söndag 1 december 2019

protecting nature but never being in it - what goes wrong?


Söndag kväll och en helt galen vecka är över. Det var så stressigt från måndag morgon fram till fredag förmiddag att jag trodde jag skulle tappa förståndet. Det ledde till att jag gjorde ca noll på lördag och t.o.m. hade jättetråkigt, haha, men lika bra så. Fast visst. En sak gjorde jag ju: tog bussen till bibban och lånade en hög böcker som skall inspirera mig. Och väl i bussen såg jag på glasrutan och var överfascinerad av hur isen lagt sig på den och bildat såsåsåsåSÅ fina formationer, det är nästan som att någon ritat dit dem. Kolla bara bilden ovan.


// Sunday evening and a crazy week is over. It was so stressful from Monday morning until Friday morning that I seriously thought I would lose it. Because of that I did almost nothing on Saturday and I was super bored actually, haha, but maybe that's good too. Oh but wait. I did do something: I took the bus to the library and borrowed some inspiring books. And as I was in the bus, I was so fascinated by how the ice had created these amazing shapes on the window, it's almost as if someone draw them there. Just look at the photo above.


Som jag satt där och insåg vad naturen kan göra (isen) och vad jag aldrig skulle kunna göra (isen), så insåg jag att jag mitt i hela RÄDDA VÅR PLANET-snacket glömt bort att faktiskt vara i naturen själv. Dvs det som egentligen kanske är allra viktigast tillslut, ja det lyste med sin frånvaro. Vad är det för vits att påverka naturen om man ändå bara sitter inom fyra väggar? Så jag bestämde mig för att jag fr.o.m. december skall vara ute minst 1 h i ett kör, per dag.


// As I was sitting there and thinking about what nature can do (the ice) and what I can't do (the ice), I realized that in the middle of this whole SAVE THE WORLD discussion, I had actually forgotten to be in nature myself. Which actually is the most important part of this life. What is the point with working to protect our planet if I'm just sitting indoors anyway? So I decided that I would be outdoors at least 1 h without a break each day, from December on.Men innan jag satte igång med det, hade jag en viktig morgonstund i morse. Det här ni ser ovan är så mycket guld för mig att jag inte vet vad jag skulle ta mig till annars. Jag be-HÖ-ver kaffestunden med killen och Berran. Det får mig att må så bra. Rutiner hörni <333


// But before all this outdoor stuff, I had to have my important morning moment. What you see above is golden for me and I don't know what I would do if it wasn't for this. I n-EE-d my coffee morning moment with my man and Berran. It makes me feel so good. Routines, you guys <333


Men SEN var det dags att vara utomhus. Jag promenerade till Fabbes där jag gjorde min söndagsstädning och promenerade hem + tog sedan en promenad med Berran och killen. Och hörni 1 h ute i friska luften var så skönt att jag äter min hatt om ni inte tror mig.

Om vi inte själva faktiskt är utomhus annat än för att gå till bil eller buss, och inte bara för att ta bilder på att vi är utomhus (...), hur skall vi då någonsin lära oss att uppskatta naturen? Jag skäms att säga men det är som att jag glömt att man faktiskt kan ha naturen nära och att naturen ens existerar, att man kan gå ut och andas lite friskt. Jag, som snackar miljö dag ut och dag in.


// But THEN it was time for me to go outside. I walked to Fabbes where I did some Sunday cleaning and then I walked home + took Berran and my man for a walk. And you know what, 1 h outside in the fresh air felt so good. Seriously.

If we don't go outside otherwise than to go to the car or bus, and not only to take photos as proof that we are outdoorsy (...), how will we ever learn to appreciate nature? I'm ashamed to say it but I actually forget that you can be close to nature and that nature even exists, that you can go outside and get some fresh air. I, who speaks about the environment all day every day.Att vara ute i naturen får oss att må bra, så enkelt är det. Jag kände av det under min promenad hem från Fabbes - en bitande vind men aldrig kallt pga tillräckligt mycket kläder. Jag såg människor och ån och julljus och what not och det var så uppfriskande. I en fin artikel på Svenska Yle snackas skogsbad och hur det är bra för oss att bara vara i naturen och ta in det vi ser. I artikeln nämner man att man är mer i nuet när man ser på skogen med telefonen avstängd och att det faktiskt kan dämpa ångest. Enligt Luke kan tid i naturen t.o.m. sänka högt blodtryck.


// Being in nature makes us feel good, it's as simple as that. As I walked home from Fabbes with the fresh air and all, I really felt it. I saw different people, the river, Christmas lights and what not and it was so refreshing. In a nice article at Svenska Yle they talk about "forest bathing" and how good that would be for us, just being in the forest and looking around. In the article they mention that you live more in the moment when you are in the forest with the phone turned off and this can actually help you with anxiety. According to Luke time in nature can lower your blood pressure.


Det här är ju egentligen sen gammalt. Vi mår bra av att äta mer grönsaker, röra på oss lite mer, vara utomhus lite mer. Det är självklart, ligger i vår natur och borde inte vara något jag måste skriva ett blogginlägg om. MEN jag måste göra det för hela vårt samhälle är uppbyggt på ett sätt som inte gynnar vår hälsa alls. Vi behöver inte alltid ens stiga upp ur soffan för att få mat hem, vi kan klicka hem det online. Recept vi blir uppmuntrade att testa är kanske bara goda men inte tillräckligt näringsrika för att vi skall få krafter att ta oss igenom vardagen, hjärnan får inte den näring den behöver. Skogar huggs ner för att bli bostadsområden. Stressen i vardagen gör att vi inte ens hinner ta oss den där ena timmen då vi "skogsbadar" eller gör något annat utomhus. Allting har liksom gått käpprätt åt helvete vad gäller det människan på riktigt mår bra av och behöver ha nära. Och det är alarmerande. Ärligt talat tycker jag att det är enklare att shoppa än att vara i naturen, hur sju-k-t är inte det.


// This is not exactly anything new. We feel good when we eat lots of vegetables, move our bodies, go outside. It's quite obvious, it's in our nature and I shouldn't even have to write a blog post about it. BUT I have to do so because our whole society is built around a system that is bad for our health. We don't even necessarily have to move from the couch to buy food, we can do it online nowadays. Recipes we are encouraged to try out are delicious but don't have enough nutrients to help us get through the day, to give our brains what they need. Forests are cut down to make room for buildings. The stress in our everyday life makes it impossible for us to even find that one hour when we go "forest bathing" or something else outdoors. Everything is kinda fucked up regarding what really is good for us. And that's alarming. Honestly I think it's easier to go shopping than out in nature, how s-i-c-k is that.


Jag blev rekommenderad att se dokumentärserien "Din hjärna" på SVT Play (syns också för Finland fram till april, skynda skynda!) som diskuterar det faktum att samhället faktiskt är uppbyggt så att det går helt emot allt det människan egentligen behöver. Vi stirrar ner i våra mobiltelefoner, promenerar knappt alls längre (om det inte är för att träna, men liksom vardagsmotionen uteblir), är inte utomhus i naturen i den mån vi behöver... vi lever helt emot oss själva. Vi är stressade pga helt onödiga saker egentligen, om man ser på helheten. Ett obesvarat SMS = stress. Förr var det rädslan för att bli uppäten av ett djur på savannen som orsakade stress. Ja. En intressant dokumentär, kolla!

Så om jag kan få tipsa om något, så är det att se sig själv i spegeln och faktiskt fundera över hur vi lever. Gynnar det vårt välmående eller inte? Jag vet att jag inte alls lever så som jag skulle må bäst av att leva. Jag behöver fler timmar och upplevelser utomhus, inte bara under varma sommardagar. Jag behöver färre dagar då jag har 100% soffläge och arbetar med bloggen. Jag behöver inte stirra på Instagram så mycket som jag gör. Och jag behöver definitivt äta mer grönsaker. Så. Med det sagt önskar jag er en fantastisk start på veckan imorgon och undrar: är någon annan med mig att vara utomhus varje dag minst 1 h utan paus? KRAM


// I was recommended to see the documentary series "Din hjärna" at SVT Play (available in Finland until April, hurry hurry!) discussing the fact that our society really is built in a way that goes against everything we need. We stare at our mobile phones, don't walk almost at all anymore (and if we do, it's mostly for the workout - daily non-workout walks have disappeared), we don't go out in nature.. we live against our own needs. We are stressed about completely unnecessary things actually, if we look at the big picture. An SMS we haven't answered = stress. Being stressed used to be being eaten alive by an animal when we lived in nature. Well, the documentary is interesting, you should watch it!

So if I can recommend something now, it would be that you really think about how you live. Do you live in a way that is good for you or not? I know I don't. I need more hours and experiences outdoors, not only during hot summer days. I need less days sitting on the couch a 100% of the day working with the blog. I don't need to stare at Instagram as much as I do. And I definitely need to eat more vegetables. So. With that said I wish you a great start of the new week tomorrow and want to ask you: will anyone else join me in going outside for at least 1 h straight each day now? HUGS

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog