onsdag 17 april 2019

good karmaJag försöker tänka att om man på riktigt vill och tror så händer något. Det funkar inte alltid men det funkar ofta. Jag minns hur jag för några år sedan tänkte att det enda jag ville var att jag skulle kunna jobba med miljöfrågor och tjäna pengar på den insats jag gör för bloggen, miljön, osv. Det kändes SÅ LÅNGT BORTA. Typ omöjligt. Så många gånger kändes det också helt lönlöst att skriva för att det verkade som att ingen klickade in sig på bloggen, ingen började följa mig på Instagram, jag hade ingen synlighet. I perioder tvivlar jag än idag otroligt mycket på det jag gör och det underlättar inte precis det arbete man försöker göra för framtida potentiella samarbeten.

Men trots de här svackorna och perioder då livet varit så mörkt att jag t.o.m. blivit äcklad och fått ångestklump av tanken att öppna datorn, fanns det väl någon fundering någonstans om att det kommer att gå min väg tillslut. Där och då känns den tanken inte jättetröstande men den får en ändå att orka. Idag märker jag ju att det behövdes. Varje grej man har gjort har varit en del av det jag byggt upp och allt har varit nödvändigt för att jag skall vara där jag är idag. Jag försökte bara tänka, då det kändes som mest onödigt, att det bara är att fortsätta jobba. Aldrig sluta skriva, marknadsföra, fota. Jag är väldigt tacksam att jag kunde starta mitt eget företag tillslut och att jag fick den otroligt fina förfrågan om att skriva en bok. Som nu är därute och förhoppningsvis inspirerar. Jag är tacksam att det blev som det blev men man måste komma ihåg att det tyvärr är väldigt mycket och hårt arbete som står bakom. Sällan kommer något enkelt, även om det skulle vara rätt så underbart om det var så.

Idag fick jag ett väldigt fint mail som gav mig lust att skriva det här inlägget. Jag blev påmind om att jag kanske ändå gör något som är värde, kanske jag ändå fixar något problem. Det kommer att bli bra på ett eller annat sätt om man bara orkar stå ut med att vissa saker är jäkligt sega. Du kan inte få en stor publik på en dag om du inte haft en tidigare. Du kan inte sälja din bok om du en gång skriver om den. Du kan inte få människor till dina föreläsningar om du inte konstant marknadsför dem. Det kommer inte lätt men när man väl orkat jobba sig till det, är det en enorm belöning att se att det man gjorde spelade roll, det påverkade någon.

Jag tänker att någon behöver höra det just nu. Om du på riktigt vill att något händer, kommer du antagligen att ha den ork det krävs för att jobba dig fram till det. Om du känner dig botten efter en heldag av arbete, kom ihåg att det orsakar god karma. En dag, kanske först om ett år. Det kommer att skapa förändring för dig och du är stark som orkar kämpa.

Och just det: det är också okej att inte vara stark och att inte orka kämpa. Kram.


***


I am trying to think that if you really want something then it will happen. It doesn't always work but more often, it does. I remember how I a few years ago thought that the only thing I wanted was to be able to have my blog as my job and to work with environmental stuff and get paid for it. It felt SO FAR AWAY. Like impossible. So many times it felt like there was no point writing since nobody seemed to be reading my blog, no one started following me on Instagram, I got no visibility. Sometimes nowadays too, I don't believe in myself at all which doesn't make working easier.

But despite these harder times and times when life has been so dark that the thought of opening my computer has made me sick, I guess I had some kind of belief that things would work out for me soon. That is not very comforting at the moment you are thinking it but it makes you a little stronger and gives you strength to carry on. Today I realize that all of these small things mattered. Everything I have done has been part of what makes me me and all of that has helped me getting where I am today. I always just tried to think, even when it felt impossible and worthless, that I should not give up. Never stop writing, marketing, taking photos. I am very thankful that I was able to at last start my company and that I got the amazing opportunity to write a book. Which is out there now, hopefully inspiring people. I am thankful that things turned out like this but we need to remember that this requires a lot of hard work. Unfortunately few things come easily, even though that would be kind of nice.

Today I got a nice e-mail that made me want to write this post. I was reminded that I maybe am doing something valuable, maybe I am fixing some problems in the world. Everything will be OK in one way or another if we just don't give up, some things are so difficult to manage to do. You can't get a big audience in one night if you haven't had one before. You can't sell your book if your write about it once. You can't get people to your events if you don't market them constantly. It won't come easy but when you make the effort to really try, it feels like a huge reward to see that what you did made a difference, it affected someone.

I'm thinking someone needs to hear this now. If you really want something to happen, you will probably also work for it. If you feel like shit after a full day of work, just remember that good karma exists. One day, maybe not until next year. It will make a difference for you and you are strong for not giving up.

And yes: it is of course OK too, to not be strong and not feeling like doing something. Hugs.

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog