fredag 23 augusti 2019

forest slacktivism


Facebook och Instagram svämmades över av allas "pray for Amazon" och bilder folk delade på de stora bränderna där med ett litet sorgset "</3" intill.

Det är bra att vi uppmärksammar problem via sociala medier eftersom att det är där så många unga rör sig. Och gamla också för den delen. De flesta verkar liksom nås den vägen. Så bra att börja där. Men enkeltpenkelt blir man också inget annat än en "slacktivist" om man bara delar och delar.

Vad är en slacktivist då? Jo, en person som är "aktivist" men egentligen inte gör riktigt något alls. Dvs egentligen inte en aktivist då utan bara någon som kanske vill synas i samband med miljöfrågor m.m. utan att anstränga sig. Wikipedia skriver så här om vad slacktivism är: "Ett exempel på slacktivism kan vara att starta facebookgrupper, eller gå in på en webbplats som ger sina annonsintäkter till välgörenhet.". Engelska Wikipedia skriver så här: "Slacktivism is showing support for a cause with the main purpose of boosting the egos of participants in the movement. The action may have little effect other than to make the person doing it feel satisfied that they have contributed. (...) People can now express concern about social or political issues with nothing more than the click of a mouse, raising the question of what is actually being accomplished by these "likes" when very little thought or effort is required."

Vi är säkert alla slacktivister i viss mån. Men det är också lite frustrerande. Man lägger blåa profilbilder för att "pray for Sudan" men VAD hjälper en profilbild egentligen? Inför pride blir bilden regnbågsfärgad men aldrig har man stigit ut ur huset och verkligen kämpat för sexuella minoriteter. På Earth Hour släcker man lamporna i en timme och känner att man dragit sitt strå till stacken, lägg gärna till en mörk bild man lägger på Instagram i samband med det. Går man på McDonald's och dricker mjölkig milkshake men tackar nej till sugröret är man en nya tidens miljöhjälte, en story på Instagram om saken sen. Hmm, det fungerar inte riktigt så.

Förstå mig ändå rätt, det finns bra saker med att visa bilderna på brinnande skogar, att byta sin profilbilder och så vidare. Man ger frågan synlighet. Men jag kan uppleva att det är lite att "visa upp sig" ? om man gör det utan att egentligen ändra sitt eget beteende. Jag ser människor som aldrig tar upp miljöfrågor och som flyger för nöjes skull till Asien fram och tillbaka - och som dessutom har Instagramkonton endast menade att uppmuntra till fler flygresor - vara sorgsna över Amazonas. Det går inte ihop. Det är som att säga till alla att favoritfrukten är päron men alltid välja äpplen i stället. En lögn, på ett sätt.

Amazonskogen, liksom andra regnskogar, räknas som världens lungor. De förser vår värld med enormt mycket syre och binder koldioxid. Ni vet att vår planet blir varmare till stor del pga ökad koldioxidhalt. Det kommer bl.a. från flygindustrin, den mat vi äter osv, allt det som konsumeras. Om man älskar att flyga och promotar det, varför bryr man sig egentligen om hur det går med skogen i så fall? Det är som att vara djuraktivist men jobba på ett slakteri. Om man vill att Amazonas bevaras, om man bryr sig om miljön.. då skulle det synas på andra sätt än att man delar eller likear nåt.

Men hur kan vi bli mer än slacktivister? Vi kan delta i demonstrationer, vi kan skriva till företag att vi kräver saker av dem, vi kan kontakta våra politiker, vi kan rösta på politiker som arbetar för det vi vill, vi kan månadsvis donera pengar till olika organisationer, vi kan delta i skräpplockardagar (också utan att visa bilder på SoMe!), vi kan ordna workshops och föreläsningar om något tema osv och framförallt tycker jag vi också själva skall vara en del av lösningen, inte problemet. Det betyder att om man bryr sig om global uppvärmning och dess effekter, så slutar man nöjesflyga. Det betyder att om man på riktigt bryr sig om djurens välmående, så blir man vegan. Det betyder att om man på riktigt är feminist och oroad för fabriksarbetares situationer i Bangladesh, så säger man hejdå och farväl till HM och andra fast fashion-företag. Att dela en bild men inte själv leva därefter... det är inte vad vår värld behöver och det gör mig faktiskt lite illamående. Sluta pray för allt, börja göra i stället.

Läs också:

**


Facebook and Instagram was full of "pray for Amazon" and pictures people shared of the huge forest fires there with a small "</3" next to it.

It is good that we give these things visibility through social media since so many young people hang out there. And old people. Everyone, actually. So it's good to start there. But is it quite easy to become a "slacktivist" if we only share and share.

So what is a slacktivist? Well, an "activist" who actually isn't doing very much at all. So not really an activist but maybe more a person who wants to be seen as "active" in sustainability things but without having to make an effort at all. Swedish Wikipedia describes slacktivism like this (my translation): "An example of slacktivism is starting Facebook groups or going to web sites that give their ad incomes to charity.". English Wikipedia writes this: "Slacktivism is showing support for a cause with the main purpose of boosting the egos of participants in the movement. The action may have little effect other than to make the person doing it feel satisfied that they have contributed. (...) People can now express concern about social or political issues with nothing more than the click of a mouse, raising the question of what is actually being accomplished by these "likes" when very little thought or effort is required."

I guess we all are all slacktivists in a way. But it is frustrating. We post blue profile photos to "pray for Sudan" but WHAT does that really even help? During pride we have a rainbow profile picture instead but never step out of the house to actually fight for sexual minorities. During Earth Hour we turn the lights off for an hour and feel that we have done enough, maybe we even post a photo of our dark room on Instagram. If you go to McDonald's and drink a milky milkshake but say no to the straw, you become a 2019 kind of hero. Maybe a little Instagram story about it too. Hmm, it doesn't really work that way.

Please don't misunderstand me, like I said there are good things about sharing photos as well, changing profile pics etc. We give the problems visibility. But sometimes I feel that this is just a way for us to "look good" if we don't also change the way we live? I see people who never say anything about the environment and who never even discuss global warming, people who even fly to Asia and back for fun - and these people might even have Instagram accounts where they actually promote flying - being sad about the Amazon. Something's not adding up here. It is like telling everyone you love pears more than any other fruit but are always only buying apples.

The Amazon, like other rain forests, are called "the lungs of the world". They provide us with oxygen and bind carbon instead. You know that our planet is getting warmer partially because of higher levels of carbon in the atmosphere. This comes from for example flying, what we eat, everything we consume. If someone loves flying and promotes it, how can they even care about the Amazon then? It is like being an animal activist but working as a butcher. If you want to save the Amazon, if you care about the environment.. then that would show in other ways than you posting or liking something.

But how do we become more than just slacktivists? We can take part in demonstrations, we can write to companies and ask them to change, we can contact out politicians, we can vote for politicians that will work for what we care about, we can donate money on a monthly basis to different organizations, we can take part in trash picking days (also without posting about it on SoMe), we can arrange workshops and lectures about something we want to share our knowledge about and so on and most of all I just feel that we should be part of the solution, not the problem. That means that if you care about global warming and its effects, then you will stop flying for fun. It means that if you actually care about animal's welfare, you become vegan. It means that if you are a feminist and worried about the workers in Bangladesh, then you would boycott HM and other fast fashion brands. Sharing a photo and not living accordingly... that is nothing our world needs and it actually makes me feel kinda sick. Stop praying for everything and start doing instead.

Read more:
Sugrörens död + klimatfokuset går fel (about how straws have become such a symbolic question in a sustainable lifestyle without really making a difference)

2 kommentarer

  1. Tack för dagens viktigaste läsning och ögonöppnare! :) Har så många gånger tänkt på precis det du skriver och hur skenheligt det kan bli när man bara delar och delar utan att göra något som faktiskt betyder något på riktigt.

    SvaraRadera
    Svar
    1. TACK <3 det gör mig glad att läsa din kommentar. Och precis så är det som du säger!

      Radera

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog