fredag 1 november 2019

life feels really good + things that make me appreciate life


Det går BRA nu, äntligen.
Jag kämpar så hårt med ångest och oro m.m. och kan vara så stressad i perioder. De senaste veckorna har jag haft ont i magen för att det är så svårt att få in pengar på företaget och för att allt känns så trögflytande, vet ni? Och det är sällan jag faktiskt går runt och tänker att livet är bra just nu. Men just nu, här i soffan med Abba på vinylspelaren och Berran i en söt mjuk hög på golvet, känns livet fint.

Jag är så tacksam att hon kom in i vårt liv och att vi är en så välmående liten familj och att vi alla tycker om varandra jättemycket här hemma och kommer överens. Det är inte en självklarhet för alla! Jag har utan tvekan den bästa möjliga mannen för mig och vår hund är en riktig filur. Det är skönt att leva med någon med samma humor, samma egenskaper och intressen och samma eller liknande värderingar. Jag är så tacksam att jag har det bra. Jag vet att förhållanden är ca det svåraste som finns - både romantiska och familje- och vänskaps- sådana. Att lyckas fixa det där pusslet med någon utan att det ens känns svårt utan bara smidigt och rätt, är tyvärr inte alla förunnat. Jag vill sätta ord på den där lugna känslan jag får av att jag har en sådan tur. Tack tack tack för att Berran och killen finns.

Jag mailar nästan dagligen företag och frågar om de vill jobba med mig men det vanligaste är att få inget svar eller ett nej och när man har räkningar att betala varje månad blir det stressigt om det inte fungerar. Häromdagen fick jag dock ett JA av ett företag jag ser upp till så mycket och det kommer hjälpa mig på traven i att betala saker och ting. Men också något jag VILL göra så mycket. Dessutom kan det eventuellt bli något längre, större, återkommande om de gillar det jag gör. Fatta glädjen. Fick också ett jättejättefint mail idag och hela min mage är varm. Att arbeta med att inspirera och ändra attityder är givande men kan också kännas som att det inte leder någonstans - hur mäter man påverkan? Det är svårt. Att sedan veta att det finns sådana som hör och ser och tar in det man skriver, ah. Det värmer. Man vet att inget var i onödan, för tyvärr är det lätt att lura hjärnan att det varit det.

Jag har lärt mig uppskatta små saker i vardagen något enormt. För mig är det här STORT, riktigt ovanligt faktiskt. Jag brukar längta efter fredagar, helger, semestrar och somrar. Längta bort, längta att bli klar med något så att det är över - i stället för att njuta där och då. Men den morgonrutin vi utvecklat här hemma är något som gör mig glad, varje dag. Är det inte fantastiskt? Och det är faktiskt något så enkelt som att vi tillsammans dricker kaffe med en vild Berran som hoppar omkring. Tar det lugnt, läser tidningen, löser kryss på lördagar och har en skön stund. Kaffestunden ger mig lust att stiga upp varje morgon. Jag kan inte förklara hur viktigt det är för mig att känna så men jag antar att ni fattar.

Vad vill jag riktigt säga? Att livet kan suga bajs ibland men plötsligt vända. Det är jobbigt att hamna i de stunder då man tror att det är så här föralltid, skit. Men plötsligt blir det bra, eller åtminstone bättre. Och en dag sämre igen och sedan bättre igen. Känsla är en färskvara som Lisa Olsson sade. Det kanske är hemskt att tänka att man inte är glad alltid men det betyder också att man inte kommer att vara ledsen alltid. Saker och ting går om, livet går vidare. Och om jag nu lyckats utveckla någon form av talang att älska nuet. Ja. Hörni. Då kommer jag nog lösa de flesta problem jag lider av. HU-RRA <3 Hoppas ni mår bra och om inte: svackor är inte eviga men kan vara viktiga att gå igenom. Kram kram kram.

**


Things are going WELL now, finally.

I deal with anxiety a lot and with being extremely stressed most of the time. These past few weeks have been tough on me since it's so hard for me to make money on my company and since what I do feels so slow, you know? And it's very rare for me to walk around thinking life is good. But right now, here on the couch with Abba in the vinyl player and with Berran as a cute soft thing on the floor in front of me, life feels good.

I am so thankful that she came into our life and that we are such a happy small family and that we all like each other so much here at home and that we are on such good terms. It's not like that for everyone! I can honestly say that I have the best possible man in my life and a very very amazing little dog. It feels good to live with someone with the same sense of humor, the same qualities and interests and the same or similar values. I am so grateful that things are so well at home. I know that relationships are hard to handle - both romantic ones and family and friendships. Solving that life puzzle with someone without it feeling hard but just smooth and like it's meant to be, is not something everyone has unfortunately. I want to find the words for that calm feeling I get from being so lucky. Thank you thank you thank you Berran and my man, for existing.

I mail companies almost daily and ask if they want to collaborate with me but the most common thing is to get no answer or a no which is stressful when you have bills to pay. The other day I got a YES however, from a company I really love and this will help me with paying stuff. And it's of course also something I WANT to do and it can become something bigger and something I get to continue with them if they like my work. Can you imagine how happy I am about it. I also got a beautiful mail today and I feel warm inside. Working with this, trying to inspire others and changing attitudes is something I love but it can feel like nothing is happening - how do you measure it if you have influenced someone? That's not easy to answer. Then hearing that there are those who both hear and see and learn from what you write, ah. That makes me so happy. You know nothing was in vain, because unfortunately your brains can make you think that otherwise.

I have learned to appreciate the small things in my everyday life. For me this is HUGE, very unusual actually. I usually only wait for Fridays, the weekend, vacations and summers. Long for something else, long for something to be over - instead of just enjoying what I have now. But the morning routine we have at home is something that makes me happy, every day. Isn't that amazing? And it's actually just a simple routine - drinking coffee together with Berran around. Taking it easy, reading the news paper, solving crossword puzzles on Saturdays and having a good moment. This coffee routine makes me want to get out of bed every morning. I can't explain how important it is to feel that way but I guess you understand it.

What am I trying to say here? That life can really suck sometimes but also suddenly turn around. It's tough to be in those situations where you think it will be like this forever, shitty. But then suddenly it gets good, or at least better. And one day it gets worse again and then better again. Feelings are temporary. It might be stupid to say that you won't be happy all the time but it also means that you won't be sad all the time either. Things happen and then they go away, life moves on. And if I have managed to create some kind of talent of appreciating what is happening right now. Then. Wow. Then all of my problems will probably be gone soon. HU-RRAY <3 I hope you are feeling well or if not: being down won't last forever but it can be important to go through those times too. Hugs hugs hugs.

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog