onsdag 12 december 2018

Sukhi-mattor för en rättvis värld

I betalt samarbete med Sukhi matot - In paid partnership with Sukhi matot

Sangita Thakuy


Att försöka leva miljövänligt gör på något sätt att man tänker ett steg längre därifrån ännu. För mig är det nämligen väldigt viktigt att också de som tillverkar den produkt jag köper, mår bra. Vi behöver hitta ett sätt att leva ett hållbart liv där vi tar in fler aspekter än endast en. En livsstil som är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar är därför viktig att sträva efter och något jag försöker tänka på varje dag.
___

Trying to live a sustainable life always means that you try to do more than just looking at the environmental aspect of it. For me it is very important that those who produce a product I buy, feel well too. Fair trade. We need to find a way of living that is sustainable in more than just one way. An ecologically, socially and economically sustainable lifestyle is therefore important to pursue and something I try to think about every day.

Tima framför sin Beni Ouarain-matta (klick!).
Tima in front of her Beni Ouarain carpet (click!).


Jag blev därför himla glad då jag blev kontaktad av Sukhi (klick). Sukhi är ett företag som säljer mattor tillverkade i olika länder för hand av lokala arbetare. De får en rättvis lön och lever ett liv som passar dem. Ofta bor de på gångavstånd från sina arbeten och behöver således inte sitta timmar i buss/bil m.m. för att komma till och från jobbet. Jag gick igenom alla de texter som skrivits på Sukhis hemsida för jag ville verkligen läsa mer om det här intressanta företaget. Att dessutom få samarbeta med dem känns ju minst sagt fint och som en ära.
___

I was so happy to be contacted by Sukhi (click). Sukhi is a company that sells carpets made in different countries by hand by local workers. The workers have a good salary and live a life that suits them. They often live on a walking distance from their workplace, which means that they don't need to sit in a bus/car etc for hours just to get to and from work. I read through the texts on Sukhi's webpage because I really just wanted to read more about this interesting company. Getting the chance to do a collaboration with them felt pretty amazing and like an honor.På Sukhis hemsidor får man se bilder av de arbetare i olika delar av världen, som tillverkar de mattor Sukhis kunder köper.  Så fint att faktiskt se ansiktet, det känns så mycket mer personligt <3 Mattorna tillverkas i Indien, Nepal, Marocko och Turkiet. De som inte jobbar på gångavstånd från arbetsplatsen kan dessutom jobba hemifrån om de vill det. I videon ovan får vi träffa Sonu som med de pengar hon fått via matt-tillverkningen, kunnat köpa två kor av vilka hon får mjölk som hon kan sälja vidare. Hon får livet att gå runt tack vare Sukhi. Hon tillverkar en så kallad huopapallomatto (klick!), på svenska ungefär filtbollsmatta. 
___

On Sukhi's web page you can see pictures of the workers in different parts of the world, workers who make carpets that Sukhi's customers then will buy.  I love it that you can see their faces, it makes it so much more personal <3 The carpets are made in India, Nepal, Morocco and Turkey. Those who don't live on a walking distance from work can work from home if they feel like it. In this video you meet Sonu who has been able to buy a cow with the money she got from the carpets she has made. She can now sell the milk from the cow. Because of Sukhi, her life is a lot is easier than before. She makes the huopapallomatto (click!) for Sukhi, which in English is a felt ball rug.

Swarshwati Khadka
MennaEn orsak att jag själv bojkottar fast fashion, är för att man ofta använder barnarbetskraft där. Sukhi gör inte så, alla de arbetare Sukhi har är vuxna. För att arbetarna skall kunna få en rättvis lön och för att dra ner på onödiga kostnader, har Sukhi inga stora förråd med mattor utan arbetar utan mellanhänder. Den mattan du vill ha, skickas direkt till dig. Mattorna skickas iväg regelbundet och på hemsidan uppe i hörnet syns direkt då nästa last skickas iväg. På så vis skickas inte mattor separat, vilket också underlättar för alla i processen och samtidigt tycker jag att det låter som ett bra miljöval : )___One reason that I boycott fast fashion, is because of child labor. Sukhi has no children working for them, all of the workers are adults. To make sure that the workers will get a fair salary and to reduce all other costs, Sukhi has no big storehouses and instead they work without any intermediaries. The carpet you want, will be sent to you from the workers. The carpets are sent out on a regular basis and on their webpage you can see when the next delivery will be made. This way no carpets are sent individually, which makes it easier for everyone involved in the process and at the same time I feel that it is a good choice for the planet : )
Vill du också köpa en matta och samtidigt göra ett klokt val för den här världen? Kanske har du tänkt uppdatera inredningen i ditt hem och i så fall är det här en perfekt möjlighet för dig! Sukhi är ett etiskt företag som vill ge jobb till personer som behöver det, utan att detta skall påverka dem dåligt. Jag blev själv särskilt förtjust i de turkiska (se bilderna ovan) och indiska mattorna och hoppas att ni också vill ta en titt på sidan och kanske klicka hem något. Ni kommer till Sukhis hemsida genom att klicka här​.

Har du hört om Sukhi förr eller äger du kanske en av deras mattor? Berätta gärna och sprid ordet om detta fina företag.  Stor kram!

- Alla bilder ägs av Sukhi -

___

Do you want to buy a carpet and at the same time make a good choice for our planet? Maybe you have been thinking about updating your home and in that case, this is a perfect opportunity for you! Sukhi is an ethical company that wants to give jobs to those in need of one and only jobs that will be good for the workers. I myself, liked the Turkish (see the pictures above) and Indian carpets the most and I hope you will want to have a look at the web page yourself and maybe buy something as well. You get to their web page by clicking here.Have you heard of Sukhi before or maybe you already have one of their carpets? I would love to hear your story and it would make the whole Sukhi family very happy if you spread the word. Big hug!

- All pictures are Sukhi's own -


I betalt samarbete med Sukhi matot - In paid partnership with Sukhi matot

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog