tisdag 19 november 2019

HOW TO CELEBRATE A SUSTAINABLE CHRISTMAS PART 1: SUSTAINABLE CHRISTMAS GIFTS
Idag inleder vi en serie för en miljövänlig jul! I några olika blogginlägg kommer jag att gå igenom hur man kan göra sitt eget julfirande grönare, för det behöver vår planet just nu. <3

(De workshops jag skulle ha i det här samma temat denna och nästa vecka har tyvärr inhiberats pga för få deltagare. Så vi kör hårt här på bloggen i stället, hoppas ni gillar!)

Jag har otroligt kluvna åsikter gällande julen, den är ju på riktigt så mysig men har utvecklats till en konsumtionshets och något stressigt. Därför talar jag gärna om hur vi kan skala av, göra det mer miljövänligt och ändra på (enligt mig) dåliga vanor och invanda mönster som man kanske tidigare ansett höra julen till. Vi börjar med julklapparna i den här delen, för de är ändå viktiga för många.


// Today we will start a blog series about a sustainable Christmas! In a few blog posts I will discuss how we can celebrate a greener holiday, because our planet needs that right now. <3

I have extremely mixed feelings about Christmas, I mean it's such a cozy time of the year but it has also become this crazy consumerism thing and very stressful. That's why I want to talk about how we can simplify this, make it more environmentally friendly and change those habits that are (in my opinion) bad, that we feel have to do with Christmas. Let's start with the gifts, since they are so important to many of us.


ATT GE MILJÖVÄNLIGA, ETISKA OCH SMARTA JULKLAPPAR

Jag har skrivit om ämnet många gånger och eventuellt slitit sönder uttrycket att jag inte vill ha julklappar. Men det är nog lite så fortfarande om inte julklappen faktiskt kan hjälpa mig. Jag skulle vara barnsligt glad om jag fick 100 € pga lite pengar just nu eller om någon betalade alla mina räkningar liksom. Men jag vill inte ha en till skål, ett till lakan, en till stol. I'm done, jag har allt.

Det handlade om mig. Att jag inte vill ha något betyder inte att alla julklappar i sig är dåliga, eller att ingen annan heller i så fall behöver julklappar. Det finns människor i världen som inte äger något alls, knappt kläder. Det finns människor som nog äger saker men inte tillräckligt och som samtidigt inte har råd att köpa själv av det de eventuellt måste ha. Det finns människor som har oerhört stressiga jobb eller liv och som mer än någonting t.ex. vill ha städhjälp hemma. Det finns ensamma människor som vill ha umgänge, om än bara för en dag. Det finns de som inte har råd med mat till sin familj och ett presentkort till en matbutik eller t.ex. en korg full av mat skulle säkert vara guld för dem. Att ge dessa personer det de behöver, det är ju en fantastisk julklapp tycker jag.

Det skall också kommas ihåg att alla inte har råd att ge en present. Skulle jag nu ge en gåva till varje familjemedlem skulle jag ruinera mig själv. Kom ihåg att du inte behöver spendera oändligt mycket pengar på de presenter du vill ge - de kan vara gratis också. En filmkväll med en kompis, en promenad med din mormor. Det är synd att julen uppmuntrar oss till att slösa pengar. För många människor kan december säkert vara en väldigt tung månad.


// GIVING ENVIRONMENTALLY FRIENDLY, ETHICAL AND SMART CHRISTMAS GIFTS

I have written about this so many times now that I've ruined the saying that I don't want Christmas gifts. But that's the case, still, if the gift can't help me with something. I would be so happy to get money since I don't have much right now or maybe someone paying my bills. But I don't need another bowl, another sheet, another chair. I'm done, I have everything.

That was about me. Me not wanting anything doesn't mean that all Christmas gifts are bad or that no one else needs anything either. There are people in this world who don't own anything, not even clothes. There are people who do own things but still can't afford something they really need in their lives. There are people with extremely stressful jobs and lives who only wish for someone to help them with cleaning at home. There are lonely people who want company, even if it's just for a day. There are families who can't afford to buy food and for them it would probably mean the world to get a gift card to a grocery store or some fresh food in a basket. Giving something these people really need, that is a great Christmas gift I think.

Not everyone has enough money to give gifts. If I was about to give something to each family member, I would have very little money left. So don't forget that you don't need to spend lots of money if you want to give gifts - they can be free too. A movie night with a friend, a walk with your grandma. It's sad that Christmas is a time where we are encouraged to spend money. I'm sure that December can be a very tough month for many people.


Julklappar blir bara problematiska när de inte är genomtänkta, när de inte passar mottagaren, när de är onödiga prylar.

Men det blir också enkelt så att tiden inte finns till för att verkligen tänka igenom vad som kan vara en gåva av värde som hjälper mottagaren i stället för att endast vara ännu en pryl som kommer att samla damm hemma. Om vi pga för lite tid, köper det första bästa vi ser i butiken bara för att det "hör till" att ge något i gåva (det här tycker jag att vi kan ifrågasätta förresten, hör det verkligen till eller är det bara kapitalismen som lurar bakom hörnet?), är det med stor sannolikhet att produkten är tillverkad på ett icke-miljövänligt sätt i, eventuellt, dåliga arbetsförhållanden. Typ en fast fashion-blus till ett barn.

För att underlätta för alla er därute som vill ge julklappar men inte vet vad ni skall ge, har jag därför gjort en (enligt mig) ganska bra lista på 59 klimatsmarta och etiska julklappstips (ovan ser ni några av dem). Hoppas ni gillar!


// Christmas gifts become problematic only when they aren't thought through, when they aren't suitable for the receiver, when they are unnecessary items.

But I know it's easy that it happens that, because of lack of time, it can be hard to really think of a gift that brings value and helps the person who gets it, instead of being another thing that feels like clutter at home. If we don't have time, it's more likely that we just buy the first thing we see since we feel that we are "supposed to" give something during Christmas (this is btw something I think we need to question, why would we have to buy something just because of this holiday?), and in that case it might be that the product itself is both bad for the planet and not very ethically made. For example: a fast fashion blouse for a child.

To make it easier for you guys who want to give something for Christmas but aren't sure what to give, I have made a pretty good list of 59 environmentally friendly and ethical Christmas gift ideas (you can see some of them above). I hope you like them!


ATT PAKETERA JULKLAPPAR

Visste du att man inte kan återvinna paketpapper som papper? Det sägs innehålla för mycket färg.
Dessutom är hela den produkten exakt allt jag är trött på, nämligen nästan alltid en slit och släng-grej. Fastän man skulle försöka öppna ett paket så försiktigt att pappret inte går sönder, kan det ändå knappast återanvändas många gånger. Jag föredrar att paketera in i tidningspapper de gånger jag paketerar in eller så kan man t.ex. gömma presenten och låta letandet efter den bli en del av gåvan. Men med tanke på att jag knappt ger bort något alls, någonsin, är det så klart inte mycket att paketera in heller : )

Barn älskar att öppna julklappar och då kan tidningspappret vara att föredra. Prenumererar man inte själv så kan man faktiskt fiska upp några ur tidningsinsamlingen eller fråga en bekant om de kan ge sina gamla. Du hittar nog, på ett eller annat sätt.


// ABOUT WRAPPING CHRISTMAS GIFTS

Did you know that you can't recycle Christmas gift wrappers? They are said to have too much color in them and because of that it isn't possible. This is btw also a product I just can not sympathize with, since it's really just another single use product. Even though we would try to open the gift carefully, it's still not possible to reuse the paper forever. I prefer old news papers as wrapping papers those times that I need it, or otherwise you can hide the gift so that looking for it becomes part of the experience. But since I don't give gifts almost ever, I don't have to deal with this that much : )

Kids love opening Christmas gifts and in those cases the news paper is great to have. You can get old papers from a friend if you don't have your own. You'll find some, one way or another.ATT FÅ ELLER INTE FÅ JULKLAPPAR

Men okej, det är inte bara en själv som kanske ger utan det kan också hända att man får julklappar.

Som jag nämnde är jag inte helt intresserad av det, om inte julklappen kan hjälpa mig. I min familj har vi i några år bestämt oss för att inte ge, vilket betyder att vi inte heller får. Det är fruktansvärt skönt och ingen behöver ha dåligt samvete för att ge "fel" present eller för att man är den enda som inte ger, om alla är med på det här.

Jag säger också till eventuella andra personer utanför familjen - som kan tänka sig ge presenter till mig - att jag varken vill ha eller behöver något. Och det behöver inte vara svårare än så, folk förstår. Om du däremot vet att det finns något du behöver, då är det väl perfekt att nämna det. Då får du något du eventuellt ändå skulle köpa men automatiskt minskar konsumtionen då någon annan ger just det i present, i stället för att köpa något annat... och att du sedan ytterligare köper det där du egentligen önskade dig. Det är OKEJ att ha krav också då du får presenter, vill du ha någonting är det inte pinsamt att berätta om någon frågar. Man kan också be att fler personer går ihop och ger en present till en. En gång ville jag verkligen ha ett dagtäcke och då betalade hela min familj det som födelsedagsgåva, i stället för att en person gav det och någon annan något annat.

Om du får en present du inte önskat, så är det värsta jag vet människor som visar sin frustration över det. De som ger presenten vill bara väl även om det blev fel. Tacka och ta emot, var artig, visa respekt. Vill ändå påpeka att det är okej att ge bort eller sälja sådant man fått som man inte använder, det är ju bättre att någon som behöver prylen får den i stället.

Det är också möjligt att du blir utan presenter helt ofrivilligt. Alla familjer har inte råd eller tid, eller kanske inte bryr sig, om att ge något. Kanske har man ingen familj eller vänner som vill ge. Jag vill så här ge en styrkekram och säga att man inte på något sätt definieras av den mängd presenter man får, vare sig antalet är noll eller hundra.


// ABOUT RECEIVING OR NOT RECEIVING CHRISTMAS GIFTS

But OK, it's not only the case where we give something, we might as well get gifts too.

As I mentioned, I'm not very interested in getting any gifts, if the gift won't help me. My family has made a deal for a few years now to not give anything to each other, which means that we won't get any either. This is such a relief and it means that no one has to feel bad for giving the "wrong" gift or feel bad because they were the only one who hadn't bought anything, if everyone is part of the deal of a gift free Christmas.

I might also tell other people outside of my family that I don't need or want anything, if I think they will get me something. And it really isn't any harder than that, people understand. If you, however, know that there is something you actually need, then it's the perfect time to tell your gift givers that. Then you get something you would have bought yourself anyway. It is OK to ask for something, it's not stupid to tell people who ask what you want - what you want. You can also ask a larger group of people to buy something together. Once I really wanted a cover for my bed and so everyone in my family paid parts of it, instead of all of them buying something separate for me.

If you get a gift you don't want or like or need, the worst thing to do is to be rude about it. Those who gave you the gift only meant well even though you wish they hadn't given anything at all. Say thank you, be polite, show some respect. Anyway I do want to say that it is OK to donate or sell gifts you get if you don't need them, it's still a lot better if someone who will use them gets them, right?

It's also possible that you're left without gifts against your will. Not all families can afford gifts or have time to buy them, some families might not care about fixing anything. Maybe you don't have a family or friends that could give you something. I want to give you a hug from here and tell you that no gift will ever tell you how valuable you are and the amount of gifts you get doesn't define you, no matter if the number is zero or a hundred.


Det sista jag vill tipsa om är hur personer som firar en ganska "traditionell" (?) jul med släkt och vänner och julmat och paket, måste komma ihåg att julen verkligen inte ser ut så för alla. Det finns så många som inte har någonstans att fira, som inte har ett hem att vara i, som aldrig kommer att få presenter, som går hungrig den och alla andra dagar. Jag tycker faktiskt inte man skall lägga upp alltför många bilder på hur perfekt julen var, för jag tror faktiskt det känns lite extra illa just då. För mig är julen visserligen full av människor och mat men jag får ändå en sån jäkla ångest av allas perfekta familjemiddagar, för där är mycket jag inte kan relatera med. Så. Lite hjärta med innan du lägger upp allt och inget på sociala medier <3

Och just det: Läs mina 59 klimatsmarta och etiska julklappstips om du inte redan gjorde det. KRAM.


// The last thing I want to mention is that people who celebrate a "traditional" (?) Christmas with friends and family and food and gifts, they need to remember that not everyone experiences that. There are so many people out there who don't have anywhere to be during Christmas Eve, who don't have a home to go to, who will never get any gifts, who are hungry during this and every other day. I honestly don't think we should be posting loads of photos about how perfect Christmas was, because I think this is a holiday that will make lonely or poor people feel even worse. For me Christmas is definitely full of people and food but seeing everyone else's perfect family dinner makes me feel awful, since there is so much I can't relate to there. So. Bring your brains with you before posting on social media <3

Oh and one more time: Go read my 59 environmentally friendly and ethical Christmas gift ideas if you didn't already. HUGS

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog