tisdag 18 september 2018

några ekotipsÄt så lokalt du kan! Som ni vet försöker jag verkligen utnyttja mormors äpplen (känns som att jag skriver det i varje inlägg haha, har blivit besatt av tanken ) och det känns så bra att äta något som inte har klimatpåverkan. Varje apelsin och banan är ju faktiskt transporterad långa vägar för att nå Finland. Älskar man vattenmeloner så finns det faktiskt inhemska sådana för tillfället! Squash är en annan grönsak som det finns mycket av - också i helt vanliga trädgårdar. Ät lokalt, säsongsenligt och smart <3 Det här minskar transportsträckorna och ofta därför också förpackningsmaterialen.

Work with what you've got. När jag inredde om hemma senast var jag strängt inställd på att inget nytt skulle komma in i huset. Det var en skön känsla. Jag flyttade om gamla möbler, planterade om växter, hängde upp gamla tyger som rumsdelare, dammsög lite och satte mig ner. Konsumerade inte liksom.

Gör lite mindre. Vi frågar oss ofta vad vi skall göra för miljön - varpå svaret lätt blir att "köpa ekologiskt" eller "köpa begagnat" eller "byta till LED-lampor". Det är viktigt, jajamen, men vi måste också komma ihåg att det kanske inte alltid handlar om att göra något utan faktiskt om att göra mindre. Inte göra något alls. Ha en stanna hemma-dag en gång per vecka då du inte konsumerar alls, vare sig det är eko och lokalt eller inte. Ha en söndagsaktivitet som inte kräver energi - gå hellre en promenad än att köra ut till en naturstig med bil. Köp gärna en miljösmart tandkräm med dosera mindre. Ja ni fattar nog det.

____________________

Eat as much local food as you can! As you know I am really trying to use my grandma's apples (feels like I mention that in every blog post haha, obsessed with that) and it feels so good to eat something that does not affect our climate. Every orange and banana has been transported a long way to get to Finland. If you love water melons there actually are Finnish ones available right now! Zucchini is another veggie that there is a lot of - even in people's gardens. Eat local and seasonal food <3 The transportation is shorter and because of that they usually have less packaging.

Work with what you've got. When I rearranged my furniture at home and redecorated the place, I was very strict about not bringing in any new items. Loved it. I moved around some furniture, put my plants in other pots, hung textiles on the walls as room dividers, did some vacuum cleaning and sat down. Didn't consume anything.

Do a little less. We often ask what we can do for our planet - and the answer is usually "buy organic" or "buy second hand" or "change to low energy lightbulbs". This is super important, yes, but we also need to remember that it maybe doesn't always have to do with actually doing something but rather about doing less. Or nothing at all. Have a stay at home day once a week when you don't consume anything, no matter if it is organic and local or not. Have a Sunday activity that doesn't require energy - prefer a walk in your neighborhood rather than driving somewhere to do something. Buy a climate friendly toothpaste but use less of it. You get it.

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog