fredag 27 september 2019

FRIDAYS FOR FUTURE TURKU + seven great green steps to take


Idag har det varit klimatstrejk på många många ställen, bl.a. här hemma i Åbo.

Vi var en sväng in i stan med hunden och kollade på när de ropade och mest gillade jag skyltarna jag såg medan jag helt ärligt tyckte demonstrationen var lite sådär. Lite svår för mig att ta in på rätt sätt. Inget att bli sårad av! Budskapet är ju så viktigt men det kändes mest som att där var personer som redan tyckte att vi behöver en klimatstrejk och liksom ingen som var av annan åsikt och behövde "omvändas". På sätt och vis kan jag också vara rädd att demonstrationerna bara ser bra ut utåt men inte eventuellt skapar förändring. Eller liksom. Jättejättebra med synlighet och jag uppskattar Greta något enormt! Och folk har säkert vaknat lite men jag undrar om man mestadels bara lägger ansvaret på ledare om demonstrationer är the way to go, när vi alla som individer också kan göra skillnad. Förstår ni? Hur som! VIKTIGT budskap och finns det något vi skall satsa på så är det att inte låta världen gå under för vad har vi annars?

EDIT, skrivet nästa dag: har funderat lite mer över det här med demonstrationer och tar tillbaka att de eventuellt inte skulle påverka. Jag läste bl.a. att 1500 arbetare på Amazon demonstrerade och lyckades omvända sin chef gällande vissa miljöaspekter på Amazon. Läs gärna Evas kommentar här i inlägget, hon har många bra poänger! <3

**

Today there have been climate strikes everywhere and also here in Turku.

We went downtown with the dog to see the strike and mostly I just enjoyed the signs people had made but to be honest the demonstration itself felt kinda hard for me to understand in the right way. I don't mean to hurt anyone! The message is very important but it felt to me that most people who were there were those who already think the climate strikes are needed, not anyone that should be "converted". In a way demonstrations kind of scare me since they might just look good but not necessarily make a difference. Or I mean. It is so good that this huge problem and crisis is taking more space in media and I admire Greta so much! And I'm sure it has made people think twice about this world but what if we just mostly put the pressure on leaders through these strikes, when not only they but also each and everyone of us should participate in saving this world. Do you know what I mean? Anyway! The message is IMPORTANT and if anything, we should fight for this planet because what would we be without it?

EDIT, written the next day: I have been thinking a little bit more about my opinion about demonstrations and I take it back. I am sure demonstrations actually do affect leaders and the whole world. I read, for example, that 1500 Amazon workers demonstrated and made their boss change some aspects of the company into a more sustainable direction. Please read Eva's comment (in Swedish) here below, she has many good points! <3Här är sju idéer för en hållbar livsstil, som är lite större men mycket mycket behövliga.

Kämpa för kvinnors rättigheter - kvinnor av alla hudfärger.
Om flickor i utvecklingsländer fick gå i skola kan de t.ex. få en utbildning och ett bra jobb vilket troligtvis minskar antalet barn dessa eventuellt får. Världen är överbefolkad helt enkelt och det är ett problem. Att kämpa för kvinnors rättigheter är också att gå emot kapitalismen som vill att vi skall konsumera så in i helf-ve-tet. Konkreta saker att göra: lär ut att det är OK att se ut som man gör, att man inte behöver banta eller gå upp i vikt, att man är värdefull, att man kan göra saker själv utan en man + donera pengar till organisationer som kämpar för kvinnors rättigheter. PLUS lära pojkar och män att respektera alla. Och så skall vi glömma kommentarer som "sådär beter sig inte kvinnor". För vi beter oss hur vi vill.

Rädda och plantera skog.
Det finns organisationer, i Finland t.ex. Luonnonperintösäätiö, som bevarar skog vilket innebär att de inte får huggas ner. Att stöda sådana och organisationer som planterar nya träd är ett sätt att hjälpa världen. Träd binder koldioxid och det behövs för att sakta ner den globala uppvärmningen.

**

Here are seven ideas for a sustainable lifestyle, these are quite big but we must talk about them.

Fight for women's rights - women of all skin colors.
If girls in developing countries could go to school and get an education and a good job, they will probably give birth to fewer kids. The world is over populated and that is a problem. Fighting for women's rights is also fighting capitalism that thinks we should consume like crazy. Things to do: teach girls that it is OK to look any way you do, that you don't need to change your weight, that you are valuable, that you can do things without a man + donate money to organizations fighting for women's rights. PLUS teach boys and men to treat everyone with respect. And also: forget about comments like "that's not how women behave". Because we behave any way we want to.

Save and plant trees.
There are organizations, in Finland for example Luonnonperintösäätiö, that save forests and protect them from being cut down. Supporting these and also organizations that plant new trees is a way to help this world. Trees bind carbon dioxide which is necessary to slow down global warming.Rannsaka dig själv.
Du måste veta att du inte behöver vara perfekt, att du inte kan göra allt själv. Bor man i västvärlden och har många privilegier (säger inte att alla i västvärlden har det) behöver man ändå ta sig en titt i spegel. Ifrågasätta sig själv på samma sätt som företag och liksom hitta grunden till vissa eventuellt icke-miljövänliga beteenden. Jag insåg t.ex. att jag länge ansåg att jag inte kunde sluta flyga, därför att det var så inrotat i mig att man "behöver" se vissa delar av världen. Att det typ ligger i ens natur att resa till Thailand trots att man inte har någon som helst koppling dit. När jag förstod orsaken till mitt behov att flyga - och jag insåg att det var lite halvdumt - så var det lätt att sluta. Varför shoppar man mycket fast fashion fastän man vet att det är dåligt för miljön och orättvist för arbetarna? Varför vill man alltid köpa något nytt ifall man redan "har allt"? Varför är man rädd för att äta mat som passerat bäst före-datumet? Fråga dig själv de saker du vet att du vill jobba på och fråga tills du på riktigt hittar svaret. Det kan vara förvånande.

**

Think about your own actions.
You must know that you don't have to be perfect, that you simply can not do everything yourself. If you live in the western world and have a lot of privileges (not everyone in the western world has though) it's necessary to think about your own behavior. Questioning yourself the same way we should question companies and find the reason to some of our not so green behaviors. I realized that why I had such a hard time quitting flying, was because it was something I had learned from society that we "need" to see different parts of the world. That is kind of is in our nature to see Thailand even though I have no connections there. When I understood that this was the reason I kept flying around the world year after year - and understood how stupid that was - it was easy for me to quit. Why do we shop so much fast fashion even though we know how bad it is for our planet and the people working in the factories? Why do some people want to buy more when they already have "everything"? Why are we afraid to eat things that have expired? Ask yourself the questions that are relatable to your life until you find the answer. It can be surprising.
Inför köpstopp.
I ett år behöver du eventuellt inte köpa annat än mat, eventuella behövliga hälsoprodukter (kanske medicin, plåster, vaccin etc) och sådant som kostar oberoende: räkningar, hyra, transporter. Säg farväl till det materiella och spara massvis samtidigt som det är finfint för miljön.

Ställ obekväma frågor.
Konfrontera företag som inte beter sig acceptabelt miljömässigt. Klädmärken som flyger svenska influencers runt världen för att hitta bra platser att fotografera på - hur tänker de? Har redan kontaktat Nelly.com och tänkte kontakta fler. Ifrågasätt varför vissa företag säljer krimskrams. Ifrågasätt också företag som påstår sig vara miljövänliga om du märker att de inte är det. Diskutera också med personer du följer på Instagram m.m. om de uppmuntrar till onödiga uppköp - varför brandar de inte sig som vettiga konsumenter i stället? Vi måste få personer och företag att tänka om, för det är så inrotat i det västerländska samhället att man skall köpa, skall äga, skall ändras. Tänk om vi duger som vi är oberoende uppköp?

**

Have a buy nothing year.
For a year you don't necessarily need to buy anything else than food, some health things (medication, band aids etc) and things you need to pay for anyway: bills, rent, transports. Say good bye to materialism and save money and the planet's resources.

Ask those uncomfortable questions.
Ask a company why they aren't sustainable. Clothing brands can make Swedish influencers fly all over the world just to shoot new collections - what are they thinking? I have already contacted Nelly.com but I want to write to many others too. Ask companies why they sell products that are unnecessary and that don't last. And companies that brand themselves as "sustainable", if they in fact are not: speak! Discuss with people you follow on Instagram about why they try to make people shop things they don't need - why can't they brand themselves as smart consumers instead? We need to make people and companies think otherwise, it is really deeply rooted in society that you have to buy, have to own, have to change. Imagine if we are good enough just the way we are?Extremt mammig pose hahaha, att lyfta bebisen sådär. Känns som att mammor gör så. Dunno. / Extremely mom-y pose hahaha, lifting the baby like that. Feels like mums do this. Dunno.

Minska ditt fotavtryck från teknologin.
Det stämmer faktiskt att även filmer, TV, appar m.m. orsakat utsläpp. Vissa företag menar sig använda 100% förnybar el, medan det i undersökningar t.ex. kommit fram att Netflix använder kol som en källa för sin energi. Tänk om man hade en dag i veckan då telefonen är avstängd hela eller en del av dagen, då TV-stöpseln inte är kopplad, då datorn inte är på save mode utan helt och hållet avstängd. Jag tror det leder till mycket bra, också miljömässigt.

Gör små och stora förändringar i din kost.
Det är sant att kosten spelar roll. Jag läser kommentarer som "ALLA MÅSTE FÅ ÄTA VAD DE VILL SLUTAAAA!=!==!!!" och folk blir attans irriterade om man konstaterar att vissa produkter är dåliga för miljön. Du behöver inte bli 100% vegan om du känner att steget är för stort. Börja litet, öka sedan. Kanske du kan äta vegansk frukost varje morgon till en början eller ha någon eller några dagar i veckan som är helt växtbaserade. Klarar du inte av tanken på ett liv utan kött, är t.ex. vilt kött ett miljövänligt alternativ. Väldigt många mjölkprodukter kan enkelt både lämnas bort helt ur många recept eller i vissa fall också bytas ut mot t.ex. havregrädde m.m. Finns också glutenfri havremjölk och -grädde därute. Du behöver inte gå från allätare till vegan men faktum är att vi alla måste minska på mängden industriellt producerat kött och mejeriprodukter. Och nej, man dör inte av vegankost:)

**

Make your IT footprint smaller.
It's actually true that films, TV, apps etc can be bad for the environment. Some companies say they use 100% renewable electricity but in some articles I have read that for example Netflix is using partially coal as an energy source. Imagine having one day a week when you turn off your phone the whole day or a few hours, let the TV be unplugged, turn off the computer completely instead of using save mode. I think this can be good in many ways, also for the environment.

Make small and big changes in your diet.
It is true that what we eat makes a difference. I read comments like "EVERYONE SHOULD EAT WHAT THEY WANT JUST STOOOOP" and people get mad when they are told that some products actually are bad for the environment. You don't need to become a 100% vegan if that feels too difficult. Start small and then grow bigger. Maybe you can start by eating vegan breakfasts every morning or have a few days a week that you only eat vegan food. If you can't imagine a life without meat, then game meat is an environmentally friendly option. Many dairy products can also be completely left out from recipes and sometimes just replaced by for example oat alternatives etc. There are gluten free oat milks and creams on the market. You don't need to go from eating anything to vegan in one day but it is a fact that we need to eat less produced meat and dairy products. And no, you won't die from a vegan diet:)

7 kommentarer

 1. About asking the uncomfortable questions: Also write reclamations and return clothes/shoes/stuff, if it gets broken too soon. It's not okay, if shoes fall apart after few months. I wrote an angry email to Viking and was able to return the shoes. I have also contacted Reima due to their poor quality. Every contact counts and if many of us complain about thebpoor quality, maybe they will start making things that will last. Again. They how to do it, because they used to make them less than decade ago.
  Thanks for your nice posts, enjoying them all!
  ÄE

  SvaraRadera
  Svar
  1. That's a great idea! Someone I know realized she could mess with the system by always returning broken clothes and she would always get free shoes - and that way never pay again! And I'm sure this affects the companies a lot, knowing that their products aren't sustainable or lasting. I'm happy to hear that you are active in writing to these companies!! Good job :) and THANKS again <3

   Radera
 2. Hej, jag är av annan åsikt beträffande demonstrationerna. Det är jätteviktig synlighet. Bland själva demonstranterna finns knappast någon som ska omvändas, fokus är högre upp: På politiker och makthavare. De behöver få upp ögonen för att klimatfrågan är viktig för väldigt många. Via medierna når demonstrationerna ut till också de beslutsfattare som inte var närvarande. Politikerna är de som behöver göra de stora besluten för klimatet: att sluta att med våra skattepengar stöda kött- och mjölkbönder, gruvindustrin, torrläggningen av torvmarker, med mera. Individens livsstilsval är en droppe i havet i jämförelse. Visst är individen viktig också, allt har betydelse. Jag tycker ändå det blir fel om man sätter mycket energi på t.ex. sugrör istället för att se den större helheten.

  Ett exempel: bättre än att rigga upp en egen solpanel på sin balkong är att gå med i husbolagets styrelse och där lobba för solpaneler på taket för att göra hela husbolaget delvis självförsörjande på el. I husbolagets styrelse kan man också påverka husets sopsortering, temperaturen i de gemensamma utrymmena med mera, och på så sätt åstadkomma en större förändring än om man bara fokuserar på sitt eget klimatavtryck.

  Jag vill inte kritisera dig, du har gjort mycket och många av dem som demonstrerade har säkert inspirerats av dig. Om du inte känner för att demonstrera så är det helt okej att låta bli. Ta hand om dig själv och gosa med valpen. Du behöver också vila och egentid. Men förminska inte demonstrationernas betydelse. Kram

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Eva och tack för din viktiga kommentar! Har haft en lite illa känsla i magen sedan jag publicerade det här inlägget eftersom jag gått runt och tänkt på just dessa saker du nämner, att det nog ändå påverkar! Jag uttalade mig lite väl svartvitt så jag lägger in en liten extra kommentar under stycket om varför jag inte är för demostrationer! Tack för feedback, alltid bra att få! <3 Och dina poänger är jättebra, att gå med i husbolagets styrelse är ju verkligen ett helt annat steg än att enbart fokusera på sin egen påverkan. Jag tänkte länge på alla de här symboliska grejerna som sugrör m.m. och trodde att det är tillräckligt innan jag insåg att det verkligen inte är så. Det måste ske stora förändringar, förändringar i samhälle och system och attityder, inte att man går runt och är överstolt för att sugröret lämnades bort. Klart att allt är hemåt men som du säger så är det verkligen en droppe i havet! Tack för en vettig och bra kommentar, skall gosa lite extra med hunden nu hehe:) kram!

   Radera
  2. Tack @groniabo för svaret. Vettigt resonemang. Ha en skön helg! :)

   Radera
 3. Här i Finland så har vi inga problem med att ta ner våran skog för att en eller två ggr i veckan bränna upp den i våran bastu. Man ska inte kasta sten i glashus heter det, men vi kanske ska ta en allvarlig titt på vad vi själva gör för att förstöra våran framtid, det är ju ändå så att "Finns have one of the biggest carbon footprints in EU" Skövlar skog, förgiftar vår natur/jordbruk med gifter som för länge sedan skulle varit förbjudna. Och hur är det med Finnarna och deras dieselbilar, går dom inte att stänga av utan måste alltid stå och puttra på tomgång?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej och tack för ytterligare en synvinkel, en viktig sådan! Oj jaa, var skall jag ens börja. Jag avskyr verkligen att träd huggs ner för ved och har kommit i en hel del gräl med personer i min närhet pga det haha. Jag använde själv länge pappersförpackningar för att undvika plast för att jag inte insåg att det ju är en direkt följd av trädhuggning. Har ändrat på det nu. Träden är ju livsviktiga för oss, precis som pollinerande insekter. Det är bra att du tar upp det här problemet för det är sannerligen allvarligt. Dessutom ogillar jag starkt att träd huggs ner i oändliga mängder för att man skall bygga nya gårdar och hus. Jag kan så klart ha fel men.. finns det inte redan tillräckligt många hus som i stället kunde rustas upp? Så man inte behöver bygga fler.. vet inte men det känns lite så. Många lägenheter i Åbo står tomma och väldigt många människor bor på tumis i stora hus som kanske en stor familj i stället kunde ha nytta av, t.ex. Tack för en bra kommentar och ha en fin dag! KRAM

   Radera

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog