söndag 13 oktober 2019

why I try to sell things even though I'm fighting consumerism
Foton jag fotograferat för samarbeten men av olika orsaker inte använt.
Photos I've taken for collabs but for different reasons haven't used.


**

Tjena söndag, tjena hej! Vi började dagen med att vakna med vovven, koka kaffet, sätta oss i soffan. Frukoststunden som är bäst. Medan jag satt i soffan och väntade att killen skulle komma, skrollade jag snabbt igenom Facebook och såg en grej om att Zero Waste inte handlar om att köpa nytt utan använda det som redan finns (vilket jag så klart håller med om!!). En sak ledde till en annan och plötsligt tänkte jag på hur det lätt blir fel om man försöker kämpa mot konsumtionshetsen men ändå t.ex. gör betalda samarbeten, som jag ju gör. Jag vill förklara mig.

Jag avskyr verkligen shoppingkulturen, jag mår dåligt då jag hör människor säga att de vill köpa lite nytt bara för att. Blir ledsen! MEN det betyder inte att jag tycker att precis all form av konsumtion är dålig, eller att jag på något sätt skulle tycka att man aldrig mer skall köpa något. Företag och människor måste ju tjäna pengar så att de överlever men det blir problematiskt när företaget inte tänker på miljön, när allt bara handlar om otroligt stor vinst (tänk t.ex. fast fashion-företag) där allt annat är sekundärt. Man måste gå på plus, ja, men det etiska tankesättet borde inte vara som bortblåst därför. Något som ger mig gråa hår är det onödiga konsumerandet, när man köper för skojs skull eller när man tror att man behöver något man inte behöver, kanske för att det är trendigt. Varje gång något köps som är roligare att köpa än att verkligen äga, går det emot mina principer.

Jag startade företag 2017, ja, ganska exakt två år sedan. Då behövde jag inte betala pension och kunde nu och då göra betalda samarbeten jag inte ens behövde betala skatt på. Allt jag fick in fick jag behålla, typ. Fr.o.m. det här året betalar jag hur som helst både min egen pension och skatt på exakt allting och för att ha råd med det har jag beställt 300 Min lilla gröna-böcker att sälja vidare, som alla kostat mig rätt mycket styck (vi snackar alltså flera tusen euro). Förutom pension och skatt betalar jag också för en bokförare för att jag helt enkelt inte skulle klara det annars. Jag räknar varje cent på företaget och just nu går jag praktiskt taget varje månad på minus, vilket är så helvetes hemskt. Den här månaden är jag igen på -100 € ungefär och behöver absolut få till ett betalt samarbete eller något liknande för att inte snart gå under företagsmässigt.

Varje betalt samarbete jag gör försöker jag göra för att på riktigt hjälpa er, inte för att jag är "ute efter att bli rik", så länge jag kan betala räkningarna (och förhoppningsvis en dag gå på plus så att det här kan bli mitt heltidsjobb) är jag nöjd. Snart kanske jag inte kan det. Det är inte kul, det känns faktiskt helt förjävligt. De flesta vill inte betala för att arbeta med mig utan vill bara ha gratis reklam och ge mig produkter och jag vet nog inte riktigt varför man tror att det gynnar mig. Jag gör ibland icke-betalda samarbeten med större företag om det betyder att jag i stället får väldigt mycket synlighet via det - som sedan eventuellt leder till fler betalda samarbeten.

Det allra bästa i världen skulle vara att kunna låta bli att försöka få in pengar på min verksamhet men å andra sidan har jag valt att jag vill jobba med just det här (VÄRLDENS BÄSTA JOBB!), dvs att kunna snacka miljö, sprida kunskap, sprida idéer, inspirera, öka medvetenheten, och då måste jag ju faktiskt få betalt för det. Får jag inte betalt måste jag jobba mycket mer på caféet och då blir det automatiskt mindre tid för bloggen och för att överhuvudtaget göra det här. Mina betalda samarbeten är med andra ord en förutsättning för att jag skall kunna göra det här i den fart jag gör det idag. Tidigare fick jag in pengar på mina föreläsningar men jag har paus från dem nu eftersom det blev så helvettttes tungt förra våren.

Jag väljer alla samarbeten så att jag på riktigt gillar produkten, att jag på riktigt tror att det här kan göra något bättre för miljön. Jag är inte ute efter att göra massproducerade samarbeten (typ: Ideal of Sweden-aktigt), utan det här är välvalda företag jag varit i kontakt med och på riktigt gillar. T.ex. var jag överlycklig då jag fick göra reklam för deodoranten jag använder tillsammans med House of Organic, för att jag på riktigt älskar produkten och nu kunde ha en möjlighet att få lite hjälp med att betala mina räkningar. Jag är inte ute efter att få någon att shoppa loss, det vet ni. Jag vill också poängtera att jag varit med i ett samarbete som jag sedan gick ur innan jag började göra reklam för det eftersom att jag insåg att det inte var lämpligt för den publik min blogg och mitt Instagram-konto har. SÅ hoppas det gör er glad att veta, att jag nog är ärlig här : )

Ingen har egentligen ens kommenterat att jag inte borde göra samarbeten förresten, tyckte bara att det kanske är bra att förklara. I den perfekta världen behöver vi inte ens pengar men även jag lever ju i det här samhället och har otaliga räkningar att betala, tyvärr. Pengar är en djävul men så länge som samhället fungerar så här (och så länge jag inte vill vara utanför samhället) så måste jag också hantera pengar och tjäna. Och då är det här ett av sätten.

I hopp om ljusare ekonomiska tider önskar jag dig en FANTASTISK nya vecka som börjar. KRAM

**


Hi there Sunday, hi! We started our day by waking up with the dog, making our morning coffee and then some chilling on the couch. The morning moment I love the most. As I was sitting on the couch waiting for my boyfriend, I scrolled through Facebook and saw something about Zero Waste not being about buying new but using what you already have (which is true of course!!). One thing led to another and suddenly I was thinking about how wrong it can be if you're trying to fight consumerism but then you still do paid collaborations, like I do. So I want to explain myself.

I really hate the shopping culture, it makes me feel sick when I hear about people buying things just for the fun of it. It makes me sad! BUT that doesn't mean that all kind of consumerism is bad or that I think we shouldn't buy anything at all. Companies and people need to make money to survive but it becomes a problem when the company isn't thinking about the environment, when everything is just about profit (like fast fashion companies) and the rest isn't as important. Making a profit is necessary, yes, but thinking ethically shouldn't go away because of that. Something I can't stand is the unnecessary shopping when it's just for fun or because we think we need something because it's trendy. Each time something is bought because the act of buying is more fun than actually owning the product, it's against my principles.

I started my company in 2017, well, almost exactly two years ago. I didn't have to pay for my own pension and when I did some paid collaborations, I didn't even have to pay taxes for that. Everything I got, I kept. From this year on I pay my own pension, I pay taxes and to be able to afford that, I bought 300 Min lilla gröna books (which is actually a few thousand euros) to be able to sell them and make money from them. Not only am I paying my pension and taxes, but I have an accountant too, since I couldn't do that myself. I count every cent I get in my company and right now I lose money every month, which is so freaking awful. This month I'm again at -100 € and I definitely need to get another paid collaboration or something to not be ruined.

Every paid collaboration I do is to actually help you, not because I just want to "be rich", I¨m happy as long as I can pay my bills (and maybe one day get some extra money to be able to work full time with this). Soon I might not be able to do so. It's not fun, it's actually the worst. Most companies don't want to pay for my work but still get free advertising and give me products - honestly, how's that gonna help me? Sometimes I do unpaid collabs with big companies if that means I will get a lot of visibility - and then maybe get more paid collaborations because of that.

In the best world I wouldn't have to make money on this but on the other hand I chose this as my job (THE WORLD'S BEST JOB!), talking about the environment, spreading the word about sustainability, inspiring, spreading consciousness, and because of that I just have to get paid. If I don't, I will have to work more at the coffee house and then I won't have as much time for the blog and for doing this. So my paid collaborations are actually a must if I want to do this this much. I used to get money from my talks/lectures but I had to take a break from them now since it got so freakkkking stressful last spring.

I choose to do collabs about things I really like, products I think can do better for the environment. I don't want to do those mass collabs (like Ideal of Sweden etc), I choose companies I have discussed with and those I believe in myself. I was super happy to write about my favorite deodorant together with House of Organic, since I really love and use that product and now was able to get money for my bills. I don't want you to shop 'til you drop, you know that. I also want to point out that I was in a collaboration earlier that I decided to leave when I realized it wasn't suitable for this blog. SO I hope that makes you happy to know, that I'm being honest here : )

Actually no one has commented that I shouldn't do collaborations, I just felt it would be good for me to explain. In the perfect world we wouldn't need money but I live in this society too and have too many bills to pay, unfortunately. Money is a devil but as long as things work this way (and as long as I don't want to be a 100% off the grid) I have to deal with money and make some too. And this is one of the ways to do it.

Hoping for a brighter time money-wise and wishing you a FANTASTIC new week. HUGS

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog