tisdag 29 oktober 2019

FLIGHT TAXES / FLYGSKATT / LENTOVERO


Jag är 100% för en flygskatt i Finland. Har också skrivit ca trehundra blogginlägg om varför jag slutat med flygandet och varför jag vet att de flesta människor därute också kan det. Har också skrivit om varför vissa inte kan : ) försöker ju vara färggrann och inte svartvit här i diskussionen okej!!! Oberoende. Några av mina mest lästa flygrelaterade blogginlägg hittar du länkade under den engelska översättningen och för att skriva under Finlands medborgarinitiativ för en flygskatt, klickar du här. Ännu hinner vi, fram till lördag!! SKYNDA <3

**


I am supporting flight taxes in Finland to a 100%. I have also written about three hundred posts about why I quit flying and why I guess most people could too. I have also written about why some people might not be able to do so : ) trying to be a little bit colorful and not black&white here ok!!!! Anyway. Some of my most read posts about flying are linked here below and to sign Finland's citizen's initiative about flight taxes, click here. We still have time, until Saturday!! HURRY <3


Does it make you angry when I tell you flying is bad?

Vi kan flyga mindre och jag har lösningen / We can fly less and I have the solution

Utsläpp från tåg vs flyg + hur jag reser hem / Emissions from trains vs flights + how I'm travelling home

Trains vs planes - what is the cheapest option for travelling?

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog