söndag 3 november 2019

13 ways to make your clothes last longer
Förutom att det är viktigt att vi funderar på varifrån vi köper våra kläder och hur många plagg vi äger, kan också själva användningen av plagget påverka miljön. Det är ett enormt problem att kläder blivit en form av slit och släng-produkt i stället för att vara något vi har med oss i flera år, kanske livet ut. Här får du därför 13 RIKTIGT BRA tips på hur du får kläderna att hålla längre. Fyll på med fler tips i kommentarsfältet om du vill!

1. Tvätta dem mer sällan.
Tvättar sliter på kläder och ju oftare de tvättas desto kortare blir deras livslängd. Tvätta mer sällan, ofta går det bra att använda plaggen några gånger till.

2. Tvätta specifika fläckar för hand och skölj av.
En fettfläck måste ofta behandlas separat, t.ex. med diskmedel eller galltvål. När fläcken är borta känns det ändå som att plagget i sig behöver tvättas fastän det inte all nödvändigtvis är så. Tvätta bort fläcken för hand och skölj sedan av plagget, utan att lägga i maskin. Då slits plagget inte på samma sätt.

3. Tvätta kläderna i kallt.
Oftast fungerar 30 grader bra, åtminstone hemma hos mig. Att tvätta i kallt är mer skonsamt för tyget, sparar energi och krymper dessutom inte plagg.

4. Reparera det som gått sönder.
Jag tror det är möjligt att reparera söndriga plagg mycket oftare än man skulle tro. Byxor med hål mellan benen kan lappas flera gånger om, sneakers med lösa botten kan fixas, byxor med trasig dragkedja kan få en ny, söndriga fickor kan sys igen, fula hål mitt på blusen kan sys igen eller t.ex. täckas med en lapp som passar designen. Plagg som varit för stora har jag låtit sy in, brallor som varit för långa har jag själv klippt av, hål på låren har lappats, skor har fixats.. etc. Det går faktiskt att göra det. Ett billigt alternativ är att sy själv om man har möjligheten.

5. Häng hellre upp kläder i stället för att slänga på golvet.
Om vi behandlar våra plagg med större respekt genom att inte låta dem vara trasmattor på golvet, hålls de rena längre och behöver inte tvättas lika ofta.

6. Använd ett skonsamt tvättmedel.
Jag har skrivit om tvättnötter här som jag själv använder - och inhemska hästkastanjer skall också fungera. Ju naturligare ett tvättmedel är och ju färre otrevliga kemikalier det innehåller, desto skonsammare kommer det att vara mot tyget.

7. Satsa på kvalitet vid nyköp av kläder.
Det billigaste plagget är antagligen billigt av två orsaker: dålig kvalitet och orättvisa arbetsförhållanden för den som tillverkat plagget. Men om man har råd att investera i kvalitet kan man gå med samma kläder år efter år och då kommer det i längden att kosta en mindre.

8. Låt tjocka tröjor ligga, inte hänga.
Om vi hänger upp dem i garderoben kan tyngden av dem göra att de blir längre och missformade. Samma gäller att hänga dem på tork - låt dem torka liggande i stället så de håller formen.

9. Ta bort noppor på kläder.
Om vi lär oss bevara plagg och liksom "trimma" dem som man gör med hundar, växter, sitt eget hår på huvudet (typ) osv, så kan de hållas fina längre. Får kläder noppor - plocka bort dem. Det finns maskiner för det men en rakhyvel skall också fungera och dessutom går det bra med en nagelsax. Vi behöver lära oss att ta hand om plagg, vårda dem - inte behandla dem som att de inte är unika eller att det går att skaffa nya när som helst.

10. Använd hemmakläder hemma.
Det är ju så klart också för att det är bekvämt som man gör det - men att använda "fulkläder" hemma kan spara  pengar och samtidigt vara mer miljövänligt. Om vi går med samma mysbyxor varje dag hemma och låter de finare kläderna vila, kommer de hålla längre. Jag kan använda samma mysbyxor i en halv evighet utan att de blir äckliga och de kläder jag vill ha när jag skall lämna huset är då mer sannolikt rena och användbara.

11. Stryk kläderna mer sällan.
Jag kan inte stryka : ) gjorde det en gång på en oanvänd balklänning och brände hål på den någon timme innan balen. HA ha, hatade livet lite då. Men för att den heta värmen från att stryka faktiskt kan skada plagg, lönar det sig att göra det så sällan som möjligt. Plagg som varit i tvätten och fortfarande är fuktiga, kan slätas ut genom att man drar i dem lite eller t.ex. lägger dem på en ren yta och smeker bort skrynklorna. Ett plagg kan också hängas i duschen och slätas ut då man duschar och vattnet ångar.

12. Stäng dragkedjor, knappar och BH-byglar.
Är byxor och skjortor och BH:ar öppna i tvättmaskinen riskerar de skada sig själv och andra plagg. Stäng dem i stället, så enkelt.

13. Välj tidlöst.
Sista tipset får bli det första att göra alltid då man köper nytt. Vi borde välja sådant som vi kommer att gilla länge, sådant som kommer kännas rätt länge. Senaste trenderna är sällan just det om de är väldigt extrema eller unika. Vi behöver därför hitta vår egen stil, hitta vad vi gillar, välja därefter. Då har vi plagg förevigt.

Fler texter om hållbart mode:
Is second hand always better? About sustainable fashion
Organic Basics: ethically made silver treated active wear + 10% off (inlägget innehåller affiliate-länkar)
Shopping my own wardrobe - eleven outfits
Vad göra med gamla kläder och textilier?
Fast fashion och influencers som måste ta ansvar
Så hittar du second hand-kläder på loppis**


Except for thinking about where we buy or clothes from and how many clothes we own, also the use of them can affect the environment in a bad way. It's a huge problem that clothes have become this single use item instead of being something we wear year after year, maybe for the rest of our lives. So here you have 13 GREAT tips on how to make your clothes last longer. Add more tips in the comments if you like!

1. Wash them more seldom.
Washing clothes can damage them and the more we do that, the shorter their life gets. Wash less often and instead try wearing clothes several times - it's usually not a problem.

2. Treat stains by hand and rinse.
Difficult stains often need to be treated separately. When the stain is gone, it's kind of a habit for us to wash the piece in the machine afterwards even though that isn't probably necessary. Treat the stain and then rinse the clothes, without putting in the machine. This way we can save them from another damaging laundry session.

3. Wash in cold water.
I think 30 degrees Celsius is usually perfect, at least in my experience. Using cold water is more gentle to the fabrics and saves energy and won't make the clothes shrink.

4. Repair what is broken.
I think we could repair a lot more clothes than we might think. Pants with holes can be fixed, sneakers with loose bottoms too, broken zippers on pants, broken pockets, ugly holes in the middle of a shirt can be fixed or covered with a piece of fabric that fits the design. I have made clothes smaller if they have been too big, shortened pants by cutting them, holes have been fixed, shoes have been fixed.. etc It is actually possible to do that. If you can't afford it, a lot can actually be done at home too and doesn't cost much.

5. We should hang our clothes instead of throwing on the floor.
If we treat our clothes with more respect instead of using them as additional carpets on the floor, they will stay fresh longer and need less washes.

6. Use a gentle laundry detergent.
I have written about soap nuts here since I use them myself - and horse chestnut should work as well. The more natural our laundry detergents are, the better for the clothes.

7. When buying new clothes: choose quality.
The cheapest clothes are often cheap for a reason: bad quality and terrible working conditions for the people who make them. But if possible; choose high quality instead, and you can use the same clothes for years, which actually will make them cheaper in the long run.

8. Let sweaters lie down, not hang.
If we hang them they can stretch and lose their shape. It's the same thing when drying them, flat dry them instead.

9. Remove pill from clothes.
If we learn to take care of our clothes the way we take care of our pets or plants or ourselves, the longer we can have them. If we get pill on our clothes - removing them is easy. There are machines for this but also razors or scissors work. We need to learn how to keep clothes, treat them well - not act like they aren't unique and that we can replace them with new stuff any minute.

10. Use "home" clothes at home.
We do this also mostly because it's comfortable - but using our "ugly home clothes" can save money and be environmentally friendly at the same time. If we use these at home and let the nicer clothes rest, they will last longer. I can use the same ugly home clothes forever without feeling like they get dirty or disgusting and the "real" clothes I want to use when I leave the home are then more likely to be clean and usable.

11. We should iron clothes more seldom.
I don't know how to iron : ) I did it once with a prom dress I had never worn before and I burnt it a few hours before the prom. HA ha, kinda hated life in that moment. But actually it's good not to know how to iron - the heat can damage the clothes. Clothes that are still moist from washing them can be straightened if we stretch them a little bit or use our to smooth any wrinkles. They can also be hung in the shower and the steam can help make the clothes less wrinkly.

12. Close zippers, buttons and bras.
If we don't do this, they might damage other clothes and themselves in the laundry machine. Close them! So easy to do.

13. Choose timeless.
The last tip is the first one to do each time we buy new clothes. Choosing pieces we will like for a long time, pieces that feel right on us. The latest trends tend to not be as interesting after a few months if they are very extreme or unique. Finding our style, what we like, choosing according to that. Then we'll have the same clothes forever.

More articles about a lasting wardrobe:
Is second hand always better? About sustainable fashion
Organic Basics: ethically made silver treated active wear + 10% off (this post contains affiliate links)
Shopping my own wardrobe - eleven outfits
What to do with old clothes and textiles?
Fast fashion and influencers who need to be more responsible
How to find second hand clothes

2 kommentarer

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog