torsdag 23 maj 2019

1500 - 2000 kg CO2 lifestyle


Det här lade jag upp på Instagram. För att vi skall nå klimatmålen med en temperaturhöjning på max 1,5 grader inom de kommande 11 åren, måste vi alla i Finland sträva efter att ha kring 2000 kg CO2-utsläpp per person (nu ligger medeltalet på 10 000 kg ish).

Här ovan ser ni viktiga och avgörande riktlinjer för att klara av något mellan 1500-2000 kg CO2: äta veganskt/vegetariskt, inte flyga, inte köra bil när det inte behövs, använda förnybar elektricitet, ha kring 19 grader hemma, inte köpa något man inte behöver och köpa allt man måste second hand - i så stor grad det går. Vad av ovan gör ni redan och vad tror ni att ni lätt kunde klara av att ta itu med? Kommentera gärna <3

Läs om hur jag lärde mig att vara lycklig och samtidigt aldrig flyga mer - men ändå fortsätta resa. Klick!

***

I posted this on Instagram. To reach the climate goals with only 1,5 degrees warmer on this earth in the coming 11 years, everyone in Finland needs to have around 2000 kg CO2 emissions per person (now the average is about 10 000 kg). You can see some of the most efficient ways to decrease our CO2 emissions in the picture above. Following those we can have around 1500-2000 kg CO2 per person. What do you already do of all things above and what do you think you could start doing from now on? Please comment <3

Read about how I learned to be happy and never fly again - but still travel to places. Click!

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog