tisdag 4 februari 2020

my 13 requirements for the (fast) fashion industryVarför är modeindustrin så icke-hållbar? Varför förstör den så mycket? Jag har tyvärr inte svaret men däremot några krav, kanske budord, som borde vara självklara men inte är det. Här kommer alla mina tankar om vad som absolut behöver ändras inom denna smutsiga smutsiga industri:

// Why is the fashion industry so unsustainable? Why does it ruin so much? I don't have the answer, unfortunately, but I do have some requirements that should be obvious but aren't. Here are all of my thoughts about what should change in this dirty dirty industry:1. Rättvisa arbetsförhållanden åt alla inblandade, var än de befinner sig i processen.

2. Nolltolerans gällande barnarbetskraft.

3. Minst tre års garanti på alla klädesplagg, de måste hålla minst tre år eller så får man pengarna tillbaka.

4. I varje reklam/lookbook/webbshop borde finnas olika formers, storleks och färgs kroppar.

5. Modellens utseende skall inte spela roll, det måste få finnas "fula" ansikten.
(Låter sjukt att skriva ut "fula ansikten" men grejen är att t.o.m. då företag försöker vara inkluderande och ha fler storlekar och hudfärger bland modellerna än bara smal och vit, så är ändå alla modeller alltid skitsnygga och har modell-lika drag. Vi behöver få se sk vanliga ansikten också)

6. Alla plagg borde komma med skötselråd och liknande varningar som tobaksasken (typ): "är du säker på att du behöver det här plagget och att du kommer att använda det?".

7. Modeller i alla åldrar behövs, hur ofta ser man någon som är t.ex. över 40 år? Det "heta" idag är att vara 18-25 men faktum är att så många fler än så är intresserade (eller över huvudtaget i behov) av kläder.


// 1. Fair working conditions for everyone affected, no matter what their position is.

2. Absolutely no child labor.

3. Every piece of clothing should have a three year guarantee which means that if they break before three years of use, you get your money back.

4. Every commercial/lookbook/webshop should have models with different shaped, sized and colored bodies.

5. The model's looks shouldn't matter, it should be normalized to have "less" pretty faces.
(It looks really bad to write "less pretty" but what I mean is that even when companies are trying to be more inclusive and have people of other sizes and skin colors than skinny and white, every model is still super hot and really does look like a typical model. We need to see "normal" faces as well)

6. All pieces should have a label with information about how we can take care of our clothes and similar warnings as cigarette packs (kind of): "are you sure you need this piece of clothing and that you will be using it?".

7. We need models in all ages, how often do we for example see someone who is 40 or more? Being 18-25 is what is "hot" nowadays but let's face it, everyone else needs clothes too.


8. Inga kläder får brännas upp för att de blir över. Allt det skall doneras till välgörenhet, eller fortsätta säljas.

9. Det borde bara få finnas ett lågt antal trender per år. Sjuk sak att säga? Hehe kanske men å andra sidan är det ofta just trender som gör en garderob överdrivet stor och också trender som lockar oss att köpa fast man redan kanske har tillräckligt.

10. Alla klädbutiker borde ha en billig reparationstjänst då plagg går sönder.

11. Alla klädfabriker behöver ha ordentliga avloppssystem så inte kemikalierna i tillverkningen förorenar vattendrag i området.

12. Giftiga kemikalier borde överlag förbjudas.

13. Alla fast fashion-företag måste klimatkompensera för sin verksamhet (produktion, marknadsföring osv).

Hoppas den snabba klädindustrin hör mig, vi behöver fixa den asap!! Alla människor har ett lika värde, hen som tillverkar plagget och hen som bär det. Ingen skall behandlas sämre än någon annan. Tjoflöjt.

Läs mer:
Is second hand always sustainable?
White Monday: repair, don't throw
13 ways to make your clothes last longer
Shopping my own wardrobe - eleven outfits
My three favorite ethical underwear brands// 8. No clothes should ever be burnt if they aren't bought. Everything should be donated to charity or stay in the stores.

9. Only a few trends should be allowed each year. Is that crazy to say? Maybe hehe but on the other hand it's often because of trends that we fill our wardrobes and it's also often because of trends that we feel tempted to buy something even though we might have enough.

10. All stores should have an affordable repair service.

11. All factories should have highly developed sewages to prevent chemicals from entering waters.

12. Actually poisonous chemicals should be banned.

13. All fast fashion companies have to start compensating for their emissions (marketing, production etc).

Hopefully the fast fashion industry can hear me, we need to fix it asap!! Everyone is equal, no matter if you are the person making the clothes or wearing them. No one should be treated any worse than someone else. Ciao.

Read more:
Is second hand always sustainable?
White Monday: repair, don't throw
13 ways to make your clothes last longer
Shopping my own wardrobe - eleven outfits
My three favorite ethical underwear brands

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog