tisdag 25 september 2018

vad göra med gamla kläder och textilier?Jag fick en fråga om vad man kan göra med gamla kläder och textilier man inte längre vill ha. Lyckligtvis finns det många olika saker man kan göra! Här skall ni få se.

Kläder som är hela och rena och i gott skick kan antingen säljas på loppis eller skänkas till välgörenhet. Jag orkar inte själv sälja på loppis, så jag brukar donera dem till Frälsningsarmén. Det är så praktiskt för man får slänga in påsar i deras containers vilken tid som helst på dygnet, vilket betyder att man har tid för det! Under min senaste rensning blev det två påsar fina kläder som jag helt enkelt bara inte brytt mig om.

Kläder/tyger som har hål kan repareras! Viktigt viktigt. Om man inte själv kan eller har möjlighet att reparera dem, kan man lämna in dem hos ett proffs. Det finns skrädderier lite överallt i städer, bara att googla vilken som ligger närmast. Jag har reparerat otaliga mängder byxor med hål mellan benen och det blir alltid bra. För stora kläder kan också enkelt sys in.

Kläder/tyger som inte går att använda eller reparera eller sy om till något nytt, kan sorteras som textilier. Det finns en viss dubbelmoral här kan jag ju medge, eftersom t.ex. klädjättar som HM tar emot söndriga och smutsiga textilier och som tack får man en rabattkupong. Det här är ett sätt att låta tygerna komma till nytta även efter användning men om någon har bättre tips än HM och t.ex. Lindex får man gärna berätta!! Jag skulle helst donera tyger direkt till dem som gör om tygerna.

Kläder/tyger i naturmaterial (t.ex. linne, bomull, ull, silke) kan komposteras! Observera att de måste vara av 100 % naturligt material i så fall. Klipp materialet i mindre bitar och blanda ner i komposten. Eftersom dubbelmoralen med HM och klädinsamlingar finns, är det en bra orsak att välja komposterbara material vilket direkt löser problemet med klädinsamlingarna.

Kläder/tyger som inte längre går att använda till det de var menade, kan bli fantastiska trasor! Och det allra bästa med precis allting är ju att använda saker tills de bokstavligen är sönderslitna innan man återvinner materialet. Gamla strumpor är praktiska att fukta och klä på händerna för att sedan torka damm med. Större tyger är perfekta att moppa golv med osv.

Kläder/tyger som inte duger längre, kan också göras om till långa snören. Klipp upp en gammal skjorta till en enda lång remsa och använd sedan snörena till vad du än kan behöva dem till. Man kan också klippa tyglappar av gamla kläder/tyger och använda som ett återanvändbart alternativ till hushållspapper. Det finns faktiskt oändligt mycket vi kan göra med allt gammalt!

Skor skall vara möjliga att ge till KappAhl som samlar in söndriga skor för återvinning. Tips tips! Läs mer här.

Har du fler tips? Skriv gärna i kommentarsfältet! ♡

Pst. Jag är en väldigt lat person och då försöker jag göra allting bekvämt för mig själv. Låt alltså inte det här stressa dig utan reservera en kartonglåda eller gammal påse för dina kläd- och tyginsamlingar och ha i förrådet. Man behöver inte tömma dem varje vecka, ibland gör jag det en gång per halvår. Bekvämlighet är viktigt för att Zero Waste skall kännas peppigt.

____________________

I got a question about what we can do about our old clothes and textiles when we don't want them anymore. Luckily there are a lot of things we can do! Let's see.

Clothes that are clean and in good condition can be donated to charity or sold at flea markets. I don't feel that I have the time to sell mine, so I usually donate them to Pelastusarmeija. It is so good because you can just throw your bags into one of their containers any time of the day, which means that anyone has time for that! During my latest decluttering at home, I got two bags with perfect clothes I just don't use anymore.

Clothes/textiles with holes can be repaired! This is important. If you can't do it yourself, just give them to a professional. There are tailor shops everywhere, so just google the one closest to you. I have repaired several pairs of pants with holes between the legs. Clothes that are too big can also be made smaller.

Clothes/textiles that can't be used or repaired or changed into something else, can be recycled as textiles. There is kind of a double standard about this, I have to admit, since big brands like HM take torn and dirty textiles for recycling. In return, you get a discount coupon. This is a way to recycle textiles and make sure they are used, but if anyone has a better tip than donating them to big clothing brands then please tell me!!! I would rather donate my stuff to those who recycle the materials.

Clothes/textiles in natural materials (for example linen, cotton, wool, silk) can be composted! Make sure the textiles are a 100 % from these natural materials. Cut the textile into smaller pieces and mix into your compost. Since the double standard thing about HM and the textile recycling exists, a good reason to choose only textiles from natural materials is that they are compostable and solve the problem about the recycling.

Clothes/textiles that can't be used for what they were meant for, can become awesome cloths or rags! And the best thing to do always is to use something until it literally falls into pieces before recycling the material. Old socks are easy to use to collect dust with - just wear wet socks on your hands and start cleaning. Bigger textiles are good for mopping the floor etc.

Clothes/textiles that can't be used anymore for their original purpose, can be made into laces. Cut up an old shirt to one long lace and use it for whatever you need the lace for. You can also cut out small pieces of fabric and use as a reusable alternative to paper towels. There are a million things we can do with anything old!

Shoes can be taken to KappAhl stores and be recycled there. That is a good tip! Read more here.

Do you have any other tips? Please tell me in the comments! ♡

Pst. I am a very lazy person and I try to make everything in my life as comfortable as possible. Don't let these things stress you out, instead you can have a box or bag for your old textiles and hide somewhere at home. You don't need to empty them every week, you can do that once every six months. Being comfortable is important to make Zero Waste feel nice.

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog