måndag 14 oktober 2019

how to overcome your climate anxiety / bota din klimatångest(in English below)

KLIMATÅNGEST - hur botar man den?

Jag antar att de flesta som går in på den här bloggen och på mitt Instagram-konto känner någon form av klimatångest. Jag med! Jag har känt klimatångest sedan jag var barn och den verkar inte bli bättre med åldern HEH HEH. Men det finns lyckligtvis saker vi kan göra för att lindra den. Här har jag listat mina bästa tips.


 • Läs de positiva nyheterna.
  Det sker ju faktiskt bra saker i världen också! Det är enkelt att fastna i alla problem och tro att allt är åt helvete men egentligen finns det ju enormt mycket folk som faktiskt gör positiv förändring. Jag rekommenderar att följa @going.zero.waste på Instagram, hon laddar regelbundet upp goda nyheter från världen. Ett annat sätt är att helt enkelt sluta läsa när det blir för mycket.

 • Fokusera på det du gör bra, inte det negativa.
  Även om det är viktigt att man försöker göra sin del, måste vi ändå ibland komma ihåg att klappa oss själva på axeln. Lämnade du bilen hemma igår? BRA! Sålde du de där sakerna du inte använder? Bra jobbat. Ersatte du åtminstone en flygresa med att resa lokalt, på marken, i stället? Hurra! Du gör antagligen mer än du själv tänker på, påminn dig om dessa saker. Även om vi behöver leva miljövänligt och rannsaka oss själva, så tror jag inte att det heller är hållbart att känna skam och dåligt samvete hela tiden.

 • Använd din röst.
  Förutom att rösta i val m.m., och försöka välja kandidater och partier som på riktigt vill göra något bra för miljön, är det viktigt att vi är aktiva också i t.ex. medborgarinitiativ genom att rösta för lagförändringar vi gillar. Igår skrev jag mitt namn på medborgarinitiativet om en flygskatt till Finland (klick!) och helllooo vad det lättade på ångesten.

 • Gå på miljöevenemang.
  Det kan vara uppmuntrande att bekanta sig med andra som också känner klimatångest och därmed kanske också arbetar för en bättre planet. Förra året höll jag en föreläsning om dessa saker och många kom för att de kände klimatångest efter IPCC-rapporten! Delta i demonstrationer, gå på miljövänliga festivaler, bli medlem i en miljöorganisation osv.

 • Meditera/promenera/andas/stäng av.
  All form av aktivitet som får dig på andra tankar är viktig att göra ibland. Jag mår riktigt dåligt de perioder jag glömmer att vara utan att hela tiden tänka ut nya miljölösningar. Jag kan gå dagar utan paus från att läsa in mig på något, skriva utkast på bloggen, oroa mig och ha ångest. Så kom ihåg att stänga av telefonen ibland, ta dig ut i naturen, meditera, var själv en stund. En andningspaus är viktig här.

 • Påverka din krets!
  Tyvärr räcker inte en persons handlingar för att ensam rädda planeten och därför behöver vi nå ut till fler. Länka intressanta artiklar du hittar, fråga dina vänner vad de har för åsikter om saker och ting, skriv en insändare i tidningen eller på din blogg eller på Facebook där du framför ett budskap om miljön. Bor du tillsammans med någon? Slå era kloka huvuden ihop och gör ert hem mer miljövänligt (kolla inlägget jag tipsar om högre upp, "my green lifestyle - a look into my home"), räkna ert koldioxidutsläpp tillsammans och fundera hur ni kan göra mer. Fler personer = större förändring!

 • Prata om din oro.
  Ibland räcker det också med att bara prata med någon och berätta att det känns tungt. Klimatångest kan göra oss så sorgsna och nere att det blir svårt att göra något alls. Prata, bli gladare!

Hörni, vi fixar det här! Har du fler tips?

**CLIMATE ANXIETY - how can we beat it?

I guess most people who read this blog and follow me on my Instagram account have some kind of climate anxiety. Me too! I have been anxious about this since I was a child and it doesn't seem to get better as I age HEH HEH. But luckily there are things we can do to make it less awful. Here are my best tips on how to overcome your climate anxiety. • Read the positive news.
  There are good things happening in the world too! It's easy to think that everything is just bad but actually there are a lot of people fighting for our world and making positive change. I recommend following @going.zero.waste on Instagram, she regularly posts positive news from the world. Another tip is to just stop reading the bad news when it's too much.

 • Focus on the good things you do, forget about the rest.
  Even though it's important that everyone does their part, we need to remember to be kind to ourselves every once in a while. Did you leave the car at home yesterday? GOOD! Did you sell those things you no longer need? Good job. Did you avoid one flight vacation with a local travel experience on the ground instead? Hurray! You probably do a lot more than you think of, remind yourself of these things too. Even though we need to look ourselves in the mirror and know what we can change, I don't think it's sustainable to feel ashamed and to have a bad conscience all the time either.


 • Use your voice.
  Voting in elections is important of course and trying to vote for people and parties with good environmental intentions. But we can also take part in citizens' initiatives. Yesterday I took part in one about getting flight taxes to Finland (click!) and helllooo it felt good.

 • Go to environmental events.
  It can be uplifting to surround yourself with others who have climate anxiety too and who probably want to work for the same things as you. Last year I had a talk/lecture about these things and many came because they had climate anxiety after reading the IPCC report! Take part in demonstrations, go to green festivals, become part of an environmental organization etc.

 • Meditate/take a walk/breath/turn off.
  Any kind of activity that can make you think about something else is important to do now and then. I can feel extra bad and sad those days when all I do 24/7 is to think about different climate solutions. I can go days without turning off those thoughts, writing things here, worrying and having anxiety. So remember to turn off your phone, go out in nature, meditate, be alone for a second. Taking a break is important here.

 • Affect those around you!
  Unfortunately one person's actions aren't enough to save the world alone and therefore we need to reach out to others too. Link interesting articles to people, ask your friends about their opinion on things, write a column to your news paper or write something on your blog or Facebook, where you discuss the planet's situation. Do you live together with someone? Work as a team and make your home more environmentally friendly (read the post about my green home that I linked above), count your carbon emissions together and discuss how you can do more. More people = bigger changes.

 • Talk about the things you worry about.
  Sometimes it's enough speaking with someone about your anxiety and about how everything feels tough at the moment. Climate anxiety can make us so sad and blue that we can't do anything at all. Talk about it and it might make you happier!

Guys, we're going to fix this! Do you have more tips?

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog