tisdag 11 september 2018

sugrörens död + klimatfokuset går felDet pratas om sugrören och deras klimatpåverkan hela tiden. Kanske till och med för mycket kan jag tycka? Allt onödigt plast är så klart bra att undvika men jag känner att det nästan börjat gå åt fel håll. Det tillverkas bomullsskjortor med texten "save the turtles" och bilder på sugrör med ett kryss över, t-skjortor med texten "save a turtle, skip a straw" osv. Jag undrar, är inte skadan större att tillverka ett till bomullsplagg till den här världen än att använda ett sugrör?

Nu vill jag ju inte promota sugrör, inte alls. Jag hoppas vi snart gjort oss av med alla i plast och övergår till sådana i metall som på bilden. De håller i evigheter och behöver inte slängas. Problemet är bara att vi lägger så stor vikt vid att dissa sugrör att vi glömmer det stora hela. Ett färre sugrör är faktiskt en väldigt liten sak man kan göra för planeten, medan att t.ex. endast köpa begagnade kläder är ett betydligt större steg att ta.

T-skjortor med texter om att rädda planeten har en god tanke bakom sig men är egentligen miljöbovar de också. Att undvika sugrören men i stället köpa plastpåsar blir liksom även det fel på något sätt. Så stressa dig inte sönder gällande sugisarna utan se helheten. Hur kan du minska mängden plast så gott det går? Hur kan du leva så plastfritt som möjligt som passar ditt liv? Det är dessa frågor vi måste ställa, inte hur vi kan minska mängden sugrör specifikt.

Sugrör kan visserligen fastna i sköldpaddors näsborrar och vara en plåga för dem. Men de är ju faktiskt inte de enda djuren på planeten. Kanske man vill rädda dem för att de är söta? Jag kan väl förstå varifrån det kommer men andra djur, som inte anses vara gulliga, är också djur med en funktion. De flesta av oss gillar knappast när getingar surrar i vår närhet men ändå behöver vi dem för att leva. Därför måste vi rädda dem, oberoende om de är irriterande och icke-gulliga eller inte. Getingar dör på grund av luftföroreningar och ändå har vi panik över hur våra dryckesvanor med sugrör påverkar sköldpaddor i haven i andra länder. Förstår ni vad jag menar? Fokuset går fel och ibland upplever jag nästan att sugrörs-ståhejet är ett konstigt marknadsföringsknep som faktiskt inte spelar farligt stor roll för vår framtid. Jag kan ha fel! Men det är något jag tänkt på ett längre tag nu. Fortsätt undvika dina sugrör men försök att inte se det som det enda som spelar roll. För allting annat spelar också roll. Vad du äter, hur du tar dig fram, vilka butiker du stöder. Det är ett stort krångligt pussel, och sugrören är bara början.

Vad gör du för att minska mängden plast och avfall i din vardag? Kommentera!

PST. Kram på alla som undviker sugrör! Det är en jättefin grej och inget jag vill trycka ner på. Jag undviker dem också, onödiga saker. Men vi måste bara minnas hur mycket mer som faktiskt är av betydelse och det är poängen med hela den här texten. Ha en fin dag! PST slut.

____________________

We are talking about drinking straws all the time and how they affect our climate. Maybe we talk about them too much? Of course it is good to avoid any kind of unnecessary plastic but I feel that we are focusing on the wrong thing here. Cotton shirts with the text "save the turtles" and pictures of drinking straws with a cross over them and shirts with texts like "save a turtle, skip a straw" are produced. I am just wondering, isn't the damage for producing that shirt bigger than using one drinking straw?

I am not trying to promote straws, not at all. I really hope we stop using them and start using metallic straws instead, like the one in the picture. They last forever and don't need to be thrown away. The problem is just that we talk about dissing straws so much that we forget the big picture. One less straw in this world is actually a very small step for saving the planet, when for example only buying second hand clothes does a lot more for the climate.

T-shirts with texts about saving the planet have good intentions but are in fact bad for the planet too. Just like avoiding straws but buying plastic bags which is kind of paradoxical. So don't stress too much about the straws and try to see the big picture instead. How can you reduce your plastic use as much as possible? How can you live as plastic free as possible in your life? These are questions we need to ask ourselves, not how we specifically could use less straws.

Straws may be very bad for turtles when they get stuck in their noses. But we need to remember that they aren't the only animals on earth. Maybe we want to save them because they are cute? I can understand where that comes from but an animal, that isn't as cute, is still an animal with a function in the world. Most of us probably don't like it when wasps come near us but, still, we need them to live. That is why we have to save them, no matter how annoying or not-cute they are. Wasps are dying because of air pollution and still we are concerned about how to save turtles in seas far away. Do you understand what I mean? We are focusing on the wrong thing and sometimes I feel that the straw-thing is some kind of marketing trick that actually doesn't make a very big difference. I might be wrong! But this is something I have been thinking about. So keep avoiding straws but don't see that as the only thing we need to do. Because there is a lot we need to do and a lot that affects the planet. What we eat, what transportation we use, which stores we support. It is a tricky puzzle and the straws are only the beginning.

What do you do to avoid plastic and trash? Comment below!

PST. Hugs to anyone trying to avoid straws! That is a really good thing to do and nothing I want to make sound silly. I avoid them too, we don't need straws. I just want us to remember how many other things there are that we have to think about and that is the point of this text. Have a great day! PST the end.

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog