onsdag 20 februari 2019

får en Zero Waste-person äta på restaurang?För några veckor sedan gjorde jag det jag lovat mig själv att aldrig göra: jag svarade på en hatkommentar på en artikel på Facebook. Jag är ju inte OK med nätmobbning men tycker inte heller att man nödvändigtvis alltid behöver delta i diskussionen eftersom det sällan leder någonstans. Ta hellre diskussionen ansikte mot ansikte, liksom.

Den här gången var kommentaren dock riktad till mig, min livsstil och min bok och jag blev så jävla irriterad. Liksom AAH. Kände jag. Så jag skrev något (vad jag själv tyckte var skarpt) tillbaka och kände att jag nog satte dit honom men samtidigt led jag av dåligt samvete för att jag gått emot mina egna principer. Låt de enda som kommenterar på sociala medier vara nättroll liksom. Typ, cirkagurka.

**

// A few weeks ago I did something I had promised myself not to ever do: I answered a hateful comment under an article on Facebook. I am not OK with bullying online at all but I still don't feel that there is a need to always answer these stupid comments either since that rarely makes a difference. I would rather have that conversation face to face, you know.

This time the comment was about me though, about me, my lifestyle and my book and I got so annoyed. Like AAH. That was the feeling I felt. So I wrote something (that I thought was pretty clever) back and I felt that I made him think about what he had done but still felt like shit since I had gone against my own principles by answering to a comment like this one. Let those who comment only be stupid online trolls. Kinda.Hur som helst. Kommentaren handlade om att jag i princip är en hycklare för att jag i artikeln som delats på Facebook berättat att jag har en egen låda med om jag köper take away-mat på restaurang. Personen som kommenterade tyckte det var ett skämt av mig att vara skräpfri men äta på restaurang. Han kom med den HELT NYA SYNVINKELN att restauranger ju också har avfall, hur tänker Julia kring det. (1: sorry men fattar han inte att jag så klart är medveten om det, 2: sluta skratta åt unga kvinnor på nätet). Ju mer jag tänkt på det han sagt, desto mer har jag haft lust att skriva det här blogginlägget.

**

// Anyway. The comment was about how I am a hypocrite since I had told in the article that was shared on Facebook, that I bring my own container in which I buy take away food in restaurants. The person who commented thought this was funny since I am trying to be waste free but still go out to eat. He had the COMPLETELY NEW POINT OF VIEW that restaurants too have waste, how does Julia think about that. (1: sorry but doesn't he seriously understand that I am aware of this, 2: stop laughing at young women online). The more I have been thinking about what he said, the more I have wanted to write this blog post.
Det korta svaret är: ja, Zero Waste-personer får äta på restaurang.

Det långa svaret är:

Det är klart att det finns skräp i varje restaurang, utom ZW-restauranger som är några få i hela världen. Jag är medveten om det här och går inte till restauranger som packar maten i engångskärl/papper etc (typ McDonalds, Hese, snabbmat överlag) utan går till platser med riktiga porslinsfat och muggar och glas, inga engångsbestick. Ni fattar. Någon form av vettigt tänk tar jag ju med mig och framförallt stöder jag så gärna små caféer där man gjort allt med ett stort hjärta. Undviker pappersservetter, sugrör, köper min take away-mat i egna lådor och påsar som jag kan återanvända.

Jag har varit rätt mycket i Helsingfors på jobb på sistone och t.ex. uppe i Österbotten nyligen och då kanske man inte ens har det som ett alternativ att undvika restaurang. Ja, visst, du kan ju packa med någon portion hemifrån - men tänk om du är borta över ett dygn? Blir rätt svårt att ha med sig mat för hela veckan i väskan. Det förstår väl herr Gubbstrutt på Facebook också.

**

// The short answer is: yes, Zero Waste people can eat out.

The long answer is:

Of course there will be waste in most restaurants, except for those who are Zero Waste, but there are just a few of them in the whole world. I am aware of this and I don't for example go to restaurants that pack their food in single use packages/plates etc (McDonalds, Hesburger, fast food overall) but instead I choose restaurants with real plates, cups and cutlery. You get it. Some kind of smart thinking I do bring with me and most of all I prefer small places where everything is made with a big heart. I avoid paper napkins, straws, I buy my take away food in containers and bags that I can reuse.

I have been to Helsinki for work a lot lately and in Ostrobothnia last week and in those cases it might not even be an alternative to avoid restaurants. Yes, you can bring your own food with you but what if you will be away for longer than just one day? Pretty hard to take with you food for the whole week. I guess mister Old Man on Facebook gets this too.


Sedan har jag också velat poängtera rätt mycket att en hållbar livsstil också måste vara hållbar för en själv. Jag kan vara väldigt stressad i perioder pga det jag arbetar med och att sedan planera extremt mycket i förväg och ha all den där perfekta maten med mig då jag reser blir bara därför svårt. Jag vill må bra, jag vill minska min stress, jag vill kunna andas ibland. Att uttala sig om andras matvanor utan att veta ett huj om hur deras vardag ser ut är orättvist. Om jag sitter hemma utan sysselsättning dagarna i ända, ja då har jag säkert tid att baka och hålla på (men även det kan göra en deprimerad och orkeslös). Just nu är det verkligen inte vad jag hinner med.

Det samma gäller att gå hem till en kompis eller bekant och äta middag där. Skall du låta bli att äta för att det kanske var förpackat i plast/något som blir skräp då din kompis eller bekanta köpte maten i butiken? "Tack men nej tack, kanske du borde tänka på hur du köper hem mat som du skall bjuda mig på". Eh, ingen säger så, det är bara otrevligt. Man äter det som bjuds och är inte dryg! Och då man själv köper mat i butiken, det må vara i lösvikt där men har ändå på något sätt kommit till butiken. Med det system vårt samhälle fungerar idag, är det omöjligt att vara Zero Waste i ordets egentliga mening men man kan alltid minska sitt eget personliga avfall.

**

// Something that has been important for me has been telling people (and living that way) that sustainability must go hand in hand with how you feel yourself, your wellbeing. I can be very stressed in periods because of the work I do and planning a lot ahead and have that perfect food with me while travelling is difficult for me. I want to feel good, I want less stress, I want to breathe every once in a while. Talking about how others eat is really rude if you don't have a clue about how this person's days look like. If I only sit at home during the days doing nothing, then yes I might have the time to bake and cook and all of that (but also doing nothing can make you depressed and make it hard for you to do anything). Right now I seriously don't always have time to do all of this.

It is the same when you go to a friend's or someone else's house to eat. Would you avoid eating since they might have bought the food in plastic/something that turns into waste in the store? "No thanks, maybe you shouldn't buy food in trash when you invite me over". Eh, no one says that. You eat what they have prepared for you and you don't behave badly! And when you buy food yourself in the store and it is package free there, it doesn't necessarily mean that it was package free when it was transported to the store. The system our society has today makes it pretty hard for us to actually be Zero Waste but you can always have less trash personally.
Sedan finns det så klart "någon form av poäng" (i citationstecken därför att han irriterade mig så mycket haha) i det den här gubben säger men å andra sidan har jag ju rätt i det jag skrivit ovan. Dessutom tycker jag att det är väldigt viktigt att jag offentligt poängterar att man kan köpa take away-mat utan engångsförpackningar. Många tänker ju inte på det nämligen och kanske det att jag nämner det kan göra en märkbar skillnad i mängden avfall som en person orsakar.

**

// Then there of course is "some kind of point" (I use quotation marks since he annoyed me so much haha) in what this old man said but on the other hand I am right about what I am telling here above. I also think it is important that I say it in articles that you can avoid single use packaging if you bring your own containers. Many people don't think about it and I am sure that me saying it out loud can make a difference in someone's amount of trash.Om vi sedan funderar över caféer och restauranger överlag och den verksamhet de står för så är de här väldigt viktiga platser. Dels det att en stad blir mer charmig med bra caféutbud och förbättrar turismen = bättre ekonomi etc etc ni fattar. För en enskild individ kan ett café där man får slappna av vara livsviktigt och det har jag sett som caféarbetare. Vi har fått livslånga vänner även om vi "bara" är personal på ett café, vi har funnits där för kunder då deras anhöriga gått bort och helt enkelt på riktigt gjort en skillnad i folks liv. Ett café är också ofta vägen in i arbetslivet för många, speciellt unga kvinnor om jag får generalisera lite, av egen erfarenhet. För att arbeta på ett café behöver du inte ha en hög utbildning utan det kan vara ditt första sommarjobb när du är 16 och ge dig otroligt viktig erfarenhet. Man får ju faktiskt en helt annan förståelse för personer inom kundservice när man själv är den som står där och får ta den skit vissa bittra kunder slänger på en.

**

// If we look at coffee houses and restaurants from other perspectives and what they do, we must remember that these are extremely important to people. One thing is that nice coffee places attract tourists which is good for the economy and so on. For the people going to coffee houses where you can rest, this can be the most important place for them, which I have seen as a worker at a coffee house. We have got lifelong friends even though we "just" are the staff, we have been there for people when people in their lives have passed and we have for real made a difference in people's lives. A coffee house is also often the first job for young women, at least what I have experienced. Also, you don't need a high education to work in coffee houses and it can be your fist summer job as a 16 year old and give you so much important experience. Working as a waitress has been a pretty good experience for me and you get a completely new perspective on things that way.

Ur en miljösynpunkt kan ett café säkert i många fall till och med vara ett bättre alternativ än att göra mat själv hemma. Man kokar mer på en och samma gång, har större ugnar som inte bara gräddar en liten bulle utan kanske fem plåtar av dem. Energin används effektivt på caféer, vilket jag ju sett själv. Ofta köper man också större förpackningar vilket kan minska mängden avfall till skillnad från ett vanligt hushåll. Via vårt café har jag dessutom lyckats sprida mycket kunskap om Zero Waste därför att caféet har en helt annan målgrupp än kanske min egen blogg. Att stöda café- och restaurangverksamheten är alltså inte på något sätt dåligt.

Det är klart att man inte skall leva på restauranger men i vissa fall är det på riktigt det enda alternativet man har och ibland behöver man bara få belöna sig själv och ta sin kopp kaffe utanför hemmet. Jag tycker det är onödigt att hitta fel i det någon gör om personen försöker göra rätt. Ofta känns det som att de som försöker göra bra är de som är dåliga enligt nättrollen medan de som inte bryr sig alls kommer undan med vad som helst. Genast du försöker göra rätt gör du fel. Är det inte en otroligt tråkig attityd till livet? Man kan ju hoppas att det jag skrev till gubbstrutten fick honom att tänka om. Men vad vet jag. Var snäll, det är coolt!

**

// From an environmental point of view a coffe house can probably even be better than cooking at home. A bigger amount of food is made at once and bigger ovens are used where you don't just put a small little bun in but five oven trays. Coffee houses are often energy efficient, which I have seen myself. These places also often buy bigger packages which causes less waste. Through our coffee house I have been able to spread the word about Zero Waste in a completely new way than just through my own blog. Supporting restaurants is not a bad thing.

Of course we need to remember not to live through restaurants but sometimes it can be the only option for you and sometimes you really just want to treat yourself with a cup of coffee outside the home. I think it is so stupid to find something bad about a person who is trying to do good. I feel that people hate those who work for ethical things but never comment those who don't care at all. When you want to do the right thing, someone finds flaws in you. Isn't that a really sad way of living your life? I hope what I wrote to this man made him think. But what do I know. Be nice, that is the cooler way to go!

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog