fredag 12 juli 2019

Nordic Youth as Sustainable Changemakers

Screenshot from the report

Jag brukar inte rysa av sådant jag själv är med i, det känns lite väl ego haha. Men jag fick rysningar av det här. För det känns så vackert och galet att människor går ihop för att rädda vår planet. Jag är glad att ha möjligheten att göra val som jag vill och behöver göra för vår planet men jag vet att inte alla andra har samma utgångsläge alltid. Jag är också glad att vi i Norden är så måna om planeten, vi har redskapen och möjligheten. Våra regeringar bryr sig om framtiden (även om det inte alltid känns så) och vi försöker verkligen tänka långsiktigt.

I våras blev jag kontaktad av Naboskab i Köpenhamn. De samlade ihop ungdomar från hela Norden som kämpar för planeten. Därför har jag den otroliga äran att vara med i rapporten som gjorts tillsammans med Nordiska ministerrådet, jag och 16 andra. Från Finland deltar även Otso Sillanaukee och Amanda Rejström, båda aktivister jag ser upp till. Tanken är att visa omvärlden (främst politiker) att det faktiskt inte är så att Greta är ensam med att bry sig om framtiden. Greta gör ett så fantastiskt jobb men hon får inte vara ensam. Så här hittar ni några fler (av många) som kämpar lika. Ladda ner publikationen HÄR och bli inspirerade av de andra som också är med i rapporten. Är så rörd.

**


I usually don't get goosebumps from something I am part of, that feels kinda egoistic haha.  But this time I got them. Because it feels so beautiful that people actually work for our future together. I am happy to have the possibilities to make choices that I want to and need to do for this world but I know that not everyone can do the same. Not everyone has the same opportunity. I am also happy that we care so much in the Nordic countries, we have the tools and the possibility. Our politicians care about our future (even though it doesn't always feel like that) and we try to think about everything from a bigger perspective.

Last spring I was contacted by Naboskab in Copenhagen. They needed youths from all the Nordic countries fighting for this planet. I have the incredible honor to be part of this report made together with the Nordic Council of Ministers, me and 16 others. From Finland there is Otso Sillanaukee and Amanda Rejström too, both activists that I really admire. The point is to show the world (and the politicians) that Greta isn't alone to care about the future. Greta is doing such a good job but she can not be the only one. So here you find some others (among many others) fighting for the same thing. Download the report HERE and be inspired by the others you find there. I am so moved.

2 kommentarer

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog