söndag 28 juli 2019

Organic Basics: sustainable, ethical and lasting underwear

Det här inlägget är i samarbete med Organic Basics och innehåller affiliate-länkar märkta med stjärna (*). Läs mer längst ner i blogginlägget vad det innebär.

This post is in collaboration with Organic Basics and contains affiliate links marked with a star (*). Read more at the end of this blog post about what that means.Find my bra here (*) and my panties here (*).
(in English below)

Hej snälla människa och tack för att du tittar in just precis idag! Jag är nämligen superbt glad att få berätta att jag gör ett samarbete med fantastiska Organic Basics (*) (klick!) från Danmark.

Jag har hört om företaget för länge sedan och deras vackra underkläder har sett så lockande ut. Nu äger även jag en behå och två trosor av dem, sköna som tusan. Kommer ta väl hand om dem för jag gillar dem mycket, redan. Läs vidare så får du veta mer om de hållbara och etiska plaggen och företaget som har så många bra principer. I slutet hittar ni en rabattkod enkom för er.

+
Mycket med Organic Basics är både nytänkande och mycket positivt. Bl.a. att de har modeller i olika hudfärg och modeller som alla har olika kroppar jämfört med varandra. Ett stort plus i kanten för det, mer variation är framtiden och det visar OB <3 Något annat de står för att att skapa plagg som faktiskt håller, till skillnad från fast fashion. Förutom att de använder kvalitativa material är plaggen också tidlösa och kommer därför att vara snygga när som helst, något jag uppskattar mycket i vår värld. Man vet att ett företag vill väl då de väljer att skapa långvariga plagg och på så vis vara medvetna om att sälja ett mindre antal än slit och släng-kedjorna. Ett till stort plus i kanten därför. ++

+
Organic Basics fabriker är trygga för deras arbetare. Arbetsförhållandena är goda och rättvisa och själva fabrikerna finns i Turkiet, Portugal, Italien och Österrike, läs mer om dem här  (*)! Alla plagg sys alltså i Europa.

+
Materialen väljs för hand och man väljer dem som kommer att hålla längst och som är mest miljövänliga, du hittar mer materialinfo här  (*). Min behå och trosorna - jag njuter av dem. Jag kan på riktigt rekommendera dem, de är så sammetslena och sköna att ha på sig att det knappt känns som att man ens är iklädd något. Jag klarar inte av tajta jobbiga strings som gör ont, behåar som skaver och så vidare. Organic Basics har visat att det inte nödvändigtvis behöver vara så. Det kan kännas bra också.

+
En av de finaste grejerna OB gör, är att kompensera sitt utsläpp. För varje gång någon köper något hos dem, kompenserar de för 100 kg CO2-utsläpp tillsammans med Chooose. Läs mer om detta här  (*) och om du vill kan du själv också kompensera för något.

Som ni ser, tänker företaget på hållbarhet ur fler perspektiv än endast miljö. Lyfter på hatten för det, för precis som de själva skriver på sin hemsida, så är fast fashion väldigt smutsigt. Även om jag stöder second hand eller att bara fortsätta använda det man redan har, så hoppas jag att de av er som behöver nya underkläder eventuellt vill välja ett etiskt företag i stället för andra. Med koden GRONOB1 får ni nu -10% på hela sortimentet hos Organic Basics. Välj något ni vet att ni kommer vilja ha i många år och ifall det går sönder kan man ju faktiskt till och med reparera underkläder, det gör Bea Johnson, min idol.

Ni hittar Organic Basics hemsida genom att klicka >här (*)<. PST! Finns också kläder för män/andra kön! Glöm ej koden GRONOB1 <3

KRAM

(*) En affiliate-länk är en länk som leder till en produkt eller ett företag. Om du klickar på någon av stjärnmärkta (affiliate)-länkarna och köper något via den länken, gå en del av pengarna till mig och mitt företag. Det här är ett sätt för mig att tjäna pengar på mitt arbete och det på ett rättvist sätt - jag får betalt om jag lyckas skapa kunder för företaget (i det här fallet Organic Basics). Det blir också en trygghet för dem att betala mig på det sättet då det helt konkret också gett dem intäkter. Om du vill veta varför jag gör betalda samarbeten får du mer än gärna läsa om det här.


**Hi there and thank you for coming here today! Because today I am very happy to tell you that I have a collaboration with an awesome company called Organic Basics (*) (click!) from Denmark.

I have heard about them a long time ago and seen their beautiful underwear many times. Now I have my own bra and pair of panties too and they are crazy comfortable. I will take good care of them because I like them a lot, already. Keep reading to know more about these sustainable and ethical pieces and the company that has so many good principles. Last in this post, you'll find a discount code only for you.

+
Many things about Organic Basics are both innovative and so positive. For example, they use models with different skin tones and also body types that are all different from each other. A big plus to OB for that, they show that everything is beautiful <3 Something else they do is to create pieces that actually last, especially compared to fast fashion. Besides from using quality materials, the pieces are timeless and will therefore look great whenever you use them, which is something I really appreciate in today's world. You know a company means well when they choose to create long lasting products and that way they know they won't sell as many as the fast fashion chains. A big plus for that too. ++

+
Organic Basics' factories are safe for their workers. The working conditions are good and fair and the factories a located in Turkey, Portugal, Italy and Austria, read more about them here (*)! This means that everything is made in Europe.

+
The materials are being handpicked and they choose only long lasting and environmentally friendly ones, you'll find more material information here (*). My bra and the panties - I really enjoy them. I can recommend them to you from the bottom of my heart, they are so soft and comfortable to wear, that it almost feels like I'm not wearing anything at all. I can't handle tight painful strings or bras that feel bad on my skin. Organic Basics have shown me that it doesn't have to be that way. It can feel good too.

+
One of the best things about OB, is that they compensate for their emissions. Each time someone buys from them, they compensate for 100 kgs of CO2 emissions together with Chooose. Read more about this here  (*) and if you like, you can compensate for something as well yourself.

As you can see, the company sees sustainability as more than just the environment. I'm glad they do so, because as they say on their web site, fast fashion really is dirty. Even though I support second hand or wearing whatever I already own, I really hope those of you who are in need of new underwear want to choose an ethical company to buy from, instead of fast fashion. With the code GRONOB1 you will now get -10% off at Organic Basics. Choose something you know you will wear for years and if that breaks, you can actually repair underwear too. Bea Johnson does that, my idol.

You find Organic Basics' web shop by clicking >here (*)<. Btw! There are also clothes for men/other genders! Don't forget the code GRONOB1 <3

HUGS

(*) An affiliate link is a link leading to a product or a company. If you click any of the star marked (affiliate) links and buy something through that link, part of the money goes to me and my company. This is one way for me to make money on the work I do and that in a fair way - I get paid if I succeed in giving the company (in this situation Organic Basics) new customers. This is also a safe way for the company to pay me since they know that they got something out of it too. If you want to read about why I do paid collaborations I would be happy if you read my post about it here.

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog