söndag 21 juli 2019

the zero food waste salad


Att äta veganskt är väldigt miljövänligt. Vet ni vad som är ännu mer miljövänligt? Att undvika matsvinn. Att äta det som någon annan annars slänger bort. Att dyka efter mat i soptunnor är fantastiskt för miljön och något jag gjorde en del i Köpenhamn förra sommaren. Åt påsvis med bröd som slängts bort.

Här är en fantastisk sallad jag äter NU, gjord på delvis sådant jag odlat själv och delvis sådant som riskerade att slängas bort.

Jag har alltså odlat själva salladen själv i vårt lilla trädgårdsland. Krusbären har jag plockat på gården. Den ugnstorkade tomaten har jag torkat själv på tomat från butiken. Nötterna, brödet, paprikan och gurkan har jag köpt. Och så har vi slutligen getosten och smöret. Dessa två är produkter som annars hade slängts. Getosten fanns i en galen mängd hos min familj, datumet var passerat och tiden att hinna äta upp den sjuka mängden.. ja den fanns inte. Så jag snodde paketet och slängde i lite i salladen! Skall göra det med resten också.. eller en del i alla fall. Och smöret var egentligen nästan illafaren uppvispad stelnad grädde, också hos familjen, som jag sedan vispade ner till smör. Att vispa grädde länge ger faktiskt smör och kärnmjölk. Ett hett tips verkligen om någon har alltför mycket hårdnad uppvispad grädde hemma!! RÄDDA GRÄDDEN.

Så fastän min sallad inte är vegansk och vid första ögonkast kan verka "dålig för miljön" så är den egentligen väldigt bra för miljön. Vi måste äta upp det som finns. Har din familj, eller du själv, eller någon du känner, en massa produkter som håller på att bli gamla? Hjälp till att äta upp dem och köp nytt när det gamla är slut.

PST. Salladen var god.

**

Eating vegan food is very good for the planet. But do you know what is even better? Avoiding food waste. Eating something someone else would otherwise throw away. Dumpster diving is really good for the environment and it's something I did a lot of in Copenhagen last summer. I ate so many bags of bread from the trash.

Here is a fantastic salad I am eating right NOW, made of partially things I have grown myself and partially things that would have been thrown away otherwise.

I have grown the lettuce myself in our little vegetable garden. The gooseberries I have picked from our garden. The dried tomatoes I dried in my oven. The nuts, bread, pepper and cucumber I bought from the store. And then we have the goat cheese and the butter. These two are products that would have been thrown away. My family had a huge amount of goat cheese and the date had already passed and the time to eat that much goat cheese.. didn't exist. So I took a package and put in my salad! I will do it with the rest of it too.. or at least some of it (there is a lot). And the butter was actually whipped cream that had almost gone bad, this too belonged to my family, and I made butter from it. Whipping cream for a long time will actually give you milk and butter. A really good tip for anyone who has a lot of cream that has hardened and almost gone bad!! SAVE THE CREAM.

So even though my salad isn't vegan and when you first look at it it doesn't even seem very environmentally friendly, it actually is very environmentally friendly. We need to eat what already exists. If your family, or you, or someone you know, has a lot of food that they won't be able to eat - then help them and eat all of that before buying anything new.

PST. The salad was good.

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog