onsdag 28 november 2018

en sista om Black Friday

Många texter skrevs om Black Friday i och med händelsen och jag var ju en av dem. Jag skrev att jag inte gillar konceptet, ni var knappast förvånade. Vissa skrev om hur mycket fint man kan fynda under Black Friday och andra, som jag, kritiserade dagen. Sedan fanns det av dem som kritiserade dem som kritiserade Black Friday. Jag kände mig extra utpekad av en av dessa texter.

Jag tog det ganska hårt, så hårt att jag ville ha bloggpaus (men också på grund av vissa andra orsaker). Jag blev ledsen av att inse att någon kan ha trott att jag menade att de som har svårt att få pengarna att räcka skall skämmas för att shoppa på BF. Jag skrev ju iofs aldrig ut något sådant och tänkte aldrig så heller. Och ändå har jag väl, antar jag, lyckats såra någon.

Fun fact om mig: om jag sårar någon annan så är min egen dag och vecka förstörd.

Om jag vill någonting med den här bloggen, så är det ju att prata om viktiga ämnen och hur vi kan rädda vår miljö. Och på riktigt, konsumtion är enormt viktigt att prata om. Att kritisera Black Friday är ju nog symboliskt för hela konsumtionshetsen, lika dåligt för miljön är det att shoppa andra dagar också. Att jag sedan glömde skriva ut att jag ju inte skuldbelägger personer som har det ekonomiskt svårt, det är ett misstag från min sida. Men. Jag vill poängtera att jag aldrig, NÅGONSIN, menat att såra någon. Och det gör mig ledsen att jag säkert gjort det, samt ledsen att bli lite halvt utpekad som en person att göra så. Sorry, är inte världens bästa på att uttrycka mig. Tänker att sådant också kommer ju mer bloggerfarenhet jag får (även om jag konstant tänker på hur mina texter uppfattas av personer med olika livssituation men inte alltid gör rätt).

Jag skrev om det på min Facebook-sida också men tänkte att alla kanske inte såg det. Så jag säger det även här: jag skuldbelägger verkligen inte dem som inte har råd. Snarare försökte jag ju tipsa om loppisar, som antagligen är billigare än BF och tillgängliga året om (och ja, jag fattar att man inte kan köpa allt begagnat, som t.ex. tandborstar och de flesta glasögon m.m.). Och som dessutom är ett miljövänligt alternativ. Jag tänker att jag väl får vara riktigt noggrann med hur jag uttrycker mig nästa gång. Efter att jag läste den text som kritiserade den som kritiserar BF, känner jag mig riktigt riktigt grå fortfarande och på något sätt bröt det ner mig och mitt skrivande ganska ordentligt. Jag är känslig, det vet jag. Men det här tog på krafterna extra mycket. Jag ber om ursäkt och kan inte mycket annat än lära mig och gå vidare.

Fred ut

Jag kommer fortsättningsvis att hålla en liten bloggpaus.

____________________

Many texts were written about Black Friday and I wrote one of them. I told you that I don't like the concept, I guess you weren't surprised. Some people wrote about how many nice things you can find to a cheap price and others, like me, criticized the day. And then there were those who criticized those who criticized Black Friday. I felt like a certain blog was referring to me a bit more than the others.

Actually this felt so bad that I decided to have my blog break (and some other reasons too). I was sad to realize that someone might have been hurt and that someone maybe thought that I meant that those having little money should be ashamed for liking BF. Actually I never said anything like that and I never meant anything like that either. And still, I guess, I have hurt someone.

Fun fact about me: if I hurt someone, it ruins my day and my whole week.

If there is something I want with this blog, then it is to talk about important subjects and how we can save our planet. And for real, consumerism is extremely important to talk about. Criticizing Black Friday is just symbolic for the whole crazy consumerism in the world, I mean it is just as bad for the planet to shop any other day too. The fact that I forgot to write that I wasn't shaming anyone who can't afford buying things when they aren't on sale, is a mistake by me. But. I want to tell you that I never, EVER, meant to hurt anyone. And it makes me sad that I probably did, and also sad that I was kind of accused of doing that. Sorry, I am just not the best at expressing myself and I think these are the kind of things you learn as you gain experience in blogging (even though I always try to think about how my texts can be understood by people in different situations but I still fail in many cases).

I wrote about this on my Facebook page as well but maybe everyone didn't see it. So I will say it here too: I am not shaming anyone who can't afford something. Actually, the opposite: I am trying to show that there are second hand markets almost everywhere that are even cheaper than BF and available all year round (and yes, I get it, you can't buy anything second hand, like toothbrushes and eyeglasses). And buying second hand is green. I guess I will have to be very careful with how I write things from now on. I just know that I feel gray from this and somehow it really broke me down and made me feel like I shouldn't write anymore. I am sensitive, I know. But this felt a little extra. So now I apologize and there is actually not much else I can do than to move on and learn from this.

Peace peeps

I will continue having my blog break for a while.

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog