fredag 11 oktober 2019

how to use soap nuts for doing laundry


TVÄTTNÖTTER, SOAP NUTS. Jag har i flera års tid tvättat mina kläder med tvättnötter och är väldigt nöjd. Tvättnötter är egentligen inte ens nötter trots namnet, så de passar också nötallergiker. Och antagligen de flesta andra allergiker också, de är helt naturliga och därför skonsamma.

PST. För ett inhemskt alternativ sägs det att man kan använda hästkastanjer också, vilket jag kommer att testa asap. Här behövs dock en större mängd vad jag har hört. Läs gärna mer här.

PST 2. I Finland kan dessa köpas i t.ex. Ruohonjuuri men också vanliga större matbutiker! Har bl.a. sett i Citymarket i Åbo.

**


SOAP NUTS. For many years now, I have been using soap nuts to wash my clothes with and I am extremely satisfied with them. Soap nuts are not actually nuts but berries, so they are suitable for people with nut allergy. And probably for people with most other allergies as well, since they are completely natural and therefore very gentle.

PST. I have heard that you can use horse chestnuts too if you want a more local alternative, I will test that myself asap. In this case you need a bigger amount though.

PST 2. In Finland you can buy these from Ruohonjuuri but also from larger normal grocery stores! In Turku I have seen them in Citymarket, for example.


Hur använder man tvättnötter?

 • Du behöver en liten tygpåse eller en gammal sliten strumpa som hjälpmedel då du tvättar med tvättnötter. Ofta får man köpa den lilla påsen där man kan köpa tvättnötter också, men som sagt fungerar en sliten strumpa lika bra.
 • Lägg i 8-10 halvor av tvättnötter, dvs 4-5 stycken halverade tvättnötter, i tygpåsen eller strumpan. Det är viktigt att tvättnötterna är halverade för att de skall fungera.
 • Knyt sedan fast tygpåsen eller strumpan med tvättnötterna och släng med i tvättmaskinen. Vill du ha en doft kan du droppa i några droppar valfri eterisk olja i sköljmedelsfacket. Personligen tycker jag inte det gör så stor skillnad och låter därför ofta bli men också för att jag alltid glömmer bort detta tips hehe.
 • Du kan tvätta i t.o.m. 30 grader med tvättnötter och det säger jag av flera års erfarenhet - det fungerar! Det finns de som menar att de endast fungerar i hett vatten men som sagt, av egen erfarenhet vet jag att 30 grader duger mer än väl, jag tvättar sällan i något annat.
 • Efter tvätt låter du tvättnötterna torka i sin påse och så kan du faktiskt återanvända dem några gånger om. Jag brukar tvätta med samma nötter tills de förlorar sin glans, vilket kan vara t.o.m. fem gånger.
 • När dina tvättnötter inte kan användas längre kan du kompostera dem eller slänga in i någon buske om du inte har en kompost, de är som sagt 100% naturliga och därför ofarliga för miljön.

OBS!
Som med de flesta andra tvättmedel, behöver svåra fläckar behandlas innan de tvättas. Jag använder mig av en galltvål och ibland aleppotvål för att ta bort fett- och blodfläckar m.m. Därefter tvättar jag i maskin med tvättnötter.

**


How do you use soap nuts?

 • You need a small bag or an old sock to help you when you use soap nuts. You can usually buy one in the same place where you buy the soap nuts, but like I said, an old sock works too.
 • Put 8-10 halves of soap nuts, aka 4-5 halved soap nuts, in the bag or the sock. It's important that they are halved to work properly.
 • Close the bag or tie the sock and put in the laundry machine. If you want a nice smell, then you can add some essential oils to the place for rinse aid. Personally I always forget this one and it doesn't actually matter at all.
 • You can wash your clothes in even 30 degrees Celsius using soap nuts and I say that from years of experience - it works! There are people who say that the water needs to be hot but seriously, from my experience I can say that 30 degrees is enough and I usually don't wash in warmer than that.
 • After using your soap nuts you can actually reuse them a few times. I use the same nuts until they aren't shiny anymore, which can be up to five times.
 • When you're done with your soap nuts, you can put them in the compost or throw them in a bush if you don't have a compost, since they are a 100% natural and therefore won't harm the environment.

PLEASE NOTE!
Like with most other laundry detergents, difficult stains need to be treated before washing with soap nuts. I use bile or Aleppo soap to remove oil or blood stains etc. Then I wash with soap nuts.


Varför fungerar tvättnötter?

Låt oss prata om vad tvättnötter egentligen är. Tvättnötter är 100% naturliga bär som innehåller något som kallas saponin. Saponin är vad man kunde kalla naturens tvål och alltså det ämnet som faktiskt rengör kläderna när du tvättar med tvättnötterna. Det är med andra ord helt logiskt och inget hokuspokus som sker. Jag är själv supernöjd och kommer knappast byta ut dem mot något annat. Använder du tvättnötter?

Läs gärna också:

1 Million Women: The pros and cons of Soap Nuts där en hel del intressant fakta om själva tvättnötsträdet talas om!

Om läkeväxter och saponiner - det finns saponiner i annat än tvättnötter också om du vill använda något inhemskt, t.ex.

**


Why do soap nuts work?

Let's talk about what soap nuts actually are. Soap nuts are a 100% natural berries containing something called saponin. Saponin is what you could call nature's soap and that's what cleans the clothes when using soap nuts. So it's actually very logic and nothing weird about it. I am super satisfied with these and will probably not switch to anything else. Do you use soap nuts?

Please read this one too:

1 Million Women: The pros and cons of Soap Nuts

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog