lördag 20 oktober 2018

mina egna vanor jag vill förändra för att leva mer klimatsmartMin klimatångest har de senaste veckorna varit helt enorm. Jag vet inte om det var FN:s klimatrapport eller bara allmän trötthet på storkonsumerande kändisar som satte fart på mig men jag vill bara göra förändringar efter förändringar nu. Även om det är frustrerande är jag så inspirerad att förbättra vår värld nu. Och även om jag nog gör en hel del ännu, finns det mycket jag måste förbättra och förändra själv. Trots att jag har flygstrejk, betyder det inte att jag köper endast sådant som är inhemskt och icke-inflyget. Ni vet. Så här har ni min lista på saker jag vill göra bättre. Och som jag tänker göra bättre.

Bojkotta alla fast fashion-brand till 100%.
Jag vill vara ärlig med er och jag kan säga att jag fortfarande till en del shoppar på HM (OBS NOG SÄLLAN!). Mestadels är det ju bara då jag skall köpa underkläder som jag inte vill köpa begagnade - men nu och då slår det slint i mig och jag köper mer än så. Jag är inte stolt över det och jag vet att det är katastrof. Men jag köper aldrig mer därifrån, aldrig aldrig. Och ingen annanstansifrån heller som inte är ett etiskt och miljövänligt brand, eller loppis. Är någon med mig på denna 100% nolltolerans-bojkott? Och skulle det kanske finnas intresse för att läsa mer om klimatsmarta klädmärken? Hör av dig i så fall så researchar jag!

Köpa mat på torget minst en gång per vecka.
Jag är lat, jag bara är det. Så ibland tar det verkligen emot att ta mig till torget men jag vill förbättra mig där. Jag vill köpa åtminstone delvis från torget där jag kan köpa lokalt direkt av producenten och utan förpackningar. Att gå till närbutiken är ingen synd men jag vill göra det i lite mindre grad och torghandel i lite större grad i stället.

Undvika att mat blir dålig.
Jag är så förbannat dålig på det här. Jag förstår inte hur jag ibland kan tänka att jag inte bara orkar ta tag i något när jag ser en grönsak i kylen som stått där i flera veckor. Jag skäms över det här men jag måste helt enkelt bara jobba på det. Mat skall aldrig bli dålig i mitt kylskåp hädanefter. Liksom, så dåligt för miljön.

Minska på restaurangbesöken till max en gång per två veckor.
En gång per två veckor kan också låta som mycket men jag måste göra det här steg för steg så jag avvänjer mig Julia-vänligt. Jag blir periodvis besatt av olika rätter och just nu är jag helt såld på Kotipizzas mozzarellapizza. Snälla döm mig inte, mat är ett känsligt ämne. När jag insåg att deras pizzakartonger är 100% komposterbara blev jag ju minst sagt ännu kärare i den där mozzarellagrejen. Och jag vet att det inte är miljövänligt att äta på restaurang eftersom man inte kan veta varifrån ingredienserna kommer. Jag fattar det, men mitt sug efter god mat är för stort för att tämjas ibland. Jobbar på det.

Bo mindre? Men det kan inte ändras.
Jag bor rätt stort. Jag vet inte om jag berättat om mitt lägenhetsarrangemang, men jag bor i en bostad som ägs av en bekant och hon vill inte hyra ut till någon hon inte känner. Lägenheten stod därför tom i flera år och då bestämde jag mig för att flytta in där förra hösten när jag ändå skulle bo ensam. Jag har egentligen 66 m2 (!) men har stängt dörren till det ena rummet som inte värms upp så att jag nu har 52 m2 i stället. Det är mycket för en person men annars skulle lägenheten faktiskt stå tom och det är så fruktansvärt onödigt det också. Jag skall fundera ut något hur jag kan använda mina rum smartare! Har ni tips?

Använda fler inhemska produkter.
Mina sminkprodukter är från Frankrike och Tyskland, en del mat jag köper är från andra länder än Finland och t.o.m. utanför Europa, ibland faller jag för frestelsen och köper växter från Plantagen och ibland redskap till hemmet som inte är begagnade utan från någon kedja. Jag gillar inte att jag gör det men fy fasiken så svårt det är att motstå ibland! Det känner säkert många igen sig i. Jag skyller helt kallt på vårt samhälle idag, det är t.ex. väldigt svårt att vara fattig och klara sig eftersom vi konstant blir matade med tron om att vi måste köpa något. En person med lite pengar faller också för de här reklamtricken, liksom även en miljöperson gör nu och då. Men jag tänkte så här: från och med nu 100% bojkott på prylar till hemmet som inte är begagnade eller tillverkade för hand av någon liten gullig hantverkare som arbetar lokalt och etiskt. Också 100% bojkott av Plantagen och i stället tänker jag enbart stöda lokala småbutiker eller odlare på torget. Mycket att komma ihåg här, haha!

Vara försiktig med mina elektroniska apparater.
Handen upp om du någon gång: fällt din splitternya telefon i ett mjölkglas så den slutade fungera, haft din relativt nya telefon i bakfickan så den plaskade ner i toaletten när du skulle sätta dig, varit så arg på något att du utan att tänka slängt din telefon i väggen så den slutade fungera.. Inte många som sträcker upp handen här, kan jag tänka mig. Jag är dock det klumpigaste på planeten så jag har gjort allt det där. Överlag är jag inte bra på att ta hand om mina telefoner och jag vet att det är så dåligt för miljön för de är svåra att hantera när de blir avfall. Ofta kan de skickas till u-länder så att västvärlden slipper bry sig om problemet och i u-länderna kan de inte nödvändigtvis ta hand om de söndriga telefonerna utan att kemikalier läcker ut och förstör både deras egen hälsa men också miljön. Så jag vill ju helst ha en telefon i minst fem år men oftast går den sönder efter max 2 år, vilket är helt katastrofalt. Skall hålla den här nya i fem år till.

Vilka är era egna snedsteg som ni vill jobba på? Nyfiken!

____________________

My climate change anxiety has grown a lot these last few weeks. I don't know why but I feel a need to change everything constantly. Even though it feels really frustrating to think about it all the time, I feel inspired too. And even though I do a lot already, there are things I definitely need to improve and change myself. I have decided not to fly anymore, but that doesn't mean that I only by local things and things that aren't transported by plane to Finland. You know. So here is my list of things I want to do better. And things I will do better.

Boycott all fast fashion brands to a 100%.
I want to be honest with you and I can tell you that I still do buy some things from HM. Mostly that is underwear since I don't want to buy that second hand - but sometimes I just fuck it up for real and buy more than just underwear. I am not proud of this and I know that it is bad. But I will never again buy anything from there, never never. And not from any other fast fashion brand either. Only ethical, environmentally friendly brands or second hand stores. Is someone with me in this a 100% zero tolerance boycott? And would you be interested in learning more about sustainable fashion brands?

Buy food from the farmer's market at least once a week.
I am lazy, I just am. So sometimes I don't really feel like going to the farmer's market to buy food but I want to change that. I want to buy at least partially from there since I then can find local products from the producers themself and without any packaging. Going to my nearest grocery store is not a sin but I just want to do that less and go to the farmer's market more instead.

Avoid letting food go to waste.
I am so bad at this. I don't know how I can think that I don't have the time to do something about food that has been in my fridge for forever. And then it goes bad. I am ashamed of this but I just need to work on it. Food will never go bad in my fridge again. Like, ahhhh it is so bad for the environment.

Go to restaurants only once every two weeks.
Once every two weeks might sound like a lot but I need to do this step by step so that I can actually make the change in the long run. I can become obsessed with a meal and eat that for weeks and right now I can't stop thinking about Kotipizza's mozzarella pizza. Please don't judge me, food is such a hard thing to do perfectly. When I realised that their pizza cartons are a 100% compostable I fell even more in love with that mozzarella thing. And I know that it isn't environmentally friendly to eat out since you can't know where the ingredients come from. I get that, but my brains stop working when I want to eat something good but not healthy. I am working on that.

Live in a smaller space? But I can't change that.
I have a pretty big apartment. I don't know if I have told you about it but I live in a flat owned by someone my family knows and she doesn't want to rent it to anyone she doesn't know. So the apartment was empty for years and I decided to move there when I had to live alone last fall. I actually have 66 m2 (!) but I have closed the door to one room I don't need, and I don't heat it so now I have 52 m2 instead. It is a lot for one person but the apartment would actually be empty otherwise and that is so unnecessary too. I will figure something out how to use my rooms more wisely! Do you have any tips?

Use more Finnish products.
My make up is from France and Germany, some food I buy is from other countries and even outside of Europe, sometimes I just can't resist buying plants from Plantagen and sometimes things to my home from chain stores that don't sell reused items. I don't like this but it is actually super hard to resist sometimes. I guess many of you can relate. I blame our society for that, it is for example very hard to not have much money and survive since we are constantly told to buy more and use more. Someone with little money will have a hard time to resist these temptations too, just like someone thinking about the environment will do. But this is the PLAN: boycotting things to the home that aren't reused or handmade by a local producer to a 100%. Also a 100% boycotting Plantagen and instead I will buy from small local plant shops and from the farmer's market. A lot to remember here, haha!

Be more careful with my electronic stuff.
Hands up if you ever have: thrown your new phone in a glass of milk and ruined it, had your new phone in your backpocket and then dropped it into the toilet, been so angry at someone that you have thrown your phone in the wall from frustation - and ruined it.. Not many people raising their hands now, but I have done all of that. I am very clumsy. I am bad at taking care of my phones and I know how bad that is for the planet since they are hard to be recycled and taken care of in sustainable ways. I want to have my phones for at least five years but usually they last for two, at the most. I will do better with this one.

What are some of the tings you want to work on too? Please tell me in the comments!

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog