tisdag 20 november 2018

there's no Black FridayMånga har efterfrågat info om Black Friday av mig på sistone och det är KUL! Det är alltså den här fredagen. Jag tycker att det är kul att bli frågad om saken och få diskutera det, för enligt mig är Black Friday är ett djävulspåhitt och jag tänker därför citera det jag skrev på min Facebook-sida förra veckan (som ni gärna får följa genom att klicka här) om Black Friday och den konsumtionsgalenskap det orsakar:


"Nästa veckas fredag är det Black Friday, en dag som gör människor småtokiga i butikerna. Allt är billigt, allt är tillgängligt, allt är något någon vill ha.

Det fanns någon som någon gång sade till mig att man inte kan döma folk för att gilla Black Friday, att det faktiskt är ett bra tillfälle att köpa något man på riktigt behöver för en billig peng. Medan jag håller med om att ingen skall dömas, det är minst sagt icke-pedagogiskt att bete sig så, kan jag ändå tycka att det är VIKTIGT att vi inser hur galet konceptet Black Friday är. Om man verkligen behöver en diskmaskin och ser sin chans på Black Friday då den är billigare - varför har man inte sett chansen att köpa den från t.ex. Ekotori eller Tori.fi där den antagligen är ännu billigare? Och bara för att en Chromecast är billig under Black Friday, betyder det inte att man behöver den.

Vi måste ifrågasätta Stockmanns Galna Dagar, världens Black Friday och Black Week, alla fast fashion-butikers rea-perioder och faktiskt fråga oss själva om den här produkten vi nu vill köpa är något vi skulle köpa också om den inte var nedsatt i pris. Om inte - köp ej.

Jag föreslår att vi inte köper något nästa veckas fredag som en protest. Låt det vara en bokstavlig black Friday genom att fira Earth Hour samtidigt och släcka alla lampor i stället : ) vi behöver rädda planeten!"


Hur firar du (eller icke-firar) Black Friday?

____________________

Many people have been asking me about Black Friday lately and that is NICE! It is this Friday. It is fun to be asked about it because I want to discuss this since  I think Black Friday is the devil's idea.  Therefore I will quote what I wrote in Swedish on my Facebook page (that I would love if you followed by clicking here) about Black Friday and the crazy consumerism related to that:


"Next week's Friday it is Black Friday, a day that makes people kinda shopping crazy. Everything is cheap, everything is available, everything is something someone wants.

Someone once told be that those who like Black Friday shouldn't be shamed, that it actually is a good time to buy things you really need and at the same time save some money. Even though I agree that no one should be shamed, that is not the way to go, I really think that it is IMPORTANT that we understand how crazy of a concept Black Friday really is. If you really need a dishwasher and you want to buy one cheaper on Black Friday - why haven't you bought it second hand from Ekotori or Tori.fi where it probably is even cheaper? And just because a Chromecast is cheap during Black Friday, it doesn't mean we need it.

We need to question Stockmann's Hullut Päivät, the world's Black Friday and Black Week, all sale weeks in fast fashion stores and actually ask ourselves if this product is something we would buy even though it wasn't on sale. If not - don't buy it.

I recommend all of you to not buy anything during Black Friday as a protest. Let it be a black Friday literally, by celebrating Earth Hour instead and turning off the lights. We need to save the planet!"


How are you celebrating (or not celebrating) Black Friday?

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog