söndag 9 juni 2019

trains vs planes - what is the cheapest option for travelling?

Här följer nu en LÅNG LÅNG text som handlar om ifall det är billigare att resa med tåg än med flyg eller inte. Observera att texten ser längre ut än den är eftersom jag också översatt allt till engelska : ) låt det inte skrämma er. Nåja men vi kör igång då, hoppas hoppas ni orkar läsa igenom allt för det här är viktigt!

**

Ok. This is a LONG LONG text about whether or not is is cheaper to travel by train than to fly. Please note that the text seems a lot longer than it is since I have written everything in both Swedish and English : ) don't let that fool you hehe, I really hope you will read it anyway. It's not THAT long... but VERY important, though!

Vi börjar med kalla fakta: Att resa med flyg ÄR dåligt för miljön. Hur vi än vänder och vrider på det så är det så. Även om man reser bort för en längre tid eller bara reser korta sträckor med flyg är det dåligt. Det finns liksom inget med flygandet som vår planet mår bra av, sorry men sant! Ni vet ju det, alla vet ju det. Men ändå är det en väldigt svår ekvation för många (och har också varit det för mig) att ge upp flygandet.

Antagligen för att
1) det är så billigt
2) det är så tidseffektivt
3) det kan ta en vart som helst i världen

Ja, absolut så är det. Men fortfarande är det eventuellt det sämsta alternativet för miljön gällande resor, lyxkryssare är kanske inte heller särskilt bra.. Så hur skall vi göra? Människan vill knappast sluta resa men för vår planets skull måste vi definitivt åtminstone sluta flyga i de fall då vi inte verkligen måste det (t.ex. om man har familj så långt bort, man är utsatt för fara/dylika saker, jobbar för Röda Korset etc – en solsemester hör alltså inte till saker man måste göra).

**


Let's start with some facts: Flying IS bad for the planet. No matter how we try to excuse ourselves, it is bad. No matter if you go on longer vacations or just travel short distances. Flying is still bad for the planet. There is nothing about flying that is good for the earth and we need to remember that. I'm sorry but it's true! You know it, everyone knows it. And still, it is for so many (and has also been for me) really hard to stop doing.

Probably because
1) it is so cheap
2) it is so fast
3) it can take you anywhere in the world

Yes, definitely. But it is still the worst thing to do for this planet travel-wise, I guess cruise ships are quite bad too.. So how should we do? People will probably not stop travelling but we definitely need to stop flying in those cases that we don't really have to do so ( we maybe need to fly if we have family far away, we are in danger/etc, we work for the Red Cross - flying to go on holiday not something we have to do).
Jag fick en fråga på Instagram om jag kunde skriva om mitt tågluffande och ifall det verkligen pengamässigt är mer lönsamt än att flyga. Vill så gärna skriva om det här. VILL VILL VILL. Jag vill visa att man kan leva ett finfint liv utan att ruinera sig fastän man flygstrejkar. Jag har vissa besparingar men jag har en väldigt dålig lön - är egenföretagare med vad som känns som mer utgifter än inkomster och någon extra hundring/månad för det jag gör på caféet. Jag kan alltså omöjligt leva dyrt utan att pengarna tar slut i mitten. Så summa summarum: jag skulle knappast kunna göra denna tågluff om den skulle vara svindyr, eller hur? Men ofta verkar folk utgå från att det är det utan att ens kolla upp det innan.

Meeen okej! Till resan och allt vad den är.

**


I got a question on Instagram if I could write about my train traveling and if it really is cheaper to travel like this than to fly. I really want to write about this. WANT TO WANT TO WANT TO. I want to show you that you can have a really good life without running out of money even though you don't fly. I have some savings but otherwise my salary is pretty bad - I have my own business that seems to have more costs than income and a few hundred euros per month from working at the cafe. So I could definitely not live expensively without losing all my money. Shortly: I could not travel like this if it was insanely expensive right? But usually people seem to think trains are expensive without even looking into it first.

But oook! Now let's talk about this trip.


Våra Interrail-pass:

Vi köpte 2 x 1 månads Interrail-pass med killen (två pass per person). Passen kostade 2 x 259 euro per person eftersom vi slog till då det var rabatt, -10 eller -15% var det visst. Det verkar som att Interrail har denna typ av erbjudanden några gånger per år, det här gällde fram till sista december 2018. Dessutom är vi båda i gruppen för 27-åringar eller yngre och fick därför ytterligare rabatt. Många som läser min blogg är lika gamla eller yngre och kunde därför nappa på detta om ekonomin tillåter, tips tips!

Vi valde pass som tillåter 10 resdagar under 30 dagar (1 månad). Tio dagar per månad får vi alltså åka obegränsat var som helst där Interrail-passen godkänns, alltså i största delen av Europa. Nu verkar det som att Interrail inte längre säljer det passet tyvärr, i stället kan man t.ex. välja ett 1 månads pass med 7 resdagar som kostar 258 € för 27-åringar eller yngre eller 335 € för äldre än 27 (men slår man till då Interrail har erbjudanden kan man spara några tior eller t.o.m. 100 € som vi lyckades göra!).

**


Our Interrail passes:

We bought 2 x 1 month Interrail passes with my boyfriend (two passes each). They cost 2 x 259 € per person since Interrail had a special offer, -10 or -15 %. It seems like they have special offers quite often, so try to buy then! We are also both 27 years or younger and therefore got even lower prices. Many of my readers are my age or younger and could buy cheaper Interrail passes because of that.

We chose passes that allow us to travel for ten days each month. We can go anywhere we like where the Interrail passes are accepted, which is almost everywhere in Europe. Now it seems like this pass isn't sold anymore but instead you can choose one that has seven travel days in one month, it's 258 € for those who are 27 years old or less and 335 € for the rest. Try to buy when they have a special offer and save a lot of money, we saved 100 €!

Vår rutt första månaden:

För 518 € har vi alltså möjlighet att resa runt Europa i två månader, med tio resdagar respektive månad, vilket jag tycker låter som en betydligt billigare deal än att besöka alla länder med flyg. Vår resa under första månaden (259 €) med tåg: Stockholm-Köpenhamn-Amsterdam (via Hamburg)-London-Inverness-Duncraig-Inverness-London-La Rochelle (via Paris)-Biarritz-Vitoria-Barcelona. Vi kommer ännu besöka minst lika många platser till under följande månad men det här är vad vårt första Interrail-pass använts till.

Utöver 259 € för ett pass, har vi också varit tvungna att betala för platsbokningen för vissa tåg, främst highspeed trains (billigare med Interrail men fortfarande något som måste betalas) och den summan är efter en månad ca 105 €/person samt en buss för 4 €. Det kostade ca 30 €/person att resa igenom tunneln under Engelska kanalen åt ett håll, så det kan man ju ha i åtanke när man väljer rutt. Hade vi inte besökt Storbritannien skulle vi ha sparat 60 €/person på enbart platsbokning. Men jag ville ju träffa mina favoritbarn och se Skottland så jag har inget emot dessa pengar.

OBSERVERA! Det går att resa nästan vart som helst utan att betala för sittplats men ibland blir rutterna mycket längre och tidskrävande då. När man räknar budgeten är det därför bra att reservera några tior/månad till just det. Det är ju onekligen bekvämare att resa 7 h i stället för 23 h om det är alternativet för samma destination. De flesta reservationer är dessutom kanske ca 5 €, att det kostar mer på vissa ställen är inte en regel utan snarare ett undantag. Och de flesta tåg kräver inte ens platsreservering, Rail planner-appen talar om det för dig. Det kan ibland vara billigare att köpa via Interrails egna sidor och ibland billigare att köpa på plats på en tågstation. Lönar sig att kolla båda.

**


Our route the first month:

For 518 € we are able to travel around Europe during two months, with ten travel days each month. I think that sounds like a better deal than visiting all these countries by plane. Our first month (259 €) we have gone to these places: Stockholm-Copenhagen-Amsterdam (via Hamburg)-London-Inverness-Duncraig-Inverness-London-La Rochelle (via Paris)-Biarritz-Vitoria-Barcelona. We will visit at least as many other places during our second month but this is what we have seen until now.

We have actually paid 105 € for seat reservations in some trains, mostly highspeed trains (cheaper with Interrail but still something you need to pay) and 4 € for a bus. It cost us about 30 €/person to travel through the tunnel to London one way, so that is something to think about when you choose your route. If we hadn't gone to GB, we would have saved about 60 € each just on reservations. But I wanted to see my favorite kids and Scotland so I'm OK with it.

PLEASE NOTE! You can travel almost anywhere without seat reservations but that sometimes makes the trip longer and a lot slower. When you make up your budget, save some money for the seat reservations. We all know that is feels better to travel for seven hours instead of 23 if that is the alternative for the same destination. Most seat reservations are about 5 € so it is more of an exception if they cost a lot more. And most trains don't even require reservations! Your Rail planner app will tell you. Sometimes it is cheaper to make the reservations through Interrail's pages and sometimes cheaper if you go to the train station. Check both!

Jag försöker hitta de billigaste erbjudanden jag kan genom att se på Momondo, för att kunna jämföra tåg/flyg i priser. De rutter vi rest med tåg kunde se ut så här med flyg, enligt Momondo (billigaste vs snabbaste flygen):

Stockholm-Köpenhamn: 56 € (snabbaste: 56 €)
Köpenhamn-Amsterdam: 67 € (snabbaste: 67 €)
Amsterdam-London: 182 € (snabbaste: 215 €)
London-Inverness: 73 € (snabbaste: 73 €)
Inverness-London: 112 € (snabbaste: 187 €)
London-La Rochelle: 134 € (snabbaste: 504 €)
La Rochelle-Biarritz: 179 € (snabbaste: 248 €)
Biarritz-Vitoria: 266 € (snabbaste: 605 €)
Vitoria-Barcelona: 206 € (snabbaste: 261 €)

Totalt skulle våra destinationer kostat 1275 € med flyg med de billigaste alternativen och 2216 € med snabbaste alternativet - om man åkt lika som vi åkt tåg.

Det är ju, som ni ser, extremt mycket dyrare att flyga än att åka tåg med Interrail-pass (jämför 1275 € eller 2216 € med 259 € + platsreserv. 105 € = 364 €). Men visst, det är dyrare att köpa separata tågbiljetter och åka dessa sträckor och det är väl därför så många anser att flyg är billigare.

Därför: välj Interrail i stället om du skall resa ens lite längre bort än utanför dina närområden!

**


I am trying to find the best deals through Momondo, to compare trains and flights and their prices. The route we took by train could look like this by plane, according to Momondo (cheapest vs fastest flights):

Stockholm-Copenhagen: 56 € (fastest: 56 €)
Copenhagen-Amsterdam: 67 € (fastest: 67 €)
Amsterdam-London: 182 € (fastest: 215 €)
London-Inverness: 73 € (fastest: 73 €)
Inverness-London: 112 € (fastest: 187 €)
London-La Rochelle: 134 € (fastest: 504 €)
La Rochelle-Biarritz: 179 € (fastest: 248 €)
Biarritz-Vitoria: 266 € (fastest: 605 €)
Vitoria-Barcelona: 206 € (fastest: 261 €)

In total, our destinations would have cost 1275 € with the cheapest flights and 2216 € with the fastest ones - if we had taken the same route as we have now.

It is, as you can see, a lot more expensive to fly than to take the train with an Interrail pass (compare 1275 € or 2216 € with 259 € + seat reservations 105 € = 364 €). But yes, of course, it is more expensive to buy single train tickets and travel this route, so I guess that is why many people think flights are cheaper.

So: choose Interrail instead if you are travelling even a little bit outside of where you live.

Exempel på billig tågresa

Från Åbo kan man komma till Amsterdam flygfritt på ganska kort tid och låga priser.

→   Ta nattbåten till Stockholm (10-20 €).
→   Kl. 8.25 nästa morgon tar du tåget till Köpenhamn, framme ca 13.30. Man kan antingen stanna i Köpenhamn övernatten eller därifrån ta tåget till Hamburg och övernatta i Hamburg i stället.
→   Från Hamburg går det snabbt att ta tåget till Amsterdam, 5-6 h!

För att sedan resa tillbaka hem till Åbo krävs lika många resdagar, 2 st. Då kan man klara sig på ett Interrail-pass som har 5 resdagar på en månad, 217 € för 27-åringar eller yngre, 282 € för 28-åringar eller äldre. Åbo-Amsterdam-Åbo med flyg skulle enligt Momondo kosta enligt billigaste alternativet 227 € och med snabbaste rutten 299 €. Det är alltså komiskt nog knappt någon skillnad på att resa med tåg jämfört med flyg, denna sträcka, som svar på så mångas argument om hur det är så mycket dyrare. Vill man flyga Helsingfors-Amsterdam-Helsingfors är billigaste rutten 218 € och snabbaste 268 €.

Skillnaden på priserna är alltså rätt liten men jag tror ändå att många i det här fallet skulle säga jajamen jag tar flyget, snabbare och billigare! Men då tänker jag så här: är det här faktiskt hur vi vill göra? Bara låta resandet bli att ta sig snabbt från A till B och tillbaka till A? Eller vill vi komma ihåg själva färden och uppleva intressanta och roliga och galna händelser, som man sällan gör på flyg men däremot ofta ! gör med tåg. I livet har jag nog sällan haft så roligt och mått så bra som under denna tågluff. Jag är glad och tacksam nästan hela tiden (jag säger "nästan" så ni fattar att man är människa och att livet inte alltid är jättesmidigt och enkelt) och min själ mår bra av att veta att de utsläpp jag orsakar är minimala jämfört med om jag flygit. Dessutom har jag fått uppleva så otroligt mycket fantastiskt och det helt och hållet flygfritt. Ärligt talat är jag ännu mindre intresserad av flygfärder efter denna resa. Tåg är grejen!

**


What a cheap train trip could look like

You can get to Amsterdam from Turku quite fast and without spending crazy amounts of money - without flying.

→   Take the night ferry to Stockholm (10-20 €).
→   At 8.25 am the next morning, you take the train to Copenhagen. You arrive around 1.30 pm. You can choose to stay in Copenhagen the night or take the train to Hamburg and sleep there instead.
→   From Hamburg you get to Amsterdam in just 5-6 h!

To get back to Turku again you need as many travel days (obviously), 2 it is. That means that you can buy an Interrail pass with 5 travel days in one month, 217 € if you are 27 years or younger, otherwise 282 €. Turku-Amsterdam-Turku by plane costs 227 € with the cheapest flight and 299 € with the fastest one. So it is actually not that big of a difference in the price when you compare traveling by train or flying. Just to answer everyone who says that they definitely can not take the train because of the prices. If you want to fly Helsinki-Amsterdam-Helsinki, the cheapest option is 218 € and the fastest 268 €.

The difference in the prices is quite small actually but I still think many people would say ok whatever I will take the plane, faster and cheaper! But this is how I look at it: do we really want to do it this way? Just letting traveling become going from place A to B and back to A as fast as possible? Or do we want to remember the whole trip, even the journey, and see interesting, funny and crazy things, like we mostly never do in planes but almost always do on trains. I haven't been this happy and had this much fun almost ever in my life, as I am having now on this trip. I am happy and thankful almost all the time (I say "almost" so that you will understand that I am human too and that life is hard for me too from time to time) and my soul is happy knowing that this trip is causing so little harm to our planet compared to flying. I have also been able to experience so many amazing things. I am actually even less interested in flying now than before the trip. Trains are really something.

Att resa Helsingfors-Amsterdam-Helsingfors med flyg orsakar 282 kg CO2 per person (enligt ICAO) och att resa samma sträcka med tåg orsakar 32 kg CO2 per person (enligt klimatbalans.se) och därtill kommer färjan Åbo-Stockholm-Åbo med utsläppen 2 x 31 kg CO2 per person (enligt Spark Sustainability som hänvisar till Lipasto).

Att resa Helsingfors-Åbo med tåg och sedan med Viking Grace till Stockholm och därifrån till Amsterdam med tåg och tillbaka till Åbo samma rutt, orsakar alltså 94 kg CO2 utsläpp jämfört med flygets 282 kg! Skillnaden är STOR. Så om man har tiden, man har pengarna, varför inte? Att resa med tåg längre sträckor ger faktiskt minnen för livet.

**


Traveling Helsinki-Amsterdam-Helsinki by plane causes 282 kg CO2 per person (according to ICAO) and traveling the same route by train causes 32 kg CO2 per person (according to klimatbalans.se) and the ferry between Turku-Stockholm-Turku causes 2 x 31 kg CO2 per person (according to Spark Sustainability, they used Lipasto as their source).

Traveling Helsinki-Turku by train and then the Viking Grace ferry to Stockholm and from there trains to Amsterdam and back to Turku again causes 94 kg CO2 per person, compare this with 282 kg when flying! The difference is BIG. So if you have the time, if you have the money, why not? Traveling far by train gives you memories for life.Men tiden då? Ja där reagerar väl de flesta om de inte gjort det tidigare. Så mitt svar: ja, det räcker längre tid att resa med tåg, inget nytt på den fronten. Problemet är oftast (tror jag) vår attityd till resandet. Det skall gå snabbt och billigt och gå att klämma in i varje lucka man råkar ha i vardagen. Vi verkar också resa så mycket mer än förr, att det börjar bli vardagsmat. Är det inte mer kul när man har en resa att längta till och liksom vänta på, i stället för att bara boka och åka nästa dag? Tillslut tar man saker förgivet om man kan göra dem för ofta och i stor grad.

Vi verkar leva enligt att se så mycket vi kan på så kort tid som möjligt och jag är knappast tokig för att tro att det eventuellt kan ha att göra med alla intryck runt oss. Vi blir lurade att tro att vi måste besöka Thailand m.m. för att leva det ultimata livet, tänk bara de otaliga bilderna på Instagram vi ser hela tiden. Tropiska hav, vita stränder, palmer, kokosnötter.. Du kan leva ett ultimat liv och aldrig lämna Norden! Kom ihåg det, vart du reser definierar inte dig eller hur lyckad du är. Thailand är inte det enda stället som kan göra dig glad : )

Sedan tycker jag det är konstigt att människor menar att de inte har tid att resa miljövänligt om de ändå har tiden att flyga till andra sidan jorden och stanna några veckor. Känns som att problemet i vissa fall inte är tid och pengar utan snarare prioriteringar. Under två veckor kan man se otroligt mycket i Europa med tåg! Not kidding. Så åtminstone om du har tid att vara borta 1-2 veckor, ja, då har du nog tid att uppleva Europa utan flyg. Menar bara väl när jag säger det, känn dig inte ledsen. <3 Jag tror också vi måste lära oss att det är onormalt att kunna landa i Thailand 9 h efter att man stigit på planet i Helsingfors eller någonstans i Europa. Det är onaturligt, jag förstår inte hur vi tar det som förgivet att något som borde ta så länge inte alls gör det.

Så kom ihåg: du kan ha underbara semestrar t.o.m. på din hemort. Lär dig och förstå det, att du faktiskt inte är sämre eller mer "lame" om du reser lokalt och långsamt i stället för att snabbt landa i en annan världsdel. Snarare är det attans coolt att välja miljö framför tid. Heja alla som kämpar för att resa mer miljövänligt <3

**


But what about time? This is probably where most people react if they haven't already. My answer is: yes, it takes longer to travel by train, nothing new about that. The problem is usually (at least I think so) our attitudes towards traveling. It has to be fast and cheap and we need to be able to do it exactly anytime we have a few days off in our lives. We seem to travel a lot more nowadays than before, it has become an everyday activity. Isn't it more fun to have a trip to long for and wait for, instead of booking and leaving the next day? Suddenly we start taking it for granted if we are able to travel any time we want and as often as people seem to do it.

We seem to be living according to the rules of seeing as much as we can in the shortest possible time and I don't think I am crazy for thinking that it must have to do with all the information that reaches us on a daily basis. We are tricked into thinking that we need to visit Thailand etc to have the perfect life, just think about all those pictures of these places that we see on Instagram all the time. Tropical seas, white beaches, palms, coconuts.. You can have a really good life and never even leave the Nordic countries! Remember that, where you travel does not define you or how successful you are. Thailand is not the only place that can make you happy : )

I also think it is pretty weird that people are telling me that they don't have time to travel sustainably if they do have the time to fly to the other side of the world and stay there for a few weeks. It feels like time and money isn't the problem in these cases, it's more about priorities. During two weeks you can see so much in Europe, by train! Not kidding. So at least if you do have the time to be 1-2 weeks on vacation, well then you do have the time to see Europe without flying. I only mean well while saying this, don't be sad <3 I also think we need to understand that it is pretty unnatural to be able to land in Thailand, 9 hours after boarding the plane in Helsinki or Europe. It is not normal, I don't know how we take it for granted that something that is supposed to take such a long time not at all does.

So remember: you can have amazing vacations even in your own hometown. Learn that and understand it, you are not any less of a human or at all "lame" for traveling locally and slowly instead of quickly flying to another continent. I would like to tell you that it is pretty darn cool to travel sustainably and choosing our planet instead of time. A big loving shoutout to all of you trying to travel without planes <3

Här vill jag citera min vän Sara som skrev så bra om flygandet och hur hon kommer att sluta flyga helt och hållet:

"För vi måste liksom börja inse hur mycket flygresor påverkar vår planet. Och sluta ta resandet som nån slags rättighet? Som att vi har rätt till att flyga runt och upptäcka världen, på den samma världens bekostnad? Det absurdaste jag nånsin hört var en person som menade att hen måste resa till Maldiverna innan de sjunker. Liksom HALLÅ, de sjunker PÅ GRUND AV att folk reser dit??!!!

Och visst finns det platser även jag gärna skulle se, men nu knappast kommer att resa till. Men å andra sidan finns det så otroligt mycket att se och uppleva också närmare hemmet. Bor man i Europa kan man komma till en massa coola platser med tåg, eller till och med cykel.

Nu hör jag redan motargumenten: Men det tar så mycket längre tid/är dyrare med tåg... Alla har inte den möjligheten... Man kommer inte överallt med tåg...

Så är det. Och vad kan jag säga? Livet är hårt, men vill vi att det ska fortgå ett liv på den här planeten så måste vi göra (SMÅ!) uppoffringar. För DET ÄR INTE EN RÄTTIGHET att åka på solsemester! Har man inte tid att åka tåg ner till södra Europa (eller vart man nu tänkte sig) så kan man väl njuta av den finska skärgården/Lappland istället? Vad kommer till kostnaderna vill jag påpeka att inte heller flyg var billigt för 10 år sen. Det har blivit billigt på grund av att vi flyger så extremt mycket. Det samma kan ske med tågpriser."

**


And now I want to quote my friend Sara who decided to stop flying. This is a translation of what she wrote in Swedish:

"Because we need to realize how much flying affects our planet. And stop seeing traveling as some kind of right? As if we have the right to fly to explore the world, at the same world's expense? The most absurd thing I have ever heard was a person who said that they need to travel to the Maldives before the Maldives are under water. Like HELLO, the islands will be under water BECAUSE people are flying there??!!!

And yes, there are places even I would like to see but probably won't now. But on the other hand there is so much cool to see and explore near the home too. If you live in Europe you can get to a lot of cool places by train or even by bike.

I can already hear people arguing with me: It takes so much longer/it is so much more expensive to travel by train... Not everyone has the opportunity... You can't get everywhere by train...

That is how it is. And what can I say? Life is hard, but if we wish that this earth will have life we need to make (SMALL!) sacrifices. Because IT IS NOT A RIGHT to go on holiday! If you don't have the time to travel to southern Europe (or wherever you want to go) you can enjoy the Finnish archipelago/Lapland instead? And I want to make clear about the prices that it wasn't cheap to fly ten years ago either. It has become cheap because we do it so much. The same thing can happen to train prices."
Vad kom jag nu egentligen fram till i mitt blogginlägg? Jo att det inte egentligen är så farligt dyrt att resa med tåg. Kanske man inte ens i alla situationer behöver välja ett Interrail-pass utan kan köpa enkelbiljetter och t.o.m. spara pengar? Håll ögonen öppna för erbjudanden och fundera också över ifall det är möjligt att kanske t.o.m. välja buss i vissa (eller alla) fall. Bussar är inte lika miljövänliga som tåg men bra mycket bättre än flyg! Och ute i Europa kan man åka billigt med bl.a. Flixbuss, som dessutom ger en en möjlighet att kompensera CO2-utsläppen billigt.

Här nedan följer några blogginlägg och artiklar och hemsidor du gärna får kolla upp. Jag hoppas jag kan inspirera och få någon att tänka om då det kommer till miljövänligt resande. Ditt liv kan som sagt vara precis lika bra utan en Asien-resa. Men lyckas du ta dig dit utan flyg lyfter jag på hatten och hoppas du gör det! COOLT! KRAM.

Klicka på följande rubriker för att komma till de olika sidorna:

Interrail.eu
Blogginlägg: hur jag lärde mig att älska tanken om att inte flyga längre
Blogginlägg: Alla mina Interrail-inlägg
Artikel: Slow travel from Helsinki to Venice
Sitra (massa intressanta artiklar, bl.a. om att resa)

Kommentera gärna om du har fler tips på sidor! Kommer du att resa med tåg nästa gång du lämnar landet? KRAM

**


So what did we learn from this blog post? Well, that it isn't necessarily expensive to travel by train. Maybe you don't even need to choose an Interrail pass but can find cheaper single tickets and save money? Keep your eyes open for special offers and consider maybe choosing the bus in some (or all) cases. Buses are not as green as trains but a lot better than flying! And in Europe you can travel with Flixbus and pay very little for long distances. They even allow you to compensate the CO2 emissions for a small price.

Here below you will find some blog posts and articles and web pages I would love for you to check out. I wish I can inspire and make someone think twice about traveling - let it be sustainable! Like I have said, your life can be just as good without a trip to Asia. But if you manage to get there without flying, then please do! COOL! HUGS.

Interrail.eu
Blog post: how I learned to love the thought of never flying again
Blog post: all of my Interrail blog posts
Article: Slow travel from Helsinki to Venice
Sitra (lots of cool articles, some about traveling)

Please comment if you know any other sites as well. Will your next trip abroad be by train? Let me know! HUGS

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog