söndag 8 mars 2020

Kvinnodagen 2020


Idag finns varken ork eller tid för en längre text. Men: kvinnodag, hoppas den kunde omvända någon till det vettigare. När jag var yngre förstod jag inte varför denna dag behövs hah, tänk. Idag önskar jag att den inte skulle behövas, att systemet vi alla är en del av skulle gynna alla kön, alla personer, alla minoriteter, allting, i stället. Vilken fin värld det skulle vara. Jag önskar också att det inte fanns män(niskor) som skrev "jaha när skall männen få gratis rakhyvlar då?" som svar på nyheten om att ett land tänker ge gratis mensskydd till dem som behöver. Men dessa människor finns och många värre än så. Så länge kvinnan inte ses som en lika fullvärdig människa i alla världens länder, behövs feminismen också. Och även om varje dag borde vara en dag vi kommer ihåg det, önskar jag så klart att än fler gör det just idag.

Nu så, film och söndagssoffhäng.


// Today I don't feel like writing anything longer. But: Women's Day, I hope someone will become a little smarter because of this day. When I was younger I didn't understand why this day was needed hah, imagine. Today I just wish we wouldn't need it, that the system we are part of would be nice to everyone no matter their sex, personalities, if they are a minority and so on. What a wonderful world that would be. I also wish there weren't people who wrote things like "well when will men get free razors then?" as a response to the news about one country giving out free pads and tampons to those in need. But there are people like these and also people who are a lot worse. As long as women aren't as respected as men in every country in the world, feminism is a must. And even though every day should be a day we are aware of these things, I really hope even more people understand it on a day like this.

Now we'll watch a film and chill on the couch.

Skicka en kommentar

Använder Blogger.

latest on Instagram @groniabo

Search This Blog