onsdag 29 maj 2019

how social media is affecting the environment + 9 ways to do good


För några år sedan var det någon som skrev till mig att en googling kräver lika mycket energi som att koka vatten i vattenkokare. Jag ignorerade nog det lite, som den låt oss googla allting-person jag är. Jag hörde också att Netflix skall vara dåligt för miljön men har helt och hållet blundat på det och haft otaliga seriemaraton-kvällar trots det. Nyligen hörde jag att gamla LP-skivor är betydligt bättre för vår planet än Spotify. Äntligen något jag prioriterar åtminstone i liten grad tack vare killen.

Det snackas en del om det idag men inte alls tillräckligt: digitaliseringen är inte nödvändigtvis problemfri ur miljösynpunkt. Även den orsakar stora utsläpp och med tanke på hur stor del av vårt liv den är i dag, är den onekligen något vi måste tänka på och göra mer miljövänlig.

*

A few years ago someone wrote to me that one search on google has the same impact on the environment as boiling water in a kettle. I ignored it since I am a real let's google everything kind of person. I also heard that Netflix is bad for the planet but have ignored that too, I guess I am addicted. Recently I heard that vinyls are better for the planet than Spotify, which made me a little bit relieved since that is something I have been more interested in lately, mostly because of my boyfriend

We speak about it a little bit today but not at all enough: digitizing is not necessarily good for the environment. That too causes emissions and thinking about how much we use technology every day, it is something we need to start thinking about more and how we can have a lower impact on the planet there.


Här kommer lite tankeväckande information från ClimateCare.org:

   det finns utsläpp som inte endast orsakas av användningen av teknologi, utan arbetet före: t.ex. då företagen är tvungna att köpa och transportera hårdvaror för olika maskiner långa vägar.
   att se på en skärm med bild eller video orsakar 2 g CO2-utsläpp per sekund.
   1 googling orsakar 2-7 gram CO2-utsläpp, lika mycket som att koka lite te.
   1 e-post orsakar 4 g CO2-utsläpp, med stora bilagor blir det 50 g.
   informationsteknologin orsakar 2 % av hela världens koldioxidutsläpp per år, 830 miljoner ton.

*

Here is some eye opening information from ClimateCare.org:

   there are emissions that aren't caused only by the use of technology, but also the work behind it: like when the companies need to buy hardware for different machines and transport them long distances.
   watching a screen with a photo or video causes 2 g CO2 emissions per second.
   googling once causes 2-7 g CO2 emissions, same as boiling water for tea.
   1 e-mail causes 4 g CO2 emissions, big attachments cause 50 g.


Här kommer lite annan tankeväckande information från BBC:

   en mobiltelefon som streamar något orsakar mindre mängd utsläpp om man kopplar till Wifi först.
   prylar som kopplar till Wifi kräver energi också om de inte används då.

Och lite mer från andra källor:

   att lyssna på musik online orsakar större miljöpåverkan än att skapa själva musiken (källa)
   det orsakar större utsläpp att förvara, överföra, ladda ner och streama musik i det långa loppet än att tillverka vinyl- och CD-skivor (källa).
   Netflix använder endast 17 % förnybart och hela 30 % kol som energikälla (källa).
   olika plattformars (ex. Facebook) information lagras i stora lokaler som måste kylas ner, vilket kräver mycket energi (källa).

*

And more interesting facts from BBC:

   streaming something with a mobile phone causes less emissions if you use Wifi.
   devices connected to Wifi use energy even though you aren't using the device itself.

And more from other sources:

   listening to music online has a bigger impact on the planet than creating the music itself (source).
   everything that has to be done around digital music (downloads, streamings etc) causes more emissions in the long run than creating vinyls and CD:s (source).
   Netflix uses only 17 % renewable electricity sources and as much as 30 % coal (source).
   different platforms store the information in large storage rooms that need to be cooled down, which isn't very sustainable since it requires lots of energy (source).


Nio saker du kan göra för att minska ditt fotavtryck orsakat av informationsteknologin:

   avvänj dig från slösurfandet. Det kan vara väldigt skönt att ha telefonen på flygplansläge och inte kunna ta emot meddelanden m.m. Ju mer otillgängligt det blir, desto mindre risk att man surfar extra. Ha också som vana att lämna telefonen hemma i fall den inte behövs då du lämnar huset.

   avregistrera dig från olika mail-massutskick. Väldigt enkelt och effektivt och framförallt skönt! Blockera också alla som skickar olämpliga mail, i stället för att låta det gå till skräppost över huvudtaget.

   något jag lärde mig av @nollahukka : skriv hellre in hela www-adressen i sökfältet i stället för att ta dig dit via google-sökning.

   stäng av dina maskiner om du inte skall använda dem på två timmar. Jag har börjat försöka stänga av datorn i sådana fall, inte endast lämna i sleepmode. Telefonen kan man ha på flygplansläge eftersom wifi/3G/4G också drar ström.

✓   försök att inte ladda inte upp onödiga bilder och videoklipp, bli mer selektiv. Jag tror det är hälsosamt för en själv och de man är i kontakt med också att det inte händer så mycket på nätet hela tiden. För mycket information.

   försök dra ner på tiden du ser på videoklipp i form av YouTube eller serier eller filmer m.m. Det blir mindre Netflix men kanske mer sällskap i stället.

✓   eventuellt kan man gör mer tillsammans med andra - se på film med vänner i stället för ensam, lyssna på musik i sällskap.. Då halverar ni åtminstone era personliga utsläpp!

   köp mer musik second hand på CD eller vinyl. LP-spelare har ett fantastiskt ljud jämfört med Spotify.

   dra ner på andra utsläpp i ditt liv, ifall du upplever det svårt att förverkliga mina tips ovan. Dra ner värmen där hemma, bojkotta flyg, bli vegan på hel- eller deltid... etc. Du fixar det!

*

Nine things you can do to have a smaller digital impact:

✓   avoid surfing when you're bored. It can feel quite good to leave your phone on airplane mode and not being able to receive messages etc. The less your phone beeps, the less you will use it. Try to leave the phone at home when possible if you leave the house.

✓   unsubscribe from mailing lists. It is so easy to do and feels really good! You can block spam as well, instead of letting it into your trash can in the first place.

✓   something I learned from @nollahukka : write the whole www-address instead of googling a website.

✓   turn off your machines if you won't use them for at least two hours. I have tried turning off my computer in those cases, not only leave it in sleepmode. Switching to airplane mode on your phone is a great idea too, since Wifi/3G/4G uses energy.

✓   try to not post unnecessary photos or videos, be more selective. I think it is good for yourself and your followers or those you are in contact with that less would happen online. Too much information.

✓   try to watch less videos on YouTube or TV shows or films etc. It means less Netflix but just a lot more hanging out with others instead.

✓   otherwise you can watch films and listen to music together with someone instead of alone, that cuts your personal emissions in half.

✓   buy more CD:s and vinyls second hand and listen to more music that way. Vinyls sound a lot better than Spotify.

✓   cut other emissions in your life if these tips sound difficult to manage. Have a lower temperature at home, boycott flying, become a full or half time vegan... etc. You can do it!

2 kommentarer

  1. Hej! Intressant inlägg! :) har du hört om sökmotorn ecosia.org? de planterar träd vid dina sökningar. Inte helt insatt i hur allt fungerar men definitivt med ett bättre syfte än t.ex. google ;)

    SvaraRadera
    Svar
    1. Jag måste läsa mer om dem men när jag såg dem nu nyligen så verkade det jättejätteintressant!! Faktiskt bättre än google. Haha!

      Radera

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog