tisdag 27 augusti 2019

life is happeningNågra stugbilder från veckoslutet. Jag, killen och mina systrars hund åkte iväg till vår holme fredag-söndag. Jag behöver stugliv i mitt liv för annars blir jag lite deppig. Speciellt om somrarna måste jag bort ur staden, fort fort. Bor inte ens i centrum i Åbo men behöver ändå natur och hav nära. Är ju jäkelns jädrans mörkrädd också men funderar på att vara ensam där med vår hundvalp i september/oktober fem dagar då killen är på kurs. Det är sällan man hinner vara mer än två nätter och nu skulle jag ha chansen i underbara höstvädret. Men hur hanterar man mörkerrädsla? Är liksom trehundra gånger mer paranoid i mörker än vanligt och är ändå rätt parre i ljus så =)))))

Vad mer. Jobbar fortfarande på pusslet med tusen bitar, försöker hitta sådant som matchar. Det ÄR svårt. Jobbar på caféet alla vardagar, reflekterar över mitt eget miljövänliga liv och ändringar jag kommer att göra, driver mig själv till vansinne gällande det faktum att jag inte kan låta bli att stöka till hemmet 100% på bara femton minuter, fotar rätt mycket med en gammal analog kamera för att det är terapeutiskt och gör mig lugn, inspireras av @elenorearth på Instagram och är glad att mina favoritbarn i hela universum kommer till Finland på besök ikväll <3 Mosters älsklingar. Kommer att hänga rätt mycket med dem några dagar och hoppas att de är lika glada att se mig som jag dem he he. Det är jobbigt att inte ha dem nära alltid men i stället tar man vara på tiden extra när man väl ses. Nåt annat som är på tapeten är stakeeetbyggning. Vi har köpt det mesta vi behöver för att bygga ett hundstaket på gården men vi får aldrig tummen ur röven för att på riktigt sätta igång. Kan vi snälla ta rumptummen ut snart plzzz. I väntan på att vi orkar det önskar jag er en fin tisdag.

**

Some summer house photos from last weekend. I went there with my boyfriend and our family dog and stayed from Friday to Sunday. I need this in my life or otherwise I feel kinda low. Especially in the summer I just have to get out of town, fast fast. I don't even live in the center of Turku but I still need nature and the sea near me. I am very scared of the dark too but I am thinking about going to this place alone with our puppy in September/October when my bf is away for five days on a course. I don't get to go there for more than two nights usually, but now I would have the chance in the lovely fall weather. But how should I deal with how scared I am of the dark? I am like three hundred times more paranoid in the dark and I'm still pretty paranoid in daylight too so =)))))

What else. I am still trying to figure out the puzzle with one thousand pieces, trying to find pieces that match. It IS hard. I work at the café five days a week, I reflect about my sustainable lifestyle and changes I will do, I make myself crazy when I can't seem to not mess up our home a 100% in just fifteen minutes, I take a lot of photos with an old analogue camera because it is like therapy to me and makes me calm, I am inspired by @elenoreearth on Instagram and happy that my favorite kids are coming for a visit to Finland tonight. <3 My loves. I will be a lot with them the next few days and I hope they are as happy to see me as I am to see them he he. It is hard to not see them often but when I do I appreciate it even more. Something else right now is the fact that we need to build a garden for our dog. We have bought most of the things we need for a fence but we never seem to start working. Can we please just stop being lazy plzzzzz. In the meantime I wish you a nice Tuesday.

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog