fredag 16 augusti 2019

does it make you angry when I tell you flying is bad?


Lite flygplanssnack igen.

1. Någon kan bli sårad av texten. Se det snarare som en wake up call att du reagerar på det här. Hata inte mig, TACK <3

2. Jag, Julia Degerth, är inte perfekt miljömässigt.

Okej vi börjar. Jag har flygit en hel del i mitt liv, så mycket nästan att jag inte vågar erkänna här. Min syster gifte sig i Mexiko, så den resan kanske var förståelig. Men i övrigt har mina flygplansresor varit onödiga, även om så klart roliga upplevelser. I gymnasiet blev jag inbjuden att delta på ett läger för idrottare (spelade handboll då), i Singapore. Åkte dit. När jag var liten reste vi tre gånger till Gran Canaria och så har jag också gjort valen att besöka USA två gånger och Filippinerna en gång (plus otaliga andra kortare resor). Fy faaaan vad många kilometrar, vad mycket bensin, vad mycket koldioxidutsläpp.

Men här är vi ärliga : )

**

Some flight talk coming up again.

1. Someone might get hurt by this text. Please see it more as a wake up call if you feel hurt. Please don't hate me, THANK YOU <3

2. I, Julia Degerth, am in no way perfect environmentally-wise (is that a word).

Ok let's start. I have flown a lot in my life, so much that I am almost ashamed to admit it here. My sister got married in Mexico, so I guess you understand me making that trip. But otherwise, all of my flights have been unnecessary - but of course the travel experiences were fun. In 2009 I was invited to a sport's camp (I played handball back then), in Singapore. I went there. When I was a kid we went to Gran Canaria three times and I have also made the choices to go to USA twice and to the Philippines once (and several other shorter trips). Fuck. That is so much flying, so many kilometers, oil, CO2 emissions.

But we are just being honest here : )
Jag fick ganska mycket kritik under min resa till New York, som faktiskt hände för bara ett år sedan, 2018 på våren. Då blev jag sårad och arg men på sätt och vis är jag ju också jättetacksam över att personen kritiserade mig. För det är nog en stor orsak till att jag på riktigt på riktigt började fundera över mina personliga utsläpp och då insåg jag hur otroligt stor del av dem var bara från resor. Det är enkelt att tro att man är eko om man gör en massa småsaker i vardagen - sorterar, har grön el, inte använder bil, äter mindre kött och mjölkprodukter, inte slänger mat etc. Det är bra grejer, så klart! Men problemet är, vilket jag också märkte då jag gjorde olika utsläppstest på nätet, att flygandet ändå kommer att skjuta ens personliga ekologiska fotavtryck i höjden. Hur mycket man än gör på hemmaplan. Det går alltså därför inte att påstå att resten av det man gör skulle vara tillräckligt, för dessa är nog som droppar i havet jämfört med flygutsläppen. Förstår ni vad jag menar?

**

I got a lot of criticism for my trip to New York, that I actually did not that long ago, in the spring 2018. I was really hurt and angry from what this person said, but now I am also very thankful that she said what she said. I think her words were a big reason to me actually starting to think about my personal CO2 emissions and I realized that a huge part of them comes only from travelling. It is easy to think that you are super green if you do a lot of small things in your everyday life - recycling, using green electricity, not using a car, eating less meat and dairy, not throwing away food etc. These are good things, of course! But the problem is, which I myself noticed too when I made some CO2 emission calculating online, that flying still will make your ecological footprint enormous. No matter how much we do in our everyday lives. So saying that those small things you do at home would be enough, is not true since they actually just are a really tiny part of all of your emissions if you still fly. Do you understand what I am trying to say?Men vem är jag att babbla på om detta då jag själv rest alltför många gånger under bara 25 år (egentligen 24, har nu varit ett år flygfri<3<3<3)? Inte är jag ju det bästa exemplet, absolut inte. Men jag har fått en så så så viktig insikt som jag vill dela med mig av. Det måste jag ju få göra.

**

But who am I to say even a word about this after flying this much in my 25 years (actually 24, I have been one year flight free now <3<3<3)? I am definitely not the best example, nope. But I have realized something so important and I want to share that with you. That has to be OK for me to do.

Min insikt kom delvis av kritiken för New York men också då jag desperat försökte få ner mitt eget ekologiska fotavtryck och mätte det på olika sidor (t.ex Spark Sustainability (klick)). Hur jag än testade med att se vad som händer om jag byter ut vissa grejer mot andra (andra grejer än flygandet, då) i Sparks kalkylator, så var det ändå en rejäl mängd koldioxidutsläpp just jag orsakade. Pga flyget. Jag tänkte hur som helst länge länge att jag inte kan släppa flygresor, hur skall jag leva ett bra liv utan Asien? BLA BLA BLA. Vet inte helt säkert vad mitt problem var men så här tänkte jag. Att livet bara är komplett om man flyger världen runt, främst till Asien då, av någon anledning.

Till slut, som ett resultat av kritiken, dåligt samvete, insikten om hur stora ustläppen av resor till Asien eller över Atlanten faktiskt är och IPCC-rapporten 2018, lovade jag mig själv att bli flygfri.

**

My realization came partially because of the criticism I got for flying to New York, but also because I was desperate to have a smaller ecological footprint and tried to measure it on different pages (for example Spark Sustainability (click)). No matter how many times I tried to see what would happen if I changed something (not flying though) in Spark's calculator, I still caused so much CO2. Because of flying. I did, however, think for a very long time that I could never stop flying, how could I live a good life without Asia? BLA BLA BLA. I'm not sure what my problem was but this was how I was thinking. That life wouldn't be complete without travelling the world, mostly to Asia, for some reason.

Eventually, as a result from the criticism I got, feeling bad about flying, the realization about the amount of emissions air travel to Asia or across the Atlantic causes and the IPCC report in 2018, I promised to stop flying.

Jag tror (vet hehe) att folk blir arga på mig då jag säger att flygandet är dåligt. Kan få höra: "DU FLÖG SJÄLV TILL NEW YORK" av t.ex. vissa systrar :) :) :). Och ja, jag gjorde ju det. Men borde jag då bara leva med det resten av livet och aldrig förbättra mig? Är det inte ca definitionen av idioti? Tror det, cirkagurka. Det är hundra procent viktigt att vi utvecklas som människor, lär oss tänka i nya banor, fattar de fel vi gjort tidigare och gör bättre! Tänk om man med andra saker skulle tänka att det inte är någon vits att ändra sig om man en gång tänkt på ett visst sätt. Hur skulle det gå med kvinnors och t.ex. sexuella minoriteters rättigheter i så fall? Om alla tänkte som den äldre generationen idag. Eller om man fortfarande skulle dumpa plastpåsar med sopor och tunga stenar ner i havet? Det gjorde man förr, det var tillåtet och rekommenderat av myndigheterna. Ni hör ju att det är helgalet att inte bli vettigare och vilja ändras. Jag vill liksom inget annat än göra bättre och med tanke på hur äckligt många resor jag gjort världen runt, så är väl en stor grej jag kan bidra med, att försöka inspirera andra att minska sina resor? Är det inte att försöka balansera ut det lite? Skapa en bättre värld?

**

I think (know hehe) that people get angry at me when I tell them flying is bad. I can get comments like: "YOU FLEW TO NEW YORK YOURSELF" from for example certain sisters :) :) :). And yes, I sure did. But should I then just live with that and never improve my behavior? Is that not the definition of being stupid? I think so. It is a hundred percent important that we develop as humans, learn to think in new ways, realize the bad things we have done and try to do better! Imagine if we, in other cases, would think that we should keep thinking a certain way if we once did so and never change. How would the situation be for women or people of sexual minorities if everyone had the opinion of the old generation today? Or if we still were to dump our trash in plastic bags with heavy stones in the seas? That is something people used to do and that even was recommended by the authorities. I guess you understand how silly that would be, instead we need to be allowed to improve after doing stupid things. I don't want anything but to improve and thinking about how awfully many flights I have done, isn't it just smart for me to try to change and inspire others to do the same? Isn't that trying to create a balance? Creating a better world?

Jag tycker inte illa om människor som flyger, då skulle väl de flesta jag känner vara på min black list. Jag tycker dock inte om attityden människor har, kommentarer som att "jag skall få resa till värmen om jag vill det!". Liksom att man tror att det inte är ens ansvar att ta hand om vår planet. Är det någon annans, verkligen? Eller är det vårt allas? Nå, ni vet ju. Vårt allas.

Men folk blir arga på mig, som sagt. Tycker att jag är elak och orättvis och det ena och det andra. Om man är lite halvfräck som jag nu är, kan man ju i stället vända på steken och undra om inte de som flyger då är elaka och orättvisa, då de antagligen mycket väl vet om konsekvenserna för både framtidens miljö, människor och djur. (Men fortfarande vill jag säga att jag inte ogillar människor som flyger, tycker dock inte man skall ogilla mig eller bli arg på mig för min åsikt om hur problematiskt flygandet är heller) Djurarter kommer kunna dö ut helt, klimatflyktingar kommer orsaka enorma problem och själva planeten kommer att... jag vet inte ens vad. Så är jag faktiskt orättvis, elak, otrevlig och någon att avfölja på Instagram om jag säger att det är ett litet helvete att köpa en flygbiljett bara för att? Seriöst, nej. *

**

I don't dislike people who fly, if I did, I would dislike most people that I know. I just don't like the attitude people have, commenting stuff like "I should be able to travel to warm countries if I want to!". This makes me feel like they don't think they are responsible to protecting our planet. Is it really everyone else's responsibility, really? Well, you know it. It's everyone's responsibility.

But people get mad at me, like I said. They think I am mean and unfair and what not. If I get to be a little mean for real, like I will be now, we could look at this from another perspective and wonder if it might be the other way around instead. That those who do fly are being mean and unfair and what not since they probably do know about the consequences our planet, the people and animals will face in the future because of climate change. (But still I want to point out that I don't dislike people who fly, but also I don't think I should be hated for telling people that it is a huge problem that people fly this much today) Animal species can disappear, there will be great problems from climate change refugees and the planet itself will... I don't even know what. So am I really being unfair, mean, rude and someone you should unfollow on Instagram if I say that it is hell buying flight tickets just because you want to? Seriously, no. *

Om du är en av dem som spontanbokar biljetter, för jag har ju läst om folk som köper flygresor då de har tråkigt........., snälla älskade DU, tänk om. Vill du vara en del av problemet eller lösningen? Innerst inne tror jag vi alla, de flesta åtm, vill rädda vår planet. Men den som spontanflyger, för att det är kul, den är en del av problemet. Jag älskar så många människor som väljer att flyga, så känn dig inte sårad eller arg på mig. Jag var en gång i tiden DU. Tyckte inte att ansvaret låg hos mig. Tyckte att jag skall få resa utan stopp. Men jag kom till en insikt och hoppas att även du kan göra det en dag. Här nedan följer en kraftfull lista på konsekvenser av klimatförändringen, där flygandet står för en hel del utsläpp. Kom ihåg det min vän.

**

If you are one of those people who just likes buying flight tickets spontaneously, because I have heard about people buying them when they are bored........., then please YOU, think again. Do you want to be part of the problem or the solution? Deep inside I guess all of us, or at least most of us, want to save our planet. But those who just fly because they think it's fun to travel, are part of the problem. I love so many people who do fly however, so don't you feel hurt or get mad at me. I used to be YOU. I thought I didn't need to have responsibility. I thought I should be able to fly how much I wanted, no stop to that. But then I realized something and I hope you can too. Here below you will find a list of consequences from climate change, which flying is part of. Remember that my friend.Jag har använt mig av Europa.eu som källa för nedanstående lista.

Följder av klimatförändringen:
- smältande glaciärer som leder till höjda vattenytor och översvämningar (också i områden där många bor)
- allvarligt kraftiga väder som bl.a. kan orsaka än mer torka och vattenbrist i torra länder
- ökat antal skogsbränder (säger ju sig självt att det är dåligt om fler träd försvinner)
- fler människor kommer att dö som en följd av högre temperaturer
- växt- och djurarter kan ta skada av snabba klimatomställningar

Om du fortfarande funderar över vart du skall flyga tillnäst, tänk om. Har du redan hunnit köpa en biljett? Åk på din resa men kom ihåg att du kommer att kunna leva ett fullständigt liv också utan flyg i framtiden. Du kommer att kunna göra så många roliga resor utan flyg. Läs t.ex. om min Interrail-resa i två månader genom att klicka här. Jag bryr mig inte jättemycket om vad någon tänker för det här är sant: det är respektlöst, allvarligt och väldigt mycket ifrågasättbart varför man väljer att nöjesflyga då man vet om konsekvenserna. Det är en självisk akt och vi behöver ändra på det.

Nu har jag väl tappat ca 1000 personers förtroende då jag varit så "elak" i det här inlägget : ) men låt det fungera som en tankeställare. Vill du vara en del av problemet eller lösningen? Jag väljer i alla fall det senare.

**

I have used Europa.eu as the source for the list below.

Consequences from climate change:
- melting glaciers that cause raised sea levels and flooding (also in areas where people live)
- strong weathers that can cause for example more drought and lack of water in dry countries
- more forest fires (I guess you know how bad it is if more trees disappear)
- more people will die from the raised temperatures
- plant and animal species can get hurt from the fast changes in our climate

If you still are thinking about where you should fly next, please think again. Have you already bought a ticket? Go on that trip but remember that you will be able to live a really nice life without flying in the future. You will make so many other fun trips without flying. If you like, you can read about my two month Interrail trip by clicking here. I don't care very much what people think about this because it is true: it is not respectful, it is very serious and questionable why someone would choose to vacay fly if they know about the consequences. It is a selfish thing to do and we need to change that.

I guess I have lost like a thousand people's support now from being so "mean" in this post : ) but instead, please let it be a post that makes you think otherwise. Do you want to be part of the problem or the solution? I choose to be part of the solution.
Jajja, det var dagens lilla rant. Ber om ursäkt ifall någon blev arg, sårad, det ena och det andra. Jag har förklarat i texten att jag inte ogillar människan som flyger men har väldigt svårt att sympatisera med att man bara måste få flyga för skojs skull. Vi kan inte riskera vår planets framtid för lite nöje. Och vi kan ha roligt hemma också, eller i grannländer man når med tåg eller buss. Så äre. Jag hoppas hoppas hoppas att någon kan känna sig inspirerad snarare än helt nedslagen, för min önskan är ju att skapa förändring, inte frustration och att man ännu mer vill flyga.. för att liksom straffa mig. Haha. BRUTALT. Okej. Ha en fin fredag!

Läs mitt inlägg om hur jag lärde mig att leva utan flygplan genom att klicka här.

*vänligen observera att jag vet att inte alla människor flyger för att de har ett val. T.ex. tyckte jag ju att min systers bröllop i Mexiko var en resa jag skulle få göra, det är inte varje dag syrror har sådana fester. Flyr man för sitt liv eller jobbar för t.ex. Röda Korset och vill rädda liv i andra länder, flyg! Riskerar man förlora sitt jobb (och vet att man inte kan hitta ett annat i så fall, eller klarar inte mentalt av att söka ett nytt), och ett Skype-möte inte är ett alternativ, kanske man måste göra jobb-flygresor. Kanske man har familj så långt bort att man måste flyga för att hinna se dem under sin korta semester. JAG FATTAR DEEEET. Men många som finns därute, spec i västvärlden, de bara flyger för att de kan och har råd. Det är 100% ett val för dem, inte ett måste. Ni vet ju det, jag hoppas ni förstår att även jag fattar att det finns olika situationer för olika människor. Den här texten är dedikerad till dem som är så privilegierade att de har ett val. Så välj klokt <3


**

Ok that was my little Friday rant. I apologize if anyone got angry, hurt, something else. I have explained in the text that I don't dislike the person who flies but I can not symphatize with the fact that people just fly for fun. We can't risk our planet's future for that. And we can have fun at home too, or in countries nearby that can be reached by bus or train. That's how it is. I really really really hope that someone has felt more inspired than frustrated, because my wish is to make a change and not making people want to fly even more.. just to punish me. Haha. BRUTAL. Ok. Have a nice Friday!

Read my post about how I learned to stop flying, by clicking here.

* please note that I know that not all people fly for fun or because they have a choice. For example I told you that I thought it was OK for me to go to Mexico for my sister's wedding, it's not every day these things happen in your family. If you are fleeing for your life, maybe you are a refugee or something else?, or working for the Red Cross and are about to save lives - then fly! If you risk to lose your job if you don't go on your work trip (and you know that you wouldn't be able to get a new job easily or the whole thing stresses you out) and a Skype meeting isn't an option - then go. Maybe you have family far away and wouldn't be able to see them during your short vacation, fly. I GET IIIIT. But for so many people out there, mostly in the western world, people fly because they can and have the money. For them it is a 100% a choice, not a must. You know what I am talking about and I wish that you would understand that I, too, understand that there are people living very different lives. This text is for those of you who are so privileged that they have a choice to make. Please choose wisely <3

4 kommentarer

 1. I'm so glad you wrote this and I hope that manymanymany will get angry at you. Just because people need certain amount of uncomfort to start changing. Problem is that its easier to blame the messenger than look at the mirror. I hope you dont get hit by a shit storm. I have to confess that few years ago I thought you were kind of missing the point of ecological life style when you flew to new york. However, I never said anything about it. Just didnt feel it was my place to say anything. But I was incredibly happy to read your posts about realizing the idea behind not-flying. And these posts (and other discussion in the social media) have made it easier for me to be more open about not flying. It feels more acceptable to speak about it. People, we dont need to fly. We dont need to go far. We need to sit down and appreciate what we have. Hug our loved ones. Eat an apple slowly and enjoy the crunch. With love and loads of happy thoughts, ÄE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Thank you again <3 and you are very right about that haha, I was missing the point! I didn't understand that flying there was THAT bad but later I realized that exactly those kind of behaviors are killing this planet. I regret flying there but I still think it's good that it happened at that very moment because, like I wrote, that's how I understood that I have to STOP! it's crazy that I didn't understand it earlier, though. But now I do and it makes life feel better:) <3 very inspired to travel sustainably now and traveling has become a completely new thing now that I can't fly. Like you said: People, we don't need to fly. Life can be good without that too! Hugs

   Radera
 2. Hej! Såå bra att ta upp detta. Har inte själv heller varit flygfri så länge, men bättre sent än aldrig (låter som att jag håller på att bli av med nåt beroende haha). Har nu varit flygfri i ett år (minus en arbetsresa till Sverige som tyvärr inte gick att fixa på annat sätt), och jag vill fortfarande resa men planerar på ett annat sätt. Jag ska snart på en resa, och istället som att tänka som förut och bara boka ett flyg till Prag eller liknande så funderade jag vart jag kan ta mej utan att flyga, finns såå många alternativ! T.ex. följande fungerar om man bara har ett förlängt veckoslut: 1) Många många fina platser i Finland 2) Estland/Lettland/Littauen kommer man lätt åt med båt/buss 3) Sverige förstås 4) Ryssland, som blev vårt val. Vi åker med tåg till St.Petersburg, och dessutom blev hela kalaset (tåg+visum+hotell) ca. 200€/person för 3 dagars resa. Resten av Europa tänkte jag avklara nästa år under en månads interrail :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, bättre sent än aldrig!! <3 man kan inte göra så att något som hänt inte har hänt och då är enda lösningen att göra annorlunga i framtiden. Så fint att du också vill resa flygfritt och visst är det coolt hur man plötsligt hittar helt nya resmål! AVIS att du får uppleva Ryssland, vad roligt!! och 200 € flygfritt tycker jag låter jättebra, spec med tanke på allt där ingår. Bevis på att man inte behöver betala en förmögenhet för miljövänliga semestrar. Du kommer att älska att Interraila, det är väldigt roligt. Kram!

   Radera

Använder Blogger.

Social

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog