lördag 29 september 2018

lite mer skräp än vanligtJag är en väldigt känslomässigt styrd person och mår jag dåligt har jag svårt att rycka upp mig. Jag behöver typ stora livsförändringar för att orka rycka. När jag bodde i Köpenhamn mådde jag nog inte så bra på slutrakan - jag saknade hem, trivdes inte där jag bodde och tyckte inte om jobbet. Jag hade svårt att hitta Zero Waste-mat i butikerna och levde i princip på dumpsterbröd, avokado och glass. Varje. Dag.

Min skräpburk jag haft i 7 månader blev full i Köpenhamn och jag påbörjade en ny. Den fylldes direkt. För en Zero Waste-person är det rätt mycket att fylla en burk (den på bilden) på bara två månader. Men det är det jag vill tala om också - att det helt enkelt inte alltid går som man vill. Jag mådde inte bra i Köpenhamn och som alltid förr när jag är i en svacka, konsumerar jag genast mycket mer. Jag kunde köpa lådvis med snickersglass och bara äta äta äta. En låda (med 6 glassar) per kväll. Plastförpackningarna fyllde snabbt min burk. Nutella köpte jag också för att trösta mig själv och plastlocket måste jag få nerträngt i burken. Sådär håller man på, livet går upp och ner.

Genast jag flyttade hem började jag äta varierad mat, minska mängden glass och då också helt automatiskt minska mängden skräp. Det var inte förrän i vintras när jag var deppad som jag förstod att Zero Waste inte alltid är så himla lätt om man inte har det bra. Nu fattar jag ju det och vill uppmärksamma "baksidan" med vilken som helst livsstil - man kan inte hållas på vägen om hjulen är tomma. Och då är det ganska okej att en burk fylls lite snabbare även om det inte är vad man hoppas : ). Bara den här blir riktigt full skall jag påbörja en ny och försöka undvika skräp i större grad om jag kan och vill. Man måste ju chilla lite också.

(Pst vill ju iofs inte skylla mina "misslyckanden" på att må dåligt, ibland orkar man inte bara göra rätt fastän man mår toppen. Tanken var bara att belysa detta: ) )

____________________

About my trash jar that was filled faster than usual

I am a very sensitive person and I always act on my feelings. If I am not feeling well I will have a hard time getting things done. I need big life changes to feel motivated to change. When I lived in Copenhagen I didn't feel so well towards the end - I missed home, I didn't like where I was staying and I didn't like the job either. I had a really hard time finding Zero Waste food in the stores and basically lived on dumpster bread, avocados and ice cream. Every. Day.

My trash jar that I had had for 7 months got full in Copenhagen and I had to start with a new one. That one was filled immediately. For a Zero Waste person it is quite a lot to fill a jar (the one in the picture) in only two months. But that is what I want to talk about today - sometimes things just don't go as planned. I wasn't very happy in Copenhagen and like always when I am sad, I started consuming more. I could buy several boxes of snickers ice cream and just eat one box per day (it contains 6 ice creams). The plastic packaging filled my jar quite quickly. I bought Nutella as well to comfort myself and had to put the plastic lid in my jar somehow. That's how it is, life goes up and down.

Right away when I moved back to Turku, I started eating varied foods and less ice cream and just like that I was able to reduce my amount of waste remarkably. It wasn't until last winter when I was depressed that I realized that Zero Waste isn't very easy if you aren't feeling well. Now I get it and I want to emphasize the downside of any lifestyle - it is hard to do it if you can't take care of yourself. And that is why I think it is OK to fill a jar a little faster than usual, even though that isn't what one was hoping for : ). When this jar gets completely full I will start with a new one and try avoiding trash more than I did this summer - if I can and want to. I mean, you've got to chill a little too, right?

(Psst I don't want to blame my "failures" on the fact that I haven't been feeling OK, sometimes we "fail" no matter how happy we are. My point was just to talk about that this can happen : ) )

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog