lördag 27 juli 2019

Zero Waste is not only about the environment


ÄVEN om det är VIKTIGT att vi gör saker för miljön, tror jag det är viktigt att det vi gör är bra för oss, som människor, också. Zero Waste har många bra principer och mycket som handlar om att t.ex. inte konsumera onödigt etc, är ju bra för miljön. Men det kan också berika ens eget liv, på ett mer "själviskt" plan. Något jag är så lättad över, är att mängden skräp att behöva hantera och tänka på och orka gå ut med, minskar. Ju oftare man köper i lösvikt i egna påsar och behållare, desto mindre efterarbete blir det.

Här ser ni t.ex. en biblioteksbok. Den kommer jag inte att behöva hitta en plats för senare, då jag kan returnera den till bibban efteråt. Det gör livet ganska enkelt för mig och jag behöver inte ha utrymmesbrist på grund av den.

Brödet i min hemgjorda påse (sydd av ett gammalt söndrigt lakan!) äter jag upp och därefter lägger jag bara påsen in i min låda med tygpåsar. Enkelt att städa undan och bli av med, utan att behöva slänga bort. Inget samlas liksom i ett hörn i väntan på att man orkar slänga det.

Kryddor (kanel m.m.) köper jag i lösvikt i egen glasburk i Saluhallen i Åbo. Tar med mig glasburken, de fyller på den och när jag långt senare tömt den kan jag antingen köpa till utan att ens behöva tvätta den först, eller så sköljer jag av den och låter torka i torkskåpet innan den sedan hamnar på min hylla med glasburkar. Den har sin egen plats, blir inte och samla damm på bordet, i vägen för allt annat.

Och så kaffekoppen. Jag älskar iKaffe av Oatly men det kostar mycket och orsakar också väldigt mycket förpackningsavfall. Även om det går att återvinna så stressar det mig att jag/vi aldrig orkar föra något till återvinningen, förrän det liksom inte finns något val pga överfullt. Jag försöker därför göra egen havremjölk som passar i kaffet! Jobbar på ett recept nu för att få det perfekt och är så lättad att det minskar mängden förpackningar som behöver återvinnas, märkbart faktiskt.

Alltid viktigt att hur man lever också är bra för en själv, för själen. KRAM

**


EVEN though it is IMPORTANT that we do things for the environment, I think it too, is important that we do things that are good for us, as people. Zero Waste is good in many ways, it makes us consume a lot less which is good for our planet. But it can also make your life better on a more "selfish" level. Something that is a relief to me is that I don't need to think about trash as often and that means that I don't have to deal with trash that much either. The more I buy in bulk in my own bags or jars etc, the less work I need to do afterwards.

Here you can see a book from the library. I will not have to find a place for it later, since I can return it to the library later. It makes life simple for me and I don't need to deal with having too much stuff.

The bread in my own homemade tote bag (made from a broken sheet!) I will eat and then I just put the bag in my drawer for tote bags afterwards. Easy to clean up when you have reusable things at home and they all have their own place.

Spices (cinnamon etc) I buy in bulk in my own jar from Kauppahalli in Turku. I bring with me the jar, they fill it up and later when it is empty again, I can buy new cinnamon in it without washing it, or just rinse it, let it dry and then put it back in its place.

And then the cup of coffee.love iKaffe (Oatly) but it costs a lot and also causes a lot of waste. Even though it is possible to recycle, it stresses me that we never seem to take out what we can recycle, before we have to because it takes up too much space. So now I am trying to make my own oat milk that works in our morning coffee! I am working on a recipe and it is a big relief that I won't have to deal with the iKaffe package anymore.

It is always important that the way we live is good for us too, for our soul. HUGS

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog