söndag 15 september 2019

Organic basics: reusable, recycled, organic

Det här inlägget är i samarbete med Organic Basics och innehåller affiliate-länkar märkta med stjärna (*). Läs mer längst ner i blogginlägget vad det innebär.

This post is in collaboration with Organic Basics and contains affiliate links marked with a star (*). Read more at the end of this blog post about what that means.


Organic Basics <3

I samarbete med deras Low Impact Project (*) vill jag berätta lite mer om vad jag själv tycker är viktigt att jag gör för miljön. De saker jag tycker att spelar lite extra roll. Produkterna jag varmt kan rekommendera som ni ser här ovan, är en sammetslen (??? sjukt!) tandborste i återvunnen bambu (*), en Klean Kanteen-flaska (*) som är perfekt för den som ofta är på språng och inte vill köpa plastflaskor samt ett par svarta strumpor med silver (*) för att hållas fräscha längre och på så vis inte behöva tvättas lika ofta.

Sedan jag var barn har jag velat rädda vår planet från allt som sker. Idag syns det mer tydligt i min vardag och framförallt syns det i hur jag mår. Att leva miljövänligt är en av de viktigaste sakerna jag kan göra för att känna mig lyckligare. Jag köper inget jag inte behöver och väljer second hand eller etiskt producerade produkter framför nya. Jag reser nuförtiden endast flygfritt och jag älskar det, det ger mig helt andra möjligheter gällande upplevelser. Samtidigt tänker jag mer och mer på hur den mat jag äter påverkar jorden. Därför lägger jag praktiskt taget endast vegansk mat i min köpkorg och tycker faktiskt att kosten blir mer intressant för varje dag som går. Det fascinerande med att vilja vårda vår miljö är att inga frågor är svartvita och att det alltid kommer in ny information om hållbarhet. Då blir det också roligt att skriva en blogg och driva ett Instagram-konto med det temat - allting är i rörelse. Jag hoppas att  genom mina skriverier kunna väcka tankar och ändra attityder, för jag vet av egen erfarenhet hur svårt det kan vara att förändras.. men hur fantastiskt det känns efteråt när man väl gjort det.

Och så vill jag passa på att tipsa om en -10% rabattkod hos Organic Basics (*) för den som verkligen behöver något - trots mina samarbeten tycker jag det är viktigt att komma ihåg att jag endast uppmuntrar till smart konsumtion. Klicka in dig på sidan och använd GRONOB1 för att använda rabatten!

Tips! I mitt förra samarbete med OB skrev jag om deras sammetslena underkläder. Klicka här för att läsa.

(*) En affiliate-länk är en länk som leder till en produkt eller ett företag. Om du klickar på någon av stjärnmärkta (affiliate)-länkarna och köper något via den länken, gå en del av pengarna till mig och mitt företag. Det här är ett sätt för mig att tjäna pengar på mitt arbete och det på ett rättvist sätt - jag får betalt om jag lyckas skapa kunder för företaget (i det här fallet Organic Basics). Det blir också en trygghet för dem att betala mig på det sättet då det helt konkret också gett dem intäkter. Om du vill veta varför jag gör betalda samarbeten får du mer än gärna läsa om det här.

**


Organic Basics<3

In collaboration with their Low Impact Project (*) I want to tell you a bit more about the things I feel are important about what I do for the environment. Those things that mean a bit more to me. The products I want to recommend to you, the ones you see in the pictures, are: a super soft (??? crazy!) toothbrush made from recycled bamboo (*), a Klean Kanteen bottle (*) which is perfect for people often on the run who want to avoid plastic bottles and lastly a pair of black ankle socks with silver (*) to stay fresh longer and that way not need as many washes.

Since I was a child I have wanted to save our planet from climate change. Today I guess that's even easier to notice in my everyday life and especially in how it's making me feel. Living sustainably is one of the most important things for me to do in order to be a happier person. I don't buy anything I don't need and I prefer second hand or ethically produced products instead of new ones. I only travel flight free nowadays and I love it, it gives me so many unique experiences, compared to before. I also think more and more about how the things I eat affect our planet. Therefore I choose almost only vegan food and that actually makes food more interesting every day. The best thing about wanting to save our world is that nothing is black and white so we receive new information about sustainability all the time. That makes having a blog and an Instagram account about these subjects a lot more fun - everything is changing all the time. I hope that the things I write can be eye-opening and change attitudes, because I know from my own experience how difficult it can be to change.. but how rewarding it is afterwards when you finally do it.

And I also want to give you a 10% discount at Organic Basics (*) for those of you who really need something - please note that I always prefer smart consumerism despite my collabs. Go to their website and use the discount code GRONOB1 to get 10% off!

A little tip! In my last collab with OB I wrote about their extremely comfortable underwear. Click here to read it.

(*) An affiliate link is a link leading to a product or a company. If you click any of the star marked (affiliate) links and buy something through that link, part of the money goes to me and my company. This is one way for me to make money on the work I do and that in a fair way - I get paid if I succeed in giving the company (in this situation Organic Basics) new customers. This is also a safe way for the company to pay me since they know that they got something out of it too. If you want to read about why I do paid collaborations I would be happy if you read my post about it here.

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog