torsdag 10 oktober 2019

HELLO HELLO who is Julia?


HEJ och roligt att så många hittade hit efter gårdagens Yle-artikel (och äntligen var det inte så mycket hat i kommentarsfältet där haha *nervöst skratt*) om att jag slutade med Zero Waste för en månad sedan och varför jag gjorde det! Jag tänkte dra en presentation om mig själv för alla nya läsare men också er gamla som kanske inte riktigt minns vad och vem jag är och varför jag överhuvudtaget skriver här. SÅ. Låt oss se.

🗸
Jag heter alltså Julia Degerth och är en 25-årig finlandssvensk tjej (stor debatt här om tjej är ett lämpligt ord eller ej men kvinna känns inte som jag heller) som bor i Åbo i Finland, född här och bott här hela mitt liv förutom tre månader då jag huserade i Köpenhamn. Därav Grön i Åbo. Jag började skriva den här bloggen sommaren 2015 för att inspirera människor att leva ett mer miljövänligt liv eftersom det blivit så viktigt för mig.

🗸
Hela fenomenet Julia + klimatångest grundar sig egentligen i att jag hörde om klimatförändringen första gången då jag var 11 och min kusin berättade om ett varmare klimat som fick isar att smälta, djur att må dåligt och klimatkatastrofer att bli ett stort hot mot hela mänskligheten. Jag blev så rädd och fick definitivt det vi idag kallar klimatångest, trots att jag bara var ett barn. Hade 100% dåligt samvete för att jag ägde en telefon som drog el t.ex., hehe.

**


HI there, I'm so happy to see that so many found this blog yesterday through the Yle article (and finally there wasn't so much hatred in the comments there haha *nervous laughter*) about me quitting Zero Waste and why I did it! I thought I could do a presentation of myself for all new readers but also the old ones who might have forgotten what and who I am and why I write this blog. SO. Let's see.

🗸
My name is Julia Degerth and I am a 25 year old Swedish speaking Finn from Turku in Finland, I was born here and I have lived here ever since except for three months when I lived in Copenhagen. Turku = Åbo in Swedish, and that's why the blog is called Grön i Åbo (green in Turku). I started writing this blog in 2015 in the summer to inspire people to live a greener life since it was so important to me.

🗸
The whole Julia + climate anxiety thing actually started when I heard about climate change for the first time when I was 11 and my cousin told me about the warmer temperatures that made glaciers melt, animals feel bad and climate catastrophes that were a threat to humanity. I got really scared and definitely felt climate anxiety, even though I was just a child. I had a 100% bad conscience from using a phone that required electricity, hehe.🗸
Det här tankesättet, rädslan och klimatångesten - men framförallt lusten att skapa förändring - har funnits kvar i mig sedan dess. Den här bloggen blev ett resultat av det och den har gett mig så mycket mer än bara möjlighet att skriva av mig och förhoppningsvis väcka tankar hos läsarna. Tack vare min blogg har jag nämligen kunnat starta företag och göra betalda samarbeten, hålla föreläsningar och t.o.m. få skriva min bok Min lilla gröna. Jag är sååååsåsåå glad över det men helt ärligt känner jag ändå dagligen att jag inte räcker till i det jag gör, att jag inte når ut till tillräckligt många eller att jag inte klarar av att se på allting från olika synvinklar i den mån jag borde. För det behöver vi veta fr.o.m. nu: att klimatfrågan aldrig är svartvit. Samtidigt är det också kanske det allra bästa med det här - jag kan aldrig bli klar och måste därför hela tiden utvecklas. Jag behöver läsa mer fakta, diskutera med en större variation av människor i olika livssituationer för att få ökad förståelse för vem som kan göra vad och vem som inte kan det, jag behöver förstå att klimatfrågan är mycket mer än att bara behandla miljön rätt. Det är också i allra högsta grad en fråga om mänskliga rättigheter.

🗸
Med den här bloggen har jag som mål att uppdatera varje eller varannan dag, så jag lovar mycket läsning och många bilder. Ibland springer en hundvalp omkring så mycket här hemma att jag inte hinner skriva något alls men så där, i stora drag blir det nog varje eller varannan dag : )

🗸
Jag finns också på Instagram under namnet @groniabo och ni får jättegärna följa mig där om ni vill. Har dessutom en Facebook-sida där jag delar både denna bloggs inlägg men också andra artiklar jag tycker är intressanta. Så kanske om du är en som glömmer läsa bloggar dagligen, kan min Grön i Åbo på Facebook vara något för dig, en liten påminnelse om när jag uppdaterat! Eller eventuellt Bloglovin där alla inlägg syns.


**


🗸
This way of thinking, the fear and the climate anxiety - but also the need to make a difference - has stayed in me since that. This blog is a result from that and it has given me so much more than just the possibility to write down my thoughts and hopefully inspire others. Thanks to this blog I have actually been able to start my own company and write paid collaborations, arrange talks and even write my book Min lilla gröna. I am soooososoo happy about that but to be honest I still feel, every day, that I'm not enough, that I don't reach enough people or that I don't see things from enough perspectives. Because that is something we need to know: environmentalism is never black and white. At the same time that is the best about all of this - I'm never done learning and therefore I need to grow all the time. I need to read more facts, talk with different people in different situations to understand who can and who can't do certain things, I need to understand that environmentalism is so much more than treating the planet right. It is also a 100% about human rights.

🗸
With this blog my goal is to update every or every other day, so I can promise you a lot to read and many photos. Sometimes, though, a little puppy runs around so much here at home that I don't have any time at all to write : )

🗸
You can also find me on Instagram on @groniabo and I would be so happy if you followed me there. I also have a Facebook page where I share blog posts from this blog but also other articles I find interesting. So if you are one of those who usually forgets to read blogs on a daily basis, then my Grön i Åbo Facebook page could be something for you, a little reminder when the blog is updated! Or maybe Bloglovin where you can see all of my posts.


Vi tar tio korta:
 • Älskar kombinationen banan, jordnötssmör, hackad choklad.
 • Klarar ej av klichéer, jag får gråa hår av dem. Att säga det kanske iofs är en kliché?????
 • Jag klär mig helst i mina mjuka byxor med flugsvampsmotiv från ca år 2005.
 • Bor med pojkvän och hunden Berran i ett snett hus.
 • Födelsedagar är bästa dagen på året.
 • Fotografi är bästa formen av terapi. Och att gå i terapi, lol.
 • Är 80 år i själen, vill helst aldrig festa och helst alltid bara spela brädspel.
 • Tycker jättemycket om att vara på sommarstugan.
 • Har ganska elak humor när det kommer till kritan.
 • När jag bodde i Köpenhamn en sommar använde jag över 600 euro på glass och det är banne mig sjukt.

Jag hoppas du kommer att följa min blogg i fortsättningen, tusen tack för att du tittat in! KRAM

**


Let's do ten quick ones:
 • I love the combo of banana, peanut butter, chocolate.
 • I can't stand clichés, they make me crazy. Saying that maybe is a cliché?????
 • I mostly want to wear my softest pants with mushroom drawings on, from maybe 2005.
 • I live with my boyfriend and our puppy Berran in an oblique house.
 • Birthdays are the best days of the year.
 • Photography is the best form of therapy. And going to therapy, lol.
 • I am 80 years old in my soul, I mostly don't want to party but I always want to play board games.
 • I really like being at our summer place.
 • I have a mean sense of humor.
 • When I lived in Copenhagen one summer, I spent more than 600 € on ice cream and that is freaking sick.

I hope you will keep on following me here on my blog, thank you so much for checking in! HUGS

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog