måndag 15 juli 2019

what I do with old papers


Det är svårt att veta var det börjat men av någon anledning är min familj en hamstrarfamilj. Vi har för mycket saker, så mycket att det inte är kul längre. En sak jag personligen har väldigt mycket av är PAPPER. Gamla kuvert, häften fulla av sidor som har något skrivet eller ritat på på ena sidan och tomt på andra. Eller gamla räkningar eller brev eller informationslappar från lågstadiet osv osv.. Papper hur som helst. I all dess form och ofta med utrymme för att skriva eller klottra på.

Att bara återvinna det här pappret för att kunna rensa i hemmet är inte en grön lösning. Det första man bör göra är att ändra alla de räkningar man kan till elektroniska. Därefter lägga upp en "ingen reklam tack"-skylt på dörren. Därefter kontakta eventuella föreningar m.m. man är med i att man inte behöver deras papperstidning hemskickad (om man känner att man inte behöver).

Därefter: använd alla papper du har. Jag hänger upp några papper/gång på en spik på väggen (se bild) och använder dem till att t.ex. skriva ner hur mycket pengar jag använder per dag och hur många timmar jag jobbar på caféet. Det här gör att alla papper kommer till användning och att jag kanske en vacker dag inte har skåpen fulla av dem. Men det tar sin tid men är också ett grönare alternativ än att direkt återvinna dem. Även alla sorters minneslappar m.m., är gamla kuvert eller andra papper som det står nåt på på baksidan. Håller jag en föreläsning har jag de fulaste pappren som minneslappar haha. Men det är viktigt för mig och säkert något som många kan göra lika. För det är ingen särskild ansträngning och det känns bra i själen.

I hopp om ett nästan pappersfritt liv <3 Hur gör ni med gamla papper?

PST! Imorgon fyller min blogg år och jag har ett finfint erbjudande till er. Klicka in er här sen! KRAM

**

It is hard to know what started this but my family has too much stuff. So much that it isn't even fun anymore. Something I personally have at home, loads of it, is PAPER. Old envelopes, notebooks full of pages with something written or drawn on on one side and empty on the other side. Or old bills or letters or teachers' information from first grade etc etc.. Paper. In all shapes and sizes and often with a lot of room to write more on.

Just recycling this paper to be able to declutter at home is not a green solution. The first thing to do is to change all bills possible to electronic bills. Then putting a "no ads please" sign on the door. Then contacting organizations etc that there is no need for them to send their magazines if you don't need them yourself.

Then: using all papers you have. I hang some on my wall like in the picture and use them to for example write down how much money I use/day and how many hours I have been working at the café. This lets me use all papers that I have and maybe one day I won't have any left in my shelves and drawers thanks to this. It takes time but it is way better for the planet than recycling them right away. All kind of papers I use for remembering to take something with me or what to pack etc, are old envelopes and other papers with text on the other side. If I have a lecture I have the ugliest papers ever to remember what to say haha. But it is important for me and something I am sure others could do too. Because it not very hard to do and it feels good in my soul.

Waiting for that almost paper free life <3 How do you deal with old papers?

PST! Tomorrow it is my blog's birthday and I have a special offer for you! Please check out the blog then. HUGS

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog