onsdag 24 juli 2019

14 new ways to be green


(IN ENGLISH BELOW)

14 nya sätt att leva grönt

1. Lyssna oftare på din musik och se dina filmer från lokala fysiska (!) källor i stället för att streama. En vinylskiva eller vanlig CD är bättre än t.ex Netflix. Det mest miljövänliga är att köpa begagnat, av en bekant eller från ett loppis. Läs gärna mitt inlägg om digitaliseringens påverkan på miljön genom att klicka här.

2. Stäng av ditt kylskåp om du är borta en längre tid. Allt från en vecka till tre månader, eller mer. Stäng av det! Stäng av frysen! Låt maskinerna vila. En kompis/bekant/familj kan sköta om din mat undertiden. Jag har inte haft frysen på sedan ... april? Och ärligt talat saknar jag inte den.

3. Vattna dina krukväxter med överblivet vatten, som du kokat i eller inte orkat dricka upp eller som samlats i diskhon i någon skål då du tvättat händerna. Annat vattentips: gammalt vatten i vattenkokaren kan kokas upp på nytt! Du behöver inte hälla ut det om det stått där en-två dagar. : )

4. Polera läder med bananskal innan du slänger dem.

5. Öka din laptopskärms livslängd genom att inte alltid böja ner den över tangentbordet då du inte använder datorn. Stäng hellre av datorn helt om du vet att du inte kommer att använda den inom två timmar. Ju mer vi böjer upp och ner på skärmen, desto snabbare kommer dagen då "gångjärnet" däremellan går sönder. Så gick det för min gamla dator till slut.

6. Använd noll euro minst en dag i veckan. När så många påstår att det kostar att leva grönt vill jag vända på steken och säga att det kostar att inte leva grönt. Använd noll euro - köp ingenting, ät det som finns i skafferiet, använd de kläder du redan äger, dra ner värmen till noll om vädret utanför tillåter, dra ut stöpslar ur väggar, stäng av dator och TV, använd dina plagg några fler gånger än vanligt innan du tvättar dem, ät upp maten som redan passerat datumet (den är högst antagligen ätbar ändå), upptäck dina hemtrakter i stället för att boka den där resan... listan kan göras oändlig. Har du fler gröna noll euro-tips?

7. Klipp håret hemma. Jag tyckte det här var en big nono förut och betalade sjuka summor hos en frisör som använde kemikalier och what not i mitt hår. Nu klipper pappa mina toppar och det duger så jättebra.

8. Återanvänd spikar. Alltså liten faktraruta om mig: jag blir ledsen av att lägga pengar på sådant jag egentligen inte absolut måste lägga pengar på. Spikar är en sådan grej, det är sällan de är ett måste för mig. Jag använder spikar nästan uteslutande till att hänga upp tavlor med och jag använder alltid gamla spikar. När en spik inte längre behövs sparar jag den i verktygslådan inför nästa projekt m.m. Jag har återanvänt spikar sedan jag flyttade hemifrån 2012 och även det är ett sätt att spara jordens resurser.

9. Undvik gärna köpta besprutade blombuketter genom att under somrarna plocka egna vilda och inför vintern låta en del torka. Torkade blommor håller i en evighet om man inte rör i dem utan låter dem stå i vas. Väldigt vackra året om och 100% miljövänliga.

10. Ladda inte din telefon till över 80% och undvik att låta batteriet gå under 20%. På det här viset kan du förlänga telefonens batteris livslängd betydligt enligt den här källan. Det här betyder att vi  inte borde lämna telefonerna på laddning då vi går och sova utan ladda den under dagen och till kvällen lämna den på max 80%. Ifall man inte absolut behöver invänta ett samtal mitt i natten lönar det sig också att ha telefonen på flygläge medan man sover, så kommer procenten inte sjunka (åtm inte märkbart). Vi gör oss ofta av med telefoner då batteriet blir dåligt. Börja jobba på det här redan idag så sparar du troligtvis mycket pengar på köpet också!

11. Töm hela burken med målarfärg med en slickepott! Det är viktigt att vi inte slänger decilitervis (eller mer) av någonting och en slickepott räddar verkligen oss från svinn. Du kan investera i en slickepott enbart för målarfärg om du är en aktiv målare, annars kan man ju faktiskt tvätta den efteråt. Köp gärna en på loppis!

12. Köp färre elektroniska apparater i fortsättningen. Att återvinna delar ur elektronik är PROBLEMATISKT. Än idag skickas en stor del av elektronikavfallet till u-länder där man inte har möjligheten att sortera det på ett miljövänligt sätt. En stor del av elektronikavfall återvinns inte överhuvudtaget vilket även det är dåligt för miljön. Läs mer här. Ju färre elektroniska apparater vi har, desto bättre. Behövs en Chromecast eller liknande? Behövs två datorer eller telefoner? Behöver allting vara elektroniskt eller kan vi klara oss med manuellt till en del åtminstone? Tänk i mindre skala och inse att du klarar dig utan ganska mycket av det vi tvingas tro att är ett måste. Försök också förlänga livslängden på dina maskiner genom att ta väl hand om dem, dra ut stöpslar då de inte skall användas på länge och byt ut söndriga delar i stället för hela maskinen. : )

13. Förvara dina sommar- och vinterkläder skilt. Genom att lägga undan sommarkläder under vintern eller tvärtom, har du mycket enklare att se de plagg som blir kvar och sannolikheten att något plagg glöms bort och inte används under alla andra plagg, är mindre. Vi riskerar också att köpa nytt ifall vi inte vet att vi redan äger något. Det är praktiskt med en garderob där vi faktiskt använder allting. Inte för stor alltså : ) det förenklar ifall man ser alla plaggen!

14. Gör hundleksaker av gamla textilier (typ söndriga lakan och kläder som inte kan repareras). Hundar älskar det! Dra upp långa remsor av något söndrigt tyg och fläta ihop det till tjocka flätor för hunden att tugga på m.m. Man behöver sällan egentligen betala för hundleksaker, hundar älskar det mesta.

Det var mina 14 nya sätt att leva grönt. Har ni ännu fler lite udda tips som ni vill dela med er av? Skriv gärna i kommentarsfältet i så fall. KRAM

**


1. Try listening to your music and watching your films from local sources (!) instead of streaming, as often as you can. Vinyls or regular CD:s are better than for example Netflix. The most environmentally friendly option would be to buy these second hand, from someone you know or a flea market. Please read my post about the emissions caused by IT and the digital world by clicking here.

2. Turn off your fridge when you leave the house for a longer time. Anything from a week to three months, or more. Turn it off! Turn off the freezer! Let your machines rest. A friend or someone you know can take care of your food while you are gone. I haven't had our freezer on since ... April? And to be honest I don't need it or miss it.

3. Water your plants with leftover water, something you have boiled food in or left in your drinking glass or water you have in the sink after washing your hands. Another tip: old water in your kettle can be used again! Boil it and drink it. You don't need to pour it out just because it has been there for one or two days : )

4. Polish leather with banana peels before throwing them out.

5. Make your laptop last longer by not always putting down the screen after use. Instead, turn off the computer completely if you won't use it for at least two hours. The more we bend the screen up and down, the faster it will get loose and maybe break. That's what happened to my old computer.

6. Use zero euros at least one day per week. When so many say that it is expensive to live a green lifestyle, I want to say the opposite instead: it is expensive to not live a green lifestyle. Use zero euros: don't buy anything, eat what you have in your pantry instead of buying new food, use the clothes you already have, turn off the heating at home if the temperatures outside allow that, unplug your machines at home, turn off your TV and computer, use your clothes many more times than you usually do before washing them, eat the food that has passed its date (it's probably still good), instead of buying that expensive trip: try exploring your hometown.. this list could be long. Do you have more green tips that cost nothing?

7. Cut your hair at home. I used to think this was a big no-no before and I paid so much to let someone else do it and they used chemicals and what not in my hair. Now my dad cuts it and it works so well.

8. Reuse nails (for building things, not those on your hand). Here's a fact for you guys: I get sad from spending money on things I don't actually have to spend money on. Nails, for example, they are usually not something I definitely have to have. I use nails almost only to hang up painting on the walls with and I always use old ones. When I don't need one that I already have used, I save it for upcoming projects. I have been reusing nails since 2012 when I moved to my own place and that is actually a pretty simple way to reduce your environmental  impact.

9. Avoid buying toxic flower bouquets and instead, pick your own flowers in the summer and let some of them dry for the winter. Dried flowers last a very long time if you are careful with them. And they are so pretty all year and 100% environmentally friendly.

10. Avoid charging your phone to more than 80% and also avoid letting the battery drop below 20%. This way you can make your battery's life a lot longer according to this source. This means that we shouldn't leave our phones charging when we go to sleep but instead charge it during the day and unplug when it reaches 80%. If you don't have to take a call in the middle of the night, then putting your phone on flight mode will keep your phone's battery high during the night (even without charging it). We usually buy new phones when the battery gets worse, so this is a way to save both money and the environment. Start doing this already today, if you like!

11. Empty the jar with paint with a spatula! It is important that we don't throw away anything and spatulas really save us from creating waste. You can buy a spatula for only painting if you paint a lot or then just wash it before using it in your food. If possible, buy it second hand!

12. Buy less electronic devices in the future. Recycling electronics is PROBLEMATIC. Still, today, a huge amount of the electronic waste is shipped to developing countries where they don't necessarily have the possibility to recycle it properly and in an environmentally friendly way. Read more here. The fewer electronic devices we have, the better. Do we need a Chromecast or something similar? Do we need two computers and phones? Does everything have to be electronic/smart or can we do more manually? I think it's good to know that a lot of the machines and devices out there, are things we can live without. Also, try to make your belongings last longer by taking good care of them, unplug when you don't use them and don't throw out broken machines, but instead try to buy new parts and repair them.

13. Store your summer and winter clothes separately. If you put away your summer clothes in the winter or the other way around, it will be much easier for you to see what you actually own and you are more likely to use a bigger part of your clothes then. If we can't see the clothes we have, we might forget about them and buy new similar ones. We need to have a wardrobe where we use every single piece. So it can't be too big : ) and this trick will help.

14. Make your own dog toys from old textiles (like broken sheets and clothes that can't be fixed). Dogs will love it! I don't think we need to spend money on dog toys, since dogs love whatever they find. I recommend not buying, but instead creating. <3

Those were my 14 new ways to be green. Do you have any other weird and different tips you would love to share? Please write them in the comments below in that case. HUGS

3 kommentarer

 1. We collect rain water for watering our veggie garden. This summer I started using the rain water also for flushing the toilet. I carry few buckets every day to our toilet so I can reduce the amount of fresh water needed in our house. I really feel hippie when carrying those buckets :) T. Äiti eksyksissä

  SvaraRadera
 2. Oh, almost forgot. I just finished sewing undies for my 9-year-old daughter. I made them from old and ruined clothes. And I also made few pairs for myself too. And yes, I did feel rather weird and hippie whilst doing it. T. ÄE

  SvaraRadera
  Svar
  1. I love these tips!! Didn't even think about it, that you can make your own underwear from old clothes! That's perfect, I have a lot of old sheets/clothes/etc that are broken.. maybe I should try this:) and the rain water thing in the toilet was a new thing for me, thanks for sharing! I have heard that you can place empty plastic water bottles in the "tank" with toilet water, and then it should flush a lot less. Don't know if it works but would be fun to try it : ) have a good day!

   Radera

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog