söndag 12 maj 2019

five easy green things to do right away


Byt till grön el
Jag har alltid hatat det här tipset för jag tycker det är så svårt att ta tag i. Det känns så långt borta och krångligt men det är det ju inte. Länge trodde jag att det endast går att byta till grön el hemma om hela huset gör det och det är inget jag kan bestämma över. En dag ringde jag hur som helst elbolaget och det visade sig att det går att byta till grön el endast för min lägenhet separat och att jag får bestämma det själv utan resten av husets samtycke. Och så var det gjort, i en handvändning. Grön el är i mitt fall lite dyrare än tidigare men det lockar mig också att spara mer! Medan vi är borta kommer exempelvis frysen och kylskåpet vara avstängt (så klart iofs) och jag kommer dessutom tänka mer på vilka stöpslar som är kopplade m.m. Men alltså: ENKELT. Vindkraft är utstläppsfritt.

Skippa köttet nästa gång
Nästa gång du köper mat: låt bli köttet. Testa att en gång göra en vegetarisk eller vegansk lunch och se hur det också kan smaka bra. Tips på veganska enkla rätter: tomatpasta, linsgryta med massa grönsaker, stekta grönsaker och couscous.

Gör egen matlåda
Billigare och större kontroll över ingredienserna! Att ta med egen matlåda kan spara dig enorma summor. Ofta också ett mer miljövänligt alternativ än att köpa färdiggjort!

Använd ett plagg du redan har
Det mest miljövänliga plagget är det som redan är i ditt hem. Det är inte nödvändigt eller ett måste att ha nya klänningar varje bal, eller varje fest eller överhuvudtaget någonsin. Fynda i egen garderob.

Ta en bild på något du vill bli av med och sälj online direkt
Om vi bara sparar allt vi inte använder är utbudet på lopptorg sämre. Detta kan locka människor att köpa nytt i stället. Så om du har en extra soffa, en serie tallrikar i källaren, en TV du inte vill ha... låt någon återanvända dem.

***


Switch to green electricity
I have always hated this tip since it feels so hard to actually do it. It feels like something far away and difficult, but it really isn't. For a long time I thought that I could switch to green electricity in my apartment if the whole house did it and that is nothing I can decide about. One day I called the company from which this house gets electricity and asked and it turned out that I can change it for my own apartment without asking permission. It was that easy seriously. Green electricity is a bit more expensive than the last deal I had but it also makes me want to save more which is good! When we are on our trip we will not have the freezer and fridge on (obviously but still) and I will start thinking more about what is plugged to the wall and what is not. But: it is EASY to switch to green renewable electricity!

Don't buy meat the next time
The next time you go grocery shopping: leave the meat. Try making a vegan or vegetarian meal once and see how good it is. Some of my favorite vegan meals: tomato pasta, lentil stew with vegetables, fried vegetables with couscous.

Bring your own lunch box
This is cheaper than buying meals and you also have more control over the ingredients etc. You will save a lot of money when you start taking your own lunch to work! It is often more environmentally friendly as well.

Wear something you already own
The most environmentally friendly piece of clothing is the one you already have. You don't need a new dress for each party or prom or ever. Find something at home.

Take a picture of something you want to get rid of and sell it online
If we save everything we don't want, fewer people will use flea markets and then they probably buy new instead. So if you have an extra couch, plates in the basement, a TV you don't use... let someone reuse them for you.

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

Social

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog