måndag 16 december 2019

questions about 2019


Jag hittade en rolig frågelista hos Daniela och tänkte köra den här också. Så! 2019 i frågor.


Gjorde du något i år som du aldrig gjort förut?
JAPP. Interrailade med min pojkvän i hela två månader. Jag tror faktiskt jag aldrig känt mig så stabilt glad som jag gjorde den resan. Väldigt viktiga minnen för mig. <3<3<3 Om jag får rekommendera er någonting så är det det. På riktigt. Längtar så efter nästa tågluff. Ni hittar alla inlägg därifrån här.


Höll du några av dina nyårslöften?
Hahaha. Dör åt denna. Mitt nyårslöfte var nämligen att BÄRA PÅ FÄRRE SAKER. Alltså att ha händerna lediga och inte en massa påsar i varje hand och axel. Det sket sig. Men åtminstone ett lite mer intressant nyårslöfte än de där typiska om jag får säga själv!!!!!!


Blev någon/några av dina vänner föräldrar i år?
Insåg att det är oerhört pinsamt om jag nu glömmer någon men jag vill ju svara nej, ingen riktigt nära vän. Men gamla bekanta och kompisar, JA! Och så fick vi ju Berran.


// I found a fun blog list through Daniela's blog and thought we could answer it here as well. So! 2019 in questions.

Did you do something this year you have never done before?
YEPP. I Interrailed with my boyfriend for two months. I actually think I've never been as stable as I was during this trip, I felt really good. These are valuable memories for me. <3<3<3 And if I can recommend anything to you then please please please consider going on an Interrail trip. Seriously. I can't wait for the next one. You find all of my posts from the trip here.

Did you keep your New Year's resolutions?
Hahaha. This one is so stupid. My New Year's resolution was to CARRY LESS STUFF. Like having my hands free and not too many bags hanging from each hand and shoulder. I didn't succeed in this. But this one is maybe a bit more interesting than the typical New Year's resolutions if I can say that myself!!!!!!

Did any of you friends become parents this year?
I realized that it's kinda awkward if I am forgetting someone now but I want to say no, no close friends. But other people and old friends, YES! And we got Berran.

Dog någon som stod dig nära?
Nej.


Vilka länder besökte du?
Som sagt, vi gjorde vår Interrail så det blev ju en del länder man åkte igenom eller såg. Om jag räknar upp exakt alla jag andats in luft i i år förutom Finland, så blir det: Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Schweiz, Italien, Slovenien, Kroatien, Österrike, Tjeckien, Polen. Biarritz var extra fint, liksom Skottland. Berlin var coolt.


Vilket/vilka datum från år 2019 kommer du alltid att minnas?
Sorry it's getting cheesy over here men dagen då jag och killen varit 1 år tillsammans och så klart 18.9 när Berran flyttade in. <3 Och dagen då jag fick hem Min lilla gröna, äntligen.


//


Did someone close to you die?
No.

What countries did you visit?
Like I said, we went on our Interrail trip so we did see many countries this year. If I count all the countries I breathed in this year except for Finland, it would be: Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, Great Britain, France, Spain, Switzerland, Italy, Slovenia, Croatia, Austria, the Czech Republic, Poland. Biarritz  was really nice, just like ScotlandBerlin was cool.

Are there any dates you will remember forever from 2019?
Sorry it's getting cheesy over here but the day my boyfriend and I had our first anniversary and of course 18th September when Berran moved in. <3 And the day I got my first Min lilla gröna, finally.
Vad var din största framgång 2019?
Att jag sålde mer än någonsin i företaget. Gick dock på typ plus minus noll om inte lite minus haha. Men nu har jag ältat i det tillräckligt idag, orkar inte förstora besvikelsen. Nu vet jag i alla fall vad jag inte skall lägga pengar på nästa år och att jag måste höja priser litegrann fr.o.m. nu va! Sedan kostar det ju att beställa 300 böcker, huh.


Bästa köpet?
Mina Globe Hope-grejer är grejer! Och faktiskt också värmelementen som gör att vi sparar olja här hemma. Låter verkligen som att jag har ett liv. Värmeelementen.


Vad spenderade du mest pengar på?
Jaa, jag ville ju svara mat men det är nog eventuellt en kombination av Interrail-resan och att adoptera en hund som får stå för det i år. Men sanningen är säkert ändå pizza. Lovar att jag ätit pizza värt mer än två månaders resande och ett djur.


Gjorde någonting dig riktigt glad?
Min pojkvän, mina vänner, Interrail-resan, Berran, att jag äntligen lärde mig spara pengar på riktigt. Har kämpat med dålig självdisciplin gällande pengar så länge och Interrail-resan lärde mig äntligen att fundera vart varje cent går (där var vi tvungna att leva tajt). Det här var en viktig lärdom. Bokför allting än idag.


//


What was your biggest success in 2019?
I sold better than ever in my company. I did however lose as much money if not more haha. But now I've been enough sad about that for today, I don't feel like making it even bigger. At least now I know what not to put my money on next year and that I need higher prices. And it does cost a lot to order 300 books, woah.

Your best buy?
My Globe Hope stuff are nice! And also the radiators that help us save oil at home. I really sound like I have a fun life. Radiators.

What did you spend the most money on?
Weell, I wanted to say food but I guess it's actually a combination of our Interrail trip and adopting a dog. Or then the answer is pizza. I probably spent more money on pizza than a two month long trip and a pet.

Did something make you really happy?
My boyfriend, my friends, the Interrail trip, Berran, the fact that I finally learned how to save money for real. I've been so bad at that and our Interrail trip taught me how to care about where every cent goes (we had to save money during the trip). This was an important thing for me to learn. I still write down every cent I use.


Vilka låtar kommer att påminna dig om 2019?
Haha, ja det blir väl Jess Glynnes hela album, tycka vad man tycka vill. Killen vet varför. Hehe.


Var du gladare eller ledsnare i år jämfört med tidigare år?
Jag vill nästan säga ledsnare för att jag just idag är ganska ledsen. Men det är antagligen inte sant! Interrailen var fantastisk, det är kul med Berran och killen, jag börjar acceptera att saker och ting är som de är. Men IDAG, idag är jag ledsen. Blä.

Vad önskar du att du gjort mer?
Ätit grönsaker hehe. Kämpar nu med att få upp orken igen med min goda mättande kaninmat men tills dess så ja, jag önskar att jag ätit bättre. Inte alltid trängt i mig en massa skit för att jag var för lat för att göra riktig mat. Det är så dyrt och dåligt för ens inre. Jag önskar också att jag fotat lite mer men det har liksom glömts bort. Sånt e de.


//


Which songs will remind you of 2019?
Haha that will probably be Jess Glynne's albums, I don't care what you think about her. My bf knows why. Hehe.

Would you say you were happier or sadder than previous years?
I'd like to say sadder but that's just because I feel sad right now. But it's probably not true though! The Interrail was amazing, I'm having fun with Berran and my boyfriend, I am starting to accept things the way they are. But TODAY, I feel sad. Blah.

What do you wish you had done more of?
I wish I had eaten more vegetables hehe. I'm fighting to feel better bow with my delicious rabbit food but until then, yes, I wish I had eaten better food. Not always just buying something shitty because I didn't feel like cooking real food. It's so expensive and bad for the inside of us. I also wish I had taken more photos but I kinda forgot. That's life.
Vad önskar du att du gjort mindre?
Stressat. Samma sak varje år haha. Önskar att jag kanske kunde komma till någon insikt om hur jag bara borde ta livet med en klackspark och inte oroa mig så mycket. Inte tänka på alla människor som är arga på mig, inte gillar mig eller som bara stängt ut mig ur sina liv. Inte gå omkring och tro att halva världen hatar mig. Det tänker jag faktiskt på varje dag, är det inte tokigt. Jag borde inte fokusera på det jag inte har utan på det jag har. För jag har så mycket fint hörni <33333 Världens bästa person att dela livet med. Och mycket mer.

Hur tillbringar du julen?
Med min familj.


Bästa filmerna du såg i år?
Det här är roligt för det känns som att vi bara sett värdelösa filmer hahaha. Alltså filmen "Ego", en svensk film. Det blir nog inte sämre än så tror jag! Och det är ungefär standarden vi haft. SE INTE DEN.

Blev du kär i någon i år och blev du tillsammans med någon?
Killen killen kära killen. Men allt det där hände ju redan tidigare.


//


What do you wish you had done less of?
Stressing. Same thing each year haha. I wish I could realize something and just start living life without worrying about everything. Not think about the people that are mad at me, that don't like me or that have turned their back at me. Not going around believing that half of the population hates me. I actually think about these things everyday, it's crazy. I shouldn't be focusing on what I don't have but on what I have. Because I have so many good things <33333 The world's best person to share my life with. And much more.

How do you celebrate Christmas?
With my family.

The best films you've seen this year?
This is kinda funny because we've only seen reaaaally shitty movies hahaha. The Swedish film "Ego". It can't get worse than that! That's the standard of what we've watched. DON'T WATCH IT.

Did you fall in love or start dating someone?
My bf, my beloved bf. But that happened long ago already.

Favoritprogram på TV?
Måndagsmaraton: Efter Nio, Solsidan, Skavlan. Fantastiskt.

Bästa boken du läste i år?
Mellan oss av Sandra Beijer. Rekommenderar varmt. Frågan var inte hur många böcker jag sålt? 143 räknade jag ut idag. Betyder att jag har 157 kvar hörni = )

Något du önskade dig och fick när du fyllde år?
KANELBULLE PÅ SÄNGEN ja tack!!!

Vem saknade du?
Jag saknar nog inte någon, saknar snarare vissa känslor. Ni vet gamla kompisar innan de sade tack och hej, eller känslan av att höra till någon grupp. Typ. Blir djupt när man frågar så här okej.


//


Favorite show on TV?
Monday marathon: Efter Nio, Solsidan, Skavlan. Amazing.

The best book you read this year?
Mellan oss by Sandra Beijer. I highly recommend it. The question wasn't how many books I've sold? 143 was what I counted today. Means that I have 157 left you guys = )

Something you wanted for your birthday?
CINNAMON BUNS IN BED yes please!!!

Who did you miss?
I didn't miss anyone I think, but I've missed some feelings. You know the old friends you had before they left for some reason, or the feeling of belonging to a group. Or something. It gets deep when you ask these questions.
Vad gjorde du på din födelsedag?
Det var en ganska vanlig dag, jobbade på datorn, åt kanelbullar, hängde med Berran. Idag vill jag också ha kanelbulle. Borde eventuellt baka.

Vad fick dig att må bra?
Igår när livet sög så inihelvete fick killen mig att må bra. Så klart annars också. Att krama Berran när jag är ledsen betyder också mycket. Och att skapa bra blogginlägg som får respons, t.ex. kommentarer *vink vink*. När man skapar en nästan fysisk produkt på något sätt,  bra känns blogginläggen att de nästan går att ta på.

Vilken kändis var du mest sugen på?
Gud. Vad är det här för fråga hahaha. Går väl inte runt och är sugen direkt. Däremot kan jag bli glad över förhållanden mellan människor. En av mina favoritbloggare har hittat en ny kille och allt de gör tillsammans gör mig glad lol. Men okej okej okej Joel Kinnaman.


//


What did you do on your birthday?
It was a pretty normal day, I worked on the computer, ate cinnamon buns, hung out with Berran. Today I want cinnamon buns too. I guess I will have to bake some.

What made you feel good?
Yesterday when life sucked ass, my boyfriend was there for me. And every other day too ofc. Hugging Berran when I'm down means a lot too. Creating really great blog posts that get lots of comments *please comment*. When you write something that is so well written that it almost becomes a physical product, something you can almost touch. Ah.

What celebrity were you interested in?
My god. What is this question hahaha. It's not like I'm very interested in anyone. However other people's relationships can make me happy. One of my favorite bloggers has a new boyfriend and everything they do together makes me feel good lol. But OK OK OK Joel Kinnaman.
Hur skulle du beskriva din stil år 2019?
Min stil. =D

Jag har inte en stil. Däremot!!!! Har jag satsat hårt på att minimera garderoben och verkligen se vilka plagg som "spark joy" och därefter gjort mig av med allt annat. T.o.m. kläder jag egentligen använt, har jag sålt på loppis för att jag känt mig ful i dem. Tänker att man måste få känna sig självsäker i varje plagg. Så allt som känns jobbigt, UT! Och när jag äntligen sålt allt (för det finns en hel del), tänker jag sakta men säkert skapa min garderob på nytt. På ett hållbart sätt, så klart.

De bästa nya människorna du träffade år 2019?
Fasade för den här frågan. Alltså har jag träffat nya människor? Ibland känns det som att jag lever i en bubbla när jag jobbar hemifrån och råkar jag ta bussen till stan känns det som att jag besöker en annan planet. Åtminstone ett annat land. Så just nu undrar jag vem jag riktigt kan ha träffat i år. Men de har säkert varit fina människor.

2019 har varit ett bra år! Men idag suger så om ni har någon rolig YouTube-video ni vill dela med mig av så LOVAR jag att se. LOVAR. Ok länka länka, ha det fint.


// 


How would you describe your style in 2019?
My style. =D

I don't have a style. However!!!! I have really been trying to make my wardrobe smaller and to really think about which pieces that "spark joy" and after that I've got rid of everything else. Even some clothes that I use I've sold if they made me feel ugly. I think it's important to feel confident in each piece. So everything that isn't good, OUT! And when I finally have sold everything else (because there's a lot), I will slowly but surely restart my wardrobe again. In a sustainable way, of course.


The best new people you met in 2019?
I got scared by this question. Have I even met any new people? Sometimes it feels like I live in my own world since I work from home and if I happen to take the bus to the centre of Turku, it feels like I'm visiting another planet. Or at least another country. So right now I'm wondering if I have met anyone this year. But they've probably been nice people anyway.

2019 has been a good year! But today really sucks so if you have a fun YouTube video you want to share with me I PROMISE to watch it. PROMISE. Ok send them to me and have a good day!

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

Social

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog