onsdag 29 maj 2019

how social media is affecting the environment + 9 ways to do good


För några år sedan var det någon som skrev till mig att en googling kräver lika mycket energi som att koka vatten i vattenkokare. Jag ignorerade nog det lite, som den låt oss googla allting-person jag är. Jag hörde också att Netflix skall vara dåligt för miljön men har helt och hållet blundat på det och haft otaliga seriemaraton-kvällar trots det. Nyligen hörde jag att gamla LP-skivor är betydligt bättre för vår planet än Spotify. Äntligen något jag prioriterar åtminstone i liten grad tack vare killen.

Det snackas en del om det idag men inte alls tillräckligt: digitaliseringen är inte nödvändigtvis problemfri ur miljösynpunkt. Även den orsakar stora utsläpp och med tanke på hur stor del av vårt liv den är i dag, är den onekligen något vi måste tänka på och göra mer miljövänlig.

*

A few years ago someone wrote to me that one search on google has the same impact on the environment as boiling water in a kettle. I ignored it since I am a real let's google everything kind of person. I also heard that Netflix is bad for the planet but have ignored that too, I guess I am addicted. Recently I heard that vinyls are better for the planet than Spotify, which made me a little bit relieved since that is something I have been more interested in lately, mostly because of my boyfriend

We speak about it a little bit today but not at all enough: digitizing is not necessarily good for the environment. That too causes emissions and thinking about how much we use technology every day, it is something we need to start thinking about more and how we can have a lower impact on the planet there.


Här kommer lite tankeväckande information från ClimateCare.org:

   det finns utsläpp som inte endast orsakas av användningen av teknologi, utan arbetet före: t.ex. då företagen är tvungna att köpa och transportera hårdvaror för olika maskiner långa vägar.
   att se på en skärm med bild eller video orsakar 2 g CO2-utsläpp per sekund.
   1 googling orsakar 2-7 gram CO2-utsläpp, lika mycket som att koka lite te.
   1 e-post orsakar 4 g CO2-utsläpp, med stora bilagor blir det 50 g.
   informationsteknologin orsakar 2 % av hela världens koldioxidutsläpp per år, 830 miljoner ton.

*

Here is some eye opening information from ClimateCare.org:

   there are emissions that aren't caused only by the use of technology, but also the work behind it: like when the companies need to buy hardware for different machines and transport them long distances.
   watching a screen with a photo or video causes 2 g CO2 emissions per second.
   googling once causes 2-7 g CO2 emissions, same as boiling water for tea.
   1 e-mail causes 4 g CO2 emissions, big attachments cause 50 g.


Här kommer lite annan tankeväckande information från BBC:

   en mobiltelefon som streamar något orsakar mindre mängd utsläpp om man kopplar till Wifi först.
   prylar som kopplar till Wifi kräver energi också om de inte används då.

Och lite mer från andra källor:

   att lyssna på musik online orsakar större miljöpåverkan än att skapa själva musiken (källa)
   det orsakar större utsläpp att förvara, överföra, ladda ner och streama musik i det långa loppet än att tillverka vinyl- och CD-skivor (källa).
   Netflix använder endast 17 % förnybart och hela 30 % kol som energikälla (källa).
   olika plattformars (ex. Facebook) information lagras i stora lokaler som måste kylas ner, vilket kräver mycket energi (källa).

*

And more interesting facts from BBC:

   streaming something with a mobile phone causes less emissions if you use Wifi.
   devices connected to Wifi use energy even though you aren't using the device itself.

And more from other sources:

   listening to music online has a bigger impact on the planet than creating the music itself (source).
   everything that has to be done around digital music (downloads, streamings etc) causes more emissions in the long run than creating vinyls and CD:s (source).
   Netflix uses only 17 % renewable electricity sources and as much as 30 % coal (source).
   different platforms store the information in large storage rooms that need to be cooled down, which isn't very sustainable since it requires lots of energy (source).


Nio saker du kan göra för att minska ditt fotavtryck orsakat av informationsteknologin:

   avvänj dig från slösurfandet. Det kan vara väldigt skönt att ha telefonen på flygplansläge och inte kunna ta emot meddelanden m.m. Ju mer otillgängligt det blir, desto mindre risk att man surfar extra. Ha också som vana att lämna telefonen hemma i fall den inte behövs då du lämnar huset.

   avregistrera dig från olika mail-massutskick. Väldigt enkelt och effektivt och framförallt skönt! Blockera också alla som skickar olämpliga mail, i stället för att låta det gå till skräppost över huvudtaget.

   något jag lärde mig av @nollahukka : skriv hellre in hela www-adressen i sökfältet i stället för att ta dig dit via google-sökning.

   stäng av dina maskiner om du inte skall använda dem på två timmar. Jag har börjat försöka stänga av datorn i sådana fall, inte endast lämna i sleepmode. Telefonen kan man ha på flygplansläge eftersom wifi/3G/4G också drar ström.

✓   försök att inte ladda inte upp onödiga bilder och videoklipp, bli mer selektiv. Jag tror det är hälsosamt för en själv och de man är i kontakt med också att det inte händer så mycket på nätet hela tiden. För mycket information.

   försök dra ner på tiden du ser på videoklipp i form av YouTube eller serier eller filmer m.m. Det blir mindre Netflix men kanske mer sällskap i stället.

✓   eventuellt kan man gör mer tillsammans med andra - se på film med vänner i stället för ensam, lyssna på musik i sällskap.. Då halverar ni åtminstone era personliga utsläpp!

   köp mer musik second hand på CD eller vinyl. LP-spelare har ett fantastiskt ljud jämfört med Spotify.

   dra ner på andra utsläpp i ditt liv, ifall du upplever det svårt att förverkliga mina tips ovan. Dra ner värmen där hemma, bojkotta flyg, bli vegan på hel- eller deltid... etc. Du fixar det!

*

Nine things you can do to have a smaller digital impact:

✓   avoid surfing when you're bored. It can feel quite good to leave your phone on airplane mode and not being able to receive messages etc. The less your phone beeps, the less you will use it. Try to leave the phone at home when possible if you leave the house.

✓   unsubscribe from mailing lists. It is so easy to do and feels really good! You can block spam as well, instead of letting it into your trash can in the first place.

✓   something I learned from @nollahukka : write the whole www-address instead of googling a website.

✓   turn off your machines if you won't use them for at least two hours. I have tried turning off my computer in those cases, not only leave it in sleepmode. Switching to airplane mode on your phone is a great idea too, since Wifi/3G/4G uses energy.

✓   try to not post unnecessary photos or videos, be more selective. I think it is good for yourself and your followers or those you are in contact with that less would happen online. Too much information.

✓   try to watch less videos on YouTube or TV shows or films etc. It means less Netflix but just a lot more hanging out with others instead.

✓   otherwise you can watch films and listen to music together with someone instead of alone, that cuts your personal emissions in half.

✓   buy more CD:s and vinyls second hand and listen to more music that way. Vinyls sound a lot better than Spotify.

✓   cut other emissions in your life if these tips sound difficult to manage. Have a lower temperature at home, boycott flying, become a full or half time vegan... etc. You can do it!

måndag 27 maj 2019

GRATTIS TILL STUDENTEN!

Det här inlägget är reklam för min bok


Sommaren 2012 då jag äntligen blev student. Det är komiskt hur man tänkte att man är fullvuxen när man äntligen blir student. Ser tillbaka på det i efterhand och fnissar lite. Man hinner lära och leva sååå mycket ännu innan man ens fyller 20. Idag är jag 25 och inte alls full-lärd :) Men det var en väldigt bra dag ju!!!Den här veckan blir en massa människor tillägnade sin vita hatt då de blivit studenter. Och studenterna är ju inte de enda som skall firas efter vårterminen, också alla andra som har dimission från yrkesskolor men varför inte också de som går ut lågstadiet och högstadiet. Vem som helst som firar sommarlov egentligen.

Vill du ge en present? Du kommer säkert glädja personen i så fall. Som en miljöaktivist stöder jag inte köp av krimskrams och vill aldrig uppmuntra folk till att ge onödiga presenter, vilket jag inte gör nu heller.

Min pratiska lilla visuellt vackra bok Min lilla gröna är den perfekta boken för någon som vill bli mer insatt i frågor om miljön och hur vi kan ta hand om den. Den är eventuellt den perfekta boken för någon som skall flytta hemifrån första gången och som vill lära sig att leva miljövänligt på egen hand.

Boken finns till salu på Fabbes Café för 26 € styck, nappa hem ett eller flera exemplar redan idag! Jag lovar att personen som får boken kommer att älska den och förhoppningsvis lära sig väldigt mycket av den och samtidigt bli inspirerad att göra miljösnällare val i framtiden.

Betalning helst med kontant, annars fungerar kort också. KRAM!

torsdag 23 maj 2019

1500 - 2000 kg CO2 lifestyle


Det här lade jag upp på Instagram. För att vi skall nå klimatmålen med en temperaturhöjning på max 1,5 grader inom de kommande 11 åren, måste vi alla i Finland sträva efter att ha kring 2000 kg CO2-utsläpp per person (nu ligger medeltalet på 10 000 kg ish).

Här ovan ser ni viktiga och avgörande riktlinjer för att klara av något mellan 1500-2000 kg CO2: äta veganskt/vegetariskt, inte flyga, inte köra bil när det inte behövs, använda förnybar elektricitet, ha kring 19 grader hemma, inte köpa något man inte behöver och köpa allt man måste second hand - i så stor grad det går. Vad av ovan gör ni redan och vad tror ni att ni lätt kunde klara av att ta itu med? Kommentera gärna <3

Läs om hur jag lärde mig att vara lycklig och samtidigt aldrig flyga mer - men ändå fortsätta resa. Klick!

***

I posted this on Instagram. To reach the climate goals with only 1,5 degrees warmer on this earth in the coming 11 years, everyone in Finland needs to have around 2000 kg CO2 emissions per person (now the average is about 10 000 kg). You can see some of the most efficient ways to decrease our CO2 emissions in the picture above. Following those we can have around 1500-2000 kg CO2 per person. What do you already do of all things above and what do you think you could start doing from now on? Please comment <3

Read about how I learned to be happy and never fly again - but still travel to places. Click!

onsdag 22 maj 2019

rocky stones


Bara lite mer bilder från Biarritz. Kan inte få nog.

Just some more pictures from Biarritz. Can't get enough.

tisdag 21 maj 2019

postcards from Biarritz
Vilken plats. Helt magisk! Vi hittade en riktigt bra AirBnB-deal som gick mycket bra inom vår budget och det råkade vara en fantastisk liten lägenhet (en etta) med fin utsikt över staden och mot havet. Helt i centrum också. När man rest varannan eller var tredje dag blir man trött till slut och nu känns det bra att vara i ett sådant ställe som Birre-Biarritz i hela fem nätter. Här skall vi slappna av och njuta av värme för en gångs skull (vi har haft så dålig tur med vädret) och ta semester från semestern he he : ) men se så fint det är. Jag längtar efter att göra ca allting!

What a place. It's just magical. We found a good AirBnB deal and it happened to be a perfect small apartment (a studio) with a view over the city and the sea. In the center of the city too. When you travel every second or third day you get exhausted so now we're really happy to stay here for five nights. We will just rest and enjoy the good weather since we have had pretty bad luck with a lot of rain and wind otherwise. We're having a vacation from our vacation he he : ) but look how pretty it is here. I can't wait to do almost everything here!


Men innan jag gör ca allting måste jag nog plocka skräp. Stranden var full av plast som flytit upp från havet. Det är ett enormt problem med plast i havet och fastän man vet om det blir man extra överraskad som finländare när man ser det, för i jämförelse med många andra länder tycker jag att det flyter upp rätt lite hos oss. I Biarritz var hela strandlinjen skräpig. Det måste plockas upp, läggas i soporna och aldrig igen hamna i hav. Kom ihåg att plocka alltid när du kan!

But before I do everything I need to collect trash. The beach was full of plastic from the sea. It is a huge problem with plastic in the oceans and even though we are aware of the problem, we still get surprised when we see it. It doesn't look this bad in Finland. In Biarritz the whole beach had trash. It needs to be collected, put in the trash and never see the sea again. Remember to always pick up trash when you can!

måndag 20 maj 2019

how I avoid trash during our tripDet här funkar ju också hemma men särskilt då man reser och inte alltid har tillgång till kök etc, kan man vara tvungen att köpa med nåt från ett café.

Jag bad om att få en av de smörgåsar som höll på att tillredas men som ännu inte var packade i plast och det fick jag! Egen påse bara. Köpte frulle i La Rochelle i morse på tågstationen (bild 1) och nu när vi är framme i galet fina Biarritz köpte vi en baguette med från ett bageri som kvällsmat och frulle för imorgon (bild 2).

Har använt påsar två gånger redan, som ni ser är de nog bättre att ha än plastpåsen som direkt går sönder. Läs gärna mitt inlägg om varför en energikrävande tygpåse ändå är ett bättre alternativ än en "miljövänlig" plastpåse, genom att klicka här. Nu skall vi småningom traska ner till stan och se den berömda Biarritz-stranden. Får jag säga att jag är stolt att ha anlänt hit helt och hållet flygfritt? Känns så himla bra. Kram.

**

This works fine at home too but even more when you're travelling and might not have a kitchen etc, you might have to by food take away.

I asked to get one of the sandwiches they hadn't yet packed in plastic and I got it! Brought my own bag with me. I bought breakfast at the railway station in La Rochelle (pic 1) and now that we got to the crazy beautiful Biarritz, we bought a baguette from a bakery for tonight and tomorrow morning (pic 2).

I have used my bags twice today, so as you can see it is better to have a tote bag than a plastic bag, in the long run. Please read my post about why the tote bag that needs more resources when produced still is a lot better than the "environmentally friendly" plastic bag, by clicking here. Now we are about to walk down to see the town and see the famous Biarritz beach. Can I say that I am proud to have come all the way here without flying? It feels really good. Hugs.

lördag 18 maj 2019

La Rochelle + zero dechet
Hej och hå från La Rochelle på franska västkusten! Vi reste i hela 24 för att ta oss ner hit från Skottland med tåg. Visst, tågresandet är nog också tungt ibland men klyschigt nog ett väldigt bra minne trots det : )

Vi tog natt-tåget ner till London och till vår lycka fick vi inte sitta på de gratisplatser vi bokat och fick i stället gratis sova i riktiga sängar i tåget! Grät. Sedan tog vi ett tidigt tåg genom tunneln från London till Paris och efter det blev det mer struligt. Nästan alla tåg ner till La Rochelle var bokade och att reservera en sittplats på tåget med Interrail-pass blev 24 € per person, vilket är mycket om man vill leva på en 40 € budget/dag, inklusive boende. Men man får räkna med att budgeten kanske inte varje dag håller, den lyckas ändå få en att tänka mycket mer noggrant på sina uppköp än om man inte hade en budget alls.

Hi from La Rochelle on the French west coast! We travelled for 24 hours to get here from Scotland by train. Sometimes it gets tough to travel by train, yes, but it is so worth it for the memories : )

We took the night train down to London and we were lucky to get beds instead of the free seats we had booked, because there was something wrong about the seats! Almost cried, who doesn't want to sleep in a bed instead of a chair. Then we took the train through the tunnel to Paris and from there it got difficult. Almost all the trains to La Rochelle were full and the one we made it to cost 24 € per person with the Interrail pass to book. That is a lot if your budget is 40 € per day, including where to stay the night. But the budget might not work everyday but it still helps you spend less money. You really start thinking about what you buy.


Package free food everywhere

Men La Rochelle. Ojoj gulle-stad. SÅ FIIIIINT vill bo här. Vill bo i Amsterdam. Vill säkert bo i Biarritz och de spanska städer vi besöker efter det. Svårt. Men härligt att veta att det faktiskt kan bli verkligt, man måste bara lyckas välja plats först.

But La Rochelle. Oh my, what a cute city. SO PRETTYYYYYY I want to live here. I want to live in Amsterdam. I probably want to live in Biarritz and all the Spanish towns we will visit too. Tough decisions but it's nice to know that it can become real.

You can cut your own soap here.


Pasta :))))))))La Rochelle hade en egen Zero Waste-butik också, Un bol d'air. Jag studerade franska i åtta år förut så det är kul att försöka, man klarar sig förvånansvärt bra med den franskan faktiskt. Antagligen 1000 x bättre än på engelska haha. Inte ett land där det språket är lika vanligt som på många andra ställen.

Men till butiken: jag sade till killen att min själ dansade av lycka och det var för att det var så det kändes. Nu tänker ni att jag är en jobbig hippie som säger så haha. Men det kändes så, Zero Waste-butikerna jag besökt i Europa gör mig alltid glad. ALLTID. Kan på riktigt rekommendera dem som en turistattraktion. <3

La Rochelle had its very own Zero Waste store as well, Un bol d'air. I studied French for eight years so it's fun to see how much I remember of it now. And it has gone quite well, I guess they understand a lot more of my French than my English haha. This is not a very English speaking country.

But the store: I told my boyfriend that my soul was dancing from happiness because that's how it felt. You must think I am an annoying hippie now haha. But it actually felt like that, the Zero Waste stores I have visited have all made me very happy and they have given me hope. I recommend them as tourist attractions for you guys. <3


Looking like a stupid tourist but actually I was just worried about all the waste on the ground.

Vi åt just tomatpasta gjord på pasta från Zero Waste-butiken. Kändes bra att göra mat själv igen, vi har inte riktigt haft tillgång till kök på sistone så det har blivit mycket att äta ute. Jag vill göra mer mat själv. Vi sov faktiskt till 10 idag för vi var så trötta av allt resande. Vi är fortfarande trötta och jag tror vi bara skall stanna inne och typ sova resten av dagen också :)))))))))). Det kan också vara en del av semestern. Jag skriver mer senare igen, ha det bra!

We just had some tomato pasta made with pasta from the Zero Waste store. Felt nice to cook again, we haven't had kitchens to use in a long time so it's been a lot of eating out. I want to make more food myself. We actually slept until 10 am this morning, we were so exhausted from travelling. I think we still are, and the weather here is pretty bad actually. So maybe we'll just stay inside :)))))))))) that can be part of vacation too. But hey, I'll write more later, have a good day!

torsdag 16 maj 2019

magical ScotlandVi är i väldigt nordliga delar av Skottland just nu, var vi bor på ett djurreservat. Igår matade jag en åsna med en halv morot och hen blev väldigt glad. Jag blev rörd. Killen grät. Typ. Idag blir det inte Irland som planerat, utan natt-tåget tillbaka ner till London och därifrån tåget till Paris. Grejen med Interrail är väl att planerna kan ändras, speciellt om man som jag inte kollat innan hur eventuella färjor går och om det ens är möjligt att ta tåget till färjan. Allt blev för svårt med tanke på Irland och vi fick skippa det vilket är väldigt synd. Min kära vän Stina bor i Dublin och jag hade så klart gärna besökt henne och allt hon lever i men. Man måste väl räkna med några strulade planer?!

We are in the northern parts of Scotland right now. Yesterday I fed a donkey with half a carrot and he/she became so happy. I was touched. My boyfriend cried. Kind of. Today we are not going to Ireland like we had planned, instead we will take the night train to London and from there the train to Paris. I guess the charm about interrailing is that your plans can change, even more if you haven't looked up the ferries and how to get to the ferries before. I didn't do that, unfortunately. It got too difficult for us to get to Ireland which is sad. My dear friend Stina lives there and I would have loved seeing what her life is like but. I guess we need to remember that these things can happen.
Skottland är magiskt vackert. Vi har ju inte sett stora delar men huuuh så fint det är redan så här! Och förresten, tåget London-Skottland är väldigt praktiskt då det är ett natt-tåg (finns dagtåg också) eftersom man då sparar pengar när man inte behöver betala boende och dessutom kostar platsbokningen ingenting om man väljer en stol i stället för säng. Det var liksom dyrare för oss att resa fem timmar Köpenhamn-Hamburg än 11 h London-Skottland.

Scotland is magical. We haven't seen that much actually but this is already really something. And btw, the train from London to Scotland is really smart to take if it is a night train, because you will save money when you don't need to pay for a room. And the seat reservation was actually free, having a bed in the train would have cost a lot. It was more expensive for us to take the train from Copenhagen to Hamburg (5 hrs) than London to Scotland (11 hrs).Jag har blivit tillfrågad att skriva om ifall det faktiskt är billigare att åka tåg än flyga samma sträckor, jag håller det i minnet då första Interrail-passet är slut (efter en månad) och försöker räkna ut sedan. Vet dock redan nu att det i det här fallet är mycket billigare med tåg! Hurra för miljövänligt resande <3

Nästa stopp blir La Rochelle och Biarritz (eller något i närheten om vi inte hittar boende i vår prisklass). Har någon varit i dessa städer och vill tipsa om nåt bra ställe är det bara att köra på. KRAMAR hoppas Finland/Norden/var ni än är också känns bra.

I have been asked to write about travelling by train instead of flying since so many wonder if it gets too expensive the sustainable way. I will write more about that when our first month of travelling is done. But anyway, I know that our trip is a lot cheaper like this than if we had taken the plane to these places. Hurray for sustainable travelling <3

Our next stop will be La Rochelle and then Biarritz (or something nearby if we don't find a cheap place to stay). Has anyone been in these cities? Please tell me if there are some hidden gems we need to know about!! HUGS and hopefully everything is good with you, wherever you are in Finland/the Nordic countries/elsewhere.
Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog