenflaska varje morgon är risken att köpa en i plast mindre. Kommer du ihåg att packa med dig hårband eller tygpåsar, behöver du inte köpa sådana på stan/ta en plastpåse i stället.

Maybe a weird tip but so important. I don't know how many times I have been mad at myself for not writing a note about taking the Zero Waste lunch box with me in case I want to buy take away food. By remembering what we need to remember, we can actually consume less. If you remember your water bottle every day, you won't be tempted to buy one in plastic. If you remember your hair ties or tote bags, you don't need to buy new ones/buy a plastic bag.Ett fantastiskt tips för att packa in mat utan plast- eller aluminiumfolie, är att lägga det i en skål och en tallrik som lock på. En glasburk med tillhörande lock går lika bra. Om man ändå vill packa in så är bee's wrap ett superfint alternativ. Det är ett bomullstyg med bivax som går att forma, precis som aluminiumfolie. Det går att användas om och om igen och när det är sönder (efter flera år) kan man kompostera det. Förutom det faktum att alla engångsprodukter (jag tänker att dessa folier är det även om man kan återanvända dem några gånger) kräver resurser för att produceras och transporteras till butiker och hem till dig, har de en annan miljöpåverkan också. Plastfolien utsöndrar metangas då den "bryts ner" (källa 1MillionWomen). Metangas är en av de växthusgaser som gör klimatet varmare och därför skall vi undvika plastfolie om möjligt.

A fantastic tip for covering your food without plastic or aluminium foil, is to put it in a bowl with a plate as a lid on. A glass jar with its own lid works just fine too. If you however want to really cover it like with foils, a super nice alternative is the bee's wrap. It is a cotton piece with bee's wax that you can shape just like aluminium foil. You can reuse it over and over again and when it is broken (after many years) you can compost it. Besides from the fact that all single use items (I count plastic and aluminium foil as single use items even though you basically can reuse them a few times) require resources to be produced and transported to the store and to your home, they also have another impact on the planet. The plastic foil releases methane when it "breaks down" (source: 1 Million Women). Methane gas is one of the greenhouse gases that makes our climate warmer and that is why we need to avoid plastic foil if possible.En dag i veckan är det bra att kolla allt som finns i kylskåpet så att inget hinner bli dåligt. Straffa inte dig själv om det nu ändå är något som möglat, vi har alla varit där : ) Men att undvika matsvinn är så viktigt så! På så vis kan vi minska bördan på klimatet. Det ligger mycket arbete bakom mat (odling, transport, tillagning osv) och om det sedan slängs bort är allt arbete - och miljöresurserna - gjort i onödan. Idag har jag gjort en linsgryta på linser jag haft i kanske fyra år men aldrig orkat röra, hehe. Det var på tiden ju.

Once a week it would be good to check everything in the fridge to make sure no food goes to waste. Don't beat yourself up if something is rotten, we have all been there : ) But avoiding food waste is so important! That way we can reduce the pressure on the planet. There is a lot of work behind everything we eat (producing, transporting, cooking etc) and if we throw it away all the work - and the resources - was done in vain. Today I made a lentil stew from lentils I have had for like four years but never have I touched them hehe. It was about time.Egentligen härstammar detta från ren lathet: men jag tvättar inte med kemikalier hemma. Visserligen har jag diskmedel men om jag tvättar golv eller väggar eller vad som helst - vatten duger bra. Det har sparat mig många många slantar och samtidigt tror jag att det är hälsosammare för mig att undvika olika medel. Toaletten tvättar jag med vanlig flytande tvål. Perfekt!

This actually happens because of me being super lazy: but I don't clean with chemicals at home. OK, I have a washing liquid for my dishes but if I clean the floor or the walls or whatever - water is good. This has saved me so much money and at the same time I think it is healthier for me not to be around chemicals all the time. I wash the toilet with normal liquid soap. Perfect!Att äta mat som inte kommer från djurriket (dvs undvika mejeriprodukter, ägg, kött, gelatin m.m.) är ett stort steg att ta för många men helt klart ett fantastiskt fint sådant för vår planet.

Odling av växter kräver mindre markyta än vad djurproduktionen gör. Ett exempel är kor som äter soja importerad från regnskogsområden. Vad har hänt där? Regnskog skövlas för att ge vika åt sojaodlingen (regnskogar är viktiga syrekällor för vår planet och behövs precis därför) som sedan transporteras till andra länder där nötkreatur odlas. Både själva sojaodlingen och djurodlingen kräver varsin markyta medan en vegankost skulle innebära att man endast stöder markytan där växterna odlades. (källa: WWF) Djuren producerar dessutom stora mängder metangas då de äter och enligt Svensk Mat- och Miljöinformation är metangasen 23 gånger starkare än koldioxid, vilket i sin tur är en logisk orsak till ett varmare klimat. Testa en dag, en vecka, som vegan. Kan du äta växtbaserat och byta ut ditt smink mot ett veganskt sådant? Då har du redan gjort något fint. <3


Eating food that is not animal based (avoiding dairy, egg, meat, etc) is a really big step for many people to take but for sure a really good choice for the planet.

Growing plants requires a lot less land than what the meat industry does. One example is cows that eat soy imported from rainforest areas. What has happened there? Rainforests are cut down to make room for soy production (and rainforests are important sources of oxygen which is why we need them) that is transported to other countries with meat industries. Both the growing of soy and the place where the cows live require land which mean that more than just one type of land is used. If you only eat plant based, you only support the usage of land for growing the plants. (source: WWF) The animals also cause a lot of methane gas while eating and according to Svensk Mat- och Miljöinformation, methane gas is 23 times stronger than carbon dioxid, which makes it pretty understandable why this is a big thief in global warming. Try one day, or one week, and see if you can eat only vegan food. Could you eat plant based and switch to vegan make up? Then you have already done something really good. <3Världsbästa tipset. Skaffa ett bibliotekskort på några minuter genom att gå till biblioteket och välj och vraka sedan bland återanvända böcker. Att låna är en så fin sak tycker jag. Låna mer!

The world's best thing. Get a library card in just a few minutes by going to the library and then just choose between all the reused books. Borrowing instead of owning is such a beautiful thing. Go to the library!

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog