måndag 7 oktober 2019

making our home more environmentally friendly for the winter

Huset jag bor i värms med olja.

Det är inte så hejsan. Huset är gammalt och olja är ett kostnadseffektivt sätt att värma hus, tyvärr. Det är alltså ett hus som en bekant äger och där jag och killen bor i en av lägenheterna. Orsaken att vi väljer att ändå bo här är att min bekant endast vill hyra ut lägenheterna till personer hon verkligen känner och utan oss skulle lägenheten därför stå tom. Det är inte heller hållbart med tomma lägenheter försöker jag tänka. Sedan älskar jag att bo här och att ha gård är verkligen tio av tio glassar värt det. MEN med tanke på oljan: jag har hittat en lösning...

**

The house I live in uses oil to be heated.

It's not great you know. The house is old and oil is a pretty cheap way to heat buildings, unfortunately. This is a house someone I know owns and I live with my boyfriend in one of the apartments. The reason that we choose to live here is because the owner of the house only wants to rent the apartments to people she really knows and without us the apartment would actually be empty. EMpty apartments are not sustainable either. I also happen to love living here and having a garden is really 10/10. BUT about the oil: I have found a solution...


HURRA. Men tills pengar finns är min lösning väldigt tillfällig. Jag gör det bästa av situationen. Olja är ju inte ett miljösnällt sätt att värma hus på och för att ändra hela systemet och t.ex. byta ut det mot jordvärme eller värmepump eller annat, måste man göra enorma operationer som kostar... tiotalstusen euro kanske? Finns inte pengar för sådant och så länge det är på det viset vill jag komma med min egen lösning här i stället. Kanske något andra kan ha nytta av som är i samma situation?

**

HURRAY. But until there is enough money, my solution is only temporary. I'm making the best of this situation though. Oil is not environmentally friendly to use and to change the whole system and use geothermal energy or something similar instead, requires huge operations and costs... tens of thousands of euros maybe? There is no money for that now and as long as that is the case I want to solve this problem in my own way instead. Maybe this is something that can help someone else in the same situation?


Det första jag gjorde i våras var att byta ut elen mot grön el. Jag trodde så länge att det inte var möjligt i den här lägenheten och därför försökte jag inte ens, tyvärr! När jag tillslut ringde upp bolaget vi får el av, visade det sig att det inte går att ändra det för hela huset men lyckligtvis nog för vår lägenhet.. och så blev vi med grön el! Grön el på vindkraft är utsläppsfritt. Fantastiskt tycker jag.

PST. Grön el är dyrare än det vi hade innan och det gör mig än mer motiverad att spara el, jag släcker frenetiskt lampor i rum som inte används, drar ut stöpslar, stänger av datorn helt och hållet i stället för att använda save mode om jag inte skall använda den på 2 h osv.

**


The first thing I did last spring, was to switch to renewable energy. I thought for a very long time that it wasn't possible in this apartment and therefore I didn't even try, unfortunately! When I eventually called the company, they told me that it isn't possible to change the electricity in the whole building but definitely in our separate apartment.. and so now we use renewable energy! Electricity from wind turbines (like ours) is emission free. Fantastic.

PST. Green electricity is more expensive than the one we had before and that makes me even more interested in saving energy, I turn off lights all the time in rooms we don't use, unplug cords, turn off my computer completely instead of using save mode if I won't use it for at least 2 hours etc.Det andra jag gjorde var att införskaffa gamla värmeelement som stöpslas i väggen, från Ekotori! Begagnat och härligt. De råkade ha som tur men annars kan man ju t.ex. fråga på Facebook om någon har eller eventuellt köpa nya energisnåla sådana. Det här betyder att jag nu kan värma upp vår lägenhet med dessa i stället för olja och då blir även uppvärmningen utsläppsfri.

**

The second thing I did was to buy second hand radiators that are plugged to the wall, from Ekotori! Reused and all. They happened to have these but otherwise you can ask people on Facebook or maybe buy new ones that are energy efficient. This means that we now can heat our home with these (and green electricity!) instead of oil which means that our heating system now is emission free.Det tredje vi gjorde var att förminska vårt hem! Jag skrev om det här på Instagram. Vi flyttade alltså sängen bort från sovrummet och in i arbetsrummet/matsalen i stället. Matsalsbordet fick åka in i gamla sovrummet som vi nu inte värmer upp utan använder som förråd under vintern. Vi förminskade alltså vårt hem (eller den uppvärmda ytan) med 14 m2!! Från 62 m2 till 48 m2 delat på två personer = 24 m2/pers. Plötsligt är det som att bo i en etta per person. Och ju mindre vi bor, desto mer miljövänligt är det. Vi har inte värmen på i huset om somrarna men nu under kallare årstider är det ju ett måste och då är det både mer miljövänligt och billigare att inte värma upp allt. Därav mindre lägenhet.

**

The third thing we did was to make our home smaller! I wrote about it here on Instagram. We moved the bed from our bed room to the work space/dining room instead. The dining table is now in our old bed room which we won't heat during winter, but instead use as a storage room. We made our home 14 m2 smaller (or the space that is heated, I mean)!! From 62 m2 to 48 m2 for two people = 24 m2/person. Suddenly the size of this is like living alone in a studio. And the smaller our home is, the better for the planet. We don't heat our home in the summer but now that it's colder we have to and then it's both more environmentally friendly and cheaper to have a smaller space. So that's why we changed things at home.


Det fjärde vi gjorde var att täta fönstren där de gamla gummilisterna lossnat. På så vis drar fönstren inte kallt och värmeelementen behöver inte arbeta lika hårt, vilket sparar pengar.

SÅ det GÅR att leva miljövänligt också i ett hus där kanske omständigheterna är lite svårare. Jag går in på Spark Sustainabilitys utsläppskalkylator och räknar ut utsläppen för 62 m2 uppvärmt med olja och med vanlig el...

**

The fourth thing we did was to seal our windows where the old rubber things were worn out. This way the windows won't make it cold inside and the radiators won't need to work as hard, which saves us money.

SO it IS possible to live environmentally friendly in a home where the circumstances aren't the best. I go to Spark Sustainability's carbon donut to calculate the emissions from a home of 62 m2 heated with oil and using normal electricity...


Utsläpp från 62 m2 uppvärmt med olja och där man använder vanlig, icke-grön, el.
Vänligen observera att jag endast fyllt i för m2 i hemmet, hur det värms upp och vilken el jag använt. Övrig statistik är alltså felaktig, då jag bara snabbt ville se vad dessa ovannämnda orsakar för utsläpp.

Att byta ut oljan och den vanliga elen mot grön el (utsläppsfri) drar alltså ner dessa utsläpp på 1900 kg + 400 kg = 2300 kg CO2 till 0 kg. En stor skillnad ändå och med relativt små förändringar, som inte försämrat vår livskvalité. Just det ja, den här statistiken baserar sig förresten på att vi är två stycken i lägenheten, utsläppen blir genast större då man bor ensam. Bo ihop! Med kompis, bekant, familjemedlem eller partner. Eller random. Om du vill och kan : )

Hur gör du hemma för att ha ett grönt hem? Berätta gärna i kommentarsfältet, KRAM!

**

Emissions from 62 m2 where oil is used as heating and normal, not green, electricity.
Please note that I only put the emissions for m2 in my home about heating and electricity. The rest of the numbers are wrong, I just quickly wanted to know the amount of emissions those cause.

Changing oil and normal electricity to green electricity (emission free) changes 1900 kg + 400 kg = 2300 kg CO2 to 0 kg. The difference is pretty big with quite small changes, that don't make my life quality worse. And btw, the statistics are based on us being two living here, the emissions are immediately a lot bigger when you live on your own. Live together! With a friend, with someone you know, with a family member or a partner. Or someone random. If you want to and can : )

How do you do to have a greener home? Please comment in the comment field, HUGS!

2 kommentarer

 1. Vilka fina ideer. Vi har inte sådana rum som man kan stänga av, tyvärr. Trots 75 kvadrat så har vi bara två sovrum, litet kök, badrum och vardagsrum.
  Jag använder disk- och tvättmaskinen bara när jag får dem fulla. Tvättmedlen är ekologiska, för jag står inte längre ut med lukten på vanliga.
  Vårt hus böt till jordvärme. Jag tycker det är fint när det finns över 60 lägenheter som värms upp av samma jordvärme.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack så mycket! Ja, alltså så är det ju också - att vissa rum inte kan stängas. Skulle vår lägenhet vara planerad på ett annat sätt kunde man enkelt stänga ett rum till men det går faktiskt inte (bor i en trea). Och JORDVÄRME <3 är så avis men så glad för dig! 60 lägenheter med jordvärme är verkligen något det! KRAM!

   Radera

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog